Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Masraf Yeri Planlaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Masraf Yeri Planlaması"— Sunum transkripti:

1 Genel Masraf Yeri Planlaması
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Yıllık bütçeleme prosesi sırasında satış, pazarlama, yönetim, araştırma ve geliştirme gibi etkin olmayan masraf yerlerinin yöneticileri, ilgili masraf yerlerinde farklı masraf türlerine/çeşitlerine yönelik maliyetleri planlar. Faydalar Planlanan ve fiili masrafların karşılaştırılması, masraf yerlerindeki masrafların izlenme imkanı. Anahtar Süreç Adımları Masraf Yeri Ana Verilerini Kontrol Edin Cari Bütçe Dönemi için Versiyon Geçerliliğini Kontrol Edin Önceki Yılın Fiili Değerlerini veya Bütçesini Planlamaya Temel Olarak Kopyalayın Planlanan Amortismanı Duran Varlıklardan Aktarın Planlayıcı Profilini Belirleyin Masraf Çeşitlerini Gelir/Gider Bütçesi için Hesap Çizelgesine Aşağı Yükleyin İşlemler Hariç Gelir ve Giderlere ilişkin Bütçe Değerlerini Güncelleyin İşlemler Hariç Gelir ve Giderlere ilişkin Masraf Çeşitlerini Yukarı Yükleyin Dönemselleştirme Masraflarını, İstatistiksel Göstergeleri, Toplam Dağıtımları Planlayın Etkin Olmayan Masraf Yeri Bütçesini Teyit Edin AOP Versiyonunu Fiili Versiyon 0'a Kopyalayın ve Her İki Versiyonu da Planlama için Bloke Edin

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Maliyet muhasebesi uzman

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Genel Masraf Yeri Planlaması Masraf yeri ana verilerini ve versiyonlarını kontrol ettikten sonra, masraf yerleri için önceki yılın fiili giderlerini masraf yeri muhasebesindeki AOP (yıllık işletme planlaması) bütçe versiyonuna kopyalayabilirsiniz. Alternatif olarak önceki yılın bütçe verileri planlama için temel olarak da kullanılabilir. Her masraf yeri için planlanan sabit veya değişken amortisman AOP versiyonuna ayrı olarak aktarılır. Bu versiyondaki veriler, her masraf çeşidine ve masraf yerine göre hesap çizelgelerine aşağı yüklenir. İlgili masraf yeri yöneticileri bütçe değerlerini ihtiyaçlarına ve planlarına göre gözden geçirir ve günceller. Gözden geçirilen rakamlar SAP'ye geri yukarı yüklenir. SAP'deki masraf yeri planlaması gözden geçirilir ve sonlandırılır (hesapsal masraflar, istatistiksel göstergeler, toplam dağıtımlar). AOP versiyonunun planlanan verileri etkin versiyon 0'a kopyalanır. Planlama her iki versiyonda da bloke edilir.

5 Genel Masraf Yeri Planlaması
İş Akışı Diyagramı Genel Masraf Yeri Planlaması Olay SABİTLENMİŞ Yıllık İşletme Planı Yıllık İşletme Planı Cost Controller Masraf Yeri Ana Verilerini Kontrol Edin (188) Versiyonların Cari Bütçe Dönemi için Geçerli Olup Olmadığını Kontrol Edin AOP - Üretim Yapan Masraf Yeri Bütçesi (176) Planlanan Masraf Yeri Değerleri Toplam Dağıtımları Planlayın Planlanan Masraf Yeri Değerleri Planlanan Masraf Yeri Değerleri Önceki Yılın Fiili Verilerini AOP için Temel Olarak Kopyalayın Önceki Yılın Bütçesini AOP için Temel Olarak Kopyalayın AOP'yi Etkin Versiyona Kopyalayın İstatistiksel Göstergeleri Planlayın Planlanan Masraf Yeri Değerleri AOP - Satış Aktarımının Gelir Masrafı (173) Planlanan Masraf Yeri Değerleri Planlanan Amortismanı Duran Varlıklardan Aktarın Planlayıcı Profili Belirleyin Hesapsal Masrafları Planlayın Planlanan Masraf Yeri Değerleri Masraf Çeşitlerini Gelir/Gider Bütçesi için Excel'e Aşağı Yükleyin AOP ve Etkin Versiyonu Planlama için Bloke Edin İşlemler Hariç Gelir ve Giderlere ilişkin Masraf Çeşitlerini Yukarı Yükleyin Planlanan Masraf Yeri Değerleri Evet Cost Center Manager Veriler Doğru mu? İşlemler Hariç Gelirlere ilişkin Bütçe Değerlerini Güncelleyin Hayır AOP= Yıllık İşletme Planlaması

6 Genel Masraf Yeri Planlaması
İş Akışı Diyagramı Genel Masraf Yeri Planlaması Olay Yıllık İşletme Planı SABİTLENMİŞ Yıllık İşletme Planı Cost Controller Masraf Yeri Ana Verilerini Kontrol Edin (188) Versiyonların Cari Bütçe Dönemi için Geçerli Olup Olmadığını Kontrol Edin Planlanan Amortismanı Duran Varlıklardan Aktarın Planlayıcı Profili Belirleyin AOP – Etkin Masraf Yeri Bütçesi Planlanan Masraf Yeri Değerleri AOP'yi Etkin Versiyona Kopyalayın Planlanan Masraf Yeri Değerleri Önceki Yılın Fiili Verilerini AOP için Temel Olarak Kopyalayın Önceki Yılın Bütçesini AOP için Temel Olarak Kopyalayın AOP - Satış Aktarımının Gelir Masrafı Masraf Çeşitlerini Gelir/Gider Bütçesi için Excel'e Aşağı Yükleyin İşlemler Hariç Gelir ve Giderlere ilişkin Masraf Çeşitlerini Yukarı Yükleyin Planlanan Masraf Yeri Değerleri AOP ve Etkin Versiyonu Planlama için Bloke Edin Evet Cost Center Manager Veriler Doğru mu? İşlemler Hariç Gelirlere ilişkin Bütçe Değerlerini Güncelleyin Hayır AOP= Yıllık İşletme Planlaması

7 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

8


"Genel Masraf Yeri Planlaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları