Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI Bil. Uzm. Dilek GENÇER ÖZTEKİN SBSGM İletişim Sorumlusu 09 Mayıs 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI Bil. Uzm. Dilek GENÇER ÖZTEKİN SBSGM İletişim Sorumlusu 09 Mayıs 2013."— Sunum transkripti:

1 RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI Bil. Uzm. Dilek GENÇER ÖZTEKİN SBSGM İletişim Sorumlusu 09 Mayıs 2013

2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BKK Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayanak: 3056 Sayılı Başbakanlık Kanunu R.Gazete : 2/12/2004 No : 25658  Amaç: Resmî yazışma kurallarını belirlemek, Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.  Kapsam: Bütün kamu kurum ve kuruluşları

3  Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.  Nüsha sayısı: Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.  Belge boyutu: Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.  Yazı tipi ve karakter boyutu: “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir. Tanımlar

4 RESMİ YAZININ BÖLÜMLERİ

5 1. Başlık 2. Sayı 3. İdari Birim Kimlik Kodu 4. Tarih 5. Konu 6. Gönderilen Makam 7. İlgi 8. Metin 9. İmza 10. Ek 11. Dağıtım 12. Paraf 13. Adres

6 1. Başlık T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

7 2. Sayı T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı: İdari birim kimlik kodu - Dosya No - Evrak Kayıt No /Genel Evrak No

8 Sayı:97039072-724.01-459 Dosya No İdari Birim Kimlik Kodu Evrak No 3. İdari Birim Kimlik Kodu

9

10 3. İdari Birim Kimlik Kodu (devam) Önceki UygulamaYeni Uygulama Sayı: B.02.0.İGB.0.00.01-542-1234Sayı: 75730711-724-1234 Sayı: B.02.0.SGB.0.11-842.01-1745Sayı: 27770603-842.01-1745

11 4. Tarih T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 97039072-724.01-459 08/05/2013 Konu: Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

12 5. Konu T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : İdari birim kimlik kodu - Dosya No - Evrak Kayıt No /Genel Evrak No Konu: Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

13 6. Gönderilen Makam SAĞLIK BAKANLIĞINA (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) BURSA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA Sayın Prof. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

14 7. İlgi İlgi: a) 30/09/2004 tarihli ve B.02.0.DİB-482.03-281 sayılı yazı, b) 13/04/2011 tarihli ve B.02.0.İGB-542-263 sayılı yazı, c) Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 01/03/2013 tarihli ve 97039072-600-9804 sayılı yazısı.

15 7. İlgi Önceki UygulamaYeni Uygulama İlgi: 05/02/2010 tarihli ve B.02.0.İGB-542-1234 sayılı yazı. İlgi: Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 05/02/2013 tarihli ve 72131250-542-134 sayılı yazısı. İlgi: 11/07/2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.03- 453.01-14567 sayılı yazı. İlgi: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11/04/2013 tarihli ve 10220172-453.01-1467 sayılı yazısı. İlgi: 24/12/2009 tarihli ve B.08.4.MEM.0.06.03- 235.02.01-345 sayılı yazı. İlgi: Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24/12/2013 tarihli ve 15974166-235.02.01-345 sayılı yazısı.

16 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İki satır aralığı Sayı:......................................... 20/01/2013 Konu:.......................................................... İki- dört satır aralığı............................. BAKANLIĞINA İki satır aralığı İlgi :a)....................................................................................................................................... b)................................................................ İki satır aralığı............................................................................................................................................................................................................................................................. (satır Aralığı yok).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. arz ederim. (İmza) Adı Soyadı Genel Müdür Uygun satır aralığı EKLER: 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği:Bilgi:................................................................................................................................... Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dilek GENÇER ÖZTEKİN Araştırmacı Tel: +90 (312) 585 21 57 Faks:+90 (312) 585 23 63 Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr/sbsgmwww.saglik.gov.tr/sbsgm

17 9. İmza İmza Adı Soyadı Müdür İmza Adı Soyadı Bakan a. Müsteşar Yardımcısı İmza Adı Soyadı Genel Müdür V.

18 9. İmza (devam) İmza Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı İmza Adı Soyadı Başbakan V. İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Daire Başkanı Genel Müdür İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Müsteşar Yardımcısı Genel Müdür Daire Başkanı

19 9. İmza/Onay MÜSTEŞARLIK MAKAMINA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (İmza) Dr. Hakkı ÖZTÜRK Genel Müdür O L U R …/…/2013 (İmza) Prof. Dr. Nihat TOSUN Müsteşar

20 9. İmza/Onay (devam) MÜSTEŞARLIK MAKAMINA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (İmza) Dr. Hakkı ÖZTÜRK Genel Müdür Uygun görüşle arz ederim. …/…/ 2013 (İmza) Dr. Ekrem ATBAKAN Müsteşar Yardımcısı O L U R …/…/ 2013 (İmza) Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar

21 10. Ek EK: Personel İsim Listesi (10 sayfa) -------------------------------------- EKLER: 1- Rapor (... sayfa) 2- Disket (… adet) DAĞITIM: Adalet Bakanlığına İçişleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı) Dışişleri Bakanlığına (Ek konulmadı) Ulaştırma Bakanlığına (Ek-2 konuldu)

22 11. Dağıtım DAĞITIM: Gereği:Bilgi: Kamu Hastaneleri KurumunaMüsteşarlık Makamına Halk Sağlığı Kurumuna DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

23 12. Paraf …/03/2013V.H.K.İ.:M. AK …/03/2013Uzman:D. ÖZGEN …/03/2013Daire Başkanı:Ö. DEMİR

24 Koordinasyon Koordinasyon: …/04/2013Hukuk Müşaviri:T. OZKAN …/04/2013Müsteşar Yrd. :T. BUZGAN

25 13. Adres Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dilek GENÇER ÖZTEKİN Araştırmacı Tel: +90 (312) 585 21 57 Faks:+90 (312) 585 23 63 Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr/sbsgmwww.saglik.gov.tr/sbsgm

26 Gizli Yazılar  Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.  Gizlilik dereceleri; ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

27 Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel ) 1 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İki satır aralığı İVEDİ Sayı:......................................... 10/02/2013 Konu:................................................................................... İki- dört satır aralığı............................. BAKANLIĞINA İki satır aralığı............................................................................................................................................................................. (satır aralığı yok).........................................................................................................................................................................................................................................................................................

28 Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel) 2 İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Özel Kalem Müdürü V. Uygun satır aralığı EKLER: 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği:Bilgi:................................................................................................................................... GİZLİLİK DERECESİ Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dilek GENÇER ÖZTEKİN Araştırmacı Tel: +90 (312) 585 21 57 Faks:+90 (312) 585 23 63 Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr/sbsgmwww.saglik.gov.tr/sbsgm

29 İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı  Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.  Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit (üsteleme) yazısı yazılır.

30 Sayfa Numarası, Aslına Uygunluk Onayı  Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir.  Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

31 RESMİ YAZIŞMA KURALLARINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 1- Yeni düzenleme, elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmaları da kapsayacak. 2- Belgeler, eskiden olduğu gibi A4 boyutundaki kağıda dökülecek. Ancak gerek görülmesi halinde A5 boyutundaki kağıda da çıktı alınabilecek. 3- Üst yazının ekini oluşturan belgelerde kağıdın her iki yüzü de kullanılabilecek. 4- Yazışmalarda yine Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanılacak. Ama zorunlu hallerde harf büyüklüğü 9′a kadar düşürülebilecek. 5- Yazı alanında metin kısmı dışında, kalın harf kullanılmayacak. 6- Tarihlerde (/) işareti yerine artık nokta kullanılacak. 7- İmza atarken “Yerine” veya “Y.” gibi ibareler kullanılmayacak. “…Adına” veya “… Vekili” ibareleri kullanılacaktır. 8- Paraf, kişinin adı ve soyadının ilk harflerinin el yazısıyla yazılması şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım ilk kez yapılmakta. 9- Gerçek kişilerle yazışmalarda artık “rica ederim” ifadesi kullanılmayacak. Resmi yazı, “Saygılarımla”, “İyi dileklerimle” gibi saygı ifade eden ibarelerle bitirilecek.

32 Teşekkürler dilek.oztekin@saglik.gov.tr 0312 585 21 57


"RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI Bil. Uzm. Dilek GENÇER ÖZTEKİN SBSGM İletişim Sorumlusu 09 Mayıs 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları