Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEFERİHİSAR SERİSİ (YANIK) AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ (REVİZYON + EK-2) Rasim DİRLİK İzmir Etüt-Proje Şube Müd.

2 Seferihisar Serisinde ağaçlandırma çalışmalarına 1963 yılında düzenlenen 3.000,0 Ha.lık Dikmendağ Orman İçi Ağaçlandırma Uygulama Projesi ile başlanmış ve 1998 yılına kadar bu seride 5.315,0 Ha. alan projelendirilerek ağaçlandırılmıştır. Devamında Etüt-Proje Şubemiz tarafından Seferihisar Serisinde, 2002 yılında 1274,0 Ha., 2004 yılında da 1258,0 Ha. olmak üzere toplam 2532,0 Ha. saha için ağaçlandırma projesi düzenlenmiş olup, sahaların tamamına yakınında uygulama bitirilmiştir. Tesis edilen sahalarda Fıstıkçamı, Kızılçam, Halepçamı, Kara Servi, Mavi Servi, Kıbrıs Akasyası, Mantar Meşesi, Yalancı Akasya, Aylantus, Glediçya, Ihlamur, Defne, Sığla, Ceviz, Akçaağaç, Badem, Harnup gibi çeşitli türlerde toplam adet fidan dikilmiştir. TARİHÇE:

3 ORMAN YANGINI: İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Seferihisar Orman İşletme Şefliği sınırları içinde tarihinde çıkan yangın sonucu 1013,50 Ha. normal koru ve ağaçlandırma sahası, 71,50 Ha. bozuk koru ormanı olmak üzere toplam 1090,0 Ha. orman alanı yanarak tahrip olmuştur. Yangın çıktığı tarihte yangın mahallinde; Kuzey-Kuzeydoğu-Doğu yönlü, kararsız, aşırı şiddetli (40-60 km/sa) rüzgarın olduğu, nisbi nemin %17’ye kadar düştüğü,en yüksek sıcaklığın da 33 ºC olduğu tespit edilmiştir.

4

5

6

7

8

9

10

11

12 SAHANIN YANGIN SONRASI GENEL GÖRÜNTÜLERİ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 YANIK REVİZYON PROJESİ:
Çıkan yangın sonucu Seferihisar Serisi Ağaçlandırma Uygulama Projesi(2002) ve Seferihisar Serisi Ek-1 Ağaçlandırma Uygulama Projesinin(2004) yangında tahrip olan bölmelerinde Seferihisar Serisi (Yanık) Revizyon Projesi düzenlenmiştir. Revize edilen ağaçlandırma sahasının çevresinde yangından zarar gören Seferihisar Orman İşletme Şefliği tarafından önceden tesis edilmiş, sun’i gençleştirme sahaları da Seferihisar Serisi Ek-2 (Yanık) Ağaçlandırma Projesi adı altında projelendirilerek, ağaçlandırma programına dahil edilmiştir. Proje alanı ; Seferihisar (Yanık)Revizyon Pr.: ,3 Ha. Seferihisar (Yanık) Ek-2 Pr. : ,7 Ha. Toplam : ,0 Ha.

28 PROJE SAHASININ YERİ : İLİ İZMİR İLÇESİ SEFERİHİSAR İLGİLİ KÖYLER
DOĞANBEY ORMAN İŞL. MÜDÜRL. ORMAN İŞLETME ŞEFL. AĞAÇLANDIRMA MÜH. GAZİEMİR AVAN PROJESİ GÜMÜŞSU HAVZASI PROJE ALANI 1.059,0 Ha. PROJE NO İZMİR.A.46

29 TOPRAK DURUMU: Arazi etütleri esnasında açılan toprak profilleri, avan proje ve M.T.A. Türkiye Jeoloji Haritalarının incelenmesi sonucu; Sahada; Anakaya Fillat, Mikaşist, Kalker ve Serpantin Toprak türü Balçık, Kumlu-Killi Balçık ve Kumlu Balçık olup orta bünyelidir. Geçirgenliği iyidir.Drenaj problemi yoktur. Toprağın reaksiyonu(pH) 4,89-8,11 Kireç oranı çoğunlukla Eseri miktarda olmasına karşın lokal olarak % 55’e çıktığı alanlar tespit edilmiştir. Toprak derinlikleri cm olup orta derin topraklardır.Fizyolojik derinlik ise 100 cm den fazladır.Profil taşlılığı %25 den fazla,yüzeysel taşlılık %25 den azdır. Toprakta tuzluluk 0,030-0,306 mmhos/cm. değerleri arasında olup tuz problemi yoktur. Başlıca toprak tipleri: - Kırmızı kahverengi akdeniz toprağı, - Esmer orman toprağı, - Kalkersiz kahverengi orman toprağı - Kolluvyal topraklar

30 SAHADA AÇILAN TOPRAK PROFİLLERİ:

31

32 İKLİM: Bölgenin ana iklim özelliği, kışların ılık ve yağışlı, yazların sıcak ve kurak geçmesidir. Yılın 2 ayında (Mayıs–Ekim ayları) Yarı-Kurak, 4 ayı (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) Tam Kurak olarak geçen bir devre olduğu görülmektedir. Erinç’in yağış etkenliği indisine göre yörenin iklim tipi ‘’Yarı nemli’’,vejetasyon tipi ise ‘’Park Görünümlü Kurak Mıntıka Ormanları ‘’dır. Yaz sezonunda gündüz 35˚C civarında olan sıcaklık gece 25˚C’ye düşer. En yüksek sıcaklık 40˚C’nin üzerine çıkar.

33 İzmir İlinde yıllık ortalama yağış 588 mm. civarındadır
İzmir İlinde yıllık ortalama yağış 588 mm. civarındadır. Proje sahasının hakim bakısı Güney,ortalama yükseltisi 180 m olup, güneşlenme süresi uzun ve yıllık yağış miktarı İzmir İli ortalamasının altındadır. Yağışın büyük bölümü (%69) Kasım-Şubat ayları arasında meydana gelmektedir. Yaz dönemi ise genellikle yağışsız olarak geçmektedir. İzmir ve çevresinde yangın riskinin arttığı Temmuz-Ağustos aylarında bağıl nem oranlarının %37-40 lara düştüğü, ortalama rüzgar hızının ,5-4,3 m/sn. olduğu görülmektedir. Bu dönem genellikle kuzey ve kuzeydoğu dan esen rüzgarların şiddetlendiği dönemlerdir. Yanan sahanın kuzey yönden esen rüzgarlara açık olması yangın hızının artmasında etkili olmuştur.

34 İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİ: . Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde klasik işçi gücü ile yangın söndürmeden ziyade her türlü arazi koşullarında hareket edebilen yangın arazözleri orman yangınlarında ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gibi yangın söndürme araçlarının yolu olan yerde etkili olacağı düşünüldüğünde servis yolu ağının arazözün yangına en kısa sürede müdahale edebilecek şekilde planlanmasının önemi açıktır. Bu yüzden yanan ağaçlandırma sahasında mevcut 55,910 Km. servis yoluna ilaveten 38,442 Km, daha servis yolu planlanmış olup böylelikle toplam 94,352 Km servis yolu ağına ulaşılacaktır.

35 TÜR PLANLAMASI: Servis yolları kenarlarına ilk sırası 1 x 1 m, diğer sıralar 2 x 2 m aralık mesafelerde olmak üzere çapraz dikim ile 5-10 sıra Kara Servi ve Mavi Servi ve devamında Kıbrıs Akasyası, Glediçya, Aylantus, Badem, Harnup, Yalancı Akasya, Palamut Meşesi, Mantar Meşesi vb. yapraklı türler ile 8-10 sıra veya bloklar halinde yapraklı yangın önleme zonları planlanmıştır. Yangın emniyet yollarının kenarında ise ilk sırası 1 x 1 m., diğer sıralar 2 x 2 m aralık mesafelerle olmak üzere 8-10 sıra Dallı Servi ile yangına dayanıklı zon planlanmıştır..

36 Mevcut asfalt yolun çevresine ve tüm sahanın dikenli tel çit ihatasının çevresine de Glediçya, Biberiye ve Yalancı Akasya fidanı dikilmiştir. Asfalt yolun her iki yanına Glediçya’nın arkasına 3 sıra Kıbrıs Akasyası, 5 sıra Dallı Servi ve 2 sıra da Palamut Meşesi dikilmesi planlanmıştır. Yangında tahrip olan dereiçi vejetasyonu yeniden meydana getirmek için derelerin her iki tarafında beşer sıra Katalpa, Ihlamur, Akçaağaç, Yalancı Akasya, Dut, Aylantus, Tespih Çalısı, Zakkum, Dişbudak, Mahlep, Defne, Yabani Kiraz, İğde, Ceviz, Sığla ve Çınar vb. yapraklı türlerle dikim planlanmıştır. Projenin uygulanması sonucu sahaya toplam adet yapraklı, adet ibreli olmak üzere toplam adet fidan dikilmiştir.

37 TOPLAM 969.70 1769.298 Fidan Türü Alanı (Ha.) Adedi AKÇAAĞAÇ 7.50
13.600 KATALPA 15.00 17.750 AYLANTUS 4.50 5.000 K. AKASYASI 14.90 16.480 BADEM 13.50 15.320 KIZILÇAM 60.00 CEVİZ 8.00 1.210 MAHLEP 15.40 19.500 ÇINAR 0.60 0.671 MAN. MEŞESİ 39.00 44.120 DALLI SERVİ 134.00 MAVİ SERVİ 65.00 DEFNE 7.00 16.815 MENENGİÇ 0.90 1.004 DİŞBUDAK 4.950 OKALİPTUS 3.10 3.443 DUT 5.00 5.600 PAL. MEŞESİ 18.650 ERGUVAN 3.500 SIĞLA 5.50 6.050 FİN. ARDICI 1.90 3.167 TESPİH ÇALISI 4.00 4.400 FISTIKÇAMI 375.00 YABANİ KİRAZ 2.60 2.937 HALEP ÇAMI 19.50 32.650 YAL. AKASYA 125.00 HARNUP 9.20 13.145 ZAKKUM 1.30 1.525 IHLAMUR GLEDİÇYA Tek sıra 44.000 İĞDE 3.00 3.400 BİBERİYE 18.760 İSK. KAUÇ. 2.50 3.000 TOPLAM 969.70

38 YANIK PROJENİN BAZI VERİLERİ:
Yangından sonra tanzim edilen yanık ve ek projeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki bazı rakamlara ulaşılmaktadır : Y.K.Yolları sahanın %7 ‘sini oluşturmaktadır. Servis yolu hektarda 25 metre dir, Yapraklı tür sayısı 27 çeşide çıkarılmıştır. Yapraklı tür oranı % 26’ya çıkarılmıştır. Dallı servi ve M.servi fidanı sayısı toplam dikim miktarının yaklaşık % 50 sidir. İbreli türlerle birlikte toplam 33 çeşit tür planlaması yapılmıştır.

39

40

41

42

43

44


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları