Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Imperatives.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Imperatives."— Sunum transkripti:

1 Imperatives

2 ÖZNE FİİL TÜMLEÇ You go to the door
İngilizce'de Imperatives (emir cümleleri) isminden de anlaşıldığı gibi, bir işin yapılmasını, ya da yapılmamasını emreden cümlelerdir. Emir cümleleri diğer cümlelere nazaran ayrı bir özellik taşır.  ÖZNE FİİL TÜMLEÇ You go to the door Go to the door. Özne yok !

3 * Open the door. Kapıyı aç. 
* Close the door. Kapıyı kapat.  * Take this book, please. Lütfen bu kitabı alınız.  * Put it on the table. Onu masaya koy.  * Read this page again. Bu sayfayı tekrar oku.  * Send me a post-card. Bana bir kart gönder.  * Keep quiet please. Sessiz durun lütfen. 

4 Emir cümlelerinin olumsuz şekilleri: ÖZNE FİİL TÜMLEÇ
You do not go to the door Do not go to the door. (Don’t go to the door.) Kapıya gitme. 

5 * Do not go to the door. (Don’t go to the door.) Kapıya gitme.
* Don’t speak loudly. Yüksek sesle konuşma.  * Don’t drive fast. Hızlı araba sürme.  * Don’t open your book. Kitabını açma.  * Don’t laugh at him. Ona gülme.  * Don’t open the window now. Şimdi pencereyi açma.  * Don’t come here. Buraya gelme.  * Don’t go there. Oraya gitme.  * Don’t sit down please. Oturmayın lütfen. 

6 ADJECTIVES

7 Adjectives

8

9 İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini işaret eder ve isimlerden önce gelirler.

10 1) NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler. little küçük red kırmızı large geniş

11 a little bird küçük bir kuş a red apple kırmızı bir elma
1) NİTELEME SIFATLARI: a little bird      küçük bir kuş a red apple     kırmızı bir elma a large room    geniş bir oda

12 İnsanlar için kullanılan bazı sıfatlar:
1) NİTELEME SIFATLARI: İnsanlar için kullanılan bazı sıfatlar: Lazy x hardworking Angry Dishonest Optimistic x pessimistic Calm Shy Forgetful Polite x rude Selfish Friendly Happy Intelligent Tidy x untidy

13 2) BELİRTME SIFATLARI: Dört çeşittir
2) BELİRTME SIFATLARI: Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.  A) İŞARET SIFATLARI: (2. haftayı hatırlayın !) * This man            Bu adam * That duck          Şu ördek * These ducks      Bu ördekler *  Those pencils    Şu kalemler THIS BU THAT ŞU THESE BUNLAR THOSE ŞUNLAR

14 2) BELİRTME SIFATLARI: B) SAYI SIFATLARI: Two books İki kitap
  Second class         İkinci sınıf   First examination   Birinci sınav

15 2) BELİRTME SIFATLARI: EVERY HER ANY HİÇ SOME BAZI * Every body Herkes
C) BELGİSİZ SIFATLAR: * Every body     Herkes *  Every where   Her yer *  Any body        Herhangi bir kimse *  Some one        Herhangi biri * Some books    Bazı kitaplar EVERY HER ANY HİÇ SOME BAZI

16 2) BELİRTME SIFATLARI: D) SORU SIFATLARI: WHICH HANGİ WHAT NE HOW MANY
* Which book?            Hangi kitap? *  How many books? Kaç tane kitap? * How much money?  Ne kadar para? * At what time?         Ne zaman? WHICH HANGİ WHAT NE HOW MANY KAÇ TANE HOW MUCH NE KADAR

17 2) BELİRTME SIFATLARI: İYELİK SIFATLARI: (possessive adjectives, 3. hafta) Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler. My book  Benim kitabım Its tail  Onun kuyruğu Your father Senin baban Our mother  Bizim annemiz His money  Onun parası

18 Sıkça kullanılan sıfatlardan bazılarını öğrenelim…

19 Big Small

20 Strong Weak

21 Short Tall

22 Slow Fast

23 Long Short

24 Heavy Light

25 Ugly Beautiful

26 Empty Full

27 High Low

28 Wet Dry

29 Far Close

30 Old New

31 Easy Difficult/ Hard

32 Clean Dirty

33 bigXsmall largeXsmall blackXwhite cleanXdirty curlyXstraight fullXempty happyXsad coldXhot fastXslow highXlow lightXheavy longXshort tallXshort newXold youngXold openXclosed wetXdry softXhard strongXweak thickXthin fatXthin easyXhard-difficult beautifulXugly dirtyXclean expensiveXcheap

34 Alıştırmalar-1 Fill in the blanks with possessive adjectives (my, your, his…)
I'm a student and ….. name is Sue. This is my cat. ……. name is Pip. Here is Sally with …….. mum. Look at Tom with ……. new computer. My brother is 12. ……. name is Richard. This is my school.  ………. name is Rainbow. I live with my parents and this is ……..  house. Is this ………. pen? Yes, it is my pen.

35 Alıştırmalar-2 Fill in the blanks with “something or anything”
There is ……. on the sofa. What is it? I’m sorry. I can’t help you. There isn’t …. I can do. I’ve got ……. to tell you. Please, listen. She is in trouble but I can’t do….. for her. There isn’t ….. in the fridge.Can you go to the supermarket? Have you got…… to do after the lesson? Shall we go to the shopping centre? I think there is ……. wrong with Amy. What is her problem?

36 Alıştırmalar-3 Easy- careful- pretty- good- terrible- beautiful- slow- polite 1- Her cousin is a …… runner. He can’t run fast. 2- This is an …….. exercise. 3- Our teacher is a very …… person. His words are always very nice. 4- Max is a …….. singer. 5- Amy has got a …… daughter. She has got big blue eyes. 6- He is a ……… driver. 7- It is a …….. Day. It is raining and there is a traffic jam. 8- This dog is …….. I want to take it home.

37 REFERENCES Birol Çetinkaya, Philip C. Dray “Upgrade Your English” Tünel Yayıncılık İ. Hakkı Mirici, Pelin Ayla “English Step by Step” Gazi Kitapevi.


"Imperatives." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları