Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MSGSÜ Felsefe Bölümü 16 Nisan 2013 Cemsinan Deliduman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MSGSÜ Felsefe Bölümü 16 Nisan 2013 Cemsinan Deliduman."— Sunum transkripti:

1 MSGSÜ Felsefe Bölümü 16 Nisan 2013 Cemsinan Deliduman

2

3

4 Descartes: Etkileşimler sadece somut etkilerle oluşabilir. Eter uzayın her yanını kaplar. Işık parçacıklardan oluşur ve yoğun ortamda boşluktaki hareketine göre daha hızlı hareket eder. Fermat: Minimum eylem ilkesine göre ışık yoğun ortamda daha yavaş hareket eder. Newton: Kütleçekim etkilerinden sorumlu bir eter olmalı. Her yeri dolduran eter aynı zamanda her yerde bulunan Tanrı fikriyle de uyumlu. Işığın ne olduğu konusunda açık fikre sahip değil. Huygens: Işığın dalga kuramı. Işık ses gibi “boyuna” bir dalgadır.

5 Boyuna dalgaEnine dalga

6

7 tepe çukur Yaprak, dalganın frekansına bağlı olarak aşağı yukarı hareket eder dışarı doğru hareket eden dalganın hızı dalgaboyu

8

9

10 Yapıcı Girişim Yıkıcı Girişim 1. Dalga 2. Dalga 1. Dalga

11

12 Hava Cam

13 Dalga Girişimi Hava Su köpüğü kabuğu

14 Tavus Kuşu Tüyü Kelebek Kanadı

15

16 Bradley: Hareket eden dünya nedeniyle yıldızdan gelen ışığın sapması. Bu nedenle ışık parçacıklardan oluşmuştur. Euler: Işık kaynağının kütlesi zamanla azalmaz. Bu nedenle ışık dalgadır. Young: Işık su üzerindeki girişim desenlerine benzer desenler oluşturur. Öyleyse ışık dalgadır. Fresnel: Girişim etkilerini incelenmesiden çıkan sonuç: Işık “enine” dalgalardan oluşmuştur. Foucault ve Fizeau: Işığın sudaki hızının havadaki hızından daha az olduğunu ölçtüler.

17 Poisson: Esnek bir katı cisimde hem enine hem boyuna dalgalar olabilir. MacCullagh (1839): Sadece dönmeye karşı dirençli bir esnek madde yanlızca enine dalgaları iletir. Böylesine tuhaf bir katı cisim olabilir mi? Riemann (1853): Sıkıştırılmaya ve dönmeye dirençli bir eter: Sıkıştırılmayla ile ilgili özellikleri kütleçekim ve elektrostatik etkilerden, dönmeyle ilgili özellikleri optik ve manyetik olgulardan sorumlu. Boussinesq (1867): Esnek katı eter sadece optik olaylardan sorumlu.

18

19

20

21

22

23 Yüklü çubuk Elektroskop Yapraklar ayrılır

24

25

26

27

28

29

30 Dielektrik Elektrometre Boşluk Elektrometre

31 Dielektrik Polarize moleküller Elektrik Alanı E Yük Eter moleküllerinin bile dielektrik molekülleri gibi davrandığı düşünülmüştür. Levhalar arasında böyle bir akım olmamasına rağmen bu isim halen kullanılmaktadır.

32

33 1) Işık bir tür dalga ise, dalganın hareket edeceği ortam gerekli. Boş uzayda dalga hareketi olamaz.  Eter optik olaylardan sorumludur. 2) Elektrik ve manyetizmanın uzaktan olan etkilerini veya elektrik ve manyetizma çizgilerini taşıyacak mekanik bir ortam olması gerekir.  Eter elektromanyetik etkileri taşır. 3) Kütleçekim etkilerinin uzaktan taşınması için bu etkileri taşıyacak uzayın her yerini dolduran bir ortam gerekir.  Eter kütleçekim etkilerini taşır.

34 Önce temel olgular bilimsel olarak gözlemlendi, daha sonra bunları yöneten yasalar kesin olarak ortaya konuldular. Zaman içinde yasalara tüm deneysel gözlemleri bir anlamda özetleyen ve yeni ilişkilerin de kolayca kavranmasına izin veren özlü bir matematiksel biçim verildi. Fiziksel bir model de –ki bu durumda bu eter oldu- yasaları kavramsallaştırmakta yardımcı olmak ve elektromanyetik olayları daha temel, daha az karmaşık olduğuna inanılan bir konu –yani klasik mekanik- aracılığıyla anlama çabasında kullanılmak için oluşturuldu. Yalnızca sürekli bir biçimde art arda gelen yenilgilerden sonra elektromanyetizmanın mekanik modelleri bırakıldı ve elektromanyetik kuram fiziğin temelde ayrı bir dalı oldu.

35 Manyetik Alan Salınımı Elektrik Alan Salınımı Dalganın ilerleme yönü

36 Elektrik Enerji Manyetik Enerji

37

38 ayna ışık kaynağı granit masa yarı geçirgen ayna teleskop girişim deseni Cıva havuzu

39 sabit ayna yarı geçirgen perde sabit ayna lazer ayna

40

41

42 1. durum2. durum lazer ayna girişim yarı geçirgen ayna eter rüzgarı eter rüzgarı

43 Deney düzeneği döndürüldükten sonra dahi halkalar hareket etmeden aynı desende kalırlar. Bunun anlamı eter rüzgarının olmadığıdır. Dolayısıyla eter yoktur denilebilir. Bu sonuç özel görelilik kuramının gelişmesine yol açmıştır.

44 Optik Eter Enine ve Boyuna Dalga Dalga Boyu ve Frekans Girişim Işığın girişimi Newton halkaları Esnek Katı Eter Manyetik Alan Coulomb Yasası Elektrik Yükleri Elektromanyetik Eter Yerdeğiştirme akımı Elektromanyetizma Elektromanyetik Dalga Eter Rüzgarı Michelson-Morley Deneyi


"MSGSÜ Felsefe Bölümü 16 Nisan 2013 Cemsinan Deliduman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları