Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teslimat olmadan Stok Nakli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teslimat olmadan Stok Nakli"— Sunum transkripti:

1 Teslimat olmadan Stok Nakli
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Aynı şirket kodu içerisinde bir üretim yerinden diğerine, satınalan tarafından manüel olarak veya MİP tarafından otomatik olarak talep edilen nakil malzemesi Faydalar Teslimatın gerekli olmadığı prosesler için basit işleme: Daha az belge üretilir Nakil stoku izlenebilir Anahtar Süreç Adımları Tek Adımlı Stok Nakli Stok Nakli Siparişi Yaratma Stok Nakli Siparişi için Mal Çıkışını Kaydetme Stok Nakli Durumunu Kontrol Etme Nakledilen Malzeme Alımı

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satınalan Depo Görevlisi

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Teslimat olmadan Stok Nakli Malzemelerin üretim yerleri arasındaki dahili tedariki bir şirket kodu içerisinde (şirketler arası) veya birkaç şirket kodu (şirket kodları arası) kullanılarak yürütülebilir. Bu proses, malzeme ihtiyaç planlaması, satınalma talepleri, stok nakli siparişleri, nakliye planlaması ve dahili teslimatların işlemesi gibi standart işlevler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Proses, malzemenin aynı şirket kodunda bulunan bir üretim yerinden diğer üretim yerine nakledilmesine ilişkin ihtiyaçla başlar. Teslimat olmadan stok nakli iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir: Stoku teslimat yapan üretim yerinden, alan üretim yerine hemen taşıyan tek adımlı nakil kaydı, teslimat yapan üretim yerinde yapılabilir. İki üretim yeri arasındaki mesafe kısaysa ve nakil stokuna genel bakışa gerek yoksa, bu durum kullanışlıdır. Alan üretim yerindeki satınalan, bir stok nakli siparişi ile malzeme talep eder. Teslimat yapan üretim yeri alan üretim yerine malzemeyi göndermek için resmi talebe ihtiyaç duyarsa veya iki üretim yeri arasındaki mesafe uzunsa ve nakil stokuna genel bakış gerekliyse, bu durum kullanışlıdır. Malzeme ana verilerinden sonra stok nakli prosesini desteklemek için herhangi bir malzeme ana veri ihtiyacı yoktur. Malzeme ana verileri, tedarik eden (alan) üretim yerinde ve teslimat yapan (veren) üretim yerinde mevcut olmalıdır. Ayrıca, stok nakli satınalma siparişleri, diğer satınalma siparişleri gibi onaya tabi tutulmaz.

5 Teslimat olmadan Stok Nakli
İş Akışı Diyagramı Teslimat olmadan Stok Nakli Olay Malzeme İhtiyacı Üretim Yeri 2'ye Malzeme Gelişi Prosesi Sonlandırın MİP Kontrolörü Satınalan / Talep Eden Üretim Yeri 2 Stok Nakli Siparişi Yaratın (SNS) (MİP olmadan) Depo Görevlisi / Çıkış Yapan Üretim Yeri 1 MÇ Fişi Stok Standart Masraf Kâr/Zarar Stok Nakli Mal Çıkışını Kaydedin Stok Nakli Durumunu Kontrol Edin Depo Görevlisi / Teslim Alan Üretim Yeri 2 Teslimat için Mal Girişi Kaydedin Mal Girişi Kaydedin (tek adımlı stok nakli) MG Fişi MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması, MG = Mal Girişi

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Teslimat olmadan Stok Nakli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları