Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ RAPORLAR. CEZA CEZA Caydırıcı, Caydırıcı, Suçun ağırlığı ile uyumlu Suçun ağırlığı ile uyumlu Herkese eşit uygulanabilir Herkese eşit uygulanabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ RAPORLAR. CEZA CEZA Caydırıcı, Caydırıcı, Suçun ağırlığı ile uyumlu Suçun ağırlığı ile uyumlu Herkese eşit uygulanabilir Herkese eşit uygulanabilir."— Sunum transkripti:

1 ADLİ RAPORLAR

2 CEZA CEZA Caydırıcı, Caydırıcı, Suçun ağırlığı ile uyumlu Suçun ağırlığı ile uyumlu Herkese eşit uygulanabilir Herkese eşit uygulanabilir

3 ADLİ RAPORLAR TCK 86; ' Müessir fiil-Vücut dok. Karşı suçlar ' vücuda acı veren, vücuda acı veren, kişinin sağlığında, kişinin sağlığında, Algılama yeteneğinde bozukluğa neden olan travmalar Algılama yeteneğinde bozukluğa neden olan travmalar bir yıldan üç yıla kadar hapis bir yıldan üç yıla kadar hapis

4 (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama Kasten yaralama etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması mağdurun şikâyeti üzerine, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

5 Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Kasten yaralama-m.86 (3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silâhla, e) Silâhla, işlenmesi hâlinde, cezada yarı oranda artış işlenmesi hâlinde, cezada yarı oranda artış

6 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87 (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Konuşmasında sürekli zorluğa, b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c) Yüzünde sabit ize, c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz. neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz.

7 (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli değişikliğine, d) Yüzünün sürekli değişikliğine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz. neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz.

8 (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

9 SUÇUN AĞIRLIK ÖLÇÜSÜ 765 Hayati tehlike Hayati tehlike Mutad iştigal Mutad iştigal 0-10 gün 0-10 gün 10-19 gün 10-19 gün 20 gün ve üzeri 20 gün ve üzeri Kalıcı bozukluklar Uzuv veya havas zaaf veya tatili Söz söylemede bozulma veya kayıp Gebelik ile ilgili aksaklık Düşük Erken doğum Çehrede Sabit eser Daimi değişiklik

10 TCK 456 TCK 456. maddenin 1. ve 4. Fıkraları TCK 456. maddenin 1. ve 4. Fıkraları basit ve hafif müessir fiiller basit ve hafif müessir fiiller 2. ve 3. Fıkraları 2. ve 3. Fıkraları ağır ve çok ağır müessir fiillere yer verilmiştir. ağır ve çok ağır müessir fiillere yer verilmiştir. Eylem hukuka aykırı olmadığı zaman müessir fiilden bahsedilmez (Ör: meşru müdafa, haklı bir sebebe dayalı cerrahi girişim gibi). Eylem hukuka aykırı olmadığı zaman müessir fiilden bahsedilmez (Ör: meşru müdafa, haklı bir sebebe dayalı cerrahi girişim gibi).

11 Hafif Müessir Fiil 4. Fıkra Hiçbir hastalığı veya mutad iştigalden kalmayı gerektirmemiş veya bir hastalık hali yahut mutad iştigalden kalma söz konusuysa bunların 10 günden fazla uzamamış olması gereklidir. Hiçbir hastalığı veya mutad iştigalden kalmayı gerektirmemiş veya bir hastalık hali yahut mutad iştigalden kalma söz konusuysa bunların 10 günden fazla uzamamış olması gereklidir.

12 Basit müessir fiil TCK 456/1 Cismen eza Cismen eza Sıhhati ihlal Sıhhati ihlal Akli melekelerde teşevvüş Akli melekelerde teşevvüş PTSD PTSD 10-19 gün 10-19 gün

13 Kişinin hayati tehlikeye maruz kalmasına neden olmak Kişinin hayati tehlikeye maruz kalmasına neden olmak 20 gün veya daha fazla süre ile mutad iştigale engel oluşturmak 20 gün veya daha fazla süre ile mutad iştigale engel oluşturmak Havastan birinin devamlı zaafına neden olmak (pratikte kullanılmamaktadır) Havastan birinin devamlı zaafına neden olmak (pratikte kullanılmamaktadır) Azadan birinin devamlı zaafına neden olmak Azadan birinin devamlı zaafına neden olmak Ağır Müessir Fiiller TCK 456/2

14 Söz söylemede devamlı güçlüğe neden olmak Söz söylemede devamlı güçlüğe neden olmak Gebe bir kadın aleyhine işlenip kadının erken doğumuna sebep olmak Gebe bir kadın aleyhine işlenip kadının erken doğumuna sebep olmak Çehrede sabit eser oluşturmak Çehrede sabit eser oluşturmak Ağır Müessir Fiiller TCK 456/2

15 Çok Ağır Müessir Fiiller TCK 456/3 Kat'i veya Muhtemel Surette İyileşmesi Kabil Olmayacak Derecede Akıl veya Beden Hastalıklarından Birine Sebep Olma Kat'i veya Muhtemel Surette İyileşmesi Kabil Olmayacak Derecede Akıl veya Beden Hastalıklarından Birine Sebep Olma Havastan Birinin Kaybına Neden Olmak Havastan Birinin Kaybına Neden Olmak Uzuv Tatili Uzuv Tatili

16 El veya Ayaklardan Birinin Kaybı El veya Ayaklardan Birinin Kaybı Söz Söyleme Kudretinin Kaybı Söz Söyleme Kudretinin Kaybı Çocuk Yapma Kabiliyetinin Kaybı Çocuk Yapma Kabiliyetinin Kaybı Çehrenin Daimi Değişikliği Çehrenin Daimi Değişikliği Gebe Bir Kadının Çocuğu Düşürmesi Gebe Bir Kadının Çocuğu Düşürmesi Çok Ağır Müessir Fiiller TCK 456/3

17 HAYATİ TEHLİKE 1 kafatası kemiklerinde kırık, çökme kırığı kafatası kemiklerinde kırık, çökme kırığı ekstra veya intraserebral veya serebellar kanamalar, kontüzyonlar ekstra veya intraserebral veya serebellar kanamalar, kontüzyonlar ağız, burun veya kulaktan kanlı likör gelmesi, hemotimpanium ağız, burun veya kulaktan kanlı likör gelmesi, hemotimpanium

18 HAYATİ TEHLİKE 2 nörolojik bulgu veren serebral lezyonlar nörolojik bulgu veren serebral lezyonlar vertebra kırıklarında kord lezyonunun ortaya çıkması vertebra kırıklarında kord lezyonunun ortaya çıkması 3. Servikal vertebra ve üzerindeki seviyede oluşan vertebra fraktürleri (lezyon sadece kemiği ilgilendirse bile) 3. Servikal vertebra ve üzerindeki seviyede oluşan vertebra fraktürleri (lezyon sadece kemiği ilgilendirse bile)

19 Vücut boşluklarını ilgilendiren yaralar (kafatası, göğüs, karın boşluğu) Vücut boşluklarını ilgilendiren yaralar (kafatası, göğüs, karın boşluğu) İç organ yaralanmaları İç organ yaralanmaları Büyük damar ve sinir kesisi (m.Spinalis) Büyük damar ve sinir kesisi (m.Spinalis) Glans ve penis amputasyonu Glans ve penis amputasyonu HAYATİ TEHLİKE 3

20 Toplam vücut yüzeyinin % 20 den fazlasının 2. Veya % 10 dan fazlasının 3. Dereceden yanmış olması Toplam vücut yüzeyinin % 20 den fazlasının 2. Veya % 10 dan fazlasının 3. Dereceden yanmış olması Zehirlenmelerde alınan etkili maddenin solunum, dolaşım veya sinir sisteminden birine müdahaleyi gerektirecek derecede etkilemiş olması Zehirlenmelerde alınan etkili maddenin solunum, dolaşım veya sinir sisteminden birine müdahaleyi gerektirecek derecede etkilemiş olması HAYATİ TEHLİKE

21 ADLİ RAPOR Adli muayene ve kayıtlar için ayrı bir kayıt defteri tutulmalı. Adli muayene ve kayıtlar için ayrı bir kayıt defteri tutulmalı. Muayeneye gönderilen kişinin kimlik kontrolü yapılmalı Muayeneye gönderilen kişinin kimlik kontrolü yapılmalı Müessir fiile uğranılan gün ve saat belirtilmeli. Müessir fiile uğranılan gün ve saat belirtilmeli. Yaralının muayene edildiği gün ve saat belirtilmeli. Yaralının muayene edildiği gün ve saat belirtilmeli. Anamnez ayrıntılı alınmalı, Anamnez ayrıntılı alınmalı, Fizik muayene bulguları,konsültasyonlar ve psikolojik değerlendirme kaydedilmeli, Fizik muayene bulguları,konsültasyonlar ve psikolojik değerlendirme kaydedilmeli,

22 ADLİ RAPOR Lezyonların yerleri, büyüklükleri, özellikleri, varsa yaraların iyileştiğini gösteren bulgular, yaranın içinde bulunan yabancı cisimler Lezyonların yerleri, büyüklükleri, özellikleri, varsa yaraların iyileştiğini gösteren bulgular, yaranın içinde bulunan yabancı cisimler Şahsın yaşamını tehlikeye sokup sokmadığını gösteren bulgular belirtilmeli Şahsın yaşamını tehlikeye sokup sokmadığını gösteren bulgular belirtilmeli Bulgulara göre kişinin tıbbi müdahale,sağlık ve algıda bozulma varlığı yazılmalı Bulgulara göre kişinin tıbbi müdahale,sağlık ve algıda bozulma varlığı yazılmalı


"ADLİ RAPORLAR. CEZA CEZA Caydırıcı, Caydırıcı, Suçun ağırlığı ile uyumlu Suçun ağırlığı ile uyumlu Herkese eşit uygulanabilir Herkese eşit uygulanabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları