Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü"— Sunum transkripti:

1 AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

2 YASAL DANIŞMANLIK Yasal danışmanlık, vesayet ve kayyımlıktan bağımsız sui generis bir vesayet kurumudur. Bir kişinin orantılılık ilkesi kapsamında kişisel veya ekonomik bakımdan vesayete nazaran daha dar kapsamlı bir koruma şemsiyesi altına sokulmasının yeterli olacağı hallerde başvurulacak olan tedbir yasal danışmanlıktır. (TMK madde 429) Yasal danışman tayininde kişinin ve gerekiyorsa ailesinin korunma menfaati sınırlı bir alana karşılık gelir.

3 YASAL DANIŞMANLIĞIN TÜRLERİ
YASAL DANIŞMANLIK YASAL DANIŞMANLIĞIN TÜRLERİ KATILIM DANIŞMANLIĞI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

4 YASAL DANIŞMANLIK Eğer yasal danışmanın görevi, dava yürütümü ve münferit fakat özel önem taşıyan sınırlı sayıdaki hukuksal işlemin yapılmasına katılma ise bir katılım danışmanlığı söz konusudur. TMK madde 429/I hükmü bunu dokuz bent halinde saydığı işlerde görüşü alınmak üzere yasal danışman tayin edileceğini belirterek vurgular. Buna karşılık yasal danışmanın görevi atandığı kişinin malvarlığını yönetmekse, artık bir yönetim danışmanı mevcuttur. Vesayet makamı, hem katılım hem de yönetim danışmanının yetkilerini bir arada tanımak suretiyle bir “karma danışmanlığa” da vücut verebilir.

5 YASAL DANIŞMANLIK YASAL DANIŞMAN ATANMASININ HUKUKSAL SONUÇLARI Yasal danışman tayininin vasi tayinine nazaran kişiye yönelik daha sınırlı ve kayyım tayinine nazaran da daha ağır bir müdahaledir. Bu nedenle kayyım tayini kişinin fiil ehliyetini sınırlamazken, yasal danışman tayini vasi tayininde olduğu gibi, “genel” olmasa da, katılım danışmanı için “sınırlı bir işlemler demeti için”, yönetim danışmanı içinse katılım danışmanlığına nazaran daha geniş ama vesayete nazaran çok daha sınırlı bir genellikte kişinin fiil ehliyetini sınırlar.

6 YASAL DANIŞMANLIK Katılım Danışmanlığı İçin
TMK madde 429 uyarınca katılım danışmanının işleme katılmasını gerektiren işlemler şunlardır: Dava açma ve sulh olma Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri Ödünç verme ve alma Ana parayı alma Bağışlama Kambiyo taahhüdü altına girme Kefil olma

7 YASAL DANIŞMANLIK b) Yönetim Danışmanlığı İçin Kendisine yönetim danışmanı atanan kimse de, artık kendi malvarlığına ilişkin, sermaye unsurları üzerinde yönetim olanağından yoksun olduğundan söz konusu yönetim faaliyetlerine ilişkin olarak danışanın fiil ehliyeti sınırlıdır. Buna karşılık danışan malvarlığının yönetimi dışındaki işlemleri bakımından fiil ehliyetine tam olarak sahiptir.

8 YASAL DANIŞMANLIK c) Karma Danışmanlık İçin Bir kişiye vesayet makamınca karma danışman atandığı hallerde ise, fiil ehliyeti sunulan iki sınırlamaya da tabi olur.

9 YASAL DANIŞMANLIĞIN SONA ERMESİ
YASAL DANIŞMANLIK YASAL DANIŞMANLIĞIN SONA ERMESİ Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının kararıyla sona erer. Bunun dışında yasal danışman atanmasını gerekli kılan sebeplerin ortadan kalkması da mahkeme kararıyla yasal danışmanlığın sona ermesi sonucunu doğurur. (TMK madde 477/III)


"AİLE HUKUKU İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları