Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları"— Sunum transkripti:

1 Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları

2

3 Micrococcaceae fam. Staphylococcus cinsi Staphylo: üzüm salkımı Coccus : tane

4 1878 Robert Koch tanımlandı 1880 Pasteur sıvı by. üretti
Ogston patojen olduğunu gösterdi 1884 Rossenbach S.albus ve S.aureus tanımladı.

5 Stafilokoklar, 0.5-1.5 m çapında, yuvarlak Hareketsiz
Spor oluşturmayan Gram pozitif bakterilerdir.

6 Hastlık oluşturan türler
Staphylococcus aureus S.epidermidis S.saprophyticus S.capitis, S.cohnii, S.hominis, S.saccarolyticus, S.simulans, S.warneri, S.xylosus, S.haemolyticus,S.lugdunensis, S.schleiferi

7 Stafilokoklar, 6.5-45 oC üreyebilirler
Optimal üreme sıcaklıkları oC dir Optimal pH 7-7.5 Fakültatif anaeropturlar Kanlı agar besiyerinde, Yuvarlak, düzgün kenarlı, 1-4 mm çapında koloniler oluştururlar. S. aureus altın sarısı, S. epidermidis beyaz renkte koloni oluşturur

8 Sınıflandırma Kriterleri
Koloni morfolojisi Pigment oluşturma Hemolitik aktivite Koagülaz ve diğer enzimatik aktivite Aerop koşullarda, Sükroz, trehaloz, mannitolden asit oluşturma, Asetil metil karbinol oluşturma Fosfotaz duyarlılığı Novobiosin duyarlılığı

9 Dirençlilik Sıcaklık ve çevre koşullarına dayanıklı
60 oC’da 1 saatte inaktive edilirler Kuruluğa dirençlidirler Yüksek NaCl derişimlerinde (% 10-15) üreyebilirler Kültürlerde 4 oC’da ve oda sıcaklığında aylarca canlı kalırlar. Antibiyotiklere hızlı direnç geliştirirler.

10 Yapısal bileşenleri Kapsül Hücre duvarı Sitoplazma zar
peptidoglikan tabakası Teikoik asit Protein A Sitoplazma zar

11 Peptidoglikan Endojen pirojenlerin üretimini uyarır
Monositlerden IL1 üretimini aktive eder PNL ve komplemanı aktive edebilir

12 Teikoik asit Antijenik yapıdadır Fosfat içeren polimerlerdir
Mukozal yüzeylere yapışmayı sağlar

13 Protein A S. aureus’ların hücre duvarında bulunur
Peptidoglikana kovalent bağlıdır IgG3 dışındaki tüm IgG’lere bağlanabilir Antikomplementer, antifagositik etki gösterir.

14 Toksinler Alfa toksin Beta toksin Delta toksin Gama toksin Lökosidin
Enterotoksinler Eksfoliatif toksin (epidermolitik toksin) Toksik şok sendrom toksin I

15 Enterotoksinler III ve IV faj grubundaki koagülaz pozitif suşlar tarafından meydana getirilir Sıcaklığa, mide ve jejunal enzimlerle hidrolize dirençlidir 100 oC’a 30 dk dayanabilir Polpeptid yapısındadır A,B,C1,C2,D,E,F yedi immünolojik tipi vardır

16 Eksfoliatif toksin S. aureus tarafından oluşturulur
Bakteriyofaj Grup II kökenleri tarafından oluşturulurlar A ve B tipi vardır A 100 oC’ye 20 dk dayanır B 60 oC’de 30 dk inaktive olur İnsanlarda veziküler ve deri lezyonları oluşturur.

17 Toksik şok sendrom toksin I
S. aureus suşları tarafından, (Faj 1 grubundan 29 ve 59 tipteki bakteriler) Piyojenik ekzotoksin C ve enterotoksin F olarak da adlandırılır

18 Enzimler Koagülaz (S. aureus) Katalaz (Tüm stafilokoklar)
Hiyalüronidaz (S. aureus) Fibrinolizin (S. aureus) Lipaz (S. aureus ve bazı koag neg stafilokoklar) Deoksiribonükleaz (DNAse) (S. aureus) Penisilinaz

19 S. aureus’un yaptığı hastalıklar
Deri infeksiyonları Follikülit Fronkül Karbonkül Panaris Hidrozadenit sellülit Blefarit, arpacık İmpetigo Stafilokoklara bağlı haşlanmış deri sendromu(Ritter Hastalığı)

20 Solunum sistemi infeksiyonları
Farinjit, tonsilit, stafilokok anjinleri, akut sinüzit, pnömoni, akciğer absesi Sepsis ve endokardit Diğer sistem ve organ yerleşimleri Perikardit, plevra ampiyemi, osteomyelit, artrit, miyozit, protez eklem inf. Tromboflebit, otitis media, menenjit, beyin absesi, parotit, prostatit, perinefritik abse

21 Besin zehirlenmesi Toksik şok sendromu

22 Fronkül Kan çıbanı Kıl follikülünün akut apsesi

23 Karbonkül Fronküllerin yan yana gelerek derine ve çevreye doğru yayılması sonucu oluşan hastalık

24 İmpetigo Derideki sıyrık ve çiziklerden giren bakteriler eritem vezikül ve bül oluşturur. Daha sonra bül açılır ve bal rengi krutlar oluşur. Büllöz impetigo yenidoğanlarda görülür. Bu tablonun yaygın ve ateşli şekli pemfigüs neonatorum dur. Ektima (Ülserli impetigo)

25 S. epidermidis Koagülaz olumsuzdur Mannitole etki etmez
Slime faktör oluşturur Yumuşak doku abseleri, yara ve konjonktiva inf., pnömoni, artrit, menenjit, endokardit, sepsis yapabilir Yapay kalp kapakçıkları, kateter ve şant infeksiyonlarına neden olur

26 S. saprophyticus Daha çok kadınlarda idrar yolu inf. Neden olur.
Direnci kırılmış kişilerde fırsatçı patojen olarak inf. Neden olabilir.

27 Stafilokok infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
Mikroskopi Kültür Kanlı agar Katalaz, koagülaz testi Mannitole etki

28 Koagülaz testi

29 Katalaz testi


"Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları