Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer"— Sunum transkripti:

1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer
Lecture PowerPoints By Lami Kaya, © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

2 Chapter 2 Internet Yönelmeleri (trends)
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

3 Topics Covered 2.1 Introduction 2.2 Resource Sharing
2.3 Growth of the Internet 2.4 From Resource Sharing to Communication 2.5 From Text to Multimedia 2.6 Recent Trends © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 3 3

4 Topics Covered 2.1 Giriş 2.2 Kaynak paylaşımı ( Resource Sharing )
2.3 internetin Büyümesi (Growth of the Internet) 2.4 Kaynak paylaşımından iletişime (From Resource Sharing to Communication ) 2.5 Metinden Multimedia’ya (From Text to Multimedia) 2.6 Enson Yönelmeler (Recent Trends) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

5 2.1 Introduction This chapter Later chapters in this part of the text
considers how data networking and the Internet have changed since their inception gives a brief history of the Internet that highlights some of the early motivations describes a shift in emphasis from sharing centralized facilities to fully distributed information systems Later chapters in this part of the text continue the discussion by examining specific Internet applications describe the communication paradigms available on the Internet explain the programming interface that Internet applications use to communicate © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 5 5

6 2.1 Giriş Bu Bölüm Daha sonraki bölümlerdeki bu bölüm metinleri
Internet ve Veri ağlarının (networking) başlangıcından beri nasıl değişiklikler gösterdiğinin incelenmesi Internet tarihi hakkında bilgi verilecek ve ilk motivasyonların altı çizilecek Merkezi(centralized ) olanaklardan, dağınık(distributed ) bilgi sistemlerine doğru geçişin olması Daha sonraki bölümlerdeki bu bölüm metinleri Spesifik internet uygulamalarının incelenmesi ve tartışılmasına devam edilecektir. Internet te var olan iletişim paradigmaların anlatılması Internet uygulamalarının iletişim için kullandığı programlama arayüzlerinin açıklanması © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

7 2.2 Resource Sharing Early computer networks were designed when computers were large and expensive, and the main motivation was resource sharing Networks were devised to connect multiple users each with a screen and keyboard, to a large centralized computer Later networks allowed multiple users to share peripheral devices early networks were designed to permit sharing of expensive, centralized resources Department of Defense for Advanced Research Projects Agency (DARPA or ARPA) interested in finding ways to share resources (1960s) Researchers needed powerful computers but these computers were very expensive the ARPA budget was insufficient to fund many computers ARPA planned to interconnect all computers with a network and devise software that would allow a researcher to use whichever computer was best suited to perform a given task ARPA did the following to achieve the visionary work: gathered some of the best minds available focused them on computer network research hired contractors to turn the designs into a working system: ARPANET The research turned out to be revolutionary © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 7 7

8 2.2 Kaynak Paylaşımı İlk bilgisayar ağları, bilgisayarlar büyük ve pahalı olduğu zaman dizayn edilmiş ve ana motivasyon kaynak paylaşımı (resource sharing ) olarak tasarlanmıştır Ağları çok kullanıcıyı bağlamak için tasarlanırdı Merkezi Büyük bilgisayarlar vardı, ve hepsinde ekran ve klavye mevcuttu Daha sonra, Birçok kullanıcının çevresel cihazlarının paylaşılmasına izin verildi Önceki ağlar pahalı ve merkezi kaynakların paylaşımına izin verecek şekilde dizayn edildi. Department of Defense for Advanced Research Projects Agency (DARPA yada ARPA) kaynakların paylaşımı için uygun bir yol/projeler arıyordu (1960s) Araştırmacıların daha güçlü bilgisayarlara ihtiyaçları vardı Fakat bu bilgisayarlar çok pahallı idi ARPA’nın bütçesi bu bilgisayarları karşılamaya yetmiyordu ARPA planned to interconnect all computers with a network ARPA bütün bilgisayarları bir ağ üzerinde haberleştirmeyi planladı Verilen işin yerine getirilmesi için, bir yazılım geliştirilip araştırmacıların nerede olurlarsa olsunlar, bilgisayarlarını en uygun şekilde kullanılmaları sağlandı ARPA görünürde olan işi başarabilmek için aşağıdakileri yapmıştır Hali hazırda olan en iyi akılllı insanları toplamış Araştırmaların Bilgisayar Ağları üzerine yoğunlaşmasını sağlamış Çalışan sistemin dizaynı üzerine çalışılmasını sağlamıştır : ARPANET Araştırmalar devrimsel bir şekilde sonuç vermiştir. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

9 2.3 Growth of the Internet In less than 30 years
the Internet has grown from an early research prototype connecting a handful of sites to a global communication system the rate of growth has been phenomenal Figure 2.1 illustrates the growth with a graph The graph in Figure 2.1 uses a linear scale in which the y-axis represents values from zero through five hundred fifty million Linear plots can be deceptive because they hide small details To understand the early growth rate look at the plot in Figure 2.2, which uses a log scale It shows that Internet has had exponential growth for over 25 years Internet has been doubling in size every nine to fourteen months © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 9 9

10 2.3 Internet’in genişlemesi
30 yıldan daha az the Internet has grown from an early research prototype connecting a handful of sites to a global communication system Internetin geliştiği yıllardaki ilk Araştırmalar yararlı sitelerin prototiplerinin global iletişim sistemi üzerinde birleştirilmesi/ bağlanması üzerinde durulmuş. Büyüme oranı olağanüstü geçekleşmiştir Şekil 2.1 bu büyüme şekil üzerinde gösterilmiştir. Şekil 2.1 deki grafında doğrusal ölçek kullanılmıştır ve y-ekseni sıfırdan beşyüz elli milyonu temsil etmektedir. Doğrusal çizgiler aldatıcı olabiliyor, çünkü küçük detayları kaçırabiliyorlar Önceki büyüme oranını anlayabilmek için Şekil 2.2 deki çizime bakılmalıdır ( logaritmik ölçek kullanılıyor) Bu şekil, Internetin 25 yılda üssel/ exponansiyel bir büyüme göstermiş olduğunu gösterir. Internet has been doubling in size every nine to fourteen months Internetin büyüklüğünün her dokuzdan ile ondört aya kadar, iki kat artığını gösterir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

11 © 2009 Pearson Education Inc. , Upper Saddle River, NJ
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

12 2.4 From Resource Sharing to Communication
As it grew, the Internet changed in two significant ways: First, communication speeds increased dramatically Second, new applications arose that appealed to a broad cross-section of society Internet is no longer dominated by scientists and engineers, scientific applications, or access to computational resources Two technological changes fueled a shift away from resource sharing to new applications: Higher communication speeds enabled applications to transfer large volumes of data quickly The advent of powerful, affordable, personal computers provided the computational power needed for complex computation and graphical displays, eliminating most of the demand for shared resources © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 12 12

13 2.4 Kaynak paylaşımından iletişime
Internet iki önemli yolda değişim göstermiştir: Birincisi, iletişim hızı dramatik olarak artmıştır İkincisi, yeni uygulamalar ortaya çıktıkça toplumun geniş kesiminde ilgi alaka artmıştır Internet, bilim insanları ve mühendislerin uygulamaları için kaynak paylaşımın yapıldığı bir yer olmaktan çok daha fazlası oldu İki teknolojik değişim kaynak paylaşımından yeni uygulamalara geçişi sağlamıştır Higher communication speeds Yüksek iletişim hızı Uygulamaların büyük boyutlu verileri kısa sürede aktarımını sağladı Makul, güçlü kişisel bilgisayarların gelişi Kompleks uygulamalar için gerekli olan hesaplama gücü(computational power )’nün sağlanması, kaynak paylaşımına olan ihtiyacın azalmasına sebebiyet vermiştir. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

14 2.5 From Text to Multimedia
One of the most obvious shifts has occurred in the data being sent across the Internet Figure 2.3 illustrates one aspect of the shift As the figure indicates, Internet communication initially involved textual data By the 1990s, applications arose that allowed users to transfer images easily By the late 1990s, users began sending video clips and full-motion videos Figure 2.4 illustrates that a similar transition has occurred in audio Multimedia characterizes data that contains a combination of text, graphics, audio, and video Much of the content available on the Internet now consists of multimedia Furthermore, quality has improved as higher bandwidths have made it possible to communicate high-resolution video and high-fidelity audio © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 14 14

15 2.5 Metinden Multimedia’ya
En aşikar yönelmelerden birtaneside internet üzerinden gönderilen veri olmuştur. Şekil 2.3 bu yönelmenin bakış açısını gösterilmiştir Şekilin belirtiği gibi, Internet iletişimi başlangıçta metinsel veriler üzerinden olmuştur 1990 larda, uygulamalar kullanıcıların görüntü göndermesine izin vermiştir 1990 ların sonunda, kullanıcılar video ve multimedia veri gönderimi olmuştur Şekil 2.4, aynı zamanda aynı geçişin ses üzerinde de aynı şekilde göründüğünü gösteriyor Multimedia verinin metin, grafik, ses ve görüntü kombinasyonu içerdiğini karakterize eder. Şu anda Internette varolan içeriklerin çoğu multimedia veri içermektedir Bunun yanında, Servis kalitesi genişbanlarla(higher bandwidth) geliştirilerek yüksek çözünürlüklü görüntü ve yüksek duyarlılıklı seslerin kullanımını sağlamıştır © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

16 2.5 Metinden Multimedia’ya
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

17 2.6 Recent Trends New technologies and new applications continue to emerge Some of the most significant transitions have occurred as traditional communication systems such as the voice telephone network and cable television, moved from analog to digital and adopted Internet technology In addition, support for mobile users is accelerating Figure 2.5 lists some of the changes One of the most interesting aspects of the Internet arises from the way that Internet applications change even though the underlying technology essentially remains the same Figure 2.6 lists types of applications that have emerged © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 17 17

18 2.6 Enson Yönelmeler Yeni teknolojiler ve yeni uygulamalar ortaya çıkmaya devam ediyor Bunlardan en önemlileri geleneksel iletişim sisteminde görünmektedir Mesela, sesli telefon ve kablolu TV internet teknolojisi üzerine adapte ediliyor Buna ek olarak, mobil kullanıcıların sayısı artıyor Şekil 2.5 bazı değişimleri listeliyor Şekil 2.6 ortaya çıkan uygulamaların listesini gösteriyor © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

19 2.6 Enson Yönelmeler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

20 2.6 Recent Trends The availability of high-quality teleconferencing systems such as Cisco's TelePresence, is significant for businesses because such systems permit meetings to occur without travel expense in many businesses, reducing travel expenses lowers costs significantly Some social networking applications such as Facebook Second Life YouTube Social network apps are fascinating because they have created new social connections - sets of people know each other only through the Internet sociologists suggest that such applications will enable more people to find others with shared interests and will foster small social groups © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 20 20

21 2.6 Enson Yönelmeler Yüksek kaliteli tele-konferans sisteminin mevcudiyeti Mesela Cisco‘nun TelePresence, tamamen ticari bir sistemdir, çünkü konferansların seyahat maliyeti olmadan gerçekleştirilmesini sağlar Çoğu işletmeler için seyahat maliyet maliyetlerini düşürmek için önemli bir yoldur. Bazı Sosyal – Ağların (social networking) gelişimi Facebook Second Life YouTube Sosyal ağ uygulamaları ilgi çekici Yeni sosyal bağlantıların oluşmasını sağlar – birbilerin tanıyan insanların internette bir araya gelmesi © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 21 21


"Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları