Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri"— Sunum transkripti:

1 Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Üretim yerindeki dönem sonu kapanışı, şirket aktivitelerin (dahili üretilen malzemeler gibi) üretiminde ortaya çıkan masrafları aktivitelerine tayin edilmesini sağlar. Masraflar daha sonra kârlılık analizindeki ilgili ürünlere mahsuplaştırılır. Faydalar Dahili üretilen malzemelere ilişkin üretim masraflarının saydam görünümü. Otomatikleştirilmiş etkin işleme. Anahtar Süreç Adımları Kalite masraflarına yönelik toplu dağıtım devresini çalıştırın Mal hareketlerinin ve üretim işlemlerinin tamamlandığından emin olun Yeni MM dönemini açın Üretim siparişi için dönem sonu kapanışı (genel masraf payları, yarı mamul hesaplaması, sapma hesaplaması, üretim siparişlerinin masraf yüklemesi) Tamamlanan üretim siparişlerini kapatın Özetleme hiyerarşisi için veri toplama (raporlama) Tüm masraf yeri masraflarının kârlılık analizine (COPA) fiili toplam dağıtımını çalıştırın Kârlılık raporunu çalıştırın

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Üretim planlamacı Hesap sorumlusu Stratejik planlamacı

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri Önce, kalite masraflarını üretim masraf yerlerine mahsuplaştırırsınız. Daha sonra tüm satıcı faturalarının dönem için kaydedildiğinden emin olmalısınız (bloke edilen faturaları onaylayın). Mal hareketleri ve üretim işlemleri dönem için tamamlanmış olmalıdır. Yeni MM dönemini açın. Daha sonra üretim siparişleri için dönem sonu kapanış aktivitelerine başlarsınız: Fiili genel masraf paylarının kaydı, yarı mamul hesaplaması, sapma hesaplaması, üretim siparişlerinin masraf yüklemesi. Tamamlanan üretim siparişleri kapatılır. Raporlamayı kolaylaştırmak amacıyla özetleme hiyerarşileri için bir veri toplama işlemi yürütürsünüz. Veriler hiyerarşinin, örneğin şirket, üretim yeri, sipariş türü, ürün hiyerarşisi gibi farklı düzeylerinde kaydedilir. Özet veri kümeleri, üretim masraflarına ilişkin raporlama için kullanılır. Üretim masraflarının COPA'daki ürünlere mahsuplaştırılmasını tamamlamak için, tüm masraf yeri masraflarının kârlılık analizine (COPA) fiili toplam dağıtımını çalıştırırsınız. Kârlılık raporlarında, ürünlerinize yönelik masrafları ve gelirleri analiz edebilirsiniz.

5 Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri
İş Akışı Diyagramı Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri Olay SAS Faturalarının Ay Sonundan Önce Kaydedilmesi Gerekir Inventory Controller Mal Hareketlerinin Tamamlandı-ğından Emin Olun Production Controller Kalite Masraflarına yönelik Toplam Dağıtım Devresini Çalıştırın Harici Satıcı Prosesinin Gerektiği Üretimden Gelen Bildirim Accountant Satınalma Siparişiyle İlgili AP İşlemlerini Kaydedin Bloke Faturaları Onaylayın Yeni MM Dönemini Açın Fiili Genel Masraf Payı Hesaplaması Üretim Siparişini Kaydedin Plant Controller Dönem Sonu Kapanışı Üretim Siparişleri Yarı Mamul Hesaplaması Üretim ve Proses Siparişi Sapma Hesaplaması Özetleme Hiyerarşisi için Veri Toplama Ürün Siparişi Bilgi Sistemi Üretim İşlemlerinin Tamamlandığından Emin Olun Yarı Mamul Hesaplamasını Gözden Geçirin CO-PA’ya Fiili Toplam Dağıtımı Gerçekleştirin Eş Ürünler için Ön Masraf Yüklemesi Sapmaların Masraf Yüklemesini Yapın Tamamlanan Üretim Siparişlerini Kapatın Profitability Controller Kârlılık Raporunu Çalıştırın SAS = Satınalma Siparişi; AP = Satıcılar Muhasebesi; MM = Toplu Bakım; WIP = Yarı Mamul

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları