Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
Kimyasal Bağlar Mustafa ÇELİK

2 Kimyasal Bağlar Karabaş, kemiği Azman'da olduğu sürece, Azman'ın yanından ayrılmaz.

3

4 Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvveti kimyasal bağ olarak adlandırılır. Kararlı atomların elektron dizilimine sahip olmayan atomlar, onların elektron dizilimine ulaşmak için birbirleriyle etkileşir. Kimyasal Bağ İyonik Bağ Kovalent Bağ

5 Farklı element atomlarının birbirleriyle etkileşmeleri sonucunda, farklı kimyasal özelliklere sahip, yeni maddeler oluşur. Bu maddeler oluşurken atomlar arasında bağlar meydana gelir. Tuz, sodyum ve klor elementlerinden oluşan iyonların bir araya gelmeleri sonucunda oluşur.

6 Sodyum atomu, son katmanında bulunan 1 elektronunu verirse kararlı atomların elektron dizilimine ulaşır. Klor atomu, son katmanına 1 elektron alırsa kararlı atomların elektron dizilimine ulaşır.

7 Klor atomu, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise bir elektronu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır.

8 İyonik bağ, sadece bir sodyum iyonu ve bir klor iyonu arasında gerçekleşmez. Her bir iyon, zıt yüklü iyonlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur. İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz, iyonlardan oluşur.

9 Atomlar arasındaki kimyasal bağ, her zaman elektron alışverişi ile oluşmaz. Elektron almaya yatkın atomlar, elektronlarını ortaklaşa kullanarak da birbirleri ile bağ oluşturabilir. Bu atomlar, kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmak için birbirlerine yeterince yaklaşır, böylece son katmanları örtüşür. Bu durumda her iki klor atomu da birer elektronların ortaklaşa kullandıkları için, kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmış olur.

10 Elektron ortaklaşması sonucu oluşan kimyasal bağa, kovalent bağ adı verilir.
Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki klor atomuna da aittir. Klor atomları bağ oluşturarak ikili hâlde bulunduklarında Cl2 şeklinde gösterilir. Bu ikili yapı, klor molekülü olarak adlandırılır.

11 Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla kimyasal bağ gerçekleştiğinde moleküller oluşur. Kovalent bağlı yapılar molekülü oluştururken, iyonik bağlı yapılarda moleküllerden bahsedemeyiz.

12 Sonuç olarak; Elektron alışverişi sonucunda bir bağ oluşmuşsa bu bağa iyonik bağ, Elektron ortaklaşması sonucu bir bağ oluşmuşsa bu bağa kovalent bağ denir. Atomlar arasında elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması gerçekleşmezse kimyasal bağ da oluşmaz.

13 Mustafa ÇELİK Fen ve Teknoloji Öğretmeni Türk Telekom YİBO Digor/KARS


"MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları