Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lojistik Planlama SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lojistik Planlama SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Lojistik Planlama SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Lojistik planlamanın amacı, gelecekteki talebin şirketinizin kullanılabilir kaynakları tarafından karşılanabileceğini garanti altına almak ve talebin zamanında veya istenen miktarlarda karşılanamayacağı durumlara işaret etmektir. Faydalar Tam malzeme ihtiyaç planlaması sıklığında kusursuz entegrasyon CO-PA  SOP  UDP  Talep Planlaması Anahtar Süreç Adımları Satış ve Üretim Kaba Planlaması Uzun Dönemli Planlama

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Stratejik planlamacı Üretim planlamacı

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Lojistik Planlama Bu proses bazen 'Satış ve Üretim Kaba Planlaması’ olarak adlandırılır. Proses genellikle simülasyon kipinde ve özetlenen (nihai kalemden ziyade genellikle ürün grubu) düzeyde gerçekleşir. Talebi karşılayan çoklu bir üretim planı bulunduğunda, bu plan operasyonel üretim planlaması (MİP ve Ayrıntılı Kapasite Planlaması) için temel olarak kullanılabilir. Bu bölümdeki Best Practice senaryoları şu planlama iş akışını kapsar: Gelecekteki talebin planlanması/tahmini Talebin karşılanıp karşılanamayacağını ürün grubu düzeyinde kontrol etmek için kapasite kontrolünü içeren özetlenen üretim planlaması (SOP işlevi kullanılarak) Malzeme ihtiyaçlarının üretim plan(lar)ı temelinde simülasyonuna olanak sağlamak için sonuçların Uzun Dönemli Planlama'ya aktarılması (UDP modülü kullanılarak) Planlama, UDP içinde farklı (simülatif) planlama versiyonlarında gerçekleşir Planlanan ihtiyaçların gerektiği gibi gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi Simüle edilen ihtiyaçlar kabul edildiğinde, talep (birincil ihtiyaçlar) etkin versiyonda ayrıntılı MİP ve Üretim Planlaması / Çizelgeleme için etkin talep yönetimine aktarılır.

5 İş Akışı Diyagramı Lojistik Planlama Olay Production Planner
Dönemsel Satış ve Üretim Kaba Planlaması Toplantısı Operasyonel Üretim Planlaması ve Denetimi (Üretim senaryoları) Revenue Planner Satış Miktarı Bütçesi ve SOP'ye Aktarma (CO-PA ile), Gelir Planlaması (172) Satış Miktarı Tahmini (179) Production Planner SOP Doğrulaması Talep Doğrulaması (Satış Planını Kontrol Edin) Kaba Üretim Planını Yaratın Kaba Üretim Planını Etkin Olmayan Talep Yönetimine Aktarın UDP Planlama Senaryosu Yaratın UDP MİP Yürütün Kapasite Planlamasını Değerlendirin Etkin Üretim Verileri Kabul Edilebilir Plan Etkin Talep Yönetimine Kopyalayın Hayır Evet CO-PA = Kârlılık Analizi, SOP = Satış ve Üretim Kaba Planlaması, UDP = Uzun Dönemli Planlama, MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması

6 Kullanılan Ana Veriler
Ek Kullanılan Ana Veriler 00001P001 Ürünler A Üretim Yeri 1000 00001P Ürünler A.01 (SÜÜ) 00001P Ürünler A.02 (SÜ) 00001P Parçalar A.03 Malzeme*: F226 F100-M1 F1000-P1 F126 F29 H11 S23 S25 Kullanılan tüm malzemeler örnek ürün gruplarına tayin edilmez Düzey 1 Düzey 2 Ürün Hiyerarşisi Düzey 3 Ürün Grubu Düzey 2 CO-PA SOP Arayüzü

7 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

8


"Lojistik Planlama SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları