Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynak: Psk.İlhan Bozkurt,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynak: Psk.İlhan Bozkurt,"— Sunum transkripti:

1 Kaynak: Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Panik Bozukluğu Kaynak: Psk.İlhan Bozkurt,

2 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Panik Bozukluğu Nedir? Kaygı bozuklukları kategorisindeki bir psikolojik bozukluktur. Psk.İlhan Bozkurt,

3 Panik bozukluğu ve kalp
Psk.İlhan Bozkurt,

4 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Tanı Kriterleri PB’da yineleyen beklenmedik panik ataklar yaşanır ve DSM tanı ölçütlerine göre en az bir atağı 1 ay süreyle şu belirtiler izler: Başka atakların da olacağı endişesi Atağın yol açabileceği sonuçlarla ilgili endişe (Kontrolünü kaybetme, kalp krizi geçirme, çıldırma vb.). Ataklarla ilişkili olarak belirgin bir davranış değişikliği. Panik atakların madde kullanımı,genel tıbbi duruma ve başka psikiyatrik bozukluklara bağlı olmaması. Psk.İlhan Bozkurt,

5 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Epidemiyoloji Yaşam boyu görülme yaygınlığı: Erkekler için yaklaşık %2, Kadınlar için %5′dir.   Anksiyete bozuklukları içinde en geç başlayanıdır. 25 li yaşlarda başlamakta ve stresli bir yaşam olayından sonra ortaya çıkmaktadır (Davison & Neale, 2011, p. 141). Çocuklukta ya da 40 yaşın üzerinde de başlayabilmektedir. Psk.İlhan Bozkurt,

6 Panik Bozukluğun oluş nedenleri
Biyolojik yatkınlıkların belirli psikolojik ve sosyal faktörler ile birleşmesi durumunda panik bozukluğa yol açtığı düşünülmektedir (Barlow & Durand, 2004, p. 137). Genetik yatkınlık kişilerin yaşamın günlük olaylarına karşı nörobiyolojik açıdan aşırı tepki verme eğilimini belirlemede önemli bir etkendir. Aşırı duyarlı karbondioksit alıcıları ve hiperventilasyon gibi biyolojik etkenlerin de panik bozukluğa yatkınlığı arttırabileceği düşünülmektedir (Barlow & Durand, 2004, p. 137).Kalp kapakçığı anormallikleri ile de ilişkili olduğunu söyleyen araştırmalar var. Psikolojik faktörler, Panik bozukluğu olan kişiler stresli durumlar karşısında yaşadıkları fiziksel değişimleri abartılı olarak yorumlayıp bir atak başlangıcı olarak değerlendirebilirler. İş, okul, aile ve evlilik yaşamında zorluklar ya da önemli değişiklikler ile çevresel faktörler de panik bozukluğun ortaya çıkışı ile ilişkilidir (Barlow & Durand, 2004, p. 137). Aile içi kaygı tepkielrini öğrenme de bir faktördür. Psikodinamik yaklaşımda, Erken nesne kaybı ve\veya ayrılma kaygısını yetişkinlikteki panik bozukluklar ile ilişkili görür Psk.İlhan Bozkurt,

7 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Panik Atağı Panik bozukluğunun en temel özelliği yineleyici, ne zaman başlayacağı önceden kestirilemeyen "beklenmedik" panik ataklarının görülmesidir. Panik bozukluğu tanısı konulabilmesi için beklenmedik panik ataklarının en azından hastalığın başlangıcında görülmüş olması gerekmektedir. Psk.İlhan Bozkurt,

8 Panik atak tipleri Panik ataklar farklı tiplerde ortaya çıkabilmektedir.  Beklenmedik tipte panik atakları: Bilinen bir durumsal tetikleyici olmadan ortaya çıkan panik ataklarıdır (gevşeme hali, uyku gibi tehlikesiz görünen durumlar). Duruma bağlı panik atakları: Durumsal bir tetikleyici ile karşılaşılmasının hemen ardından ortaya çıkan panik ataklarıdır (Agorafobi ile birlikte olan PD da daha sık).  Durumsal yatkınlık gösterilen panik atakları: Belli durumlarda ortaya çıkma olasılığı yüksek olan, ancak mutlaka çıkması gerekmeyen panik ataklarıdır(Agorafobili PB’da daha sık)

9 Panik Atak Belirtileri Nelerdir?
Kontrolü kaybetme ya da çıldıracağı korkusu Ölüm korkusu Çarpıntı Kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızında artma olması Terleme Titreme ya da sarsılma, Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları Soluğun kesilmesi, Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, Bulantı ya da karın ağrısı, Baş dönmesi, Sersemlik hissi, Uyuşma ya da karıncalanma duyumları, Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları Derealizasyon- depersonalisazyon Panik atak sırasında bu semptomların en az dördü 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaşır ve yoğun bir korku ya da rahatsızlığa neden olur. Psk.İlhan Bozkurt,

10 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Panik Atağın süresi Panik ataklarının sıklığı ve süresi değişkendir. Bazen haftada bir ya da daha sık tekrarlayabilir. Genellikle dakikalarca, bazen de saatlerce sürebilir. Psk.İlhan Bozkurt,

11 Tekrarlayan yanlış yardım arayışları
Panik bozukluk hastası geçirdiği ataklardan sonra bazı yanlış yardım arayışları içine de girebilir. Acil servise başvuru Alkol madde kullanımı Kısır döngü Psk.İlhan Bozkurt,

12 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Beklenti anksiyetesi Panik atağının yatışmasının ardından, sıklıkla yeni bir atak geçirme korkusu olarak tanımlanan beklenti anksiyetesi gelişmektedir. Özellikle ilk atak nerede yaşandı ise o yerlerde atak geçirme beklentisi gelişir. Hastada panik ataklar kontrol altına alınsa bile atak geçirme korkusu devam edebilir. Beklenti anksiyetesi, panik atağı eşiğini düşürerek, yeni atakların ortaya çıkma riskini arttırıcı bir etki gösterebilir. Psk.İlhan Bozkurt,

13 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Gidişat   Süreğen bir hastalık olan panik bozukluğunda: 1-2 yıl gibi izlemelerin sonuçları iyi bir prognoza işaret ederken, uzun süreli izleme çalışmalarından, çok da yüz güldürücü sonuçlar elde edilmemiştir(Coryell ve ark. 1983, Noyes ve ark.1990, Faravelli ve ark. 1995). 4-6 yıllık tedavi sonrası: %30'unun iyileştiği, %40-50'sinin belirtileri tam kaybolmadan düzeldiği, %20-30'unun belirtilerinin aynı kaldığı ya da daha kötüleştiği görülmüştür (Katschnig ve ark. 1996, Roy- Byrne ve Cowley 1995). Psk.İlhan Bozkurt,

14 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
PB’da Ayırıcı Tanı Psk.İlhan Bozkurt,

15 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Ayırıcı Tanı Panik atak neredeyse tüm anksiyete bozukluklarında görülebilmektedir. Sosyal fobisi olan bir kişinin iş görüşmesi öncesinde OKB hastasının kirle teması Köpek fobisi olan bir kişinin köpek gördüğünde TSSB’li bir kişinin travmaya benzer bir durumla yeniden karşılaşması panik atak yaşamasına neden olabilir.. Panik bozukluğunda görülen panik atak genelde hiç bir uyarana bağlı değildir; beklenmedik bir anda, kendiliğinden oluşur. Fakat agorafobi geliştikten sonra tetikleyici faktörlerle de oluşabilmektedir. Psk.İlhan Bozkurt,

16 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
Agora fobi Özgül fobi Major depresyon OKB Alkolizm Hipokondriyazis Kişilik Bozuklukları İntihar girişimleri Sosyal anksiyet Psk.İlhan Bozkurt,

17 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
Agorafobi  ve diğer fobiler Panik bozukluğu klinikte sıklıkla agorafobi ile birlikte görülür. Bunun yanısıra % oranında da özgül fobilerle birlikte görülür (Klostrofobi gibi) Psk.İlhan Bozkurt,

18 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Agorafobi 1871'de Westpal açık alanlarda şiddetli korku yaşayan ve bu nedenle evlerine gitmek üzere tanımadıkları kimselerden yardım isteyen üç erkek hastasını bildirdiği "Die Agoraphobie" isimli çalışmasında agorafobi sendromunu tanımlamıştır.   Agorafobi DSM-V te bir sendrom olmaktan çıkarılıp panik bozukluğu ile birlikte olsa da olmasa da kendi başına kodlanabilir bir bozukluk biçiminde tanımlanmıştır. Zor durumda kalındığında, güvenliğin kolayca sağlanamayacağı, yardımın gelmeyeceği durumlarda bulunmaktan korkmadır. Kalabalık yerler, yoğun trafik, köprü, asansör gibi yerlerde ortaya çıkar. Bir panik atağın ardından agorafobi gelişmesi sık izlenen bir durumdur.Uzaklaşabilmenin mümkün olamayacağı ya da atak sırasında yardım alınamayacağı durumda belirgin anksiyete duyulur. Yaşanan korku ya da anksiyete durumsaldır. Psk.İlhan Bozkurt,

19 Agorafobili Panik bozukluk
Panik bozukluğu olan hastalar panik atağın olabileceği durumlardan kaçınma eğilimi gösterebilirler. Bu eğilimin yaygınlaşması panik bozukluğun agorafobiyle birlikte seyretmesiyle sonuçlanır (Davison & Neale, 2011,p. 141). Kişinin beklenti anksiyetesi ve kaçınma davranışları hayatını kısıtlamaya başlar. Agorafobinin toplumda görülme sıklığı ise %0.6 ila %6 arasında değişebilir. Psk.İlhan Bozkurt,

20 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
Major depresyon Panik bozukluğu sıklıkla diğer anksiyete bozukluklar ve depresyonla birlikte bulunur. Panik bozukluğu hastalarının %35-91'inde major depresif epizod görülmektedir (Breier ve ark. 1985, Stein ve ark.1990). 1/3'ünde depresyonun panik bozukluğundan önce başladığı, 2/3'ünde depresyonun panik bozukluğu ile birlikte ya da ondan sonra başladığı bildirilmiştir.(Lesser ve ark. 1989). Panik bozukluktaki izolasyonla sorunlar daha ileri boyutlara taşınmaktadır. Psk.İlhan Bozkurt,

21 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
Obsesif kompulsif bozukluk Panik bozukluğu ile birlikte görülebilen ve eşlik ettiğinde bu hastalarda depresyon riskini arttıran bir diğer hastalık obsesif kompulsif bozukluktur. Hastalarının yaklaşık 1/5'ine obsesif kompulsif bozukluk eştanısı konulduğu bildirilmiştir Psk.İlhan Bozkurt,

22 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
Alkol kullanımı Alkol kötüye kullanımı, panik bozukluğu hastaları için ciddi bir risk etkenidir. Panik bozukluğu hastaları başlangıçta beklenti anksiyetelerini azaltmak için alkol içmeye başlamakta, ancak zamanla alkolizm bir komplikasyon olarak ortaya çıkabilmektedir.Alkolizm görülme oranı %17 bulunmuştur (Breier ve ark.1986, Aronson 1987). Psk.İlhan Bozkurt,

23 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
Hipokondriyazis PB hastalarında, %20 gibi düşük olmayan oranlarda, hipokondriyazis görülebilmektedir. Bedensel duyumlarına yönelik artmış bir dikkat gösterirler ve bedensel değişikliklere aşırı duyarlıdırlar. Bu hastalarda, fiziksel hastalık olduğu inancı ve bedensel uğraşılar, daha sık olarak atakların olduğu dönemle sınırlıdır. (Faravelli ve Paionni 1999). Psk.İlhan Bozkurt,

24 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
  Kişilik bozukluğu PB’da kişilik bozukluğu görülme oranı % 40 ile % 65 arasında değişmektedir.(Yaluğ ve diğ.,2003). İlginç biçimde, uygulanan tedavi ister ilaç isterse psikoterapi olsun kişilik özelliklerini -özellikle bağımlı kişilik özelliklerini- de önemli ölçüde düzeltmektedir(Onur ve diğ.2004). Bağımlı Avoidant OKKB Histrionik Narsistik Psk.İlhan Bozkurt,

25 EŞLİK EDEN PSİKOPATOLOJİ
  İntihar girişimleri PB hastalarında diğer psikiyatrik bozukluklara göre intihar düşüncesi ve girişimi daha sıktır(Yaluğ ve diğ.,2003). Bir çalışmada panik bozukluğu hastalarının %42'sinin yaşamlarının bir döneminde intihar girişiminde bulunduğu bildirilmiştir. İntihar girişimlerinin daha çok eşlik eden depresyon ve kişilik bozukluğu gibi psikopatoloji ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Lepine ve ark. 1993),. Psk.İlhan Bozkurt,

26 Tedavi ve Başa Çıkma Yolları
  İlaç kullanımı ve psikolojik müdahaleler başlıca tedavi yöntemleridir. İlaç tedavisi: İlaçla tedavide antidepresanlar ve anksiyolitiklerin etkililiği birçok araştırma tarafından desteklenmektedir. Antidepresanlar, semptomların durdurulmasına yardımcı olmayı hedefler. Nörotransmiterlere etki eder. Anksiyolitikler, ise kaygı giderici özellikleri ile tercih edilmektedir. Bağımlılık yapma özellikleri ve bilişsel- motor yan etkileri iyi değerlendirilmelidir. Psk.İlhan Bozkurt,

27 Tedavi ve Başa Çıkma Yolları
İlaç kullanımı PB tedavisinde belirli düzeyde başarı göstermiş yöntemlerden biridir. Yapılan izleme çalışmaları PB tedavisinde psikolojik müdahalelerin etkisinin kalıcılığını ve ilaç tedavisine olan üstünlüğünü ortaya koymuştur. (Davison & Neale, 2011, p. 143). Bazı çalışma sonuçlarına göre: İlaç kullanımının süresiz olarak devam etmesi gerektiği, ilaçların kesilmesi durumunda belirtilerin yeniden ortaya çıktığı gösterilmiştir.    Psk.İlhan Bozkurt,

28 Tedavi ve Başa Çıkma Yolları
  Psikolojik müdahaleler: Panik atakların sıklığını ve şiddetini azaltmada bilişsel-davranışçı müdahaleler, paniği tetikleyen iç uyarıcılara (Hiperventilasyon, kalp atış hızında artış, baş dönmesi gibi) maruz bırakma ve gevşeme teknikleri birlikte ve etkin bir şekilde kullanılan yöntemlerdir. Bilişsel-davranışçı müdahaleler ile kişinin korkulan ancak gerçekte tehlikesiz olan durumlara karşı temel algı ve tutumlarının belirlenmesi ve değiştirilmesi amaçlanır. Özellikle agorafobiyi hedef alan bu müdahalelerde kişinin kademeli bir şekilde korkulan duruma maruz bırakılması ve kişinin korkularının gerçeklikle uyuşmadığını duygusal düzeyde öğrenmesi hedeflenir. Psk.İlhan Bozkurt,

29 Psk.İlhan Bozkurt, www.onlineterapiler.com
Psk.İlhan Bozkurt,

30 Tedavi ve Başa Çıkma Yolları
 Tedavi sürecinde panik bozukluğun tedavisi ile birlikte aynızamanda hastaların günlük yaşamda karşılaştıkları diğer zorluklar da belirlenmeli ve hayata uyum becerileri artırılmalıdır. Kaynak gözterilmedne alıntı yapılamaz: Kaynak: Psk.İlhan Bozkurt,


"Kaynak: Psk.İlhan Bozkurt," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları