Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PürinlerPirimidinler Şeker Pentoz (5-C şeker) Nükleozit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PürinlerPirimidinler Şeker Pentoz (5-C şeker) Nükleozit."— Sunum transkripti:

1

2 PürinlerPirimidinler

3 Şeker Pentoz (5-C şeker)

4 Nükleozit

5 Nükleotid

6

7

8 Pürin ve primidin bazlarının katabolizması ve yeniden kullanımı mavi-katabolizma kırmızı-salvaj yolu endonukleazlar: pankreatik RNAse pankreatik DNAse Fosfodiesterazlar: Genellikle non-spesifik

9 Page 1069

10

11 AMP, ADP, GDP PRPP sentetaz (-)

12

13 Transformilasyon reaksiyonları multiprot. kompleksi tarafından katalizlenir Kompleksin bileşenleri: GAR transformylase (4) AICAR transformylase (10) serine hydroxymethyl transferase, trifunctional formylmethenyl- methylene-THF synthase (activities shown with asterisk)

14 AMP ve GMP den ATP ve GTP oluşumu Spesifik kinazlar GMP + ATP GDP + ADP Guanilat kinaz AMP + ATP 2 ADPAdenilat kinaz Nukleozit difosfat kinaz (NDK) enziminin katalizlediği reaksiyon ile trifosfatlara dönüşüm: GDP + ATP GTP + ADP

15 GMP IMP AMP IMP GMP redüktaz GTP XMP (+)(-) AMP deaminaz K+, ATP Pi, GDP, GTP (+) (-)

16 AMP + H 2 O  IMP + NH 4 + (AMP Deaminase) IMP + Aspartate + GTP  AMP + Fumarate + GDP + P i (Adenylosuccinate Synthetase) İki reaksiyonun toplamı: Aspartate + H 2 O + GTP  Fumarate + GDP + P i + NH 4 + İki reaksiyonun birleşimi GTP harcanarak aspartatın fumarata deaminasyonudur

17 Net: Asp+GTP+H2O  NH3+GDP+Pi+fumarate Purin Nükleotid Döngüsü

18 Purinlerin salvaj yolu: Hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz (HGPRT) Adenin + PRPPAMP + PPi Hipoksantin + PRPP IMP + PPi HGPRT APRT APRT: Adenin fosforibozil transferaz

19 Kontrol

20 Purin Nükleotid Yıkımı

21 Ürik asidin sonu

22

23 Pyrimidine Synthesis

24 UMP + ATP UDP + ADP + Pi 1 UDP + ATP UTP + ADP + Pi 2 Nükleozit monofosfat kinaz Nükleozit difosfat kinaz UTP 3 basamakta CTP ye dönüşür

25 3

26

27

28 Serbest radical mekanisması ribonucleotide reductase reaksiyonunda rol alır. Doğada 3 sınıf ribonucleotide reductase var Class I: tyrosine radikal, NDP kullanır Class II: adenosylcobalamin. NTP kullanır (cyanobacteria, bacteria, Euglena). Class III: SAM and Fe-S radical, NTP ları kullanır. (anaerobes and fac. anaerobes). Bir enzyme, ribonucleotide reductase, tüm ribonucleotidleri deoxyribo türevlerine dönüştürür.

29

30 KAP Sentetaz II allosterik olarak kontrol edilir (Ökaryotlarda kontrol basamağı) PRPP ve IMP aktivatör Bazı primidinler inhibitör Aspartat transkarbamoilaz prokaryotlarda kontrol basamağı

31 Fe-içeren ribonükleozit difosfat redüktaz ribonükleozit difosfatları karşılık gelen deoksiribonükleotidlerine indirger: NDP  dNDP

32

33 Salvage and de novo pathways to thymine nucleotides

34 Timidilat sentaz ve tetrahidrofolat metabolizması enzimleri arasındaki ilişki

35 Thioredoxin and glutaredoxin okside RR yi indirger NDP indirgenmesi için electron transfer yolu

36 RR is feedback yoluyla düzenlenir. Herhangibir dNTP nin bulunmaması öldürücüdür vefazla bulunması da DNA ya hatalı nükleotid eklenmelerine neden olur

37 dUMP metil vericisi olarak methylene-tetrahydrofolate kullanılarak thymidine synthetase enzimi ile dTMP ye dönüştürülür. Bu rxn. THF ın hem karbon vericisi hem de indirgeyici ajan olarak kullanıldığı bilinen tek rxn. dur.

38 Timidin sentaz ve DHFR are kemoterapi için hedef enzimlerdir

39 Antifolatlar antikanser ilaçlardır

40 Primidinler okside olmak yerine indirgenirler Primidinlerin katabolizması

41 Deoksitimidilat (dTMP) ( DNA sentezi için gerekli) UMP den 4 basamakta oluşur UMPUDPdUDPdUMPdTMP dUMP nin metilasyonu dTMP oluşturur

42 dUMP den dTMP sentezi

43

44 Timidinden dTMP oluşturan salvaj yolu

45 Metatroksat (kırmızı) DHFR enzimini inhibe eder NADHP kosubstrattır (sarı) İnsan dihydrofolate reductase (DHFR)

46 Primidin nukleotidlerin birbirine dönüşümü

47 Purin Katabolisması (deoksi) ribozdan bazın ayrılması Purine-nucleoside phosphorylase (PNP) separates the free purine base from the ribose (or deoxyribose) (Deoxy)Nucleoside + P i Base + (Deoxy)-  -D-Ribose 1-phosphate

48 Urasil ve timin katabolizması

49

50 Timin oluşumu deoxyuridine monophosphate (dUMP) ın metilasyonu ile oluşur UTP RNA sentezi için gerekli dUTP dUTPase (dUTP difosfohidrolaz) ile dUMP ye hidroliz edilir dUMP  C5de metillenir ve dTMP oluşur dTMP  dTTP oluşturmak üzere yeniden fosforile edilir

51 Anti-Folat İlaçlar Kanser hücreleri DNA replikasyonu için hızla dTMP tüketir. Timidilat sentaz rxn.nun inhibisyonu dTMP üretimini engeller (florodeoksiuridilat – irreversible inhibitor) – aynı zamanda hızla çoğalan hücrelerin çoğalmasını da baskılar (saç folikülleri, kemik iliği, immun sistem, intestinal mukoza) Dihidrofolat reduktaz basamağı DHF analogları tarafından baskılanır –Anti-Folates: Aminopterin, methotrexate, trimethoprim

52 Ribonükleosit difosfat redüktaz

53 dUDP nin dUMP ye dönüşümü için iki yol 1. dUDP + ADP dUMP + ATP 2. dUDP + ATP dUTPdUMP + PP i ADP H2OH2O


"PürinlerPirimidinler Şeker Pentoz (5-C şeker) Nükleozit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları