Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYTEN YILMAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYTEN YILMAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 AYTEN YILMAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ
NURŞEN DEMİR AYTEN YILMAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ TANITIM

2 Gönül Elçisi Kimdir? Özgür iradeyle ve dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin sahip olduğu deneyim beceri ve kaynakları toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik olarak kullanarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu kurumsal hizmetlere katkı sağlayan kişidir.

3 Gönül Elçilerinin Hizmet Vereceği Dezavantajlı Gruplar Kimlerdir?
ALO 183 Gönül Elçilerinin Hizmet Vereceği Dezavantajlı Gruplar Kimlerdir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/633) kapsamında da ele alındığı gibi dezavantajlı gruplar; Kadınlar, Çocuklar (özellikle kız çocukları), Engelliler, Yaşlılar, Gaziler ve Şehit Aileleri, Yoksullar (topraksız köylüler ve kent yoksulları), Gönül Elçilerinin yerel düzeyde öngördükleri gruplar, Diğer (madde bağımlıları v.b.)

4 Kimler Gönül Elçisi Olabilir?
İhtiyaç sahibi insanlara ve insanlığa katkı sağlamak isteyen her yaştan, her meslekten kadın ve erkekler GÖNÜL ELÇİSİ olabilir. Emekliler; özellikle sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanında hizmet vermiş olan; öğretmen, doktor, hemşire, sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog vb. Yarı zamanlı çalışan yetişkinler Ev hanımları Toplumdaki doğal liderler,(İmamlar, Muhtarlar , Sevilen kişiler.b)

5 Kimler Gönül Elçisi Olabilir?
İhtiyaç sahibi insanlara ve insanlığa katkı sağlamak isteyen her yaştan, her meslekten kadın ve erkekler GÖNÜL ELÇİSİ olabilir. Gençler; • Yaşama ve insana dair bilgi edinmek isteyenler Sosyal hizmet alanında bir meslek seçmek isteyenler • Gönüllülük ruhuna sahip olanlar, Öğrenmenin en kolay yaşlarda olduğu çocuklar, öğrenciler Toplum tarafından tanınan kişiler; bilim insanı,

6 T.FİLM Koruyucu Aile Nedir? Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukları kendi aile ortamlarına kabul ederek; bakım, eğitim ve yetiştirilme sorumluluklarını kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir.

7 Koruyucu Aile Hizmetlerinin Amaçları Nelerdir?
Aile için sorunlu ve karmaşık olan bir dönemi çocuğun örselenmeden atlatarak normal hayatına devam etmesi, Çocuğun korunması, şefkatli ve destekleyici bir aile ortamında gerekli bakımı alması, Çocuğun olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının iyileştirilmesi, Çocuğun geleceği için kalıcı bir planın geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir.

8 Koruyucu Ailenin Yasal Dayanakları Nelerdir?
Çocuk Hakları Sözleşmesi: Çocuğun öncelikli olarak öz ailesinin yanında yaşamını sürdürmesini ancak bu mümkün olmadığı takdirde uygun bir aile ortamında yaşamını sürdürmesini belirtir. Türk Medeni Kanunu (347. Madde): Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesinin tehlikede bulunması veya çocuğun manen terk edilmesi durumunda bir aile yanına da yerleştirilebileceğini belirtir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu (23. Madde): Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesinin Kurumun denetim ve gözetiminde bir “Koruyucu Aile” tarafından da yerine getirilebileceği belirtilir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (5. Madde): Çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasının desteklenmesi ancak bunun olamaması durumunda Koruyucu Aile seçeneği belirtilir. 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşuna ilişkin KHK (2. ve 8.Maddeler): Özel surette korunması gereken çocuklara hizmet sunumu için resmi kuruluşların yanı sıra gönüllü hizmetler tanımlanır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile konunun teknik detayları açıklanır.

9 Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
T.C. vatandaşı olanlar, Sürekli Türkiye’de ikamet edenler, 25-65 yaş aralığında bulunanlar, En az ilkokul/ ilköğretim mezunu olanlar, Çocuğun veli ya da vasisi olmayanlar, Düzenli bir gelire sahip olanlar, Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olanlar, Çocuğu olan ve olmayanlar, Evli veya bekar olanlardır.

10 Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
Bununla birlikte Koruyucu Aile olarak sorumluluk alacak aile bireylerinin kişisel özellikleri de önem taşır. Örneğin; Aile üyelerinin özellikleri, Sağlık durumları, Evde birlikte yaşanan diğer aile üyeleri, Okul durumu ve eğitimi destekleme becerileri, İş ve ekonomik durumları, Ev ortamı - yaşanan çevre ve alınması gereken önlemler, Evlilik ilişkileri, Sosyal yaşam ve ilişkileri, Çocuklu yaşama ilişkin beklentileri, Koruyucu Aile Hizmeti’ne bakış açıları.

11 Koruyucu Aile Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?
Koruyucu Aile olabilmek için her ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmak yeterlidir. Başvuruda, bekarların yalnız, evlilerin eşleriyle birlikte bulunmaları gereklidir. “Koruyucu Aile” olmak isteyenlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ Müdürlükleri tarafından verilen eğitim programlarına katılarak sertifika almaları gereklidir. Koruyucu Aile olmak isteyen kişiler, İl Müdürlüklerinde görevli Sosyal Çalışmacılar tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda Sosyal İnceleme ve Değerlendirmeye tabi tutulur. Yaş ve öğrenim şartı aranmaksızın akrabalar, Çocuğa zaman ayırabilecek sorumluluk sahibi kişiler, Bu hizmet için motivasyonu yüksek olanlar, Evi fiziksel ve hijyenik açıdan uygun olanlar, Kendi temel gereksinimlerini karşılayacak ekonomik olanaklara sahip olanlar, Çocuğa zararı olabilecek sağlık sorunu olmayanlar, Çocuk bakımı vermesini zorlayabilecek engeli olmayanlar,

12 Bütün aile üyeleri istekli olanlar,
Koruyucu Aile Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlenir? Bütün aile üyeleri istekli olanlar, Varsa, öz çocuğundan ayırmayacağı kanaatini uyandıranlar, Evli iseler, evliliği uyumlu olanlar, Çocuğun ailesine ya da farklı bakım alternatiflerine dönüşünü engellemeyecekleri kanaati uyandıranlar, Kurum, öz aile, okul ve çocuk arasındaki iletişim ve işbirliklerinde olumlu tutum ve davranışta olacakları kanaatini uyandıranlardır.

13 Koruyucu Aile Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?
Yapılan görüşmeler ile ev ve sosyal çevre incelemeleri sonucunda durumu uygun görülen aileler sıraya alınır. Devamında da her iki tarafın (Aday Koruyucu Aile ve ihtiyaç sahibi çoucuk/lar) kriterleri göz önünde bulundurularak eşleştirmeler yapılır. Eşleştirme yapılmasında ve çocuğun Koruyucu Aile yanına yerleştirilmesindeki temel kriter, çocuğun yüksek yararı kadar, o aileyle yaşamak için istekli olmasıdır. Bunun için aile yanına yerleştirme sürecindeki aşamalar önemlidir. Bu süreçte çocuk önce saatlik, daha sonra günlük olarak ve en çok iki hafta süreyle Koruyucu Aileye izinli verilebilir. Süreçte olumlu kanaat oluşması, çocuğun ve ailenin de istekliliklerini belirtmeleri halinde, İl Müdürlükleri ile Koruyucu Aile arasında, bir sözleşme imzalanır. Sözleşme onaylandıktan sonra çocuk aileye teslim edilir.

14 Ayten Yılmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Tel:8912720
TEŞEKKÜRLER Nurşen DEMİR Ayten Yılmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Tel: Cep: Mail


"AYTEN YILMAZ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları