Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kredi Yönetimi SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kredi Yönetimi SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Kredi Yönetimi SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Kredi limiti kontrolü satış belgeleri yaratıldığında veya değiştirildiğinde gerçekleştirilebilir. Faydalar Şüpheli alacak riskini azaltma Güvenilir ve kârlı müşterilere odaklanma Daha hızlı kredibilite kontrolü Müşteri kredi limitini kontrol etme prosesini hızlandırma Şirketinizin tüm kredi riskini tanımlama Anahtar Süreç Adımları Müşteri Siparişini Girin Kredi Limitini Kontrol Edin Müşteri Siparişini Bloke Edin Müşteri Siparişini Onaylayın Müşteri Siparişini Teslim Edin

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
SAP ERP 6.0 EHP5 için SAP EHP5 Şirket Rolleri Müşteri Hizmetleri Müşteriler Muhasebesi Sorumlusu

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Satış Kredisi Yönetimi Kredi limiti kontrolü tek bir kredi kontrol alanında yürütülür. Belgeyi değiştirirken, miktarda veya değerde değişiklikler yapılması durumunda kontrol işlemi yinelenir. Kredi kontrol alanı, bir veya birden fazla şirket kodunu içerir. Satış belgesi, satış organizasyonunun bir şirket koduna mahsuplaştırılmasına bağlı olarak tek bir kredi kontrol alanına aittir. SAP Sistemi müşteriye bu kredi kontrol alanında verilen kredi limitini kontrol eder. Kredi kontrol alanları ve müşterinin kredi limiti mali muhasebede tanımlanır ve müşteri ana verilerine girilir. SAP Sistemi kontrol sırasında bir satış belgesindeki her kalem için alacakları, açık kalemleri ve müşteri siparişinin net değerini toplar. Açık kalemler, muhasebe amaçları için kaydedilmeyen, ancak çeşitli ticari işlemler sonucunda doğan giderleri içeren ve sözleşmeler ile bağlayıcı olan hesap yükümlülüklerini dikkate alır. Toplam, kredi limiti ile karşılaştırılır. Limit aşılırsa, sistem konfigürasyon menüsünde tanımladığınız biçimde yanıt verir. Bu çözümde 'basit' kredi limiti kontrolünü kullanıyoruz. Basit kredi limiti kontrolü sırasında, kredi limiti aşıldığında yalnız bir sistem tepkisi konfigüre edebilirsiniz ('A' uyarı, 'B' hata, 'C' teslimat blokajı), biz 'C' (teslimat blokajı) seçeneğini kullanmayı tercih ettik. Sistem, blokaja neden olan bilgilerle birlikte teslimat için bloke edilen tüm satış belgelerinin listelenmesi için bir işlem sağlar. Müşterinin cari kredi durumu kredi departmanı tarafından manüel olarak gözden geçirilir ve müşteri siparişi onaylandığında teslimat blokajı müşteri siparişinden kaldırılır. İmleci ilgili belgeye getirip Edit sales doc. öğesini seçerek, listeden doğrudan bir münferit satış belgesine gidebilirsiniz.

5 İş Akışı Diyagramı Kredi Yönetimi Olay Müşteri Hizmetleri
Müşteri Siparişi İşlemesi: Stoktan Satış (109) Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzem e Kalemi Satışı (115) Varyant Konfigürasyonu Olmadan Sipariş Üzerine Üretim (148) Müşteri Siparişi İşlemesi: Stoktan Satışa (109) Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı (115) Varyant Konfigürasyonu Olmadan Sipariş Üzerine Üretim (148) Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) İstenen Belirli bir Müşteri için Kredi Kontrolü Müşteri Siparişi Kredi Kontrolünde Başarısız Oldu Müşteriden Geribildirim Kredi Onaylandı Müşteri Hizmetleri Bloke Edilen Müşteri Siparişlerini Gözden Geçirin Müşteriler Muhasebesi Sorumlusu Kredi Limitini Belirleyin Krediyi Çözün

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Kredi Yönetimi SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları