Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI."— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

2 TÜRKİYE EKONOMİSİ REEL SEKTÖR

3 Temel Ekonomik Büyüklükler
2009 2010 2011 2012 MİLLİ GELİR GSYH Reel Büyümesi (%) -6,0 3,5 4,0 5,0 GSYH (Milyar TL) 947 1.029 1.118 1.227 GSYH (Milyar Dolar) 608 641 669 723 Kişi Başına Milli Gelir (Dolar) 8.456 8.821 9.096 9.732 FİYATLAR (%) TÜFE Yıl Sonu 5,9 5,3 4,9 4,8 ÖDEMELER DENGESİ (Milyar Dolar) İhracat (fob) 98,5 107,5 118,0 130,0 İthalat (cif) 134,0 153,0 168,0 187,0 Dış Ticaret Dengesi -35,5 -45,5 -50,0 -57,0 Cari Denge -11,0 -18,0 -22,0 -28,0 Cari Denge / GSYH (%) -1,8 -2,8 -3,3 -3,9

4 Türkiye’de GSYH Büyüme Oranları (%, Yıllar itibarıyla)
* Tahmin ** Hedef Kaynak: TÜİK, DPT

5 Türkiye’de GSYH Büyüme Oranları (%, Çeyrekler itibarıyla)
Kaynak: TÜİK

6 Talep Unsurlarındaki Reel Gelişmeler (Çeyrek Dönem, Yıllık % Değişme)
Kaynak: TÜİK

7 Güven Endekslerindeki Gelişmeler
Kaynak: TCMB

8 Büyüme Oranları (%) * Tahmin
Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2009 8

9 Avrupa’nın En Büyük Ekonomileri (2008 İtibarıyla Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH, Trilyon Dolar) Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Ekim 2009

10 AB Ülkeleri ve Türkiye Reel GSYH (2001=100) Karşılaştırması
Kaynak: OECD, 2009

11 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - Yatırımlar (2001=100)
Kaynak: OECD, 2009

12 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - Özel Tüketim (2001=100)
Kaynak: OECD, 2009

13 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - İhracat (2001=100)
Kaynak: OECD, 2009

14 AB Ülkeleri ve Türkiye’de GSYH Bileşenlerinin Karşılaştırması - İthalat (2001=100)
Kaynak: OECD, 2009

15 Dünya GSYH’si İçindeki Payı (Satınalma Gücü Paritesine Göre, %)
Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Ekim 2009

16 Sanayi Üretimi (Yıllık, Yüzde Değişim)

17 Türkiye’de İşsizlik Oranları (%)
* Tahmin ** Hedef Not: 2004 sonrası yıllık veriler TÜİK tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. Kaynak: TÜİK, DPT

18 Türkiye’de İşsizlik Oranları (Dönemsel, %)
Kaynak: TÜİK 18

19 İşgücü Piyasasına Yönelik Tahminler
2009 2010 2011 2012 Nüfus (Yıl Ortası, Milyon Kişi) 71,9 72,7 73,5 74,3 İşgücüne Katılma Oranı (%) 47,6 47,4 47,3 İstihdam Düzeyi (Milyon Kişi) 20,9 21,3 21,7 22,2 İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 3.642 3.629 3.573 3.409 İşsizlik Oranı (%) 14,8 14,6 14,2 13,3

20 İşsizlik Sigortasından Yararlananların Sayısı
Kaynak: Türkiye İş Kurumu

21 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Ocak 2007 – Temmuz 2009, %)
ve İşsizlik Ödeneğinden Yararlanan Kişi Sayısı (Ocak 2007 – Eylül 2009, Bin kişi) Kaynak: TÜİK, Türkiye İş Kurumu

22 Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fertlerin yoksulluk oranları (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 18,56 Kişi başı günlük 1 Doların altı 0,20 0,01 0,02 0,00 Kişi başı günlük 2.15 Doların altı 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,63 Kişi başı günlük 4.3 Doların altı 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 9,53 Kaynak: TÜİK

23 İşgücü,İstihdam ve Tarım dışı İstihdam (Bin Kişi)
Kaynak: TÜİK

24 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)
Kaynak: TÜİK

25 Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili
Kaynak: BM 25 25

26 Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili
(2050 Tahminleri) Kaynak: BM 26 26

27 İşsizlik Oranları (%) Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2009, OECD Ekonomik Görünümü No:85

28 Kıdem Tazminatı Yükü (20 Yıllık Hizmet Karşılığı Kaç Haftalık Ücret Tutarında Ödendiği)
Kaynak: Doing Business, 2010

29 Erkeklerde Emeklilik Yaşı
Kaynak: OECD, Pensions at a Glance, 2009

30 Kadınlarda Emeklilik Yaşı
(*) Türkiye için emeklilik yaşı fiili minimum emeklilik yaşıdır. Kaynak: OECD,Pensions at a Glance, 2009

31 İstihdamı Koruma Mevzuatının Yarı Zamanlı Çalışanlar Üzerindeki Kısıtlayıcılığı (Endeks Skalası 0-6 Arasında En Az Kısıtlayıcıdan En Fazlaya) Kaynak: OECD Going for Growth, 2009

32 ABD, Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye için Asgari Ücret Düzeyleri, (2009, €)
Kaynak: Eurostat

33 2007 Yılı Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları (%)
Kaynak: TÜİK, Education at a Glance,2009

34 Türkiye’de Enflasyon Gelişmeleri (1980 – 2008)
Kaynak: IMF, TÜİK, TCMB

35 Gerçekleşen Enflasyon ve Yılsonu Enflasyon Hedefleri (Ocak 2002 – Eylül 2009, %)
Kaynak: Merkez Bankası, TÜİK

36 Enflasyon (Ocak 2007 – Eylül 2009, yıllık % değişim)
Kaynak: TÜİK

37 TÜFE, Enflasyon Patikası ve Belirsizlik Aralığı (Yüzde)
Kaynak: Merkez Bankası, TÜİK

38 Gıda, Enerji ve Çekirdek Enflasyon (Ocak 2004 – Eylül 2009, yıllık % değişim)
Kaynak: TÜİK, TCMB

39 Enflasyonun Bileşenleri (Yüzde Katkı)
Ortalaması Eylül 2009 Kaynak: TÜİK

40 Hanehalkı Net Döviz Pozisyonu
(Milyar Dolar) Kaynak: TCMB

41 Hanehalkı Borçluluğu ( Milyar TL)

42 Firmaların Toplam Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı ve Faiz Ödeme Gücü (Faaliyet Kârı / Faiz Ödemeleri) (%) Kaynak: TCMB Sektör Bilançoları


"T.C. MALİYE BAKANLIĞI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları