Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. TOKAT VAL İ L İĞİ İ L HALK SA Ğ LI Ğ I MÜDÜRLÜ Ğ Ü HALK E Ğİ T İ M İ ÇALIŞMALARI-1 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. TOKAT VAL İ L İĞİ İ L HALK SA Ğ LI Ğ I MÜDÜRLÜ Ğ Ü HALK E Ğİ T İ M İ ÇALIŞMALARI-1 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ."— Sunum transkripti:

1 T.C. TOKAT VAL İ L İĞİ İ L HALK SA Ğ LI Ğ I MÜDÜRLÜ Ğ Ü HALK E Ğİ T İ M İ ÇALIŞMALARI-1 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ

2 KIRIM-KONGO KanamalI Ateşi, İ lk olarak hastalı ğ ın İ SM İ N İ ALDI Ğ I KIRIM ve Kongo'da görülen, V İ RÜS DED İĞİ M İ Z M İ KROPLARIN sebep oldu ğ u ölümcül SEYREDEB İ LEN B İ R HASTALIKTIR.

3 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ’NİN BELİRTİLERİ NELERDİR? KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ’NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

4 Hastalık; Ateş, Ani başlayan baş a ğ rısı, kas a ğ rısı, Kırıklık, halsizlik ve Belirgin iştahsızlıkla başlar; Bulantı, kusma, Karın a ğ rısı ve ishal gibi şikâyetler de görülebilir.

5 İ lk günlerde; Yüzde ve gö ğ üste kızarmalar, Gözlerde kanlanmalar, ortaya çıkabilir. Gö ğ üs ve karından başlamak üzere Vücuda yayılan küçük nokta şeklinde Kanamalar olabilir… İ lk günlerde; Yüzde ve gö ğ üste kızarmalar, Gözlerde kanlanmalar, ortaya çıkabilir. Gö ğ üs ve karından başlamak üzere Vücuda yayılan küçük nokta şeklinde Kanamalar olabilir…

6 Bu kanamalar daha da büyüyerek vücuda yayılabilir. Hastalık tablosuna; burun ve dişeti kanamaları da eşlik edebilir. Bu kanamalar daha da büyüyerek vücuda yayılabilir. Hastalık tablosuna; burun ve dişeti kanamaları da eşlik edebilir.

7 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ NASIL BULAŞIR?

8

9  Hastalık insanlara kenelerin ısırması veya kenelerle temas sonucu bulaşır;

10  Bu Hastalık; Evcil hayvanlara da aynı şekilde bulaşabilmektedir. Ancak, hastalık hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda oldukça öldürücü olabilmektedir.

11  Yabanî kemirici hayvanlar, kuşlar ve keneler hastalı ğ ın do ğ adaki saklayıcısı durumundadır.  Keneler beslenmek için bu hayvanlardan kan emerler: kan emme sırasında aldıkları virüsü insanlardan kan emerken bulaştırırlar.

12  Ş İ MD İ BU OLAYIN  NASIL GERÇEKLEŞT İĞİ N İ AN İ MASYON F İ LM İ M İ Z İ SEYREDEREK GÖREL İ M…

13

14

15

16  Hastalık kene ısırmasının yanı sıra, vücudunda virüs bulunan hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya di ğ er dokularına temas etmekle bulaşabildi ğ i gibi bu hastalı ğ a yakalanmış insanların kan veya vücut sıvılarına temas sonucu da bulaşma olabilmektedir.

17 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ ’NDEN NASIL KUŞKULANILIR?

18 Yukarıdaki belirtilerin yanı sıra;  Kene ısırması veya kene ile temas hikâyesi varsa,  Son iki hafta içinde çalı, çırpı, su kenarları veya gür otların bulundu ğ u alanlara piknik amaçlı veya di ğ er bir nedenle gidilmişse,  Ormanlarda çalışan veya avcılıkla u ğ raşan bir kişi ise,

19  Hayvan besleyen veya hayvanlarla yakın teması olan bir kişi ise (kesimhane çalışanları gibi),  Herhangi bir hayvan kanı veya di ğ er dokularına ya da bu belirtilerin bulundu ğ u hastaların kan veya vücut sıvılarına bir temas söz konusu ise Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'nden şüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakın sa ğ lık kuruluşuna başvurulmalıdır.

20 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ, V İ RÜS ALINDIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKAR VE NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

21  Kene tarafından ısırılma veya kene ile temas sonucu virüsün alınmasını müteakiben hastalı ğ ın belirtileri genellikle 1- 3 günde ortaya çıkar; bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir.

22  Hasta insan veya hayvanlara ait kan, vücut sıvıları veya di ğ er dokularına do ğ rudan temas sonucu bulaşmalarda hastalı ğ ın belirtilerinin ortaya çıkma süresi 5-6 gündür; bu süre de en fazla 13 gün kadar olabilmektedir.

23 Ş İ MD İ ; KENE ISIRMASI SONUCU KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ HASTALI Ğ INA YAKALANMIŞ K İ Ş İ LER İ N RES İ MLER İ N İ GÖRECE Ğİ Z…

24 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ KOL’DA GÖRÜLEN KANAMALAR

25 KOL’DA GÖRÜLEN KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

26 BACAK’TA ve AYAK’TA GÖRÜLEN KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

27 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ HANG İ MEVS İ MLERDE GÖRÜLMEKTED İ R?

28  Hastalık mevsimsel özellik göstermektedir.  Genel olarak Haziran ve Eylül arası görülmesine ra ğ men, de ğ işik mevsimlerde görülebilir.  Bizim bölgemizde hastalar Nisan ayı ortalarından A ğ ustos ayı sonlarına kadar olan süre içinde görülmektedir.

29

30 KKKA VAK’ALARININ GÖRÜLDÜĞÜ AYLAR (Türkiye, 2004; n=249) Hastalığın Görüldüğü AylarSayı Mart3 Nisan9 Mayıs41 Haziran66 Temmuz102 Ağustos21 Eylül1 Ekim1 Bilinmeyen5

31 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ HASTALI Ğ ININ TEDAV İ S İ VAR MIDIR?

32  Yukarıda verilen belirtilerin görülmesi ve hastalıktan kuşkulandıracak bir durumun olması halinde en yakın sa ğ lık kuruluşuna başvurulursa, hastalı ğ ın teşhis ve tedavisi için gereken işlemler yapılabilmektedir.

33 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ HASTALI Ğ INDAN NASIL KORUNULMALIDIR?

34  Hayvanlardaki kenelerle mücadele edilmeli, hayvanlar kenelere karşı ilâçlanmalıdır.  Hayvan barınakları kenelere karşı ilâçlanmalı, barınakların duvarları sıvanmalı ve badanaları yapılarak kenelerin yaşamaları engellenmelidir.

35 HAYVANLARDAKİ KENE’LER İLE MÜCADELE ETMELİYİZ.

36  Hayvanların kanına veya başka bir vücut sıvısına temas edilmemeli, bu durumlarda eldiven kullanılmalıdır.  Hayvan barınaklarına girdikten veya hayvanlarla temastan sonra, insanlar vücutlarını kene yönünden muayene etmeli, kene varsa uzaklaştırılmalıdır.

37

38  Çalı, çırpı, su kenarı veya gür otların bulundu ğ u alanlara piknik veya başka bir amaçlı gitme durumunda pantolon paçaları çorap içine alınmalı ve dönüşte mutlaka vücut kene yönünden kontrol edilmeli, kene varsa uygun bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. Bu tür yerlere gidildi ğ inde mümkünse çizme giyilmelidir.

39  Keneler vücuttan uzaklaştırılırken koparılmamalı, bir cımbızla sa ğ a sola oynatılarak çıkarılmalıdır.  Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır.

40  Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir kimyasal madde (alkol, gaz ya ğ ı vb.) dökülmemelidir.  Çünkü bu kimyasallar, kenelerin kusmasına sebep olabildi ğ inden, kusmuktaki virüsler, kenenin kan emmek için ısırdı ğ ı yerden vücuda girebilirler.

41  Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek kişiler, repellent olarak bilinen böcek kaçırıcı ilâçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler.  Hasta olan kişilerin kullandı ğ ı malzemeler ve tuvaletler çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

42

43

44 Vücutta kene görülür ise; Kene asla çıplak elle çıkartılmamalıdır!!! Eldiven, naylon poşet veya bez parçası ile tutularak ya da ince uçlu bir pens veya varsa kene çıkartma kartı ile ezilmeden çıkarılmalıdır Çıkartılamıyorsa en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkartılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar azalır. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı

45 Kenenin pens ile çıkarılması TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı

46 SONUÇ  Ülkemizde ve ilimizde son yıllarda kene popülasyonunun arttı ğ ı bir gerçektir ve bunun nedenleri ile azaltmak için yapılacaklar konusunda çalışmalar ilgililerce yürütülmektedir.  Kenelerle bulaşan KKKA adlı hastalık da son yıllarda ülkemizde tanımlanmış ve halen görülmektedir.

47 SONUÇ * Hastalı ğ ın ömür boyu ba ğ ışıklık yaptı ğ ı söylenmektedir. Dolayısıyla hiçbir çalışma yapılmasa bile bulaşma zinciri kırılaca ğ ından bir süre sonra hastalık kendili ğ inden sona erecektir.. Bu arada bize düşen hastalanan vatandaşlarımızı gözden kaçırmamak ve ileri bulgular oluşmadan gerekli takip ve tedavilerini yapmak ve şüpheli vakaları en kısa zamanda hastaneye ulaştırmaktır. Bu çok önemli bir sorumluluktur..

48 SONUÇ * Halk arasında bu hastalık ve kenelerle ilgili efsaneleşen söylemler dolaşmaktadır. Hastalıkla ilgili pek çok söylenti yayılsa da sanıldı ğ ı kadar korkutucu bir hastalık de ğ ildir.. Koruyucu önlemleri almak zor de ğ ildir ve erken başvurularla hastalık sorunsuz atlatılmaktadır..

49 GÖSTERD İĞİ N İ Z İ LG İ NEDEN İ YLE TÜM HALKIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER…

50 UNUTMAYINIZ! KENE İLE MÜCADELE EDEREK BU ÖLÜMCÜL HASTALIKTAN KORUNABİLİRSİNİZ… Hazırlayan: Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü 2013©


"T.C. TOKAT VAL İ L İĞİ İ L HALK SA Ğ LI Ğ I MÜDÜRLÜ Ğ Ü HALK E Ğİ T İ M İ ÇALIŞMALARI-1 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları