Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H&BC Products OTOMATİK KONTROL VANA ve MOTOR SEÇİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H&BC Products OTOMATİK KONTROL VANA ve MOTOR SEÇİMİ."— Sunum transkripti:

1 H&BC Products OTOMATİK KONTROL VANA ve MOTOR SEÇİMİ

2 H&BC Products Tij Gövde Oturma Yüzeyi Disk (Tapa) Başlık Disk Tutucu Kılavuz Giriş Çıkış Strok Salmastra

3 H&BC Products VANA ÇEŞİTLERİ - Yapılarına göre Küçük Lineer Vanalar : Rotary Vanalar : Globe Vanalar : Kelebek Vanalar : Küresel Vanalar : Bıçaklı Vanalar : Fan-coil, küçük klima santralları, ısıtma ve soğutma zonları Radyatör ısıtma, yerden ısıtma sistemleri, klima santralları Klima santralları, eşanjör, chiller, ısıtma ve soğutma zonları Kazan, chiller (genelde On-off) genelde On-off amaçlı Kesme amaçlı, atık su vs.

4 H&BC Products VANA ÇEŞİTLERİ - Yapılarına göre 2-yollu vanalar : 3-yollu vanalar : 4-yollu vanalar : Değişken debi Primer veya sekonder devrede sabit debi Karıştırıcı X ayırıcı Primer ve sekonder devrelerde sabit debi

5 H&BC Products VANA ÇEŞİTLERİ - Yapılarına göre Karışım Vanası Dağıtıcı Vana

6 H&BC Products VANA ÇEŞİTLERİ - Yapılarına göre Denge Yataklı Vanalar: (çift geçişli) Akışkan vanadan geçerken tapa üzerinde açma ve kapama yönünde eşit kuvvet uygular. Bu sayede yüksek kapama basıncı sağlarlar. V5095, V5025, V176

7 H&BC Products VANA ÇEŞİTLERİ - Akış karakteristiği Lineer Vanalar : Eşit Yüzdesel Vanalar : Vananın açıklık pozisyonu ile içinden geçen debinin doğrusal olarak değiştiği kontrol vanaları Vanadaki açıklığın değişme yüzdesi ile debinin değişiminin doğrusal olarak değiştiği kontrol vanaları

8 H&BC Products VANA ÇEŞİTLERİ - Akış karakteristiği Lineer x Eşit Yüzdesel Vana Pozisyonu Debi % (kvs)

9 H&BC Products VANA MOTORLARI ON-OFF : Tam açık ve tam kapalı konumlu TERMAL TAHRİK ÜNİTESİ : M100, Z100, M4450 Küçük lineer vanalar için, DN15 ve DN20. V5832, V5833, V2002 vs. 24Vac veya 220Vac  220Vac 3 watt

10 H&BC Products VANA MOTORLARI YÜZER KONTROL : ML6420A, M6061A/L, M7410C, M6410C/L Açma - Kapama ve sabit konum

11 H&BC Products VANA MOTORLARI ORANSAL KONTROL : ML7420, ML7421, M7061E, M7410E 0(2)-10Vdc veya 0(4)-20mA kumandalı

12 H&BC Products VANA MOTORLARI Kapama Basıncı : (Close-off pressure) Vana motorunun tam kapama yapabildiği, vana üzerindeki maksimum basınç düşümüdür. Vana seçimi yapılırken bulunan vana üzerinde düşen basınç ile farklıdır. 2-yollu vana tam kapalı iken üzerinde düşen fark basıncı,  P in ’e eşittir. Vana seçiminde kullanılan fark basıncı  Pin’nin yarısıdır. Denge yataklı modeller yüksek kapama basınçlıdır. V5328A Close-off pressure

13 H&BC Products VANA MOTORLARI Çalışma yönü : Vana motorlarının çalışma yönü motor enerjilendiğinde vana tijini itmesi veya çekmesini gösterir. Doğru çalışma için vana ve motorun çalışma yönlerinin doğru eşlenmesi gerekir. Direct acting valve x Reverse acting valve Tij yukarda / açık: V5832A, V5011, V176, V5872D, V5328 Tij aşağıda / açık: V5025B, V5832B, V5833A/C, V5013, V5329

14 H&BC Products VANA BOYUTLANDIRMASI

15 H&BC Products TANIMLAR Kvs : Vananın tam yükte (%100 açıkken), 1bar fark basıncı altında geçireceği debi. V : Debi (m 3 /h) ρ : Akışkanın özgül ağırlığı ( kg/m 3 ) – su olması durumunda 1 olarak kabul edilebilir.  P V : Vana üzerindeki fark basıncı (bar). Sağlıklı bir kontrol sağlanabilmesi için, bu değer sistemde vana tarafından debisi değiştirilen kısmın fark basıncına eşit olmalıdır. Q : Termal yük ( kW )  T w : Yüke giren ve çıkan su sıcaklıkları arasındaki fark

16 H&BC Products FORMÜLLER Debi bilinmediği durumlarda aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.

17 H&BC Products Kazan Kontrol Sistemleri M A AB B C  P A-AB : 20 - 100 mbar arası  P A-AB =  P C-A =  P C-B Örnek : Q : 35kW,  P V :50mbar, 90-70°C, ısıtma sistemi V = 35 / 1.16 x 20 = 1.5m 3 /h En yakın kvs : 6,3 m 3 /h, DN20

18 H&BC Products Kazan Kontrol Sistemleri M A AB B C By-pass hattındaki balans vanası ile C-B ve C- A noktaları arasındaki direncin eşit olması sağlanır. Böylece, %50 vana pozisyonunda, dönüş suyunun %50’sinin by-pass, %50’sinin kazan üzerinden geçmesi sağlanır ve lineer bir kontrol çevrimi elde edilir.

19 H&BC Products Kazan Kontrol Sistemleri - 4 yollu vana Kazan ve radyatör devresinde debi sabittir.

20 H&BC Products Klima Santralı : Donma riski olan ısıtma serpantini C PpPp PSPS PCPC PIPI  P V : Sisteme giriş basıncına eşit olmalı (  P s )  P P =  P C +  P BV  P c : 50 - 200mbar arası Girişteki dinamik balans vanaları ile sisteme gelen basınç, vana seçimine uygun değere düşürülür (örnekte 0,29bar). Diğer balans vanası ise seçilen pompa ile serpantinin gereksinimi arasındaki fark basıncını karşılayacak şekilde ayarlanır. Bu ayar ile otomatik kontrol vanası tam açık pozisyonda iken, by-pass’tan geçiş olmaması sağlanır.

21 H&BC Products Klima Santralı : Donma riski olan ısıtma serpantini C PpPp PSPS PCPC PIPI Örnek : Q : 100kW,  P I :500mbar,  P C :200mbar,  C V = 100 / 1.16 x 40 =2.15 En yakın kvs : 4m 3 /h, DN15  P V =0.29bar Örnek :  P I =500mbar,  P S =290mbar,  P P  200mbar,  P BV =  P P -  P C

22 H&BC Products Klima Santralı : Soğutma veya donma riski olmayan ısıtma serpantini Sabit debili primer PSPS PCPC PIPI BV1 BV2  P V   P C  P V =  P I +  P C  =  P V / (  P C +  P V )   0.5  P c = 50 - 200mbar Balans vanaları ayarlanarak, sistemde her zaman istenen miktarda su sirkülasyonu sağlanır. Önce otomatik kontrol vanası by-pass hattı tam kapatılarak, serpantinden istenen maksimum debide suyun geçmesi BV1 sağlanır, daha sonra, serpantin hattı tam kapatılarak, BV2 ile aynı debinin ölçüleceği ayar yapılır.

23 H&BC Products Klima Santralı : Primer ve sekonder devrede sabit debi 3-yollu vananın A-AB portu kapatılır. BV1 ile yük üzerindeki debi ayarlanır. 3-yollu vananın A-AB portu açılır. BV2 ile aynı debi ölçülecek şekilde ayar yapılır.

24 H&BC Products Eşanjör Kontrolu :  P V   P C  P V =  P I +  P C  =  P V / (  P C +  P V )   0.5  P c = maks. 200mbar * Girişteki dinamik balans vanası primer hatta meydana gelen basınç hareketlerini ve vana, serpantin vs. hesapları ve seçimleri sırasındaki hata paylarını kompanse eder. * Bölgesel ısıtma uygulamaları Eşanjör Kontrolunda 2-yollu vanalar kullanarak, gerektiği kadar sirkülasyon olması ve taşıma kayıplarının minimuma indirilmesi sağlanır. PCPC

25 H&BC Products Eşanjör Kontrolu : Örnek : Q : 175kW  T = 30°C  P C =  mbar  P S =  bar PCPC V = 175 / 1.16 x 30 = 5m 3 /h PSPS Seçilen vana Kvs:6.3, DN20,  P V : 0.63 bar  P V +  P C +  P BV =  P S ;  P BV = 0.27bar ;  = 0.86


"H&BC Products OTOMATİK KONTROL VANA ve MOTOR SEÇİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları