Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916I. Dünya Savaşı yılları arasındaGelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ileGelibolu YarımadasıOsmanlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916I. Dünya Savaşı yılları arasındaGelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ileGelibolu YarımadasıOsmanlı."— Sunum transkripti:

1

2 Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916I. Dünya Savaşı yılları arasındaGelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ileGelibolu YarımadasıOsmanlı İmparatorluğu İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. [İtilaf Devletleri [ 9] 9] İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti konumundaki İstanbul'u alarak İstanbul veÇanakkale İstanbul Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Savaş sonucundan iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.Rusya

3 gg. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiğı 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, İmparatorluk'un eninde sonunda Almanya'nın ana gücü oluşturduğuİttifak Devletleri safında fiilen savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir an önce savaşa fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, Akdeniz'de İngiliz donanması önünden çekilenGoeben ve Breslau savaş gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir oldu bittiye getirilmişti. Daha sonra Osmanlı Donanması'na bağlı bir grup gemiyle Karadeniz'e açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştirİttifak DevletleriEnver PaşaGoebenBreslau

4 Birle ş ik KrallıkBirle ş ik Krallık Donanma Bakanı Winston Churchill, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Bo ğ azı'nın donanmayla geçilerek İ stanbul'un i ş galini öngören bir planı Ba ş bakan Herbert Asquith'e vermi ş tir. Plan, çe ş itli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birle ş ik Krallık ve Fransa gemilerinden olu ş an bir donanmanın Bo ğ az'a geni ş çaplı ilk saldırıları 1915 Ş ubat ayında ba ş latıldı. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birle ş ik Donanma a ğ ır kayıplara u ğ radı ve deniz harekatından vaz geçilmek zorunda kalındı.Winston ChurchillHerbert AsquithBirle ş ik Donanma

5  Çanakkale Şehitlerine  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı' Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihânın duruyor karşında, Avusturalya'yla beraber bakıyorsun: Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk: Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ... Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ! Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil, Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil, Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına; Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.


"Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916I. Dünya Savaşı yılları arasındaGelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ileGelibolu YarımadasıOsmanlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları