Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kişisel Koruyucu Donanımlar"— Sunum transkripti:

1 Kişisel Koruyucu Donanımlar
1

2 Bölüm 2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar
Tanımlar Kişisel koruma malzemeleri; iş güvenliği tekniği ve mevcut standartlara rağmen yok edilemeyen tehlikelere karşı kişisel olarak korunmak için kullanılması gereken araçlardır. Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.

3 KKD’ler Nelerdir? Kişisel Koruyucu Donanımlar Gözlük, Yüz Siperi,
Maske, Baret Eldiven (Çelik Eldiven, Yanmaz) İş Ayakkabısı İş Elbisesi Emniyet Kemeri vs.

4 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

5 Güvenlik Kültürü 5

6 Güvenlik Kültürü Kavramı
“GÜVENLİK KÜLTÜRÜ” sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEF; çalışma hayatında ve toplumda ortak bir “Güvenlik Kültürü” kavramının oluşturulmasıdır.

7 GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

8 GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

9 ÇALIŞMA HAYATINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ!!

10 Sağlıklı İşyeri İçin; Ağır Yaralanma veya Ölüm
Ölümle veya Ağır Yaralanma İle Sonuçlanan Her Büyük Kazanın Öncesinde, 29 Yaralanmalı Kaza ve 300 Yaralanmasız Olay Vardır. 1 Yaralanma 29 Olay 300 10

11 Sağlıklı İşyeri İçin; İş Güvenliği İle İlgili Çalışmalara, Konulacak Kurallara ve Alınacak Tedbirlere, Üst Düzey Yöneticilerin Katılımları Sağlanmalı ve Sorumluluk Ortak Olmalıdır. 11

12 Sonuç olarak, iş güvenliği konularında yapacağımız tüm çalışmaları, kanunlar istediği için değil, işletmenin ve çalışanlarların güvenliğini korumak için yapmalıyız... 12

13 13 13 13

14 Hayatımızı riske atmamız bizlerin elinde olan ve gözle görülen bir davranış biçimidir. Tehlike bazen insanın gözlemleyemediği kadar masum davranışlardan kaynaklanır ancak bazen de mantığın dışında kahramanlık içgüdüleriyle ortaya çıkar!!! 14

15

16

17

18

19 Kişisel Koruyucu Donanımlar
CE Uygunluk İşareti: (Conformite’ Europe’ene) Üreticinin, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖN.’NDEN kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve KKD' nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti, İfade eder.

20 Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir.

21 Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.

22 Kişisel Koruyucu Donanımlar
Baş Koruyucuları Kulak Koruyucuları Göz Ve Yüz Koruyucuları Solunum Sistemi Koruyucuları Gövde Ve Karın Bölgesi Koruyucuları El Ve Kol Koruyucuları Ayak Ve Bacak Koruyucuları Cilt Koruyucuları Vücut Koruyucuları

23 Tanımlar Ergos: iş Nomos: Yasa
Ergonomi: Yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. (insan faktörleri). Bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerindeki stres kalkar, daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve yanlışları daha az olur.

24 Antropometri Uzunluk, genişlik, yükseklik vs. gib teknik boyutlar doğrultusunda hareket hudutlarını, kuvvet gereksinimini, davranış hızı gibi yaklaşımlarla insanın vücut boyutlarının olaya etkisini inceler. Çalışan insanların rahatlıkları ve beden yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmeleri öncelikle, kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerinin onların boyutlarına uygun olmasına bağlıdır. burada kullanıcılardaki farklılıkları gözeterek kullanacakları araçların buna göre dizaynını yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada antropometri teknikleri önem kazanır. Ergonomik amaçlarla yapılan antropometri yaklaşımlarında statik ve dinamik antropometri olarak iki farklı metot kullanılır.

25 Tanımı İnsanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak İNSAN - MAKİNE - ÇEVRE uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını araştıran, disiplinler arası araştırma, geliştirme çalışmaları topluluğu olarak tanımlanabilir.

26 Amacı Ergonominin amacı fabrika ve ofislerin, mobilyaların, donanımın, araç gerecin ve iş taleplerinin insan boyutları, yetenekleri, beklentileri ile uyum içerisinde olmasının sağlamaktır.

27 Ergonominin kapsamı *Ergonominin konusu iş ve insan ilişkileridir.
*İş ve bunu yapan arasındaki tüm ilişkiler ergonominin konusuna girer. *Ergonomi, iş ve işi yapan arasındaki tüm ilişkileri incelerken, bu ilişkileri etkileyen çevresel etmenleri de ele alır. *Bir iş yapılırken çoğunlukla bir araç, genel bir tanımla makine kullanıldığından "iş" yerine "makine" demek yanlış olmayacaktır. *O halde.... ergonominin konusu İNSAN - MAKİNE - ÇEVRE ilişkileridir, tanımı bu kapsamı açıklar.

28 Ergonomi, İnsanın işinde daha verimli çalışabilmesi için aşağıdaki işlevleri yerine getirmelidir;
İşgörenin, işyerinde sağlık ve güvenlik içinde çalışmasını sağlamalıdır, İşin, insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamalıdır, Her türlü alet, makine, araç ve donanımın insan yetenekleriyle bağdaşacak şekilde tasarlanmasını sağlamalıdır, Psiko-sosyal açıdan olumlu bir iş ortamı yaratılmasını ve çalışma hayatının insancalaştırılmasını sağlamalıdır.

29 Ergonomiden beklenen sonuçlar;
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini, Yorulmanın ve iş stresinin hafifletilmesi, İş kazalarının ve mesleki risklerin minimizasyonu, İşgücü kayıplarının önlenmesi, Verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi.

30 Önemi Ergonominin kuşkusuz iş ve işçi açısından önemi yadsınamaz, ancak insan yaşamının üçte birini işyerinde geçirmektedir, diğer zamanlarda da kullanılan tüm araçlarda yada mekanlardaki ergonomi ilkelerinin varlığı veya yokluğu yaşamımızı etkileyecektir.

31 Ergonomi, enterdisipliner boyutlu bir daldır.
Temel bileşenleri Ergonomi, enterdisipliner boyutlu bir daldır. Hekimler, mühendisler, psikoloji alanında çalışanlar bu ekibin önemli elemanlarındandır. Temel bileşenleri, anotomi, fizyoloji, psikoloji, mühendislik, tasarım ve yönetimdir.

32 Çeşitleri Bilişsel ergonomi Fiziksel ergonomi Örgütsel ergonomi

33 Ergonomi özelleşmelerinin hedefleri:
Fiziksel yönetim, Beceri yönetimi, Risk yönetimi, Zaman yönetimi.

34 Ergonomik tasarımlarda dikkat edilen noktalar
Fiziksel faktörler: çevre koşulları (eşyalar) Biyolojik etmenler: vücut boyutları, vücut yetenekleri, fizyolojik süreçler Psikolojik etmenler: mental işyükü, bilgi işleme,eğitim, güdülenme İş etmenleri: iş gereksinimleri (zaman, hız), iş tasarımı Örgütsel etmenler: yönetim biçimleri

35 Bir ergonomi programı neleri içermelidir?
Sağlık taraması İş risk faktörleri taraması Yüksek riskli işleri belirleme İş analizi İş müdahaleleri Yeniden değerlendirme

36 Statik Çalışma Anında Vücutta Meydana Gelebilen Arızalar
Statik Çalışmaya Örnekler Meydana Gelen Şikayetler Sürekli ayakta durma Ayak ve bacak ağrıları, varisler Aralıksız sandalyede oturma Sırt ve boyun ağrıları Oturma yerinin arkalığının yüksek olması durumu Diz, alt ve üst baldır, ayak ağrıları Öne doğru eğilme halinde Omurlar arası ağrılar ve omuz deformasyonu Yana doğru omuz hareketli çalışma Omuz ve üst kol ağrıları Başı devamlı olarak aşırı derecede öne eğimli çalışma Sırt, boyun ağrıları, boyun omurlarında aşınma Herhangi araç ve gerecin uygun olmayan şekillerde tutulması Parmak, bilek ağrıları ve mafsal iltihapları

37 İş biliminin temel kavramları
YÜKLENME: Herhangi bir işin yapılabilmesi için gerekenlerin tümünü kapsar. Yüklenme, işin yapılması için kişiden kişiye değişmeyecek özellikler toplamıdır. ZORLANMA: Yüklenmenin kişi üzerinde etkisi. Kişiden kişiye değişir. GEREKENLER: İşin yapılabilmesi için bir takım kişisel ve mental unsurların oluşturulması gerekir. O iş için yapılması gereken şeylerin tümüdür.

38 Dinamik ve Statik Çalışma Durumlarında Kasların Ekonomik Kullanımına İlişkin İlkeler
Statik kassal çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Statik kuvvet gerektiren durumlarda mümkün olduğunca organ ya da vücut ağırlıklarından yararlanılmalıdır. Tutma kuvveti azami kas gücünün %15’den küçük miktarlarda olmasına özen gösterilmelidir. Makine sistemlerinde, kumanda kollarında en uygun kuvvet yönlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

39 Tanım AĞIR, TEKRARLANAN ya da SÜREKLİ GÜÇ HARCAMASI
gerektiren iş aktivitelelerinin yol açtığı, ağırlaştırdığı kas iskelet sistemi hastalıklarıdır.

40 İŞLE İLGİLİ Yinelenen ya da sürekli yapılan iş

41 İŞLE İLGİLİ Aşırı kuvvet

42 İŞLE İLGİLİ Belirli postürlerde çalışmak
Lokalize mekanik temas baskıları

43 İŞLE İLGİLİ Düşük sıcaklık Vibrasyon

44 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Karpal Tünnel Sendromu El bileğinin tekrarlayan şekilde öne-arkaya bükülmesi Hızlı bilek çevirme, eli bilekten sağa-sola yatırma Parmakla baskı uygulama Tutam hareketi Parlatma Cilalama, Bileme Törpüleme Çekiçle dövme Montaj Daktilo, bilgisayar Ev işleri, halıcılık Müzisyen, cerrah

45 Ekranlı araçlar

46 Yönetmelik Amaç; Ekranlı araçlarla çalışmalarda, alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kapsam; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar.

47 Yönetmelik Ancak, bu Yönetmelik hükümleri:
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde, vinç-ekskavatör- b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, her türlü taşıt araçlarında bulunan bilgisayar donanımlar c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, internet cafe-atari salonları- d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, el bilgisayarları-laptop e) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda, f) Ekranlı daktilolarda, UYGULANMAZ

48 Yönetmelik Yönetmelikte geçen tanımlar;
a)Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın, ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç, b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişi, c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzlukların tümü, d) Çalışma merkezi : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar, ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yeri,

49 Çalışma Merkezleri İşverenler;
Ekranlı araçların kullanıldığı çalışma merkezlerinde, zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri önceden belirleyecek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

50 Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
Ekranlı araçlarla ilgili bilgilendirme eğitiminde; a)İşveren, işçilere ve temsilcilerine çalışma yerlerinde, sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle çalışma merkezi, çalışma düzeni ve gözlerin korunması hususlarında bilgi verecektir. b) İşveren; ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır.

51 Eğitim Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecek şekilde verilmelidir. 1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları, 2) Doğru oturuş biçimi, 3) Gözlerin korunması, 4) Gözleri en az yoran, yazı karakterleri ve renkleri, 5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, 7) Ara dinlenmeleri.

52 Günlük Çalışma Düzeni İşverenler,
Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak, operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır.

53 Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
İşverenler tedbir alırken, çalışanların ve temsilcilerinin, görüş ve önerilerini dikkate alacak ve katılımlarını sağlayacaktır. (İş güvenliği uzmanı olarak İSGK katıldığımızda, kurula işçi temsilcilerinin davet ettirmeliyiz ki, onların yaşadığı bire bir tehlikeleri tespit ederek tedbir almalıyız) İşçilerin tecrübe ve deneyimlerine değer verilmelidir. (işveren iğne kırılmasını bilmiyor)

54 Gözlerin korunması Ekranlı araçlarla çalışmalarda, işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar : 1)Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılmalıdır. a- Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, b- Ekranlı araçla çalışmaya başladıktan sonra düzenli aralıklarla, c- Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda, MUAYENELER yaptırılacaktır 2)Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre; Gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere (göz hastalığı olup olmadığı) tabi tutulacaktır. 3) Yukarıda (1.) ve (2.) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir. (Ekran kırıcı-gözlük) 4) Muayene ve tedavilerde işçilerden ücret alınmaz.

55 Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler
Genel kural: Ekipmanın kullanımı işçiler için risk kaynağı olmamalıdır

56 Monitörler -Monitör ekranında görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda ve uygun büyüklükte olmalı, -Satırlar ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. -Ekran görüntüsü stabil olmalıdır, görüntü titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır. -Ekranlardaki parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast (en parlak ve en karanlık yerin fark) operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilir olmalıdır. -Ekran, operatörün ihtiyacına göre, kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır. -Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olmalıdır. -Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenmelidir.

57 Klavye -Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır. -Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır. -Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. -Klavyenin rengi mat olmalı ve ışığı yansıtmamalıdır. -Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır. (Q-F) -Çalışma pozisyonuna göre tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilmeli, düzgün ve okunaklı olmalıdır.

58 Çalışma masası veya çalışma yüzeyi
-Çalışma masası veya çalışma yüzeyi ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemeleri rahat düzenleyecek genişlikte ve yeterli büyüklükte olmalı, yüzeyi ışığı yansıtmamalıdır. -İşçinin çalışması sırasında doküman kullanılacaksa, dokümanlar göz ve baş hareketini zorlamayacak şekilde yerleştirilmeli ve ayarlanabilir doküman tutucu kullanılmalıdır. -Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan bulunmalıdır.

59 Çalışma sandalyesi -Sandalye dengeli, operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır. -Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. -Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir olmalıdır. -Sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır. -Operatörlere uygun bir ayak dayanağı sağlanmalıdır. -Operatörlerin oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

60 Aydınlatma -Operatörün ihtiyacına göre ve yapılan işin türü dikkate alınarak, uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka plan ile ekran arasında, uygun kontrast bulunmalıdır. -Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri, ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önleyecek şekilde yapılmalıdır. -Ortam en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır. (İSİGT. Madde:18)

61 Yansıma ve parlama -Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerlerden, saydam veya yarı saydam duvarlardan, parlak renkli cisimlerden ve yüzeylerden, ekran üzerine direk ışık gelmemeli ve yansımalar varsa önlenmelidir. -Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

62 Gürültü . Çalışanların dikkatini dağıtmayacak,
-Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü, . Çalışanların dikkatini dağıtmayacak, . Karşılıklı konuşmayı engellemeyecek, düzeyde olmalıdır. (55 dB)

63 Suni havalandırma ile ortam ısısı normal düzeye getirilmelidir.
Isı Çalışma merkezindeki ekipmanlar, çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı yaymamalıdır. Suni havalandırma ile ortam ısısı normal düzeye getirilmelidir. Kapalı yerlerde sıcaklığın en az 15 derece en çok 30 derece arasında olması gerekir. (İSİGT. Madde: 20

64 (Ekran kırıcılar, radyasyon engelleyici aparatlar vb.)
-Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır. (Ekran kırıcılar, radyasyon engelleyici aparatlar vb.)

65 Nem Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır.

66 Bilgisayar programları
İşverenler, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyacaktır. a) Programlar işe uygun olacaktır. b) Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olacaktır. c) Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir. d) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır. e) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır. f) Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır.

67 Ekranlı araçların kullanımında pratik bilgiler

68 Bilgisayar Başında Çalışma Sağlık durumunuzu nasıl iyileştireceğinize dair 10 ipucu

69 1. Yansımaları ve parıltıları önleyin.
Monitörünüz pencereye göre doğru açıyla oturacağınız şekilde yerleştirildi mi? Bu sizin ekran üstünde meydana gelecek herhangi bir parıltı ve yansımadan rahatsız olmanızı önleyecektir.

70 2. Direk karşıya bakın! Monitörünüz sürekli başınızı veya vücudunuzun üst bölümünü çevirmenizi engelleyecek şekilde direk karşınıza yerleştirildi mi? Klavyeniz ve monitörünüz çalışma masanızın kenarına paralel gelecek şekilde yerleştirildi mi?

71 3. Yer açın! Klavyeniz ve fareniz için olduğu kadar bacaklarınıza da yeterince yer var mı? (Yani ayaklarınızın hareket alanında çekmeceler, masa bacakları ve çöp kutuları yok değil mi?)

72 4. Çalışma ortamınızı sizin için elverişli hale getirin!
İş yerinizdeki mobilyaları nasıl yerleştireceğinizi biliyor musunuz? Size her bir mobilyayı en verimli kullanacağınız şekilde nasıl yerleştireceğinizi öğreten oldu mu?

73 5. Kollarınızın alt kısmını yatay tutun!
Koltuğunuzun yüksekliği sizin boyunuza göre ayarlandı mı? Dinlenme pozisyonundayken kollarınızın alt bölümü masanıza yatay olarak dayanıyor mu?

74 6. Dinamik şekilde oturun!
Eğilebilir arkalığınızı dinamik oturacağınız şekilde ve ağırlığınıza göre ayarladınız mı? Dizinizin arka kısmıyla koltuğunuzun kenarı arasında en az 2 parmak mesafe var mı?

75 7. Mesafenizi koruyun. Normal boyutta bir ekranla çalışırken gözünüzle ekran arasında cm. mesafe bırakıyor musunuz ?

76 8. Monitörünüzü aşağı indirin!
Monitörünüzün tepesini, aşağı doğru baktığınızda ekranın orta kısmını görecek şekilde göz seviyenizden 5-10 santim aşağıya indirdiniz mi?

77 9. Yardımcı araçlara ihtiyacınız mı var?
İşyerinizde ayaklık, dirseklik, doküman tutacı gibi çalışmanızı daha konforlu hale getirecek yardımcı araçlar var mı?

78 Yeterince hareket ediyor musunuz?
10.Hareket Edin! Yeterince hareket ediyor musunuz? Zamanı kullanmanın en ideal yolu; %60 ını dinamik şekilde oturarak, %30 unu ayakta çalışarak, % 10 unu da hareket ederek geçirmektir.

79 Bilgisayarda genel kurallar:
-Klavye ve maus aynı yükseklikte ve hizada olmalıdır. -Klavye ya da mous ne fazla büyük, ne fazla küçük olmalıdır. -Mouse avuç içini doldurmalıdır -Ekranda yazılı metnin en üst satırı göze paralel olmalıdır. -Ekranla göz arası yaklaşık cm 50 cm arası olmalıdır. -Bilgisayar ekranı pencereye paralel yerleştirilmelidir. -Masa üstünde maus kullanırken bilek düz bir çizgide tutulmalı sağa ya da sola doğru bükülmemelidir. -El ve avuç içi yukarı ve aşağı doğru döndürmemelidir. -Masanın altında ayağı en az 90 derece tutacak şekilde ayak desteği bulundurulmalıdır. Otururken sırt, bacak ve diz dik olmalıdır. (Bel ve diz daima 90 derece olmalıdır) -Masa altında bacaklar rahat hareket edebilmelidir.

80 Bilgisayarda genel kurallar:
Masa üzeri, ışığı yansıtmayan tonlarda olmalıdır. Koltukların yüksekliği ve yaslanması ayarlanabilir olmalıdır. Koltuklar tekerlekli ve dönebilen olmalıdır. Oda ışıkları pencereye paralel olmalıdır. Odalar beyaz ışık ile aydınlatılmalıdır. Ampullerin yaydığı ışık titrememelidir. Oturuş pozisyonu sık sık değiştirilmelidir. Uzun süre ekrana bakıldığında göz kasları gerilebilir, bu nedenle çalışmaya ara vererek göz kırpmalı ve göz dinlendirilmelidir.

81 Bilgisayarda genel kurallar:
-Masalara gün ışığı veya suni ışık soldan alınmalıdır. -Bu beynin görme anatomisi ile ilgilidir. (Işık kaynağının sol tarafta bulunması, daha rahat bir görüş ve netlik sağlar, sağ tarafta bulunması halinde ise, gözde bir zorlanma ortaya çıkar. Işık kaynağının önde ve arkada olması halinde ise, gözde zorlanma olur.) Maus belli aralıklarla temizlenmelidir.

82 Bilgisayarda genel kurallar:
NETİCE OLARAK: Hatalı oturuşlar ve davranışlar, göz, baş, boyun, sırt, bel, el, bilek ve eklem rahatsızlıklarına neden olmaktadır.


"Kişisel Koruyucu Donanımlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları