Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lojistik Planlama SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Amaç  Lojistik planlamanın amacı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lojistik Planlama SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Amaç  Lojistik planlamanın amacı,"— Sunum transkripti:

1 Lojistik Planlama SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Amaç  Lojistik planlamanın amacı, gelecekteki talebin şirketinizin kullanılabilir kaynakları tarafından karşılanabileceğini garanti altına almak ve talebin zamanında veya istenen miktarlarda karşılanamayacağı durumlara işaret etmektir. Faydalar  Tam malzeme ihtiyaç planlaması sıklığında kusursuz entegrasyon –CO-PA  SOP  UDP  Talep Planlaması Anahtar Süreç Adımları  Satış ve Üretim Kaba Planlaması  Uzun Dönemli Planlama

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri Gerekli SAP Uygulamaları  Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri  Stratejik planlamacı  Üretim planlamacı

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Ayrıntılı Süreç Tanımı Lojistik Planlama Bu proses bazen 'Satış ve Üretim Kaba Planlaması’ olarak adlandırılır. Proses genellikle simülasyon kipinde ve özetlenen (nihai kalemden ziyade genellikle ürün grubu) düzeyde gerçekleşir. Talebi karşılayan çoklu bir üretim planı bulunduğunda, bu plan operasyonel üretim planlaması (MİP ve Ayrıntılı Kapasite Planlaması) için temel olarak kullanılabilir. Bu bölümdeki Best Practice senaryoları şu planlama iş akışını kapsar:  Gelecekteki talebin planlanması/tahmini  Talebin karşılanıp karşılanamayacağını ürün grubu düzeyinde kontrol etmek için kapasite kontrolünü içeren özetlenen üretim planlaması (SOP işlevi kullanılarak)  Malzeme ihtiyaçlarının üretim plan(lar)ı temelinde simülasyonuna olanak sağlamak için sonuçların Uzun Dönemli Planlama'ya aktarılması (UDP modülü kullanılarak)  Planlama, UDP içinde farklı (simülatif) planlama versiyonlarında gerçekleşir  Planlanan ihtiyaçların gerektiği gibi gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi  Simüle edilen ihtiyaçlar kabul edildiğinde, talep (birincil ihtiyaçlar) etkin versiyonda ayrıntılı MİP ve Üretim Planlaması / Çizelgeleme için etkin talep yönetimine aktarılır.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 İş Akışı Diyagramı Lojistik Planlama Revenue Planner Kabul Edilebilir Plan Satış Miktarı Bütçesi ve SOP'ye Aktarma (CO-PA ile), Gelir Planlaması (172) Operasyone l Üretim Planlaması ve Denetimi (Üretim senaryoları ) SOP Doğrulaması  Talep Doğrulaması (Satış Planını Kontrol Edin)  Kaba Üretim Planını Yaratın Dönemsel Satış ve Üretim Kaba Planlaması Toplantısı Etkin Üretim Verileri CO-PA = Kârlılık Analizi, SOP = Satış ve Üretim Kaba Planlaması, UDP = Uzun Dönemli Planlama, MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması Kaba Üretim Planını Etkin Olmayan Talep Yönetimine Aktarın Etkin Talep Yönetimine Kopyalayın UDP MİP Yürütün UDP Planlama Senaryosu Yaratın Hayır Evet Kapasite Planlamasını Değerlendirin Satış Miktarı Tahmini (179) Olay Production Planner

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Ek Kullanılan Ana Veriler 00001P001 Ürünler A Üretim Yeri 1000 00001P000100000001 Ürünler A.01 (SÜÜ) 00001P000100000002 Ürünler A.02 (SÜ) 00001P000100000003 Parçalar A.03 Malzeme*: F226 F100-M1 F1000-P1 Malzeme*: F126 F29 Malzeme*: H11 S23 S25 Kullanılan tüm malzemeler örnek ürün gruplarına tayin edilmez Üretim Yeri 1000 Düzey 1 Düzey 2 Ürün Hiyerarşisi Düzey 3 Ürün Grubu Düzey 2 CO-PA SOP Arayüzü

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Anahtar SembolTanımKullanım Açıklamaları Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinde n sonra yapılacak bir seçimi yansıtır SembolTanımKullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. SAPHarici İş Bağlantısı / Olayı Birim Proses Proses Referansı Alt Proses Referansı Proses Kararı Diyagram Bağlantısı Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler Bütçe Planlama Manüel Proses Mevcut Versiyon / Veriler Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


"Lojistik Planlama SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Amaç  Lojistik planlamanın amacı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları