Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Bedri TEKİN Makine Mühendisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Bedri TEKİN Makine Mühendisi"— Sunum transkripti:

1 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Bedri TEKİN Makine Mühendisi
Ankara Barosu 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Bedri TEKİN Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanı- İşyeri Hekimi Eğitimcisi 1

2 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
İşyeri; Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır.

3 2011 Yılı SGK İstatistikleri
İş Kazası Sayısı:             : 69.277 İş kazası sonucu ölüm :    1.700 İş Kazası sonucu sürekli iş göremezlik : 2.093 Meslek hastalığı sayısı ; 697 Meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik:123 Meslek Hastalığı sonucu ölüm : 10

4 2010 Yılı SGK İstatistikleri
İş Kazası Sayısı:             : 62.903 İş kazası sonucu ölüm :    1.444 İş Kazası sonucu sürekli iş göremezlik : 1.976 Meslek hastalığı sayısı ; 533 Meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik:109 Meslek Hastalığı sonucu ölüm : 10

5 2009 Yılı SSK İstatistikleri
İş Kazası Sayısı:             : 64.316 İş kazası sonucu ölüm :    1.171 İş Kazası sonucu sürekli iş göremezlik : 1.668 Meslek hastalığı sayısı ; 429 Meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik:217

6 2008 Yılı SSK İstatistikleri
İş Kazası Sayısı : Meslek Hastalığı Sayısı : Sürekli iş göremezlik sayısı : (İş kazaları 1452, meslek hastalığı 242) İş kazaları sonucu ölüm sayısı : Meslek hastalıkları sonucu ölüm : Zorunlu sigortalı sayısı

7 Türkiye’de ve Dünyada İş Kazası İstatistikleri
Çalışan Her Kişiye Karşılık Ölüm Türkiye Hindistan Rusya Avusturya Bulgaristan Güney Kıbrıs

8 Türkiye’de ve Dünyada İş Kazası İstatistikleri
Çalışan Her Kişiye Karşılık Ölüm Türkiye Avusturya Bulgaristan Güney Kıbrıs

9 Türkiye’de ve Dünyada İş Kazası İstatistikleri
Çalışan Her Kişiye Karşılık Ölüm Türkiye Finlandiya Almanya Yunanistan Fransa

10 Türkiye’de ve Dünyada İş Kazası İstatistikleri
Çalışan Her Kişiye Karşılık Ölüm Türkiye İngiltere İsveç isviçre Norveç Belçika

11 Meslek Hastalıkları Türkiye Dünya % 1 Meslek hastalığı % 56 % 44
%99 %1 %99 %1 %44 %56 % 56 % 44 İş Kazası İş kazası % 117 Meslek hastalığı

12 Meslek Hastalıkları Oranı/100.000
WHO verilerine göre Meslek Hastalıkları Oranı/ Türkiye İsveç Finlandiya Norveç Almanya Beyaz Rusya

13 Türkiye’de İş Kazasından ölümler
Kömür Madenciliği Gıda Maddeleri sanayii Taş, toprak, kum, kil imalatı İnşaat

14 Türkiye’de Kazaların Nedenleri
Makinelerin Sebep Olduğu Kazalar Vücudun veya Organın 2 cisim arasında sıkışması Kişilerin Hemzemin Ortamda Düşmesi Taşıma işlemi sırasında taşınan cismin Düşmesi sonucu oluşan kazalar Kesici delici bir aletin sebep olduğu kaza

15 Meslek Hastalıkları Kömür Madenciliği Ecza ve Kimyevi Madde Sanayii Kimyasal Ürün İmalatı Mobilya İmalatı Matbaacılık Kayıtlı Medyanın Basılması

16 MADDE 13 : İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 13 : İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması: a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b)……….. meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

17 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
MADDE 13- İş Kazası; b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, c) …… meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

18 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 13- İş kazası; c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

19 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 13- İş kazası; d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

20 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 13- İş kazası; e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

21 Sağlık Tanımı Dünya Sağlık Örgütü
“Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.”

22 İşçi Sağlığı Güvenliği
“ İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.”

23 İlke İş kazaları ve meslek hastalıkları tanı ve tedavisinden öte işçinin sağlığını korumak ve onun sağlığını bozacak tehlikeleri ortadan kaldırmak

24 Hukuki Açıdan İş Güvenliği
“İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, getirilen yükümlülüklere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.

25 Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalar
sayılı İş Kanunu sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu - Borçlar Kanunu sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

26 4857 sayılı İş Kanunu - Bireysel İş Hukuku Beşinci Bölüm
İş Sağlığı ve Güvenliği

27 btekin@pozitifisguvenligi. com
6331 e giden yol OSTİM Sanayi Sitesi'nde gün içinde yaklaşık 9 saat arayla iki ayrı patlama meydana geldi. İlk patlama sabah saat 11.00'de meydana gelirken, 7 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İkinci patlama ise 19.30'da gerçekleşti. Son patlamada 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri, ikinci patlamanın olduğu bölgede, halen ulaşılamayanların olduğunu belirtti. Savcılık patlamalarla ilgili soruşturma com

28 6331 e giden yol Esenyurt’ta bir inşaatın şantiyesinde
inşaat işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangın sonucu 11 inşaat işçisi Hayatını kaybetti.

29 6331 e giden yol Adana Kozan’da yapımı süren Köprü Barajı inşaatında kapaklar patladı. Kayıp 10 işçiden 2'sinin cesedine ulaşıldı, 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

30 6331 e giden yol Kahramanmaraş'ta Elbistan Termik Santrali'nin kömür üretim sahasında 4 gün arayla ikinci bir göçük daha meydana geldi. Olayda haber alınamayan 9 kişiden birinin cesedine ulaşıldı; 8 işçi de yaralandı.

31 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete

32 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
İş Kanunu kapsamında yer almayan (4857 sayılı İş Kanunun “istisnalar” başlıklı 4. Maddesinde sayılan) işlerin tamamına yakını sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer almakta,

33 Yönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

34 Yönetmelikler - Diğer Düzenleyici İşlemler
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması İş Sağlığı Güvenliği Yönünden Tehlike Sınıfları Tebliği

35 Yönetmelikler - Diğer Düzenleyici İşlemler
Karayolları Trafik Kanunu -Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği ….

36 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlayan yönetimin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmaması, bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmemesi halinde yönetimlere, beşbin Türk Lirası,

37 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.

38 6331 sayılı İSG Kanunu Çalışanları arasında
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

39 6331 sayılı İSG Kanunu Belirlenen niteliklere,
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Belirlenen niteliklere, Gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

40 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

41 İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
İş güvenliği uzmanları, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına yılda en az 60 dakika,

42 İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
İş güvenliği uzmanları, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: Diğer işyerlerinden: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

43 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beş bin TL, Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene iki bin beş yüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

44 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, Bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

45 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar

46 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Kimleri kapsamalı ? Nereleri kapsamalı

47 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
6 yılın dışında ne zaman yenilenir

48 Risk Değerlendirmesi Risk değerlendirmesi ekibi
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

49 Risk Değerlendirme Yönetmeliği
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

50 6331 sayılı İSG Kanunu Risk değerlendirmesi yapmayan veya
İdari para cezaları ve uygulanması Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası,

51 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, Bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

52 btekin@pozitifisguvenligi. com
6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin hükümler; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, Yürürlüğe girer com

53 6331 sayılı İSG Kanunu 50’den az çalışanı olan
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin hükümler; 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, Yürürlüğe girer

54 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

55 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar. ….

56 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; Geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur. İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. ….

57 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Eğitim Konuları.docx ….

58 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir. Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar. ….

59 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat ….

60 Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır.
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. ….

61 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

62 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Düzenlenen eğitimler belgelendirilir Belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

63 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, Verilen eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması, Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaması, Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi, Hallerinde, her bir çalışan için bin Türk Lirası,

64 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir:

65 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

66 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,

67 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya işyeri dışında hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

68 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
İŞYERİNİN Sicil no: Unvanı: Adresi: Tel ve faks:

69 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
İŞÇİNİN Adı ve soyadı: Cinsiyeti: Eğitim durumu: Medeni durumu: Çocuk sayısı: Ev Adresi: Tel: Mesleği: Yaptığı iş: Çalıştığı bölüm:

70 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
İŞÇİNİN Daha önce çalıştığı yerler: İşkolu Yaptığı iş Giriş-çıkış tarihi 1. 2. Özgeçmişi: Kan grubu: Konjenital/kronik hastalık: Bağışıklama: - Tetanoz: - Hepatit: - Diğer: Soygeçmişi: Anne Baba Kardeş Çocuk

71 TEŞEKKÜRLER

72 Kapsam 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmayan İşyerleri;
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, e) Ev hizmetlerinde, f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında, g) Sporcular hakkında, h) Rehabilite edilenler hakkında, ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde

73 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

74 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
Memurlar dahil statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen tüm çalışanları kapsamakta,

75 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun -
Bu Kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

76 6331 sayılı İSG Kanunu İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek
veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar,

77 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi

78 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
Çalışan sayısına bakılmaksızın, Kanun kapsamında olan tüm işyerlerinde İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, Diğer Sağlık Personeli çalıştırılması zorunluluğu getiriliyor.

79 6331 sayılı İSG Kanunu Diğer işyerleri için
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin hükümler; Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, Yürürlüğe girer

80 6331 sayılı İSG Kanunu İş güvenliği uzmanı:
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar teknik eleman,

81 6331 sayılı İSG Kanunu Teknik eleman: Teknik öğretmen, Fizikçi
Kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları,

82 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimi:
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim,

83 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hemşiresi:
25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memuru

84 6331 sayılı İSG Kanunu İşverenler;
Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

85 6331 sayılı İSG Kanunu İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

86 6331 sayılı İSG Kanunu Görevlendirdikleri
kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

87 6331 sayılı İSG Kanunu Çalışanların
sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

88 6331 sayılı İSG Kanunu 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.

89 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

90 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

91 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

92 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

93 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

94 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri sağlık ve güvenlik birimi:
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim,

95 6331 sayılı İSG Kanunu Ortak sağlık ve güvenlik birimi:
Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen birim,

96 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.

97 6331 sayılı İSG Kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Bu şekilde görevlendirilecek personele, Görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

98 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, Yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

99 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

100 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beş bin TL, Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene iki bin beş yüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

101 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
«Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.» Hükmüne aykırılıkta bin beş yüz TL

102 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
« Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.» Hükmüne aykırılıkta yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin TL

103 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
«İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.» Fıkrası ile «Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar.» fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,

104 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Hükmüne aykırılıkta binbeşyüz TL

105 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırılması konusunda küçük işyerlerine finansal destek sağlanacak,

106 6331 sayılı İSG Kanunu Giderler,
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir. Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

107 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir Bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.

108 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin askıya alınması hükmü getiriliyor

109 6331 sayılı İSG Kanunu Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

110 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
İşyerlerinin büyüklüğüne göre sayıları 1 ile 6 arasında değişmek üzere; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere, işyerlerinde çalışan temsilcisi bulunması zorunluluğu getirildi.

111 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan,

112 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir:

113 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

114 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

115 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

116 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

117 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilcisi İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

118 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanun 4857 sayılı İş Kanunu Ayrımı
Uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerin (destek elemanı), asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işyerlerinde, görevlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor

119 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,

120 6331 sayılı İSG Kanunu görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan
İdari para cezaları ve uygulanması İşyerinde çalışan temsilcisinin görevlendirilmemesi, görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması, halinde, işverene bin Türk Lirası,

121 6331 sayılı İSG Kanunu Çalışan temsilcilerinin,
İdari para cezaları ve uygulanması Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene yaptıkları önerilerin ve alınmasının istedikleri tedbirlerin gereğinin yerine getirilmemesi Halinde, Bin beş yüz Türk Lirası,

122 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Kanunun 18. maddesinde belirtilen hususlarda çalışanların veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerinin, yoksa çalışan temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması, katılımlarının sağlanmaması halinde her bir aykırılık için (İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. Vb. hususlar) ayrı ayrı bin Türk Lirası,

123 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği kurulu
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

124 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği kurulu
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ………………

125 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği kurulu
ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

126 6331 sayılı İSG Kanunu İş sağlığı ve güvenliği kurulu
(3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

127 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulmaması, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınmış kurul kararlarının uygulanmaması, Hem asıl işveren hem alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, asıl işverence; faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanmaması, Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işverenin, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atamaması, …………………………………

128 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
………………………………… İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işverenin, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere alt işverenin oluşturduğu kurula vekâleten yetkili bir temsilci atamaması, Ayrı, ayrı çalıştırdıkları işçi sayısı 50’nin altında olmakla birlikte, toplam çalışan sayısı elliden fazla olan asıl işveren ve alt işverenin koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, birlikte kurul oluşturmaması, Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenlerin, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemesi Halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

129 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlayan yönetimin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmaması, bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmemesi halinde yönetimlere, beşbin Türk Lirası,

130 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

131 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

132 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

133 6331 sayılı İSG Kanunu Risk değerlendirmesi yapmayan veya
İdari para cezaları ve uygulanması Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası,

134 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması «İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.» fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

135 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

136 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

137 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

138 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşverenin genel yükümlülüğü (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

139 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

140 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

141 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışmaktan kaçınma hakkı Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

142 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

143 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

144 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır

145 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

146 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.

147 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.

148 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı işgünü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı işgünü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.

149 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.

150 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İşin durdurulması İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

151 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
«Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda çalışanların; işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.» «Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.» hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

152 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
«İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.» hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

153 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası,

154 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanların ücretlerini ödememe veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeme durumunda; ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

155 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

156 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde. ………………….. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya işyeri dışında hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet İşverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

157 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

158 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya işyeri dışında hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

159 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Sağlık gözetimi Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet İşverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

160 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması, Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerinin dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarının sağlanmaması Halinde, işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,

161 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların bilgilendirilmesi İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler

162 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların bilgilendirilmesi İşveren; Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

163 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların bilgilendirilmesi İşveren; Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.

164 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların bilgilendirilmesi İşveren; Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

165 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların eğitimi İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

166 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların eğitimi Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

167 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

168 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

169 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

170 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, Verilen eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması, Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaması, Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi, Hallerinde, her bir çalışan için bin Türk Lirası,

171 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

172 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

173 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

174 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar: a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

175 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması (2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar: a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

176 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi, ç) Çalışanların bilgilendirilmesi. d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

177 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması (3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

178 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların yükümlülükleri Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

179 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların yükümlülükleri Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. ……………………

180 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların yükümlülükleri Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

181 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu
Çalışanların yükümlülükleri Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

182 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
«Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir» Hükmüne aykırılıkta binbeşyüz TL

183 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Acil durumların belirlenmesi, acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması, acil durum planlarının hazırlanması, acil durum ekiplerinin oluşturulması, acil durum ekipmanlarının sağlanması, acil durum ekiplerinin eğitimi ve acil durum tatbikatlarının yapılması, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatın sağlanması hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

184 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, gerekli incelemelerin yapılarak bunlar ile ilgili raporların düzenlenmesine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,

185 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Yaralanma veya ölüme neden olmamakla birlikte işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporların düzenlenmemesi halinde ikibin Türk Lirası,

186 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin işyerinin özellikleri de dikkate alınarak Kanunun, 16 ncı maddesinde belirtilen konularda bilgilendirilmemesi halinde; bilgilendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası,

187 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Bakanlığın, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapması, bu amaçla numune almasına engel olan işverene beşbin TL,

188 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene ellibin Türk Lirası,

189 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası,

190 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
İş Sağlığı Güvenliği Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası,

191 6331 sayılı İSG Kanunu İdari para cezaları ve uygulanması
6331 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir


"6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Bedri TEKİN Makine Mühendisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları