Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha."— Sunum transkripti:

1 T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN Dr. Zeynep MEMİŞ Uzm. Hem. Meral SUSAM

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe Fiziksel Olanaklar İnsan Kaynakları
Temsil ve Yönetim Görevleri Yayınlar ve Bildiriler Eğitim Faaliyetleri Sağlık Hizmetleri Maliyet Analizleri Etkinlik Analizleri Dilekler

3 Misyon Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerine İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi vermek ve onların yetkin birer tıp doktoru ve uzman hekim olarak yetişmesine katkıda bulunmak Nitelikli bir sağlık bakımı sunarak hem hastalarımızın infeksiyon hastalıklarıyla ilgili tanılarını koymak ve tedavilerini yapmak hem de halkımızın infeksiyon hastalıklarından korunmasına katkıda bulunmak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ülkemize ve insanlığa yararlı bilimsel araştırmalar yapmak

4 Vizyon İstanbul Üniversitesi’nin, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma vizyonu doğrultusunda çalışmalar yaparak Onun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında örnek bir akademik birimi olmak

5 Tarihçe Bağımsız Mikrobiyoloji Dersi 1892 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 1909 Tıp Fakültesi (Haydarpaşa’da)

6 Muallim Dr. Hamdi Aziz Paşa
1863’de doğdu 1887 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Paris: Cerrahi eğitimi Pasteur’ün yanında eğitim 1892 Bakteriyoloji dersini başlattı 1908 Emekli edildi 10 Nisan 1911 Vefat

7 Muallim Dr. Rıfat Muhtar Bey
1869’da doğdu 1890 Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Bakteriyolojihane Tıp Fakültesi

8 1933 Reformundan Sonra İstanbul Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji Dersi
Tıp Fakültesi: Haydarpaşa’dan Avrupa yakasına Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü Ordinaryüs ve Direktör: Dr. Hugo Braun (Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hijyen ve Mikrobiyoloji Profesörü) Doçent: Dr. Zühtü (Berke) Bey, Dr. Vefik Vassaf (Akan) Bey, Dr. Ziya Osman (Öktem) Bey Parazitoloji Enstitüsü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı (Çelebi) Bey Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü

9 İstanbul Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
25 Ocak 1958 Parazitoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü Parazitoloji Kürsüsü: 28 Ekim 1960 Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü: 18 Ocak 1962 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: 5 Eylül 1967 Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsü Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü: Temmuz 1976

10 2547 Sayılı Kanun Sonrası 23 Aralık 1981 İstanbul Tıp Fakültesi:
Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü yerine Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Birimi kurulması kabul edildi “Kürsüler” lağvedilerek “Birim” tabiri kullanıldı (geçici olarak)

11

12

13 2547 Sayılı Kanun Sonrası 5 Nisan 1982
YÖK, “Anabilim Dalı” ve “Bilim Dalı” biçiminde örgütlenmeyi kabul etti Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 15 Ocak 1983 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

14 Prof. Dr. Sermet ERGUN 1916 İstanbul 1939 İ.Ü. Tıp Fakültesi
1947 İç Hastalıkları Uzm. 1951 Doçent 1963 Profesör 6 Eylül 1982 İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı 15 Ocak 1983 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanı 2 Haziran 1984 Emekli 15 Ekim 2008 Vefat

15 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
29 Ocak 2002 Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

16 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanları
15 Ocak Haziran 1984 Prof. Dr. Sermet Ergun 2 Haziran Şubat 1991 Prof. Dr. Semra Çalangu 25 Şubat Kasım 1998 Prof. Dr. Murat Dilmener 23 Kasım Kasım 2004 Prof. Dr. Semra Çalangu 1 Aralık 2004 – Prof. Dr. Haluk Eraksoy

17

18 Fiziksel Olanaklar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Binası İçinde
(Dahili Monoblok Binası!) Servis: 20 yatak (6 oda) Poliklinik (1 oda) Laboratuvar Sekreterlik (1 oda) Seminer odası (+ kitaplık + malzeme deposu)

19 İnsan Kaynakları 2009 2014 Profesör Doçent Uzman Uzmanlık Öğrencisi
3 Doçent 1 Uzman - Uzmanlık Öğrencisi 8 6 Hemşire 9 Biyolog 5 Hastabakıcı Tıbbi Sekreter Veri Giriş Personeli Toplam 35 34

20 Uluslararası, Ulusal ve Kurum İçi Temsil ve Yönetim Görevleri (2014)
Union Europeenne des Medecins Specialistes (UEMS) Specialist Section of Infectious Diseases Türkiye Delegesi (1997-) HE European Board for Accreditation in Infectious Diseases (EBAID) Board Member (2011-) HE Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Kurulu Üyesi HE Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi HE Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Klimik Dergisi Baş Editörü HE Öğrenci Kitapları Yayın Kurulu Başkanı HE Tıp Terminolojisi Komisyonu Başkanı HE İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi HE İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı HE 5. Sınıf Program Sorumlusu HE Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK) Üyesi HE Onkoloji Enstitüsü İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı AÇ

21 Yayınlar ve Bildiriler (2009-2013)
Uluslararası ve ulusal dergilerde toplam 56 makale (40’ı SCI-EXP kapsamında) 10 ulusal kitapta toplam 52 bölüm Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş toplam 70 bildiri

22 Eğitim Faaliyetleri (2013-2014)
Fakültemizin 5. Sınıf öğrencilerine yılda 168 saat kuramsal ve 784 saat uygulamalı İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi verilmektedir. Fakültemizin 3. Sınıf öğrencilerine yılda 10 saat kuramsal İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda 6 uzmanlık öğrencisine İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir.

23 Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı 20 Yataklı Servisinde yılda ortalama 200 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir. Anabilim Dalı Polikliniğinde yılda ortalama hasta görülmektedir ve ilaç raporları dahil yılda ortalama 600 Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmektedir. Anabilim Dalımızdan istenen konsültasyonlarda yılda ortalama hastaya gidilmektedir. Anabilim Dalımızın Laboratuvarında yılda ortalama mikrobiyolojik analiz yapılmaktadır.

24 Maliyet Analizleri GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KÂRLILIK ANALİZLERİ

25 2013 İlk Altı Aylık Gelir Durumu
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 98.342 83.732 76.824 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 82.965 96.741 82.279 73.032 68.434

26 Aylık Faturalanmış-İşlenen Hizmet (1.000 TL)

27 2013 İlk Altı Aylık Gider Durumu
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 43.010 40.874 49.882 50.882 45.682 38.794 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 32.003 31.221 29.850 33.957 33.814 33.940 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 45.717 36.509 38.712 15.285 91.919 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 10.765 7.025 7.160 8.214 12.419 16.983 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 99 771 3 576 879 2.195 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

28 2013 İlk Altı Aylık Gider Dağılımı (1.000 TL)

29 2013 İlk Altı Aylık Gelir-Gider Dağılımı

30 2013 İlk Altı Aylık Gelir-Gider Farkı
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI -8.013

31 2013 İlk Altı Aylık Mali Durumu
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 98.342 83.732 76.824 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 82.965 96.741 82.279 73.032 68.434 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 43.010 40.874 49.882 50.882 45.682 38.794 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 32.003 31.221 29.850 33.957 33.814 33.940 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 45.717 36.509 38.712 15.285 91.919 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 10.765 7.025 7.160 8.214 12.419 16.983 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 99 771 3 576 879 2.195 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI -8.013

32 2013 İlk Altı Aylık Gelir ve Giderleri (1.000 TL)

33 2013 İlk Altı Aylık Gelir ve Gider - (1.000 TL)

34 Yatan Hasta Gelirleri (2013) = 340 000 TL

35 Laboratuvar Gelirleri (2013) = 329 000 TL

36 B- ETKİNLİK ANALİZLERİ

37 İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D
Yatak Etkinliği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D TOPLAM YATAK SAYISI YATAN HASTA SAYISI ÇIKAN HASTA SAYISI YATILAN GÜN SAYISI YATAK İŞGAL ORANI YATAK DEVİR HIZI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİ OCAK 20 19 18 415 69,2 0,9 23 ŞUBAT 561 103,9 1,0 28 MART 14 340 56,7 NİSAN 487 84,0 24 MAYIS 13 228 38,0 0,7 HAZİRAN 397 68,5

38 Hekim Etkinliği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D UZMAN + UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TABİP HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK 13 1,5 31,0 31,9 ŞUBAT 30,1 43,2 MART 1,1 29,2 26,2 NİSAN 1,4 35,7 37,5 MAYIS 1,8 37,6 17,5 HAZİRAN 28,0 30,5

39 Personel Etkinliği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başına Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı OCAK 29 0,7 14,3 13,9 ŞUBAT 19,3 13,5 MART 0,5 11,7 13,1 NİSAN 0,6 16,8 16,0 MAYIS 0,8 7,9 16,9 HAZİRAN 13,7 12,6

40 Personel Etkinliği

41 Hemşire Etkinliği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı OCAK 9 2,2 2,1 44,8 ŞUBAT 43,4 MART 1,6 42,2 NİSAN 2,0 51,6 MAYIS 2,6 54,3 HAZİRAN 40,4

42 Diğer Etkinlikler İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI ACİL BAŞVURAN HASTA SAYISI AYAKTAN HASTA SAYISI (POLİKLİNİK) GÜNÜBİRLİK HASTA ÖLÜM SAYISI SONUÇLANAN KONSÜLTASYON SAYISI OCAK 1 403 1405 ŞUBAT 391 1173 MART 380 1177 NİSAN 464 1238 MAYIS 489 1235 HAZİRAN 364 1163

43 Poliklinik ve Konsültasyon Gelirleri (2013) = 153 000 TL

44 Poliklinik ve Konsültasyon Gelirleri = 153 000 TL

45 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

46 Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nde tanımlanmış faaliyet alanlarındaki görev ve sorumluluklar

47

48

49

50 Dilekler Geniş ve donanımlı fiziksel mekan Yeterli sayıda uzman
Servis Laboratuvar Poliklinik Arşiv Yeterli sayıda uzman SUT fiyatlarının yükseltilmesinin sağlanması (Konsültasyon ve tetkik)

51 Teşekkür ederiz. Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN
Dr. Zeynep MEMİŞ Uzm. Hem. Meral SUSAM


"T. C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Uzm. Dr. Seniha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları