Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Seri Üretim SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Seri Üretim SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Seri Üretim SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Üretim prosesi aşağıdaki ölçütleri karşıladığında, Seri Üretim yaygın olarak kullanılır: Uzun bir süre boyunca aynı veya benzer ürünler üretilir. Üretilen ürünler, münferit olarak tanımlanan partilerde üretilmemelidir. Bunun yerine, alt dönem başına belli bir hızda, belli bir süre boyunca toplam bir miktar üretilir. Üretilen ürünler, üretimdeki makine ve işyerlerinde daima aynı sırayı izlemelidir. Yönlendirmeler basit olup çok fazla farklılık göstermemelidir. Faydalar Tam masraf kontrolü ile üretim prosesinin basitleştirilmiş işlemesi Anahtar Süreç Adımları Planlı Birincil İhtiyaçlar Yaratma Üretim Yeri Düzeyinde Malzeme İhtiyaç Planlaması Dahili Üretim Montaj Aktivitelerini Teyit Etme

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Planlı Birincil İhtiyaçlar Yaratma Üretim Yeri Düzeyinde Malzeme İhtiyaç Planlaması Dahili Üretim Montaj Aktivitelerini Teyit Etme

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Seri Üretim Stoka üretim Seri Üretim Seri Üretim bu durumda, seri üretim siparişi temelinde stoka üretimdir. Bu durum, üretimin müşteri siparişine doğrudan referans olmadan kontrol edildiği anlamına gelir. Seri üretim sipariş miktarları, tarihleri ve miktarları belirler. İhtiyaçlar, Talep Yönetiminde yaratılır. Stoka Üretim Seri Üretim - Malzeme İhtiyaç Planlaması Günlük MİP çalıştırması üretilecek malzeme için planlı siparişler üretir. Sistem, planlı siparişe yönelik 3 aylık açılış dönemi içinde satın alınan parçalar için otomatik olarak satın alma talepleri oluşturur. Stoka Üretim Seri Üretim - Planlama Tablosu Seri üretim çerçevesinde, planlama ve kontrol dönem bölümlemelerine göre yürütülür. Mevcut ihtiyaç durumundan başlayarak. Stoka Üretim Seri Üretim - Teyit Sonrası Otomatik Çekme Üretim tamamlama teyitleri basitleştirilmiştir ve üretilmekte olan malzemeye referans ile yapılır. Tamamlama teyidi, bileşenlerin teyit sonrası otomatik çekmesini ve üretim masrafları kaydını içerir Stoka Üretim Seri Üretim - Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi Seri üretimde, masraf ürün masraf alıcısı aracılığıyla üretim versiyonuna göre belirlenir (her dönem başına ürün masrafı).

5 İş Akışı Diyagramı Seri Üretim Olay Strategic Planner Manufacturing
Malzeme İhtiyaç Planlaması Sıklığı Başlangıcı Dönemsel Plan Revizyonu Strategic Planner Lojistik Planlama (144) Production Planner Brnc. İhty. Planlayın Etkin MİP Planlama Tablosu Manufacturing Prosesi Sonlandırın Malzeme Hazıredimi Yeniden İşleme Listesi Seri Üretim Teyidi Çekme Listesi Yeniden İşleme Listesi MÇ/MG Fişi Stok Standart masraf Stok Standart masraf Plant Controller Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri Mali Muhasebesi (181) CO-PA=Kârlılık Analizi, MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması, MÇ/MG = Mal Çıkışı/Mal Girişi

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Seri Üretim SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları