Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  Maddenin elektrik yapısı ve elektrik yükü  Pozitif ve negatif yük, nötr ( proton, elektron, nötron)  Elektriklenme  Yüklü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  Maddenin elektrik yapısı ve elektrik yükü  Pozitif ve negatif yük, nötr ( proton, elektron, nötron)  Elektriklenme  Yüklü."— Sunum transkripti:

1

2 DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  Maddenin elektrik yapısı ve elektrik yükü  Pozitif ve negatif yük, nötr ( proton, elektron, nötron)  Elektriklenme  Yüklü cisimler  Sürtme-dokunma-etki ile elektriklenme  Elektroskop  Topraklama  İletken ve yalıtkan maddeler

3 DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  itme-çekme  Elektrik akımı (Pil gibi bir elektrik enerjisi kaynağının elektriksel bir kuvvet uygulaması ile enerji kazanan ve titreşim hareketi yapan negatif yüklerin, bir iletken vasıtasıyla bu enerjiyi yakınındaki diğer negatif yüklere aktararak ilerlemesine denir)  Elektrik devresi  Elektrik akımının yönü  Devre elemanları (pil, ampul, anahtar …)

4 DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  direnç (Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı koyması)  Reosta (değişken direnç)  Gerilim (Bir pilin iki kutbu arasında ya da bir elektrik devresinin iki ucu arasında enerji farkından dolayı gerilim oluşur. Gerilim bu enerji farkının bir göstergesidir.

5 DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  Basit elektrik devreleri  Ampermetre  Voltmetre  Seri bağlama  Paralel bağlama  Eşdeğer direnç  Kısa devre

6 Ygs 2012 elektrik sorusu

7 Ygs 2012 soru

8 Günlük yaşamda elektrik

9 Elektrik akımı  Birim zamanda iletkenden geçen yük yük  AKIM= zaman i Amper= Coulomb/saniye

10 soru  Bir ieltken telin kesitinden 2 dakikada 600 Coulomb yük geçiyorsa akım şiddeti kaç Amper olur?

11 soru  İçinde negatif ve pozitif iyonların bulunduğu çözelti dolu tüpün S kesit alanından 1 saniyede + 8C luk pozitif yük bir tarafa, - 6C luk yük ters tarafa doğru geçmektedir. Buna göre akımın büyüklüğü ve yönü için ne söylenebilir?

12 Potansiyel farkı Gerilim Voltaj  Elektrik devresindeki elektronlara enerji kazandıran elektriksel enerji kaynağıdır. Potansiyel farkı, elektrik devresindeki iki kutup arasındaki enerji farkının bir göstergesidir.  Volt

13 Akım ve potansiyel farkı  Akım arttıkça lambanın parlaklığı artar.

14 Kademe düğmeleri

15 voltmetre Potansiyel farkını ölçer Devreye paralel bağlanır.

16 Akım şiddeti  Bir iletken içinde elektronların sürekli olarak akışı

17 Ampermetre Akım şiddetini ölçer Devreye seri bağlanır.

18 Devre elemanları

19 Ohm yasası  Direnç =?

20 OHM YASASI

21 soru  Yanda grafiği verilen K ve L dirençlerinin oranını hesaplayınız?

22 soru  Direnci R olan bir iletken telin uçlarına V potansiyel farkı uygulanınca üzerinden 2i akım geçiyor. Buna göre telin uçları arasında uygulanan potansiyel farkı 3V yapılırsa, telin direnci kaç R olur?

23 Direnç-özdirenç  İletkenlerin direnci Özdirenç (Ω.m) Uzunluk (metre) Kesit alanı (m 2 )

24 ÖZDİRENÇ  İletkenin yapıldığı maddenin cinsine bağlı bir katsayıdır.

25 REOSTA –DEĞİŞKEN DİRENÇ  Reosta, direncin değerinin değişmesini sağlar. Sürgü I yönünde hareket ederse direnç azalır, II yönünde hareket ettirilirse direnç artar.

26 soru

27  Kesiti S uzunluğu 2 l olan K teli ile kesiti 2S uzunluğu l olan L teli aynı maddeden yapılmıştır. K nın direnci R k, L’nin direnci R L olduğuna göre  R k / R L = ?

28 soru  Şekil I- de iletken telin uçlarına V gerilimi uygulanınca telin üzerinden i 1 akımı geçiyor. Aynı tel şekil-II deki gibi ortasından katlanıp uçlarına yine V potansiyel farkı uygulanınca i 2 akımı geçiyor? i 1 / i 2 =?

29 Dirençlerin bağlanması  Seri bağlama  Paralel bağlama

30 SERİ BAĞLI DİRENÇLER  Dirençler bağlanınca akım sadece bir yolda ilerliyorsa, bu dirençlere seri bağlı dirençler denir.

31 SERİ BAĞLAMA  Seri direçlerde akımlar eşittir.  Seri dirençlerde potansiyel farklarının toplamı toplam potansiyele eşittir.  R eş = R 1 + R 2 + R 3

32 PARALEL BAĞLI DİRENÇLER  Dirençler akımın gidişine farklı yollar oluşturuyorsa paralel bağlanmıştır.  Paralel dirençlere gelen akımlarla bu dirençlerden çıkan akımların toplamı birbirine eşittir.  Paralel dirençlerde toplam potansiyel farkı ve her direncin potansiyel farkı birbirine eşittir.

33 PARALEL BAĞLI DİRENÇLER  Paralel bağlamada eşdeğer direnç, paralel bağlı dirençlerin en küçüğünden de küçük bir değere sahiptir.  Paralel bağlı dirençlerde V=iR bağıntısında V ler eşit olduğu için akımla direnç TERS ORANTILIDIR. (Küçük dirençten büyük akım geçer)  Her birinin değeri R olan n tane özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç R/n bağıntısı ile bulunur.

34 SORU  A ve B noktaları arasındaki şekildeki gibi bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplayınız.

35 soru 1, L-N noktaları arasındaki potansiyel farkı V 2 ise V 1 / V 2 oranı kaçtır?  Şekildeki devre parçasında K-M noktaları arasındaki potansiyel farkı V 1, L-N noktaları arasındaki potansiyel farkı V 2 ise V 1 / V 2 oranı kaçtır?

36 soru  Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devre parçasında, dirençlerin üzerinden i akımı geçmektedir.  Bu durumda KL noktaları arasındaki potansiyel farkı 27 volt ise, KM noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç Volt tur?

37 soru  Şekildeki K-L arasına bağlanmış dirençlerin eşdeğerini (toplam direnci) hesaplayınız.

38 soru  Şekildeki K-L arasına bağlanmış özdeş dirençlerin eşdeğerini (toplam direnci) hesaplayınız.

39 soru  R 2 direncinin üzerinden geçen akım 2 Amper ise a) K-L uçları arasındaki potansiyel farkı b) R 3 direnci üzerinden geçen akım şiddeti c) Ana koldaki akım şiddeti değerlerini hesaplayınız

40 LAMBALARIN PARLAKLIĞI  Lambaların parlaklığı, gücü ile orantılıdır.

41 soru

42 Üreteçlerin bağlanması

43 MANYETİZMA VE ELEKTRİK

44 MANYETİK ALAN

45

46  Üzerinden elektrik geçen bir telin yakınındaki pusula hareket eder.  Elektrik yükleri hareket ettikleri zaman çevrelerinde manyetik alan oluştururlar.  http://www.vitaminegitim.com/lise/akim- tasiyan-sonsuz-uzunluktaki-telin-manyetik- alani?i=TR230402CD http://www.vitaminegitim.com/lise/akim- tasiyan-sonsuz-uzunluktaki-telin-manyetik- alani?i=TR230402CD

47 ELEKTROMANYETİK KUVVET  Bir mıknatısın manyetik alanı içerisinde bulunan iletken telden elektrik akımı geçirildiğinde iletken tele etki eden kuvvete ELEKTROMANYETİK KUVVET denir.

48 elektromanyetik kuvvet nelere bağlıdır?

49 Manyetik alan içerisinde üzerinden akım geçen bir tele etkiyen kuvvet nelere bağlıdır?  TELDEN GEÇEN AKIM ŞİDDETİ  MANYETİK ALAN ŞİDDETİ  MANYETİK ALANIN İÇİNDE KALAN TELİN BÜYÜKLÜĞÜ (UZNLUĞU)

50 ELEKTRİK MOTORU


"DAHA ÖNCE ÖĞRENDİKLERİMİZ  Maddenin elektrik yapısı ve elektrik yükü  Pozitif ve negatif yük, nötr ( proton, elektron, nötron)  Elektriklenme  Yüklü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları