Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha."— Sunum transkripti:

1 T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN Dr. Zeynep MEMİŞ Uzm. Hem. Meral SUSAM

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe Fiziksel Olanaklar İnsan Kaynakları Temsil ve Yönetim Görevleri Yayınlar ve Bildiriler Eğitim Faaliyetleri Sağlık Hizmetleri Maliyet Analizleri Etkinlik Analizleri Dilekler

3 Misyon Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerine İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi vermek ve onların yetkin birer tıp doktoru ve uzman hekim olarak yetişmesine katkıda bulunmak Nitelikli bir sağlık bakımı sunarak hem hastalarımızın infeksiyon hastalıklarıyla ilgili tanılarını koymak ve tedavilerini yapmak hem de halkımızın infeksiyon hastalıklarından korunmasına katkıda bulunmak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ülkemize ve insanlığa yararlı bilimsel araştırmalar yapmak

4 Vizyon İstanbul Üniversitesi’nin, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma vizyonu doğrultusunda çalışmalar yaparak Onun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında örnek bir akademik birimi olmak

5 Tarihçe Bağımsız Mikrobiyoloji Dersi 1892 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 1909 Tıp Fakültesi (Haydarpaşa’da)

6 Muallim Dr. Hamdi Aziz Paşa 1863’de doğdu 1887 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Paris: Cerrahi eğitimi Pasteur’ün yanında eğitim 1892 Bakteriyoloji dersini başlattı 1908 Emekli edildi 10 Nisan 1911 Vefat

7 Muallim Dr. Rıfat Muhtar Bey 1869’da doğdu 1890 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye 1898-1909 Bakteriyolojihane 1909-1914 Tıp Fakültesi

8 Tıp Fakültesi: Haydarpaşa’dan Avrupa yakasına Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü Ordinaryüs ve Direktör: Dr. Hugo Braun (Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hijyen ve Mikrobiyoloji Profesörü) Doçent: Dr. Zühtü (Berke) Bey, Dr. Vefik Vassaf (Akan) Bey, Dr. Ziya Osman (Öktem) Bey Parazitoloji Enstitüsü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı (Çelebi) Bey Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü 1933 Reformundan Sonra İstanbul Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji Dersi

9 25 Ocak 1958 Parazitoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü Parazitoloji Kürsüsü: 28 Ekim 1960 Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü: 18 Ocak 1962 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: 5 Eylül 1967 Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü: 8 Temmuz 1976 İstanbul Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

10 23 Aralık 1981 İstanbul Tıp Fakültesi: Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü yerine Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Birimi kurulması kabul edildi “Kürsüler” lağvedilerek “Birim” tabiri kullanıldı (geçici olarak) 2547 Sayılı Kanun Sonrası

11

12

13 5 Nisan 1982 YÖK, “Anabilim Dalı” ve “Bilim Dalı” biçiminde örgütlenmeyi kabul etti Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı  15 Ocak 1983 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

14 1916 İstanbul 1939 İ.Ü. Tıp Fakültesi 1947 İç Hastalıkları Uzm. 1951 Doçent 1963 Profesör 6 Eylül 1982 İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı 15 Ocak 1983 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanı 2 Haziran 1984 Emekli 15 Ekim 2008 Vefat Prof. Dr. Sermet ERGUN

15 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 29 Ocak 2002 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

16 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanları 15 Ocak 1983 - 2 Haziran 1984 Prof. Dr. Sermet Ergun 2 Haziran 1984 - 25 Şubat 1991 Prof. Dr. Semra Çalangu 25 Şubat 1991 - 23 Kasım 1998 Prof. Dr. Murat Dilmener 23 Kasım 1998 - 30 Kasım 2004 Prof. Dr. Semra Çalangu 1 Aralık 2004 – Prof. Dr. Haluk Eraksoy

17

18 Fiziksel Olanaklar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Binası İçinde (Dahili Monoblok Binası!) Servis: 20 yatak (6 oda) Poliklinik (1 oda) Laboratuvar Sekreterlik (1 oda) Seminer odası (+ kitaplık + malzeme deposu)

19 İnsan Kaynakları 20092014 Profesör 33 Doçent 11 Uzman -1 Uzmanlık Öğrencisi 86 Hemşire 98 Biyolog 55 Hastabakıcı 56 Tıbbi Sekreter 11 Veri Giriş Personeli 33 Toplam 3534

20 Uluslararası, Ulusal ve Kurum İçi Temsil ve Yönetim Görevleri (2014) Union Europeenne des Medecins Specialistes (UEMS) Specialist Section of Infectious Diseases Türkiye Delegesi (1997-) HE European Board for Accreditation in Infectious Diseases (EBAID) Board Member (2011-) HE Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Kurulu Üyesi HE Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi HE İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı HE 5. Sınıf Program Sorumlusu HE Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK) Üyesi HE Öğrenci Kitapları Yayın Kurulu Başkanı HE Tıp Terminolojisi Komisyonu Başkanı HE İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi HE Onkoloji Enstitüsü İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı AÇ Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Klimik Dergisi Baş Editörü HE

21 Yayınlar ve Bildiriler (2009-2013) Uluslararası ve ulusal dergilerde toplam 56 makale (40’ı SCI-EXP kapsamında) 10 ulusal kitapta toplam 52 bölüm Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş toplam 70 bildiri

22 Eğitim Faaliyetleri (2013-2014) Fakültemizin 5. Sınıf öğrencilerine yılda 168 saat kuramsal ve 784 saat uygulamalı İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi verilmektedir. Fakültemizin 3. Sınıf öğrencilerine yılda 10 saat kuramsal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda 6 uzmanlık öğrencisine İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir.

23 Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı 20 Yataklı Servisinde yılda ortalama 200 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir. Anabilim Dalı Polikliniğinde yılda ortalama 5000 hasta görülmektedir ve ilaç raporları dahil yılda ortalama 600 Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmektedir. Anabilim Dalımızdan istenen konsültasyonlarda yılda ortalama 12 000 hastaya gidilmektedir. Anabilim Dalımızın Laboratuvarında yılda ortalama 40 000 mikrobiyolojik analiz yapılmaktadır.

24 Maliyet Analizleri GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KÂRLILIK ANALİZLERİ

25 2013 İlk Altı Aylık Gelir Durumu OCAKŞUBATMARTNİSANMAYIS HAZİRA N A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 102.43498.34283.73276.824102.176104.757 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 82.965108.38896.74182.27973.03268.434

26 Aylık Faturalanmış-İşlenen Hizmet (1.000 TL)

27 2013 İlk Altı Aylık Gider Durumu OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 43.01040.87449.88250.88245.68238.794 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 32.00331.22129.85033.95733.81433.940 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 45.71736.50938.71215.28591.919120.826 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 10.7657.0257.1608.21412.41916.983 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 9977135768792.195 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 131.594116.400125.607108.914184.714212.738

28 2013 İlk Altı Aylık Gider Dağılımı (1.000 TL)

29 2013 İlk Altı Aylık Gelir-Gider Dağılımı

30 2013 İlk Altı Aylık Gelir-Gider Farkı OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN GELİR - GİDER FARKI -48.629-8.013-28.866-26.635-111.682-144.304

31 2013 İlk Altı Aylık Mali Durumu OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 102.43498.34283.73276.824102.176104.757 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 82.965108.38896.74182.27973.03268.434 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 43.01040.87449.88250.88245.68238.794 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 32.00331.22129.85033.95733.81433.940 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 45.71736.50938.71215.28591.919120.826 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 10.7657.0257.1608.21412.41916.983 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 9977135768792.195 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 131.594116.400125.607108.914184.714212.738 GELİR - GİDER FARKI -48.629-8.013-28.866-26.635-111.682-144.304

32 2013 İlk Altı Aylık Gelir ve Giderleri (1.000 TL)

33 2013 İlk Altı Aylık Gelir ve Gider - (1.000 TL)

34 Yatan Hasta Gelirleri (2013) = 340 000 TL

35 Laboratuvar Gelirleri (2013) = 329 000 TL

36 Etkinlik Analizleri

37 İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D TOPLAM YATAK SAYISI YATAN HASTA SAYISI ÇIKAN HASTA SAYISI YATILAN GÜN SAYISI YATAK İŞGAL ORANI YATAK DEVİR HIZI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİ OCAK 20191841569,20,923 ŞUBAT 20 561103,91,028 MART 20141934056,71,018 NİSAN 20181948784,01,024 MAYIS 20231322838,00,718 HAZİRAN 20142039768,51,020 Yatak Etkinliği

38 İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D UZMAN + UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TABİP HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK 131,5 31,031,9 ŞUBAT 131,5 30,143,2 MART 131,51,129,226,2 NİSAN 131,51,435,737,5 MAYIS 131,51,837,617,5 HAZİRAN 131,51,128,030,5 Hekim Etkinliği

39 İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başına Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı OCAK 290,7 14,313,9 ŞUBAT 290,7 19,313,5 MART 290,70,511,713,1 NİSAN 290,70,616,816,0 MAYIS 290,70,87,916,9 HAZİRAN 290,70,513,712,6 Personel Etkinliği

40

41 İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı OCAK 92,22,144,8 ŞUBAT 92,2 43,4 MART 92,21,642,2 NİSAN 92,22,051,6 MAYIS 92,22,654,3 HAZİRAN 92,21,640,4 Hemşire Etkinliği

42 İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI ACİL BAŞVURAN HASTA SAYISI AYAKTAN HASTA SAYISI (POLİKLİNİK) GÜNÜBİRLİK HASTA ÖLÜM SAYISI SONUÇLANAN KONSÜLTASYON SAYISI OCAK 10403001405 ŞUBAT 10391001173 MART 10380001177 NİSAN 10464011238 MAYIS 10489001235 HAZİRAN 10364001163 Diğer Etkinlikler

43 Poliklinik ve Konsültasyon Gelirleri (2013) = 153 000 TL

44 Poliklinik ve Konsültasyon Gelirleri = 153 000 TL

45 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

46 Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nde tanımlanmış faaliyet alanlarındaki görev ve sorumluluklar

47

48

49

50 Dilekler Geniş ve donanımlı fiziksel mekan Servis Laboratuvar Poliklinik Arşiv Yeterli sayıda uzman SUT fiyatlarının yükseltilmesinin sağlanması (Konsültasyon ve tetkik)

51 Teşekkür ederiz. Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN Dr. Zeynep MEMİŞ Uzm. Hem. Meral SUSAM


"T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları