Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satıcıya İade SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satıcıya İade SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Satıcıya İade SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bu senaryo malların satıcıya iadesine ilişkin faaliyet prosesi ile ilgilidir. Hedef gruplar; satınalanlar, depo çalışanları ve muhasebe çalışanlarıdır. Faydalar Mallar belgede mevcut olan iade nedeni ile iade edilebilir. Fatura indirimi, ret, iptal vb. gibi sonraki FI işlevleri için tüm bilgiler sağlanır Anahtar Süreç Adımları İade Satınalma Siparişi Yaratma Satınalma Siparişleri için Teslimat İş Listesi Çekme Teyidi Mal Çıkışı Beklenen Alacakları Manüel Olarak Gözden Geçirme

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satınalan Depo Görevlisi Satıcılar Muhasebesi Uzman

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Satıcıya İade Satıcıya iade prosesi satıcıya bir kalemin iade edilme gerekliliği ile başlar. Başlangıç aktivitesi, satıcıdan İade Onayı (RMA) talep edilmesidir. Bu, manüel bir adımdır ve RMA numarası iade satınalma siparişinde metin alanına girilir. Satınalan, daha sonra sistemde bir iade satınalma siparişi yaratır. Kalem(ler)in satıcıya geri sevk edilmesini sağlamak için iade teslimatını hazırlayan iade göstergesi dışında, iade satınalma siparişi standart satınalma siparişine benzerdir. İade satınalma siparişi teyidi satıcıya gider ve iade teslimatı, kalem(ler)in çekildiği ve irsaliye ile geri sevk edildiği sevkiyat departmanına gönderilir. Sevkiyat departmanı teslimat yarattığında, kalem(ler) stoktan geri alınır. Borcu satıcıya nakletmek için alacak dekontu üretilir.

5 İş Akışı Diyagramı Satıcıya İade Olay Satıcı İade SAS Teyidi Satınalan
Satın Alınan Kalemin İade Edilmesi Gerekir Satıcı malzemeyi alır Satıcı RMA Talebi İade SAS Teyidi İrsaliye Satınalan İade SAS Yaratın İhtiyaçları Gözden Geçirin Satınalma Sorumlusu Bekleyen Alacakları Manüel Olarak Gözden Geçirme Sevkiyat SAS için Teslimat İş Lst. - İade Teslimatı Stok Hareketi Stok MG/FG Mal Çıkışını Kaydedin Çekme Teslimat Çekme Listesi Nakil Siparişi Üretin Nakil Siparişi Otomatik Teyidi Satıcılar Muhasebesi MG/FG SFS Satıcı Alacak Dekontu Prosesi Sonlandırın RMA = İade Onayı, SAS = Satınalma Siparişi , MG/FG = Mal Girişi/Fatura Girişi, SFS = Satınalma Fiyat Sapması

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Satıcıya İade SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları