Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

=>SÖZCÜK TÜRLERİ<=

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "=>SÖZCÜK TÜRLERİ<="— Sunum transkripti:

1 =>SÖZCÜK TÜRLERİ<=

2 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" kelimesi, kelime çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Güzel bir ev yaptırmışlar. B) Güzel söz söyleme sanatını çok iyi bilirdi. C) Ne güzel olmuş eviniz, böyle! D) Güzel bir anlayışa sahipti o.

3 1.C

4 2. "Dünyanın en iyi annesi benim annemdir
2. "Dünyanın en iyi annesi benim annemdir." cümlesinde "en" kelimesi, niteleme sıfatlarının kullanılışı yönünden hangisine girer? A) En üstünlük derecesi B) Üstünlük derecesi C) Aşırılık derecesi D) Eşitlik derecesi

5 2.A

6 3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?
A) Ne yaramaz bir çocuk bu, değil mi? B) Hangi istasyonda binmiş trene? C) Neredeki kitaplar senin? D) Kaç kişiyle gittiniz pikniğe?

7 3.A

8 4. Tekrar yaşayacağız ümitli sabahları, Bulacağız dünyanın o en güzel yerini. Ebedî bir sahilde yeniden tadacağız, Kol kola sükûn dolu akşam gezmelerini... Dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir? A) tekrar B) yeniden C) en D) akşam

9 4.D

10 5. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, ne zarf ne de sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Pilini pırtını toplayıp burdan gitmelisin. B) Zavallı kadın yolda ağır aksak yürüyordu. C) Doğru dürüst konuşamadan vakit bitti. D) Çeşit çeşit meyvelerden biraz yedik.

11 5.A

12 6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?
A) Dün sizi okulda göremedik. B) Bazı konularda anlaşamıyoruz. C) Eve yeni gelmiştim ki telefon çaldı. D) Böyle tatlı su hiç içmemiştim.

13 6.B

14 7. "Daha" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?
A) Mustafa Bey işe daha gelmedi. B) Günümüz daha güzel geçebilirdi. C) Derslerinize daha düzenli çalışmalısınız. D) Bu sefer daha dikkatli davranalım.

15 7.A

16 8. "Yukarı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı olarak kullanılmıştır?
A) O bizden yukarı sınıftaydı, pek tanımıyorum. B) Yemekten sonra yukarı çıktı, hemen giyindi. C) Yukarısı ile aşağısı birbirine çok uzak, çok... D) Siz yukarıyı ne zaman tamir edeceksiniz?

17 8.B

18 9. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam Göklerin ateşini kalbime boşaltarak Dörtlükte hangi zarf türüne örnek yoktur? A) Zaman B) Durum (Hâl) C) Yer-yön D) Miktar

19 9.C

20 10. "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım
10. "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım." cümlesindeki "tatlı" kelimelerinin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) İsim, sıfat B) Zarf, zarf C) İsim, zarf D) Zarf, isim

21 10.C

22 11.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?
A. Bu geçen de kim? B. Ölüm insanı nerede yakalar? C. Gözü yaşlı kaç tane anne var? D. Bu duvarı kim yıkmış?

23 11.A

24 12. ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin
12. ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin.’’ cümlesinde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır? A. Bu       B. Soru      C. Cevap       D. Sarışın

25 12.D |

26 13. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi, bir ekle nesne alabilir duruma getirilmiştir?
a)Sizinle bu konuyu yine görüşelim. b)Arkadaşıyla bir olup beni dövmeye kalkmıştı. c)Beni çarşıda bol bol gezdirdi. d)Sıcak tavırlarıyla kendisini herkese s

27 14.a

28 15.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı fiil, farklı bir anlam ilgisi kurmuştur?
a)Ziyafetin gecikmesinden korkan aşçı kadınlar koşuşuyordu. b)Sorunlarımızı kavga etmeden konuşup tartışıyoruz. c)Yüzlerce endişe kafamda uçuşuyordu. d)Salondaki pek çok hastayla sükunet içinde bekleşiyorduk.

29 15.B


"=>SÖZCÜK TÜRLERİ<=" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları