Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sarf Malzemesi Satınalımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sarf Malzemesi Satınalımı"— Sunum transkripti:

1 Sarf Malzemesi Satınalımı
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Sarf malzemeleri veya servisleri satınalımı Faydalar Hızlı bir defalık satınalma olanağı: Malzeme tüketimi doğrudan kaydedilir, depoya kayıt mevcut değildir Gerçekleştirilen servislerin kontrol raporu olarak servis giriş sayfaları kullanımı Anahtar Süreç Adımları Sarf malzemeleri için satınalma siparişi yaratma Sarf malzemeleri için satınalma siparişleri onayı Sarf malzemeleri mal girişi Servisler için satınalma siparişi yaratma Servis giriş sayfası yaratma Servis giriş sayfası onayı Münferit kalem temelinde fatura girişi Dönem sonu üretim yeri

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satınalan Satınalma Sorumlusu Depo Görevlisi Servis Personeli Satıcılar Muhasebesi Uzman

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Sarf Malzemesi Satınalımı Bu senaryo, tedarik prosesi sırasındaki satınalma siparişi yaratma aktiviteleriyle ilgilidir. Ayrıca satınalma siparişi onayının, sarf malzemeleri mal girişinin, servis giriş sayfaları onayının ve münferit kalem temelinde fatura girişlerinin ek proses adımlarını açıklar. Proses, yapılan ödemelerin ilgili işlemesini, dönem sonu üretim yerini ve dönem sonu kapanışını da kapsar. Sarf malzemeleri (mallar veya servisler) malzeme numarası olmadan girilir, ancak bunun yerine tanımlanabilen ana karakteristik olarak bir kısa metin tanımı girilir. Satınalma siparişi, satıcıya gönderilmeden önce ön tanımlı parametreler temelinde onaya tabi tutulur. Sarf malzemeleri için sistemde stok mevcut değildir. Mal girişi kaydedilerek, malların değeri bir masraf yerine veya başka bir masraf çeşidine gider olarak yazılır. Tüketim servisi tedariki aynı genel prosesi takip eder. Aradaki fark, tüketim servisinin mal girişi yerine servis giriş sayfası yoluyla kaydedilmesidir. Fatura her iki durumda da aynı kuralları takip eder.

5 Sarf Malzemesi Satınalımı
İş Akışı Diyagramı Sarf Malzemesi Satınalımı Olay Evet Servis Kalemi mi? Sarf Malzemeleri/Servis için Talep Limanda Malzeme Alımı Gelen Satıcı Faturası Hayır Evet Satınalma Sorumlusu Satınalma Siparişini Onaylayın Hayır Evet Satınalan Doğru mu? SAS Onayı Gerekli Sarf Malzemeleri/ Servis için Satınalma Siparişi Satınalma Siparişini Güncelleyin Satınalma Siparişini Yazdırın Servis Giriş Sayfasını Yaratın / Onaylayın Hayır Hayır Evet Depo Görevlisi Stok MG/FG SFS MG Fişini Yazdırın Mal Girişi Satıcılar Muhasebesi MG/FG SFS Satıcı Fatura Girişi AP Denetçisi AP- Satıcılar Muhasebesi (158) Maliyet Muhasebesi Uzmanı (Ay Sonu) Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı (159) MG/FG Mal Girişi/Fatura Girişi, SFS = Satınalma Fiyat Sapması

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Sarf Malzemesi Satınalımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları