Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEDİ MEŞALECİLER Edebiyatımızda 1930’lara geldiğinde yeni bir yazın çığırı açmak girişimiyle karşılaşılır.Milli Edebiyatçıların sığlıklarına ,gerçekçilikten.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEDİ MEŞALECİLER Edebiyatımızda 1930’lara geldiğinde yeni bir yazın çığırı açmak girişimiyle karşılaşılır.Milli Edebiyatçıların sığlıklarına ,gerçekçilikten."— Sunum transkripti:

1 YEDİ MEŞALECİLER Edebiyatımızda 1930’lara geldiğinde yeni bir yazın çığırı açmak girişimiyle karşılaşılır.Milli Edebiyatçıların sığlıklarına ,gerçekçilikten uzak memleketçiliklerine bir tepkidir bu.Yazın tarihimize Yedi Meşaleciler adıyla geçen bu topluluğun (Sabri Esat Siyavuşgil,Ziya Osman Saba,Yaşar Nabi Nayır,Muammer Lütfi

2 YEDİ MEŞALECİLER Vasfi Mahir Kocatürk,Cevdet Kudret,Kenan Hulusi Koray)amacı Hececilerin elinde tıkanan Türk şiirini yeni ufuklara açmaktı. 1928 de çıkardıkları ortak bir kitabın önsözünde:’Yazılarımızı müşterek neşretmemizin sebebi,memleketimizde son edebi cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek arzusudur.Yazılarımızda ne dünün mızmız ve soluk hislerini,ne son zamanların renksiz ve dar Ayşe,Fatma terennümünü bulacaksınız.Biz her şeyden

3 YEDİ MEŞALECİLER Evvel duygularımızı başkalarının manevi yardımına muhtaç kalmadan ifade etmeye çalıştık.’diyen Yedi Meşaleciler,tıpkı,Edebiyat-ı Cedide’ye karşı çıkıp Edebiyat-ı Cedide’nin kanatları altına sığınan Fecr-i Aticiler gibi, edebiyatımızda fazla etkili olamadılar.’Canlılık,samimiyet ve daima yenilik’ sözcükleriyle özetledikleri girişimleri ,temelde bu üç

4 YEDİ MEŞALECİLER ilkeden de yoksundu.Hece ölçüsünden yola çıktılar,biçimde bir yenilik getirmediler.Özde ise Verlaine,Mallarme, özellikle de Baudelaire gibi Fransız ozanlarını örnek aldılar.Yeni bir dünya görüşüne dayandıklarını söylemek de olanaksızdı. Kendi kuşağını ‘müstakbel abidenin malzemesini hazırlamış rençberler’ olarak gören ve gençlerin ‘ellerindeki hazır malzeme ile yeni şaheserler yaratacaklarına ‘

5 YEDİ MEŞALECİLER İnanan Yusuf Ziya Ortaç da onlardan umudu kesinti.1928’de Meşale dergisi kapanınca topluluk dağıldı.Sanatçılar,kendi istek ve yeteneklerine göre çalışmalarını sürdürdüler.Kenan Hulusi, zaten ‘menşure’ciydi,öyküye yöneldi;Muammer Lütfi yazından uzaklaştı,ötekilerse değişik yazın

6 YEDİ MEŞALECİLER Alanlarına kaydılar.Yalnız Ziya Osman Saba şiirde direndi. Bu şairler içinde Cevdet Kudret, Baudelaire ‘e bağlı görünür,Sabri Esat,Fransız izlenimcilerin daha aydınlık ,daha kesin bir uzantısı gibidir,Ziya Osman ile Yaşar Nabi ise daha yerlidir.

7 YEDİ MEŞALECİLER yedi meşalecilerin özellikleri
*Realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler. *Edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak,duygu ve düşüncüleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar.

8 YEDİ MEŞALECİLER *İşlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek;canlı,içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler. *Konuları olabildiğince genişletmek istediler *Canlılık,içtenlik,sürekli yenililik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler;ne var ki amaçlarına ulaşamadılar.

9 YEDİ MEŞALECİLER *Sürekli yenilik için buluşlar adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içinde oldular. *Edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandırdılar. *şair kaleminden ziyade,sanki daha çok ressam fırçasıyla çalışan bu sanatçılar his ve hayalden çok gözlemi öne çıkarmışlardır.

10 YEDİ MEŞALECİLER *Şiirimize yeni bir duyarlık getirmişler;bu duyarlığı,işledikleri konuları,imge ve benzetmelerle beslediler. *İç dünyalarına,eşya ve olaylara izlenimci bir ressam gibi baktılar. *Onların şairleri ,ustalıkları yapılmış birer tablo değeri taşır.

11 YEDİ MEŞALECİLER *Bir düzyazı dizimi içinde,geri plan ve çağrışım olanakları düşünmeden ,kısa yoldan sağlama peşindedirler;bu tutum olanları imge,simge ve mecaz katkılarıyla birer görünüm şairi yapmıştır. *Bir ressam duyarlığıyla hareket eden şairler,duygu ve hayalden çok göze seslenmek istediler.

12 YEDİ MEŞALECİLER *İç dünyamıza eşyaya,hayata ve olaylara izlenimci bir ressam gözüyle bakmışlardır. YAŞAR NABİ NAYIR( ) Sanat hayatının ilk dönemle rinde şiirler yazmış,Yedi Meşale topluluğu şairlerinden biri olarak tanınmıştır.

13 YEDİ MEŞALECİLER sonraları roman,hikaye,fıkra
makale,gezi yazısı,inceleme çeviri,deneme,oyun,manzum destan alanların da yapıtlar vermiştir Varlık Yayınevi’ni kurmuş,ölümüne Değin kırk sekiz yıl hiç aksatmadan yayınladığı Varlık Yayınevi’ni yönetmiştir.Hala yayınlanan Varlık Dergisi Türk edebiyatına büyük katkı sağlamış,birçok yeni yazar Kazandırmıştır.Yazınsal görüşleriyle,Türkçenin yalınlaşması ve Atatürkçülük doğrultusundaki çabalarıyla iz bırakmıştır.

14 YEDİ MEŞALECİLER Panait ıstrati ve Balzac başta
olmak üzere Fransızcadan çeviri ler yapmış,derlemeler ve incel meler hazırlamıştır. ESERLERİ: ŞİİR:YEDİ MEŞALE(ORTAK KİTAB),KAHRAMANLAR ONAR MISRA ROMAN:BİR KADIN SÖYLÜYOR,ADEM VE HAVVA ÖYKÜ:BU DA BİR HİKAYEDİR,SEVİ ÇIKMAZI OYUN:METE,BEŞ DEVİR,KÖYÜN NAMUSU

15 YEDİ MEŞALECİLER özelliklerin dışında çıkmadan he
CEVDET KUDRET SOLOK( ) ilk gençlik döneminde,biçimsel özelliklerin dışında çıkmadan he ce ölçüsüyle şiirler yazmıştır.bu şiirlerinde bireysel duygularını ve karamsar iç dünyasını dile getirmiş tir.sonraları ölçüsüz ,fakat uyaklı şiirler de yazmıştır. ESERLERİ: ŞİİR:BİRİNCİ PERDE OYUNLARI:TERSİNE AKAN NEHİR,RÜYA İÇİNDE RÜYA,KURTLAR ROMANLARI:SINIF ARKDAŞLARI,HAVADA ULUT YOK ÖYKÜLERİ:SOKAK

16 YEDİ MEŞALECİLER ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)
Şiir yazmaya henüz on yedi yaş ında bir lise öğrencisiyken başla mış,ilk şiiri 1927’de Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır.Bu dergide tanıştığı arkadaşlarıyla ‘ Yedi Meşale’ topluluğuna katılmış ve bu topluluğun en sadık şairi olmuştur.Varlık,Yücel ve

17 YEDİ MEŞALECİLER Ataç dergisinde de yazı ve şiirleri yayınlanmıştır.çoğunlukla hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Batı nazım biçimlerini kullanmıştır,ancak içerikte 19’uncu yüzyıl edebiyatı anlayışına bağlı kalmıştır.şiirlerinde çoçukluk anıları,ev ve aile sevgisi yoksullara karşı duyarlılık,küçük mutlulukların sevinci gibi konuları işlemiştir.Yalın dili ,gösterişe kaçmayan ,lirik ve içten söyleyişiyle

18 YEDİ MEŞALECİLER alçakgönüllü,karamsar ya da özlem dolu
Söyleyişiyle tanınmıştır. ESERLERİ: ŞİİR:SEBİL VE GÜVERCİNLER,GEÇEN ZAMAN ,NEFES ALMAK HİKAYE:MESUT İNSANLAR FOTOĞRAFHANESİ,DEĞİŞEN İSTANBUL

19 VASFİ MAHİR KOCATÜRK (1907-1961)
YEDİ MEŞALECİLER VASFİ MAHİR KOCATÜRK ( ) Sanat hayatına Yedi Meşale şairlerinden biri olarak atılır. halk şiirinin biçim ve özellikler inden yararlanarak hece ve ulusal epik ya da doğadan etkilenen duygu sal şiirler yazmıştır.bir sanatçı olma sının yanında edebiyatla ilgili kitap,antoloji ve araştırmalarıyla tanınmıştır.Kahramanlık fedakarlık,milli duygular,vatan ve millet sevgisi gibi temalar işler.

20 YEDİ MEŞALECİLER ESERLERİ:
ŞİİR:DAĞLARIN DERDİ,TUNÇ SESLERİ,GEÇMİŞ GECELER,BİZİM TÜRKÜLER OYUN:YAMAN,SANATKAR

21 YEDİ MEŞALECİLER SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL(1907-1968)
Yedi Meşale topluluğunun üyesidir.hece ölçüsüyle, günlük yaşamla ilgili eşyayı,bu yaşamı çerçeveleyen

22 YEDİ MEŞALECİLER mekanları,dışavurumcu ve yer yer alaycı bir anlatımla canlandıran şiirler yazmıştır. Ruhbilim,eğitim ve folklor konularındaki çalışmalarının yanı sıra fıkra yazarlığı da yapmıştır.şiirlerinde empresyonizmin izlerinin yanında ,resim ve renge verdiği önem dikkat çeker.fotoğraf gözlemciğiyle

23 YEDİ MEŞALECİLER etrafındaki olayları şiirine yansıtmaya çalışmıştır.
ESERLERİ: ŞİİR:ODALAR VE SOFALAR İNCELEME:KARAGÖZ,PSİKOLOJİ VE TERBİYE BAHİSLERİ,İSTANBUL’DA KARAGÖZ VE KARAGÖZ’ DE İSTANBUL ÇEVİRİ:İKİ BAŞLI KARTAL

24 YEDİ MEŞALECİLER MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ(1903-1947)
Yedi Meşale’deki diğer arkadaşlarıyla birlikte şiirler yazmış;ancak aruzla ve heceyle daha sonra da serbest nazımla yazdığı şiirleriyle önemli bir başarı gösterememiştir.şiirlerini bir kitapta yayımlayamamıştır.

25 YEDİ MEŞALECİLER KENAN HULUSİ KORAY(1906-1943)
Yedi Meşale’nin altı şairi arasına ,düzyazının öykü türüyle katılan tek yazarıdır.Yaşadığı sürede beş hikaye kitabı yayınlamış,’osmanoflar’ romanı Ve kısa hikayelerinin birçoğu gazete sayfalarında kaybolup gitmiştir.hikayelerinde kurgu sağlamdır. ESERLERİ: ÖYKÜ:BİR YUDUM SU, BAHAR HİKAYELERİ,BİR OTELDE YEDİ KİŞİ ROMAN:OSMANOFLAR,SON ÖPÜŞ,BÜYÜK ÖYKÜ


"YEDİ MEŞALECİLER Edebiyatımızda 1930’lara geldiğinde yeni bir yazın çığırı açmak girişimiyle karşılaşılır.Milli Edebiyatçıların sığlıklarına ,gerçekçilikten." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları