Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKDİM PLANI I.TARİHÇE II.ORGANLARI III.ORGANİZASYON ŞEMASI IV.PERSONEL DURUMU V.FAALİYETLER A)KÖY İÇME SULARI – KANALİZASYON B)KÖY YOLLARI C)KÖYDES PROJELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKDİM PLANI I.TARİHÇE II.ORGANLARI III.ORGANİZASYON ŞEMASI IV.PERSONEL DURUMU V.FAALİYETLER A)KÖY İÇME SULARI – KANALİZASYON B)KÖY YOLLARI C)KÖYDES PROJELERİ."— Sunum transkripti:

1 TAKDİM PLANI I.TARİHÇE II.ORGANLARI III.ORGANİZASYON ŞEMASI IV.PERSONEL DURUMU V.FAALİYETLER A)KÖY İÇME SULARI – KANALİZASYON B)KÖY YOLLARI C)KÖYDES PROJELERİ VI.DİĞER FAALİYETLER A)MİLLİ EĞİTİM B)SOSYAL HİZMETLER C)SAĞLIK VII.PROJELER A)PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİ B)SODES PROJELERİ (2008-2009-2010-2011-2012) TABLO OLARAK ANLATIMI SOKAKTAN EĞİTİME VE ÜRETİME KATILIM PROJESİ C)İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PROJELERİ TARİHİ RAVANDA KALESİ YENİDEN HAYAT BULUYOR PROJESİ SINIR KÖYLERİNDE KANALİZASYON SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ D)TÜRKİYE –SURİYE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ UYARINCA YAPILAN PROJELER DURUCA-İNAN-KOCABEY’Lİ KÖYLERİ’NİN KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN YAPILMASI E)GAP İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER KİLİS KEÇİSİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN PROJELER (2005) VIII. BÜTÇE VE MALİ DURUM A)2012 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE B)2012 YILI BORÇ TABLOSU C)2012 YILI BANKA MEVDUAT MEVCUDU IX. SORUNLAR VE İHTİYAÇLAR A)TAHSİSLİ ÖDENEKLERİN HARCANMASI B)PİYASAYA OLAN BORÇLAR C)MAKİNE ARAÇ PARKI YETERSİZLİĞİ İL ÖZEL İDAREMİZE AİT ARAÇ TABLOSU DİĞER KURUMLARA HİZMET VEREN ARAÇLARIMIZ İL ÖZEL İDARESİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ARAÇALAR

2 KİLİS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’le birlikte vilayetlerin yönetimi tekrar ele alındıysa da, Balkan Savaşı’nın patlaması üzerine görüşülemedi. Savaştan sonra kurulan yeni hükümet, 15 Mart 1913’de İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı adıyla “ geçişi yasa” şeklinde bir düzenleme getirdi. Yasa İlin Genel Yönetimi ve İlin Özel Yönetimi olmak üzere iki bölümden meydana geliyordu. İlin genel yönetimi, 1864 yılında oluşturulan vilayet yönetiminin esaslarını korumaktaydı. İlin özel yönetimi ise İl’e tüzel kişilik tanıyor kendine has gelir kaynakları oluşturuyordu. Böylece il ölçeğinde yerel yönetime geçiş ilk kez 1913 tarihli söz konusu yasa ile gerçekleşti. Bu yasa 1987 yılında 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalmıştır. Yasa, İl özel idaresinin, organlarını, görev ve yetkilerini, gelir kaynaklarını düzenlemektedir. İl genel yönetimi ise, 1920 tarih ve 1426 sayılı vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Sonuç olarak 1864 yılında çıkarılan Teşkîl-i Vilâyet Nizamnamesi eyalet sistemi terk edilmiş ve mülkî idare, aşağı yukarı bugünkü yapıya kavuşmuştur. Ancak, günümüzde 22.02.2005 tarihi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi konumu ile yeni bir kimliğe kavuşmuş olarak işlevini sürdürmektedir. Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’le birlikte vilayetlerin yönetimi tekrar ele alındıysa da, Balkan Savaşı’nın patlaması üzerine görüşülemedi. Savaştan sonra kurulan yeni hükümet, 15 Mart 1913’de İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı adıyla “ geçişi yasa” şeklinde bir düzenleme getirdi. Yasa İlin Genel Yönetimi ve İlin Özel Yönetimi olmak üzere iki bölümden meydana geliyordu. İlin genel yönetimi, 1864 yılında oluşturulan vilayet yönetiminin esaslarını korumaktaydı. İlin özel yönetimi ise İl’e tüzel kişilik tanıyor kendine has gelir kaynakları oluşturuyordu. Böylece il ölçeğinde yerel yönetime geçiş ilk kez 1913 tarihli söz konusu yasa ile gerçekleşti. Bu yasa 1987 yılında 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalmıştır. Yasa, İl özel idaresinin, organlarını, görev ve yetkilerini, gelir kaynaklarını düzenlemektedir. İl genel yönetimi ise, 1920 tarih ve 1426 sayılı vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Sonuç olarak 1864 yılında çıkarılan Teşkîl-i Vilâyet Nizamnamesi eyalet sistemi terk edilmiş ve mülkî idare, aşağı yukarı bugünkü yapıya kavuşmuştur. Ancak, günümüzde 22.02.2005 tarihi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi konumu ile yeni bir kimliğe kavuşmuş olarak işlevini sürdürmektedir. Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir. I.Tarihçe

3 II.Teşkilat Şeması Vali Süleyman TAPSIZ (İl Özel İdaresinin Başı ve Temsilcisi) İL GENEL MECLİSİ (İl Özel İdaresinin Genel Karar Organı) İL ENCÜMENİ (İl Özel İdaresinin Yürütme Organı) Yönetim: Genel Sekreter V. Vali Yrd. Ahmet KARATEPE Genel Sekreter Yrd. Ramazan SÜMER İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ekrem YAPAR İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Ahmet TÜRKTUNÇ Encümen Müdürlüğü İbrahim SÖYLER Yazı İşleri Müdürlüğü Kadir KICIKOĞLU Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Halil Veli ÖNAL Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü V. Halil Veli ÖNAL Destek Hizmetler Müdürlüğü Mukaddes ÖNAL Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Mahmut ŞAHİN II. ORGANLARI

4 III. Organizasyon Şeması

5 IV.Personel Durumu KİLİS İL ÖZEL İDARESİ KADRO ÜNVANLARIKİLİS İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞAN SAYISI 1 GENEL İDARE HİZMETLER PERSONELİ 21 2 ELEKTRONİKKATLIK HİZMETLERİ PERSONELİ 1 3 YARDIMCI HİZMETLER 2 4 İNŞAAT MÜHENDİSİ 4 5 MAKİNE MÜHENDİSİ 1 6 ZİRAAT MÜHENDİSİ 1 7 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 1 8 JEOLOJİ MÜHENDİSİ1 1 9 JEODEZİ VE FOTOĞRAMETRİ MÜHENDİSİ 10 TOPOĞRAF 1 11 MİMAR 2 12 TEKNİKER VE TEKNİSYENLER 6 13 KADROLU İŞÇİ 81 TOPLAM İŞÇİ 81 TOPLAM MEMUR 41 GENEL TOPLAM 126

6 IV.Personel Durumu PERSONEL NORM KADROSU GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 MÜDÜR 9 MÜHENDİS 13 (4 TANSİ SÖZLEŞMELİ) TEKNİKER 4 (SÖZLEŞMELİ) TEKNİSYEN 2 (1 TANESİ SÖZLEŞMELİ) AVUKAT 1 (SÖZLEŞMELİ) MİMAR 2 (SÖZLEŞMELİ) VHKİ 3 MEMUR 6 ŞOFÖR 1 BEKÇİ 2 TOPLAM 41

7 IV.Personel Durumu İŞÇİ NORM SAYISI YOL İŞ TOPLAM 81 NORM KADRO İŞÇİ SAYISI 73 DOLU BOŞTOPLAM MEMUR41105 146 İŞÇİ NORM KADRO81 TOPLAM122105 Memur Norm Kadro Toplamı : 146 (41 Dolu-105 Boş) İşçi Norm Kadro Toplamı : 73 Mevcut Norm Kadro : 219 Dolu Toplam Kadro : 122 (41 Memur-81 İşçi)

8 V.FAALİYETLER A. Köy İçme Suları- Kanalizasyon K uskun Kıran, Mısırcık, Güvendik, Kalbursait, Kalbursait Yılanlı Mezrası, Hasancalı Üçevler Mezrası, Polatbey köylerinin içme suyu inşaatları tamamlanmıştır. 2 011 yılında başlamış olan 11 köyün (Arpakesmez, Bulamaçlı, Beşiriye, Tahtalıkaradut, Koçcağız, Fırlaklı, Yedigöz, Topallar, Aş. Madenyolu, çok programlı lise, Yeniyapan Koçlar Mezrası) sondaj inşaatı tamamlanmıştır. P lan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yatırım programında yer alan 4 adet Hayvan İçme Suyu göleti yapım işinden 1 tanesi tamamlanmıştır. M usabeyli Tahtalı Karadut Kanalizasyon İşi Devam Etmektedir. M usabeyli Hasancalı Kanalizasyon İşi Devam Etmektedir. 4 adet karakola sondaj kuyusu açılması ve teçhis boru alım işi devam etmektedir. A. Köy İçme Suları- Kanalizasyon K uskun Kıran, Mısırcık, Güvendik, Kalbursait, Kalbursait Yılanlı Mezrası, Hasancalı Üçevler Mezrası, Polatbey köylerinin içme suyu inşaatları tamamlanmıştır. 2 011 yılında başlamış olan 11 köyün (Arpakesmez, Bulamaçlı, Beşiriye, Tahtalıkaradut, Koçcağız, Fırlaklı, Yedigöz, Topallar, Aş. Madenyolu, çok programlı lise, Yeniyapan Koçlar Mezrası) sondaj inşaatı tamamlanmıştır. P lan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yatırım programında yer alan 4 adet Hayvan İçme Suyu göleti yapım işinden 1 tanesi tamamlanmıştır. M usabeyli Tahtalı Karadut Kanalizasyon İşi Devam Etmektedir. M usabeyli Hasancalı Kanalizasyon İşi Devam Etmektedir. 4 adet karakola sondaj kuyusu açılması ve teçhis boru alım işi devam etmektedir.

9 B. Köy Yolları 41 köy içi stabilize işi 29 köy için tamamlanmıştır. M erkez ve İlçelerimize 2012 yılı programında bulunan bağlı köylerimizin hemen hemen tamamında köy arazi yollarımızda bakım çalışması yapılmıştır. K öy yollarımızın şarampollerinin çoğunluğunun bakımı yapılmıştır. K öylerde tehlike arz eden harabelerin yıkım çalışması yapılmıştır. 23 köy yolunda yama çalışması yapılmıştır. G ülbaba-Bulamaçlı Köy yolu 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. H isar Köy –DYT iltihakı 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. Ç erçili – Gülbaba Köy yolu 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. K aramelik-Gençtepe Köy yolu 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. B. Köy Yolları 41 köy içi stabilize işi 29 köy için tamamlanmıştır. M erkez ve İlçelerimize 2012 yılı programında bulunan bağlı köylerimizin hemen hemen tamamında köy arazi yollarımızda bakım çalışması yapılmıştır. K öy yollarımızın şarampollerinin çoğunluğunun bakımı yapılmıştır. K öylerde tehlike arz eden harabelerin yıkım çalışması yapılmıştır. 23 köy yolunda yama çalışması yapılmıştır. G ülbaba-Bulamaçlı Köy yolu 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. H isar Köy –DYT iltihakı 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. Ç erçili – Gülbaba Köy yolu 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. K aramelik-Gençtepe Köy yolu 1. Kat satıh kaplama işi devam etmektedir. III.FAALİYETLER

10 C. KÖYDES Projeleri *YOL Havuzluçam-Taşlıbakar-Akçağıl 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Yenideğirmen-Karaçağıl-Selmincik 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Elbeyli İlçesi muhtelif köy yolları yama yapım işi tamamlanmıştır. Kılcan-Çardak-G.Antep-Dy.ilt 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Hüseyinoğlu-Gövceli 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Zeytinbağı-Kürtüncü 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Kürtüncü-Yk.Kalecik 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Yk.Kalecik-Ağcakent 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Ağcakent-Df.Karadut 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Ömercik Güvenli 2.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Polateli ilçesi muhtelif köy yolları yama yapım işi tamamlanmıştır. Polateli ilçesi İpekyolu Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa Ravanda Kalesi yolu 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Musabeyli ilçesine bağlı köy yollarında yama yapım işi tamamlanmıştır. Merkez ilçeye bağlı köy yollarında yama yapım işi tamamlanmıştır. C. KÖYDES Projeleri *YOL Havuzluçam-Taşlıbakar-Akçağıl 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Yenideğirmen-Karaçağıl-Selmincik 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Elbeyli İlçesi muhtelif köy yolları yama yapım işi tamamlanmıştır. Kılcan-Çardak-G.Antep-Dy.ilt 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Hüseyinoğlu-Gövceli 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Zeytinbağı-Kürtüncü 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Kürtüncü-Yk.Kalecik 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Yk.Kalecik-Ağcakent 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Ağcakent-Df.Karadut 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Ömercik Güvenli 2.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Polateli ilçesi muhtelif köy yolları yama yapım işi tamamlanmıştır. Polateli ilçesi İpekyolu Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa Ravanda Kalesi yolu 1.Kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Musabeyli ilçesine bağlı köy yollarında yama yapım işi tamamlanmıştır. Merkez ilçeye bağlı köy yollarında yama yapım işi tamamlanmıştır. III.FAALİYETLER

11 * İÇME SUYU Yeniyapan köyü İçme Suyu Eğlen Köyü Biriktirme Deposu yapılması Ömeroğlu Köyü Depo Yapılması Karakıl Sondaj Yapımı Ömercik ENH Ürünlü Köyü ENH Taşlıalan Köyü ENH işleri tamamlanmıştır. Polateli Yeniyapan köyü Koçlar Mezrası sondaj yapılması devam ediyor. Çerçili Köyü sondaj kuyusu yapım işi devam etmektedir. Bulamaçlı Köyü sondaj kuyusu yapım işi devam etmektedir. Yeniyapan Köyü Koçlar Mezrası sondaj kuyusu yapım işi devam etmektedir. Kocabeyli Köyü Mehmet Ali Mezrası sondaj kuyusu yapım işi tamamlanmıştır. * İÇME SUYU Yeniyapan köyü İçme Suyu Eğlen Köyü Biriktirme Deposu yapılması Ömeroğlu Köyü Depo Yapılması Karakıl Sondaj Yapımı Ömercik ENH Ürünlü Köyü ENH Taşlıalan Köyü ENH işleri tamamlanmıştır. Polateli Yeniyapan köyü Koçlar Mezrası sondaj yapılması devam ediyor. Çerçili Köyü sondaj kuyusu yapım işi devam etmektedir. Bulamaçlı Köyü sondaj kuyusu yapım işi devam etmektedir. Yeniyapan Köyü Koçlar Mezrası sondaj kuyusu yapım işi devam etmektedir. Kocabeyli Köyü Mehmet Ali Mezrası sondaj kuyusu yapım işi tamamlanmıştır. III.FAALİYETLER

12 VI.DİĞER FAALİYETLER B.Sosyal Hizmetler Engelsiz Yaşam Merkezi yapıldı B.Sosyal Hizmetler Engelsiz Yaşam Merkezi yapıldı

13 C.Sağlık 6.Nolu Sağlık Ocağı tamamlandı. Sağlık Tesisleri Bakım Onarımı tamamlandı C.Sağlık 6.Nolu Sağlık Ocağı tamamlandı. Sağlık Tesisleri Bakım Onarımı tamamlandı VI.DİĞER FAALİYETLER

14 Sokaktan Eğitime ve Üretime Katılım Projesi Proje 2011-2012 yıllarını kapsamaktadır. Projenin sözleşmesi yapılmış olup, süresi 12 aydır. Proje devam etmektedir. Proje kapsamında sokaktaki ve kırsal kesimdeki çocukları ve gençleri topluma kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek, onlara ve ailelerine çeşitli eğitimler verilerek onları bilinçlendirmektir. Sokaktan Eğitime ve Üretime Katılım Projesi Proje 2011-2012 yıllarını kapsamaktadır. Projenin sözleşmesi yapılmış olup, süresi 12 aydır. Proje devam etmektedir. Proje kapsamında sokaktaki ve kırsal kesimdeki çocukları ve gençleri topluma kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek, onlara ve ailelerine çeşitli eğitimler verilerek onları bilinçlendirmektir. VII. PROJELER

15 C.İpekyolu Kalkınma Ajansı Projeleri * Tarihi Ravanda Kalesi Yeniden Hayat Buluyor. * Sınır Köylerinde Kanalizasyon Sisteminin Kurulması Projesi Merkez Duruca ve İnanlı köylerimize kanalizasyon sistemi yapılması uygun görülmüştür. Ancak projeden artan ödeneklerle Kocabeyli kanalizasyonu da projeye dahil edilmiştir. Projenin C.İpekyolu Kalkınma Ajansı Projeleri * Tarihi Ravanda Kalesi Yeniden Hayat Buluyor. * Sınır Köylerinde Kanalizasyon Sisteminin Kurulması Projesi Merkez Duruca ve İnanlı köylerimize kanalizasyon sistemi yapılması uygun görülmüştür. Ancak projeden artan ödeneklerle Kocabeyli kanalizasyonu da projeye dahil edilmiştir. Projenin VII. PROJELER

16 D.Türkiye Suriye İşbirliği Protokolü Uyarınca Yapılan Projeler Türkiye Suriye İşbirliği Protokolü kapsamında *Duruca-İnan-Kocabeyli Köyleri’nin Kanalizasyon Şebekesinin Yapılması D.Türkiye Suriye İşbirliği Protokolü Uyarınca Yapılan Projeler Türkiye Suriye İşbirliği Protokolü kapsamında *Duruca-İnan-Kocabeyli Köyleri’nin Kanalizasyon Şebekesinin Yapılması VII. PROJELER

17 E.GAP İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER (2005) *Kilisİle İlgili Yürütülen Projeler Kilis Keçisi’nin koruma altına alınması amacıyla Sözleşmeli Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi Kapsamında; GAP ile Kilis İl Özel İdaresi- İl Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projeye 345 baş Kilis Keçisi ve Tekesi alımı ve Deliçay Köyü’ndeki 5 çiftçi ailesine dağıtım işlemi ihalesi gerçekleştirilerek ailelere dağıtılmıştır. E.GAP İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER (2005) *Kilisİle İlgili Yürütülen Projeler Kilis Keçisi’nin koruma altına alınması amacıyla Sözleşmeli Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi Kapsamında; GAP ile Kilis İl Özel İdaresi- İl Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projeye 345 baş Kilis Keçisi ve Tekesi alımı ve Deliçay Köyü’ndeki 5 çiftçi ailesine dağıtım işlemi ihalesi gerçekleştirilerek ailelere dağıtılmıştır. VII. PROJELER

18 IX. SORUNLAR ve İHTİYAÇLAR C. Makina-Araç Parkı Yetersizliği İl Özel İdaremize ait araç tablosu şu şekildedir. SIRA NO PLAKAARACIN CİNSİMODELMARKASIKULLANIM ŞEKLİ 1 79 AG 400 BİNEK OTO 2007 MEGANE GENEL SEKRETER MAKAM ARACI 2 79 AF 001 BİNEK OTO 1997 KARTAL DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 79 AP 315 PICK -UP 2001 ISUZU YOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4 79 AR 037 PICK-UP 2002 ISUZU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5 79 AR 038 PICK-UP 2002 ISUZU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 6 79 AU 758 PICK-UP 2002 ISUZU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 7 79 AR 039 PICK-UP 2002 PICK-UP SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8 79 AP 635 MİNİBÜS 2004 FORD DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 9 79 AS 384 MİNİBÜS 2004 FORD DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 10 79 AD 135 KAYNAK MAKİNASI 1996 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11 79 AD 136 AKARYAKIT TANKERİ 1996 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

19 IX. SORUNLAR ve İHTİYAÇLAR c. Makina-Araç Parkı Yetersizliği 12 79 AD 137AKARYAKIT TANKERİ 1996 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 13 79 AD 544DAMPERLİ KAMYON 1996 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 14 79 AD 545VİDANJÖR 1996 FATİH SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 15 79 AD 268DİSTRİBÜTÖR 1997 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 16 79 AD 932DAMPERLİ KAMYON 1997 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 79 AD 962DAMPERLİ KAMYON 1997 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 18 79 AH 10-DAMPERLİ KAMYON 1997 FATİH DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 19 79 AN 122DAMPERLİ KAMYON 2000 MERCEDES DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 20 79 AN 121DAMPERLİ KAMYON 2000 MERCEDES DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 21 79 AN 201DAMPERLİ KAMYON 2000 MERCEDES DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 22 79 AN 315DAMPERLİ KAMYON 2000 MERCEDES DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 23 79 DF 042DAMPERLİ KAMYON 2000 MERCEDES DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 24 79 AP 107TIR ÇEKİCİ 2001 MAN DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 25 GREYDER 1986 KOMATSU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

20 IX. SORUNLAR ve İHTİYAÇLAR C. Makina-Araç Parkı Yetersizliği 26 GREYDER 1986 KOMATSU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 27 GREYDER 1986 KOMATSU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 28 GREYDER 2000 MITSUBIHI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 29 GREYDER 2000 MITSUBIHI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 30 DOZER 1986 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 31 DOZER 1986 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 32 DOZER 2000 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 33 DOZER 2006 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 34 79 DK 969TRAKTÖR 1983 ŞTAYER DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 35 LAS.TEK. YÜKLEYİCİSİ 1996 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 36 LAS.TEK. YÜKLEYİCİSİ 2000 KOMATSU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 37 LAS.TEK. YÜKLEYİCİSİ 2000 KOMATSU DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 38 PALETLİ -EXCO 2006 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 39 PALETLİ -EXCO 2006 CAT DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

21 IX. SORUNLAR ve İHTİYAÇLAR C. Makina-Araç Parkı Yetersizliği 41 KAZICI 2010CATDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4279 AH 108DISTRIBÜTÖR 1997FATİHDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4379 AP 108 2001TREYLERDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4479 AJ 103 2006TREYLERDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 45 ROLEY TANKDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 46 VİB. SİLİNDİR 2003HAMMDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 47 VİB.SİLİNDİR 2000HAMMDESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 48 ASF. YAMA SİLİNDİRİ 2010CATYOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 49 Ç.T. SU TANKI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 50 Ç.T. SU TANKI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 51 Ç.T. SU TANKI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 52 Ç.T. YAKIT TANKI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 53 Ç.T. YAKIT TANKI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 54 Ç.T. YAKIT TANKI DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM54 ADET

22 IX. SORUNLAR ve İHTİYAÇLAR *Diğer Kurumlara Hizmet Veren Araçlarımız SIRA NO PLAKACİNSİMODEL GÖREV TARİHİ ÇALIŞTIĞI KURUM 1 79 0001 MERCEDES E230 20082007 MAKAM ARACI 2 79 AJ 190 MEGAN BİNEK ARACI 20072006 POLATELİ KAYMAKAMLIĞI 3 79 AJ 191 MEGAN BİNEK ARACI 20072006 MUSABEYLİ KAYMAKAMLIĞI 4 79 AJ 192 MEGAN BİNEK ARACI 20072006 ELBEYLİ KAYMAKAMLIĞI 5 79 AC 312 MRC OTOBÜS 19692002 KİLİS BELEDİYESİ 6 79 AC 314 FORD TRAKTÖR 19741997 İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 7 79 DL 875 MERCEDES VİTO 2011 VALİLİK 8 79 AF 148 LAGUNA MAKAM ARACI 20082009 VALİLİK 979 AD 578 TOFAŞ KARTAL TAKSİ 19962011İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

23 IX. SORUNLAR ve İHTİYAÇLAR *Diğer Kurumlardan İdaremize Tahsis Edilen Araçlar SIRA NO PLAKACİNSİMODELİ GÖREV TARİHİ TAHSİS EDEN KURUM 179 AB 979MERCEDES MİNİBÜS20062010 MERKEZ İLÇE VE KÖYLERE HİZ.GÖTÜRME BAŞKANLIĞI 279 AD 711RENAULT MİNİBÜS20052008MERKEZ İLÇE VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI


"TAKDİM PLANI I.TARİHÇE II.ORGANLARI III.ORGANİZASYON ŞEMASI IV.PERSONEL DURUMU V.FAALİYETLER A)KÖY İÇME SULARI – KANALİZASYON B)KÖY YOLLARI C)KÖYDES PROJELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları