Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS-LYS. 1. YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) 2. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 2 AŞAMALI SINAV SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS-LYS. 1. YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) 2. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 2 AŞAMALI SINAV SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 YGS-LYS

2 1. YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) 2. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 2 AŞAMALI SINAV SİSTEMİ

3  TESTLER VE SORU SAYILARI  SINAV SÜRESİ:160 dakika  SORU KİTAPÇIĞI:Tek soru kitapçığı  CEVAP KAĞIDI:Tek cevap kağıdı  SINAV TARİHİ:01.04.2012

4  YGS’de h  YGS’de her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar:  YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS ‘lere girme hakları bulunmamaktadır. Y-YGS hesaplanmayacaktır. Taban puan (140 / 16 – 18 NET)  Önlisans, Açıköğretim Programlarını tercih etme hakkı.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekmektedir.  Ancak LYS’lere girme hakkı bulunmamaktadır.  YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı da bulunmamaktadır.

5 Taban Puan (180 / 35 – 36 NET)  İlgili Puan Türünden Birinci aşama (YGS) puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (2009-ÖSYS’de SAY-1, SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen programlar).  Herhangi bir puan türünden İkinci aşama sınavlara (LYS) katılma hakkı.  YGS Testlerinin; LYS Puanlarının oluşumunda %40 etkisi olacaktır.

6  Birinci Aşama (YGS) Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) Puan Türü Türkçe Tem. Mat. Sos. Bil. Fen Bil. YGS- 1 20401030 YGS- 2 20301040 YGS- 3 40203010 YGS- 4 30204010 YGS- 5 37332010 YGS- 6 33371020

7

8

9

10

11  TÜRKÇE TESTİ-40 SORU ◦ Sözcükte Anlam ◦ Cümlede Anlam ◦ Cümle Yorumu ◦ Anlatım Teknikleri ◦ Paragraf Yapısı ◦ Paragraf Yorumu ◦ İsimler ◦ Zamirler ◦ Sıfatlar ◦ Zarflar ◦ Edat-Bağlaç-Ünlem ◦ Eylem – Ekeylem ◦ Tamlamalar ◦ Eylemsi (Fiilimsi) ◦ Sözcük Yapısı ve Ekler ◦ Cümlenin Öğeleri ◦ Eylem Çatısı ◦ Cümle Türleri ◦ Anlatım Bozuklukları ◦ Ses Bilgisi ◦ Yazım, Noktalama…

12  MATEMATİK TESTİ-40 SORU (28 MAT. 12 GEO.) ◦ Doğal S. ve Tam S. ◦ Basamak ve Taban Arit. ◦ Bölünebilme Kuralları ◦ EBOB-EKOK ◦ Rasyonel ve Ondalık S. ◦ 1. Derece Denklemler ◦ Basit Eşitsizlikler ◦ Mutlak Değer ◦ Üslü sayılar ◦ Köklü Sayılar ◦ Çarpanlara Ayırma ◦ Oran-Orantı ◦ Problemler ◦ Geometri

13  SOSYAL BİLİMLER TESTİ-40 SORU ◦ TARİH :17 SORU 1- İlk çağ medeniyetleri 2- Eski Türk tarihi 3- İslam tarihi 4- Selçuklular 5- Osmanlı Devleti 6- İnkılap Tarihi… ◦ COĞRAFYA:13 SORU 1- Dünyanın şekli hareketleri 2- Türkiye coğrafyası… ◦ FELSEFE:10 SORU 1- Temel felsefe kavramları 2- Felsefe alanları…

14  FEN BİLİMLERİ TESTİ-40 SORU ◦ FİZİK:14 SORU 1- Madde ve özellikleri 2- Vektör 3- Kuvvet 4- Kütle 5- Isı- Sıcaklık 6- Moment, Basit makineler 7- Ağırlık merkezi 8- Elektrik… ◦ KİMYA: 13 SORU 1- Bileşikler, 2- Çözeltiler, Çözünürlük 3- Madde ve özellikleri 4- Kimyasal bağlar 5- Periyodik cetvel.. ◦ BİYOLOJİ: 13 SORU 1- Canlıların sınıflaması 2- Hücre 3- Üreme ve Gelişme 4- Canlılar ve çevre…

15  YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar hedefledikleri puan türüne göre istedikleri LYS’lere başvurabileceklerdir.  İsteyen adaylar bütün LYS’lere girebileceklerdir. 24-30 Nisan 2012  LYS’lere başvurular 24-30 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.  LYS’ler haziran ayında farklı gün ve oturumlarda gerçekleştirilecektir.

16  LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar;  LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar; LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir.  LYS’de 180 ve üzeri puan alamayanlar;  LYS’de 180 ve üzeri puan alamayanlar; sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları, bazı açıköğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

17 SINAVSINAVIN KAPSAMISORU SAYISI MATEMATİK SINAVI (LYS-1) Matematik Testi Geometri Testi Geometri Analitik Geometri 50 22 8 FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2) Fizik Testi Kimya Testi Biyoloji Testi 30 EDEB.-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3) Türk Dili Edeb. Testi Coğrafya-1 Testi 56 24 SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4) Tarih Testi Coğrafya-2 Testi Felsefe Grubu Testi Psikoloji Sosyoloji Mantık 44 16 10 YABANCI DİL SINAVI (LYS-5) Sözcük Bilgisi ve Dil Bilgisi Çeviri Okuduğunu Anlama 20 12 48

18 MF PUANI İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR TM PUANI İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR TS PUANI İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR DİL PUANI İÇİN GİRİLMESİ GEREKEN PUANLAR YGS LYS-1 MATEMATİK SINAVI LYS-1 MATEMATİK SINAVI LYS-3 EDEB.- COĞRAFYA SINAVI LYS-5 YABANCI DİL SINAVI LYS-2 FEN BİLİMLERİ SINAVI LYS-3 EDEB.- COĞRAFYA SINAVI LYS-4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI  MF, TM, TS VE DİL puanlarının oluşumunda YGS’de çözülen soruların da katkısı vardır. Örneğin YGS’deki 1 tane Sosyal sorusunun MF-1 puanına katkısı 0.610’dur. Bu katkı, LYS’de çözülecek 1 tane Kimya (0.695) veya Biyoloji (0.685) sorusunun katkısına çok yakındır. Bu nedenle adayların YGS’de tüm testlerden olabildiğince çok sayıda net çıkarmaya çalışmaları doğru olacaktır.

19  MF-1 PUANI: Matematik ağırlıklı temel bilimler programlarından Matematik, Matematik Öğretmenliği, İstatistik, Sayısal Programlar gibi programlara girişte kullanılacak puan.  MF-2 PUANI: Fen ağırlıklı temel bilimler programlarından Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği gibi programlara girişte kullanılacak puan.  MF-3 PUANI: Sağlık Bilimleri programlarından Biyokimya, Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi programlara girişte kullanılacak puan. Teknoloji Fakülteleri  MF-4 PUANI: Mühendislik ve Teknik Bilimlerden Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Teknoloji Fakülteleri gibi programlara girişte kullanılacak puan.

20  Teknoloji fakültelerinde yer alan lisans programlarından her birinin iki kontenjanı bulunmaktadır: 1.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu (M.T.O.K) Kontenjanı:  Yalnız mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun adaylar başvurabilecektir.  Yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP’leri 0,12 ile çarpılacaktır.  M.T.O.K kontenjanlarına genel lise mezunları ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercihleri arasında gösteremezler.

21 2.Genel Kontenjan: Tüm adaylar tercihleri arasında gösterebilirler. Yerleştirme puanı hesaplanırken: Yeni yapılan düzenleme ile tüm adayların ilgili AOBP’si 0.12 ile çarpılacaktır.

22  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ: ◦ Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  ELEKTRİK–ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ◦ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4

23  Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K) MF-4  İmalat Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  Makine Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4

24  TESİSAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ: ◦ Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  METAL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ: ◦ İmalat Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ: ◦ İmalat Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Makine Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4

25  MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ: ◦ İmalat Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Makine Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4 ◦ Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4  İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ: ◦ İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K)MF-4

26  TM-1 PUANI: İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi, Ekonometri… gibi programlara girişte kullanılacak puan.  TM-2 PUANI: Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği… gibi programlara girişte kullanılacak puan.  TM-3 PUANI: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları… gibi programlara girişte kullanılacak puan.

27  TS-1 PUANI: Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema… gibi programlara girişte kullanılacak puan.  TS-2 PUANI: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi gibi programlara girişte kullanılacak puan.

28  Mezuniyet yılı  Okul türü ◦ Anadolu Teknik Lisesi ◦ Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi ◦ Meslek Lisesi  METEB  OBP  Doğum Tarihi (yaşı küçük olana öncelik)

29 Bölüm AdıSüre Basım ve Yayın Teknolojileri2 Bilgi Yönetimi2 Bilgisayar Operatörlüğü2 Bilgisayar Programcılığı2 Bilgisayar Teknolojisi2 Coğrafi Bilgi Sistemleri2 İnternet ve Ağ Teknolojileri2 Pazarlama2

30 Bölüm AdıSüre Makine2 Otomotiv Teknolojisi2 Tarım Makineleri2 Uçak Teknolojisi2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 Endüstriyel Kalıpçılık2 Gemi Makineleri İşletme2 Grafik Tasarımı2 İş Makineleri Operatörlüğü2

31 Bölüm AdıSüre Mekatronik2 Metalurji2 Otomotiv Teknolojisi2 Oto Boya ve Karoseri2 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi2 Sondaj Teknolojisi2 Tarım Makineleri2 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2

32 Bölüm AdıSüre Mobilya ve Dekorasyon2 Ormancılık ve Orman Ürünleri2

33 Bölüm AdıSüre Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 Elektrik2 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 Elektromekanik Taşıyıcılar2 Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 Elektronik Teknolojisi2 Enerji Tesisleri işletmeciliği2

34 Bölüm AdıSüre Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 Mekatronik2 Otomotiv Teknolojisi2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi2 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi2 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2 Uçak Teknolojisi2

35 Bölüm AdıSüre Üretimde Kalite Kontrol2 Kaynak Teknolojisi2 Tahribatsız Muayene2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 Endüstriyel Kalıpçılık2 Gemi Makineleri İşletme2 Grafik Tasarımı2 İş Makineleri Operatörlüğü2 Makine2 Metalurji2 Otomotiv Teknolojisi2 Oto Boya ve Karoseri2 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi2 Sondaj Teknolojisi2

36 Bölüm AdıSüre Tarım Makineleri2 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 Elektrik2 Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 Elektromekanik Taşıyıcılar2 Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 Elektronik Teknolojisi2 Enerji Tesisleri işletmeciliği2 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 Mekatronik2 Otomotiv Teknolojisi2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi2 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi2 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2 Uçak Teknolojisi2

37 Bölüm AdıSüre Makine2 Makine, Resim ve Konstrüksiyon2 Otomotiv Teknolojisi2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 Endüstriyel Kalıpçılık2 Gemi Makineleri İşletme2 Grafik Tasarımı2 İş Sağlığı ve Güvenliği2 İşçi Sağlığı ve Güvenliği2 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2

38 Bölüm AdıSüre İş Makineleri Operatörlüğü2 Makine2 Mekatronik2 Metalurji2 Otomotiv Teknolojisi2 Oto Boya ve Karoseri2 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi2 Sondaj Teknolojisi2 Tarım Makineleri 2 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Kaynak Teknolojisi2 Tahribatsız Muayene2

39 Bölüm AdıSüre Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 Endüstriyel Kalıpçılık2 Gemi Makineleri İşletme2 Grafik Tasarımı2 İş Makineleri Operatörlüğü2 Makine2 Mekatronik2 Metalurji2

40 Bölüm AdıSüre Otomotiv Teknolojisi2 Oto Boya ve Karoseri2 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi2 Sondaj Teknolojisi2 Tarım Makineleri 2 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Kaynak Teknolojisi2 Tahribatsız Muayene2

41 Bölüm AdıSüre Beton Teknolojisi2 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi2 Doğalgaz Tesisatı Teknolojisi2 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi2 Geoteknik2 Harita ve Kadastro2 İnşaat Teknolojisi2 İş Sağlığı ve Güvenliği2 İşçi Sağlığı ve Güvenliği2 Maden Teknolojisi2 Mimari Restorasyon2

42 Bölüm AdıSüre Raylı Sistemler Yol Teknolojisi2 Sulama Teknolojisi2 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri2 Yapı Denetimi2 Yapı Ressamlığı2 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2


"YGS-LYS. 1. YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) 2. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 2 AŞAMALI SINAV SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları