Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayşe KARAHANÇER 1985: Doğum yeri KAYSERİ 2003: Mezuniyet Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 2006:Erciyes Üniversitesi Radyoterapi terk 2006:Kırklareli Devlet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayşe KARAHANÇER 1985: Doğum yeri KAYSERİ 2003: Mezuniyet Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 2006:Erciyes Üniversitesi Radyoterapi terk 2006:Kırklareli Devlet."— Sunum transkripti:

1 Ayşe KARAHANÇER 1985: Doğum yeri KAYSERİ 2003: Mezuniyet Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 2006:Erciyes Üniversitesi Radyoterapi terk 2006:Kırklareli Devlet Hastanesi 2009:Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2011:Mezuniyet Arel Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2011:Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2011:Anadolu Üniversitesi İşletme 2011:Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 TEMEL ATOM VE ÇEKİRDEK FİZİĞİ

3 ATOMUN YAPISI

4 Atom Maddeyi oluşturan temel parçacıklar: Elektron – Proton – Nötron ?

5 ATOM ** Atom; bir elementi meydana getiren ve o elementin bütün fiziksel-kimyasal özelliklerini taşıyan en temel yapıtaşıdır. (ATOM- Yunanca’ da bölünmez anlamına gelir.) ** Elementin bölünemez en küçük parçası olması fikri ve ilk atom modeli eski Yunanistan’da Löpis , Demokritus ve Epikür’e kadar uzanır. Bu dönemlerde atomların neden bir araya gelerek maddeyi oluşturduklarını izah edebilmek için atomların bazılarının çengelli oldukları gibi hayali modeller üretilmiştir. ** Ancak kimyasal ilkelere dayanan ilk atom modeli 19. yüzyılın başında Dalton tarafından önerilmiştir.

6 ATOM **Atom; merkezde pozitif yüklü çekirdek ile bunun etrafında daire veya eliptik yörüngeler üzerinde hareket eden negatif yüklü elektronlardan oluşur.

7 Atomun Yapısı * Çekirdek (nükleon); protonlar (p+) nötronlar (n0) m(n0) = m( p+ ) = 1,673x10-24 gr. * Protonun kütlesi elektronun kütlesinin 1837 katıdır. * Nötr bir atomda proton ve elektron sayıları eşittir.

8

9 1)ATOM MODELLERİ a)Thomson Modeli:
1898 yılında J.J. Thomson , atomları, içlerinde elektronlar gömülü olan pozitif yüklü düzgün maddesel küreler olarak varsaydı. Model bu şekliyle bir karpuzu ya da bir üzümlü keki andırmaktadır. Bu modelin ömrü 13 yıl sürmüştür.

10 elektronlar vardır. Bu modele uydu modeli de denmektedir.
b)Rutherford Modeli: 1911 yılında Rutherford’ un önerisi ile Geiger ve Marsden, radyoaktif elementler tarafından salınan hızlı alfa parçacıklarını ince altın yaprağı üzerine göndererek bir deney yaptılar. Deney sonucunda alfa parçacıklarının çoğunun yaprak içinden doğrudan geçtiğini ve çok az bir kısmının ise sapmalara uğradığını belirlediler. Bu durum Thomson modelinin yanlışlığını ortaya koymaktaydı. Bundan yola çıkarak Rutherford yeni bir atom modeli geliştirdi. Bu modele göre; atomun merkezinde pozitif yüklü çekirdek, çekirdek çevresinde, çekirdekten oldukça uzak yörüngelerde dolanan elektronlar vardır. Bu modele uydu modeli de denmektedir.

11 c)Bohr Modeli: Kuantum kavramını atom modeline ilk katan kişi Niels Bohr oldu yılında üç postülayı (Bohr postülatları) temel alan bir model geliştirdi. Bohr modeli, tek elektronlu atomlara uygulanabilmektedir. Bu modele göre elektron çekirdek çevresinde kararlı ve kuantumlu yörüngelerde hareket etmektedir.

12 d)Atomun kuantum modeli :
Bohr atom modeli çok elektronlu atomları açıklayamamaktadır. 1920’li yıllarda geliştirilen kuantum fiziği, çok elektronlu atomları da kapsayacak şekilde, bir modern atom modeli oluşturdu. Kuantum fiziği maddenin ikili karakterinden söz eder ve olasılıklara dayalıdır. Buna göre; çekirdek çevresindeki elektronlar, orbitaller denilen bir olasılık bulutu içinde hareket ederler. Elektronlara eşlik eden dalganın Schrödinger denklemi yazılıp çözülerek atom hakkında teorik bilgi elde edilir.

13 Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca 3 amacı vardır, temel parçacıkları (proton ve nötron) ve etkileşimlerini incelemek, çekirdek özelliklerini sınıflandırmak, değerlendirmektir ve teknolojik gelişmeler sağlamaktır.

14 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim…


"Ayşe KARAHANÇER 1985: Doğum yeri KAYSERİ 2003: Mezuniyet Kayseri Sağlık Meslek Lisesi 2006:Erciyes Üniversitesi Radyoterapi terk 2006:Kırklareli Devlet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları