Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye ve Dünya Ekonomisi Prof. Dr. Muhsin KAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Akademisi, 7 Nisan 2013, Afyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye ve Dünya Ekonomisi Prof. Dr. Muhsin KAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Akademisi, 7 Nisan 2013, Afyon."— Sunum transkripti:

1 Türkiye ve Dünya Ekonomisi Prof. Dr. Muhsin KAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Akademisi, 7 Nisan 2013, Afyon

2 Sunum Planı Küresel Ekonominin Yapı Taşları Genel Görünüm ve Küresel Durgunluk Türkiye ekonomisi – Dönüşüm dinamikleri – Riskler Yeni Türkiye’nin gündemi

3 Küresel Ekonomisinin Yapı Taşları

4 Üçüzlerin Rol Paylaşımı Uluslararası Para Fonu (IMF) – Amacı: Ülkelerin kısa dönemli fon ihtiyacını karşılayarak uluslar arası parasal istikrarı sağlamak Dünya Bankası – Amacı: Proje bazlı, düşük faizli ve uzun vadeli fon sağlayarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını hızlandırmak Dünya Ticaret Örgütü – Amacı: Mal ve hizmetlerin önündeki engellerin kaldırılması ve azaltılması yoluyla gelişmiş ülkelerin mallarına pazar yaratmak

5 Dünya Ekonomisinde iki temel eğilim Küreselleşme Bölgeselleşme

6 Küreselleşme Nedir? Çok Boyutlu: Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutları olan bir kavram – Dünyanın “bir köy haline gelmesi” – Ekonomik sınırların ortadan kalkması – Uluslar arası etkileşimin ve Ulusüstü (IMF, DTÖ, DB gibi) kurumların etkisinin artması – Karşılıklı bağımlılığın artması

7 Bölgeselleşme Nedir? Belli bir coğrafi bölgede olan ülkelerin kaynak dağılımında etkinliği artırmak ve refah artışı sağlamak için bir araya gelmesi Avrupa Birliği bunun en güzel örneğidir Farklı şekillerde kendini gösterir – Serbest ticaret anlaşmaları – Gümrük Birlikleri – Ortak Pazar – Ekonomik ve Parasal Birlik – Siyasal Birlik En yaygın olanı Serbest Ticaret Antlaşmaları

8 Dünya GSYİH’sı ve Dağılımı (2011, milyar dolar) (%) ABD14.99121 Avro Bölgesi13.079 19 Çin7.31810 Japon5.8678 Almanya3.6005 Dünya69.981

9 Küresel Ekonominin Mevcut Durumu Küresel Üretimin Dağılımı Küresel İhracatın Dağılımı Küresel İthalatın Dağılımı Küresel Sermayenin Dağılımı

10 Dünya İhracatının Dağılımı (2010) (%)

11 Dünya İthalatın Dağılımı (2010) (%)

12 Özel Sermaye Akımları (Toplam) (2010) (%)

13 Doğrudan Yabancı Yatırımlar (net giriş) (2010) (%)

14 Üç Cazibe Merkezi AB – Nüfus: 501 Milyon – Kişi başına gelir (AB27): 30 bin dolar NAFTA (ABD, Kanada, Meksika) – ABD Nüfus: 310 – ABD kişi başına gelir: 46 bin dolar Asya? – Çin: 1.3 milyar nüfus ve Kişi başına gelir 4200 dolar – Hindistan: 1.1. milyar nüfus ve kişi başına gelir 1100 dolar

15 Küresel Kriz ve Güç Dengelerinde Değişim Eğilimi Küresel finansal kriz (2008) tüm dünyayı derinden etkiledi ve hala etkilemeye devam ediyor Kriz, “Küresel Yavaşlamaya” dönüştü ve sonuçları kestirilemiyor

16 Kriz, Dünya Üretimini Daralttı

17 Kriz, Dünya Ticaretini Daralttı

18 Kriz sonrasında Yükselen Ekonomilerin performansı daha iyi

19 Küresel Canlanma: % 6½ (Yükselen Ekonomiler) % 2½ (Gelişmiş Ekonomiler) % 4½ (Küresel büyüme) Real GDP Growth (percent change from a year earlier) 20000204 10 06 08 19 20000204 10 06 08 12 Gelişmiş Ekonomiler Yükselen Ekonomiler

20

21 Küresel canlanmanın motoru Asya’dır

22 Yükselen ekonomilerde ve gelişmekte olan ülkelerde mali denge daha iyi durumdadır

23 G7 ve Gelişmiş ülkelerin borçluluk oranları hızla yükseliyor

24 Küresel düzeltme: Ama Nasıl? ABD’de canlanma var, ancak zayıf – Siyasi dengeler bıçak sırtında – Mali uçurum sorunu tam anlamıyla çözülebilmiş değil Avrupa Birliği durgunluk içinde, borç krizi çözüm bekliyor – Ekonomik bütünleşmişlik ve siyasal bölünmüşlük paradoksu ile karşı karşıya – Resesyona doğru gidiyor Çin yumuşak inişi başarabilecek mi? – Çin Komünist Partisi, reformları yapabilir mi?

25

26

27 Mevcut Küresel Ekonomik Düzen Yetersiz Mevcut uluslararası kurumsal yapılar krizi çözmede yeteriz kalmaktadır – G7 ile sorunlar çözülemiyor

28 G-20 Küresel ekonominin yeni aktörü, siyasal, sosyal ve ekonomik olarak farklı ekonomileri bir arada 28

29 TÜRKİYE EKONOMİSİ

30 Dünyanın 16. büyük ekonomisi

31 Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi

32

33 GSYİH

34

35  Anti-enflasyonist program (IMF)  Yapısal Reformlar: – Özelleştirme – Vergi reformu – Finansal sektör reformu – Merkez Bankasının bağımsızlığı – Sosyal güvenlik reformu – Doğrudan yabancı sermaye kanunu  Mali Disiplin  Esnek döviz kuru ve sağlam para politikası  Çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir yabancı sermaye girişi  Çeşitlendirilmiş dış ticaret  Dinamik ve güçlü özel sektör  Yeniden yapılandırılmış bankacılık sektörü  AB reformları Dönüşümün Dinamikleri Sonuç: Ekonomik canlanma ve ekonomik ve siyasal istikrar ortamının güven oluşturucu etkisi

36 Ortalama Enflasyon (%)

37 Merkezi Hükümet Bütçe Açığı GSYİH’ya oranı)

38 AB tanımlı Genel Yönetim Bütçe Açığı (GSYİH’ya oranı)

39 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (GSYİH’ya oranı))

40 AB Tanımlı Borç Stoku (GSYİH’ya Oranı)

41 Merkezi Yönetim Faiz Harcamaları GSYİH’ya Oranı)

42 Merkezi Yönetim Faiz harcamaları (Vergi Gelirlerine Oranı)

43 Başka? Politik İstikrar – Koalisyon Hükümetleri (Kasım 1989- Kasım 2002) 12 Yılda 12 hükümet Kayıp 10 yıl – Tek Parti Hükümeti (2002-?) Hızlı ve etkin karar alma

44 Türkiye bu süreçte neler öğrendi? Reform yapabilme kapasitesini geliştirdi – AB reformları dönüşümü destekledi – Kendi kendine reform yapabilmeyi başardı (Anayasa reformu) Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde sorumlu bir oyuncu olarak yer aldı – Sıfır sorun politikası ile ticareti önceleyen devlete dönüştü

45 Türkiye’nin İhracatının Dağılımı (%) 1996200020052010 AB5456 46 OECD62686054 EFTA1112 KEİ1391213 EKİT5347 BDT11679 Türk Cum3223 İKO18131829

46 Türkiye’nin İthalatının Dağılımı (%) 1996200020052010 AB56524539 OECD73686054 EFTA3242 KEİ91218 EKİT3347 BDT7101516 Türk Cum.1112 İKO1312 15

47 Küresel Ekonomi ve Riskler Büyümenin oynaklığı, dış şokların önemli olduğu ve yabancı kaynak kullanımına bağlı bir yapı olduğunu gösteriyor

48

49

50

51 Türkiye Ekonomisi İçin Riskler Yurtiçi Kaynaklı (İçsel) – Siyasal istikrarsızlık! AB, ABD, Yunanistan, İtalya kötü örnekler Türkiye’de güçlü bir tek parti iktidarı var – Ekonomik istikrarsızlık Güçlü finansal yapı Sağlam mali disiplin Cari açık risk oluşturmakta Yurtdışı Kaynaklı (Dışsal) – Avro Bölgesi borç krizi

52 Yeni Türkiye’nin gündemi: Dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmek Teknoloji ve bilgi yoğun, yüksek katma değerli üretim yapmak – Ar-Ge harcamaları – Sanayi politikası vizyonu – Eğitim reformu – Hukuk reformu

53 Teşekkürler


"Türkiye ve Dünya Ekonomisi Prof. Dr. Muhsin KAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Akademisi, 7 Nisan 2013, Afyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları