Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biber gazı maruziyetinde acil müdahale ve ilkyardım uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biber gazı maruziyetinde acil müdahale ve ilkyardım uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 Biber gazı maruziyetinde acil müdahale ve ilkyardım uygulamaları

2 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK AFET ORGANİZASYONU TRİAJ- START İLK YARDIM- CPR DİĞER ACİL TIBBİ MÜDAHALELER  ATELLEME, KAFA TRAVMALARI, KANAMA-KESİLERE MÜDAHALE, ASY, BRONKOSPAZM-SOLUNUM İRRİTANLARI VB. KAYITLAMA, 112, TTB, BASIN VE DEVLET İLE İLETİŞİM,ATT-PM, HEMŞİRE, SM YÖNETİMİ... SANİTASYON, BULAŞICI HST. (PARK :-) PSİKOLOJİK DESTEK, REHABİLİTASYON DİĞER: MORG, KORUNMA

3

4 İlkyardım Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç olmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamalar d ı r. Acil Yardım İlkyardım'a ek olarak basit veya gelişmiş tıbbi araç ve gereçlerden de yararlanarak yaşam kurtarıcı ileri müdahalelerin yapılması.

5 Toplumsal Kargaşa Kontrol Ajanları Göz yaşartıcı gazlar Plastik mermi / gaz kapsülü ASY Tazyikli su/kimyasal Darp / cop vb. Diğer: araç çarpması, düşmeler vb.

6 OC (Oleoresin Capsicum) Capsaicin Substance P Yağda çözünür Etki süresi ortamdan uzaklaşıldığında yaklaşık 30 dakika “Pepper spray”

7 CS (chlorobenzylidene-malonitrat) toz -mikropartiküller Suda yüksek oranda çözünür Gaz fişeği, elbombası Etki süresi: birkaç saat

8 www. ttb.org.tr/kutuphane/ bibergazi. pdf

9 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

10

11

12 Klinik Belirti ve Bulgular Gözlerde ağrı, batma ve yanma, gözyaşı salgısındaartış, geçici körlük, seyrek olarak korneada aşınma Ağız ve burunda yanma Gazın solunmasına bağlı burun akıntısı, hapşırma, boğulma hissi, nefes almada zorluk Hassas havayolu hastalıklarındabronkokonstruksiyon Maruz kalan deride kızarıklık ve eritem, maruzkalım uzun sürerse vezikül ve bül oluşumu Panik ve motor kontrolün kaybı

13 Soluma ile maruz kalındığında; Apne, bradikardi, aort kan basıncında bifazik inişçıkışlar, bronkokonstriksiyon, solunum yollarımukozasında ödem, pulmoner ödem, takipne,hipotansiyon gibi kompleks kardiyopulmoner etkiler Yüksek dozlarda kardiyak aritmi yapabilir CO2 retansiyonu Karbonmonoksit oranlarında artış (kapsül/kanisterinyanmasına bağlı?) Komorbid hastalıklar önemli: Astım, KOAH, KAH ! Klinik Belirti ve Bulgular

14 CS’ye maruz kalındığında su ile temas deribulgularını alevlendirir, bu nedenle hafif alkalibir solüsyon kullanılabilir (%6 sodyumbikarbonat, % 3 sodyum karbonat, % 1benzalkoniumklorid). Beta-agonist ve KST inhale ettirilebilir OC-30 dak, CN ve CS'de birkaç saat etki var(komplikasyon gelişmediyse)

15 Göz Yaşartıcı Gazlarda İlkyardım CS Alan güvenliğini sağla (rüzgarı kullan) Kişisel korunma (eldiven, önlük, maske) Yağlı kremlerden kaçın Dekontaminasyon Kıyafetler Gözler için soğuk hava (saç kurutma makinası) sabun/bebek şampuanı Alkali solüsyonlar (%50-%50 sıvı antasit, %6 veya %3 sodyum bikarbonat, %1 benzalkonyum klorür, süt?)

16 Göz Yaşartıcı Gazlarda İlkyardım OC Alan güvenliğini sağla (rüzgarı kullan) Kişisel korunma (eldiven, önlük, maske) Yağlı kremlerden kaçın Dekontaminasyon Kıyafetler çıkarılmalı Bol su veya SF ile yüz ve gözler yıkanabilir. Oğuşturulmamalıdır. Bitkisel yağlar kullanılabilir. Yağ bazlı temizleyiciler Limon? Sirke? Sabun? Şampuan?

17 Göz Yaşartıcı Gazlarda Müdahale Bilinç durumu A-B-C Sekonder yaralanmaları gözden geçir Bronkokonstriksiyon için bronkodilatörler direkt spreyden çok aerochamber veya inhalasyon-nebulizatör cihazları daha etkilidir

18 TANI: Fizik Muayene Hastalığın ve atağın ağırlık derecesine göre değişir. Oskültasyon normal olabileceği gibi, inspiryum ve ekspiryumda ronküs olabilir. Ağır atak sırasında sessiz akciğer, hiperinflasyon, siyanoz, taşikardi, yardımcı solunum kasları kullanımı bulunabilir.

19 Ciddi Astım Belirtileri Uzun cümleler şeklinde konuşamama, sessiz akciğer Beklenen FEV1<%40 ya da beklenen PEF’in<%40 O2 saturasyonu (SpO2) 45 mmHg Yardımcı solunum kaslarının kullanımı (interkostal, SK çekilme, BKS) Pulsus paradoksus uzun süre supin yatamama Siyanoz ve soğuk terleme, bilinç bulanıklığı, ajitasyon ya da konfüzyon Hipotansiyon ya da bradikardi

20 TANI: Solunum Fonksiyon Testleri  Erken Reverzibilite Orta derecede hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda tanıya yardımcıdır. Orta derecede hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda tanıya yardımcıdır. FEV 1, FVC veya PEF ölçümlerinden sonra hastaya kısa etkili beta-2 agonist (400  g: 4 puf salbutamol) inhale ettirilir. FEV 1, FVC veya PEF ölçümlerinden sonra hastaya kısa etkili beta-2 agonist (400  g: 4 puf salbutamol) inhale ettirilir. 15-20 dk sonra ölçümde FEV 1 başlangıca göre %12 veya 200ml, PEF %20 artmışsa test pozitif kabul edilir. 15-20 dk sonra ölçümde FEV 1 başlangıca göre %12 veya 200ml, PEF %20 artmışsa test pozitif kabul edilir.

21 PEFmetre kullanımı İbre sıfıra getirilir Hastaya derin bir nefes alması söylenir PEFmetreyi ağzına alıp hızla üflemesi söylenir Aynı işlem 3 kere tekrarlanıp en yüksek değer kaydedilir

22 Hava yolu obstrüksiyonu ve reverzibilitesi (FEV 1 /FVC, FEV 1, PEF)

23 Tedavide ana maddeler: - Oksijen: GD kötü ise 8-10 L/dak. - Hızlı etkili Beta agonistler: Salbutamol: 2.5–5 mg 20 dakikada bir 3 kez ardından gereğinde veya 10-15 mg/saat sürekli inhalasyon. - Antikolinerjikler: ipratropium bromür - Sistemik Steroidler: 1 mg/kg Prednizolon

24 Olgu: 21 yaşında Y. T.-1 Y. T., toplumsal bir olay sırasında polisin kapalı ortamda uyguladığı gazı 2-3 dakika solumak zorunda kalmış,bu maruziyet sonrasında fenalaşmıştır. Çevredeki sağlıkçılar tarafından güvenli bir ortama alınmıştır. Arkadaşı Y.T.'nın çocukluğunda astımbenzeri krizleri olduğunu ve kısa bir süre tedavialdığını, ama uzun süredir herhangi bir kriz durumuolmadığını belirtiyor. Daha önce böyle yoğun gazsolumamış.

25 Olgu: 21 yaşında Y. T.-2 Soru: Ne yapacağız?Amaç: Odaklanmış hızlı değerlendirme ile hastanın temel sorunu ve bunu dönüştürebilecek eketmenleri belirleyelim, olası en kısa zamandaolgunun yaşamsal riskini ortadan kaldırıprahatlatacak bir tedavi uygulayalım.

26 Olgu: 21 yaşında Y. T.-3 1. Acil değerlendirme (fizik bakı): Bu tür ortamlarda araç-gereçle müdahale olanağımız olmadığından solunum sayısı, cilt rengi ve bilinç durumuna bakarak hızlı değerlendirme yaparız. - Dakikada 20'nin üzerinde solunum sayısı (15 saniyede 5'in üzerinde olmasına bakmak acil koşullarda pratik yol olabilir)solunum zorluğu anlamına gelecektir. - Dudak ve parmak uçlarında morluk olması da önemli bir bulgudur. - Uzun cümleler halinde değil kısa kelimelerle konuşabilmesi de solunumun zor olduğunu gösterir. - Cilt renginin beyaz-kül rengi olması kan kaybı-şok durumunu gösterir. - Bilinç değerlendirmesi için basit komutlara uyması (ör. kolunu kaldırması) yeterlidir.

27 Olgu: 21 yaşında Y. T.- 4 İlk yaklaşım: Temel sorunun biber gazı maruziyetine ikincil üst v e alt solunum yolları tahrişi, olası astmatik krizdüşünülmektedir. Öncelikle hastanın ekyaralanmadan korunarak güvenli birortama, temiz havaya çıkarılmasıgereklidir.

28 Olgu: 21 yaşında Y. T.- 5 İlaç tedavisi: İlk yaklaşımdaki uygulama hastayı birkaç dakika içinde rahatlatmazs a salbutamol spray uygulaması gerekebilir. Eğitim gerektirenbir uygulama olduğundan zorluklakarşılaşılabilmektedir. Derin nefes alma anındaçekilmesi uygundur, ancak şiddetli kriz anındaderin nefes/inspiryum olmadığından ilacınetkinliği de düşmektedir.

29 Olgu: 21 yaşında Y. T.- 6 Hava odacığı (aerochamber) kullanımı etkinliği artırır, ancak dış ortam ve toplumsal olaykoşullarında pratikliği düşüktür. Uygulamayapılabiliyorsa 2 kez üst üste (2 puff) uygulanıpbirkaç dakika hasta dinlendirilerek etkisibeklenmelidir. Her hastaya uygun ilaç dozu yoktur, hasta özelinde değerlendirilmelidir.

30 İzlem: Hastada ilaç etkisi, yakınmaların ve bulguların iyileşmesini izlemek yaşamsaldır. Solunum sayısının yetişkinde <20’nin altına inmesi, kalp atımının yetişkinde 60 ila 100/dakolması, bilincin her zamanki durumuna dönmesiiyileşmeyi gösterir. Olgu: 21 yaşında Y. T.- 7

31 Riot control agents: the tear gases CN, CS and OC- -a medical review. J R Army Med Corps. 2013 Dec. J R Army Med Corps. Tahriş etkisi CN > CS > OC Olguyu temiz havaya çıkarmak öncelikli Semptom bazlı destek tedavisi ön planda Gecikmiş kontakt dermatitte sistemik KST Çoğunlukla ciddi bulgular beklenmez.

32 HAFİFORTAAĞIRHAYATI TEHDİT EDEN KonuşmaCümlelerKısa cümlelerKelimeler Bilinç Huzursuz olabilirÇoğunlukla huzursuz Çok huzursuz /Konfüzyon Solunum hızıArtmış >30/dk Yardımcı solunum kasları Genellikle YOKGenellikle VAR Torakoabdominal paradoks sol. Hışıltılı solunumEkspirasyon sonunda Belirgin Sessiz akciğer Nabız<100/dak100-120/dak>120 dakBradikardi PEF>%80%60-80<%60 SaO 2 >%95%95-91<%91 PaCO 2 <45 mmHg >45 mmHg ASTIMDA ATAK AĞIRLIĞI

33 1 saat sonra değerlendirme (FM, PEF, SaO2 ve gerekirse diğer testler) 1-2 saat sonra değerlendirme İlk Tedavi: Oksijen (SaO 2 > %90 tutacak biçimde) İnhale kısa etkili β 2 agonist (SABA), ilk 1 st içinde 20 dk ara ile 4-8 puf İYİ YANIT Evde Tedavi KISMİ YANIT Hastaneye yatır YANITSIZ Yoğun Bakıma Yatır ASTIM ATAK TEDAVİSİ Orta atak PEF %60-80 Orta düzeyde yakınmalar Tedavi Oksijen Kısa etkili beta agonist/antikolinerjik 4-8 puf saat başı Oral steroid Ağır atak PEF <%60 Ciddi yakınmalar İlk tedaviye yanıtsız Tedavi Oksijen Kısa etkili beta agonist/antikolinerjik Sistemik steroid IV Magnesium

34

35 Plastik mermi Göze girmiş ise de alanda vb çıkarılmaz. Ameliyathane ortamında çıkarılmalı Gözü koruyarak (gerekirse kapatarak)hastaneye götürülür. Herhangi bir yerden dışa aktif kanama varsabası uygula Bisturi, bıçak vb ile kalıntıları çıkarmayaçalışma.

36 Komplikasyonların tedavisi Hipertansiyon – taşikardi (panik?)  Anksiyolitikler Akut koroner sendrom Pulmoner ödem Alerjik reaksiyonlar  Antihistaminik, Steroid Gecikmiş reaksiyonlar (günler-aylar sonra)

37 Teşekkürler Soru-katkı? okarcioglu@gmail.com


"Biber gazı maruziyetinde acil müdahale ve ilkyardım uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları