Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stoka Üretim - Proses Endüstrisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stoka Üretim - Proses Endüstrisi"— Sunum transkripti:

1 Stoka Üretim - Proses Endüstrisi
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bu senaryo parti odaklı proses üretimi için entegre bir platform sağlar. Bu işlem, şu üretim sektörlerinde bulunan prosesleri destekler: Parti odaklı elektronik sektörünün yanı sıra kimya, ilaç, gıda ve içecek sektörleri. Satış ve Üretim Kaba Planlaması prosesi, malzeme ihtiyaç planlamasında (MİP) kullanılan birincil ihtiyaçların ortaya çıkmasına yol açar. Planlı siparişler üretim yürütmesi için proses siparişlerine dönüştürülür. Üretim alanına malzeme tedarik işlemi sipariş teyidi sırasında seri üretim, malzeme hazıredim listesinden yararlanma ve otomatik mal çıkışları ve mal girişleri gibi benzer prosesleri takip eder. Müşteri siparişleri sipariş girişi sırasında planlı birincil ihtiyaçları azaltır ve satış masrafları faturalama sırasında kârlılıkta belirlenir. Faydalar Reçeteye dayalı üretim Uygun üretim miktarı için belirlenen reçeteye göre parti şeklinde işlenen malzemeler Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi Anahtar Süreç Adımları Planlı Birincil İhtiyaç Yaratma Malzeme İhtiyaç Planlaması (MİP) Yarı mamul ve mamuller için stoka üretim

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Üretim planlayıcısı Depo görevlisi Üretim Üretim alanı uzmanı Stratejik planlamacı

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Stoka Üretim - Proses Endüstrisi SÜ (Stoka üretim) üretim / proses siparişi işlemesi kullanılarak müşteri siparişinden bağımsız olarak yapılan üretim. Planlı birincil siparişler ile MİP planlaması, üretim için planlı siparişlerin yanı sıra hammaddeler için satınalma talepleri verir Planlı siparişler, proses siparişlerine dönüştürülür Bileşenler, üretim alanının bulunduğu konum için hazır edilir Parti yönetimi bileşenleri üretim başlar başlamaz gönderilir, yarı mamuller ve mamuller parti yönetimine bağlı olarak üretilir Mamul teyidinde ambalaj malzemesi için teyit sonrası otomatik çekme kullanılır (parti yönetimi olmadan) Proses siparişi teyidi, sipariş denetimi ve masraf yüklemesini tetikler

5 Stoka Üretim - Proses Endüstrisi
İş Akışı Diyagramı Stoka Üretim - Proses Endüstrisi Olay Malzeme İhtiyaç Planlaması Sıklığı Başlangıcı Dönemsel Plan Revizyonu Stratejik Planlama Lojistik Planlama (144) Üretim Planlayacıs Üretim Yeri Düzeyinde Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Stok / İhtiyaç Listesi Değerlendirmesi Planlı Birincil İhtiyaçlar Yaratın Sipariş Çizelgesini Değiştirin Planlı Siparişi Proses Siparişine Dönüştürün Malzeme Kullanılabilirli-ğini Kontrol Edin MRP Listesi Hayır Evet Üretim Alanının Bulunduğu Konumda Malzeme Mevcut mu? Kapasite Dengelemesi Tamam mı? Satınalma Talebi Planlı Siparişler Kapasite Değerlendirmesi Hayır Üretim Evet Üretim Teyidi Çekme Listesi Planlı Siparişler için Malzeme Hazıredimi Sipariş Listesi Çok Düzeyli Sipariş Raporu Üretim Uzmanı/ Depo Sorumlusu Stok Std. Masraf Parti Zorunluluğu Olan Bileşenlerin Mal Çıkışı Proses Siparişi için Mal Girişini Kaydedin Standart Masraf Teyit Edilen Bileşenler için Mal Çıkışı Mal Çıkış Fişi Mal Giriş Fişi Üretim Yeri Maliyet Muh. Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri (181) Satınalma QM olmadan Tedarik (130)

6 Kullanılan Ana Veriler
Ek Kullanılan Ana Veriler F29 Mamul SÜ Pl (FERT-PD) B Parti Yönetimi Dökme Malzeme S24 Yarı Mamul, Sıvı (HALB-PD) FIFO Son klnm.trh. LQ Lean QM R15 Hammadde (ROH-PD) R09 Hammadde (ROH - PD) R19 Hammadde (ROH - PD) R30 Hammadde, Yeniden Sipariş Seviyesi (ROH - VB) Planlama Reçetesi MR /1 - Ambalajlama Planlama Reçetesi MR /1 - Karıştırma / Şişeleme

7 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

8


"Stoka Üretim - Proses Endüstrisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları