Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI SEMİNERİ 20-21 Aralık 2005 Nihat AYTÜRK Kamu Yönetimi Uzmanı Ankara TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI SEMİNERİ 20-21 Aralık 2005 Nihat AYTÜRK Kamu Yönetimi Uzmanı Ankara TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI SEMİNERİ 20-21 Aralık 2005 Nihat AYTÜRK Kamu Yönetimi Uzmanı Ankara TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

2 YAZI PEERSONELİN KALİTESİNİ PERSONEL DE KURUMUN KALİTESİNİ KURUMUN KALİTESİNİ YANSITIR.

3 GİZLİLOGOBAŞLIKİVEDİ Sayı :FİN-6-452 Tarih Konu: Reklâm Adres (Resmî, kişiye, genel hitap) İlgi:METİNİmzaEKLER:DAĞITIM: 20/12/2005 Eğt.Md. BA

4 YAZI TÜRLERİ 1. NORMAL YAZILAR 2. İVEDİ YAZILAR 3. GÜNLÜ VEYA SÜRELİ YAZILAR 4. GİZLİLİK DERECELİ YAZILAR 5. ÖNEMLİ YAZILAR 6. PARASAL YAZILAR 7. ONAYLAR 8. DAĞITIMLI YAZILAR 9. GENELGELER VE TEBLİĞLER 10. TEKİT YAZILARI 11. FAKS YAZILAR (MESAJLAR) 12. FORM YAZILAR 13. KARARLAR 14. BİLGİ NOTU 15. TUTANAK 16. PROTOKOL

5 YAZININ HAZIRLANMASI  İLGİ’si (öncesi ve dosyası),  DOSYA KODU (Yazının SAYI hanesine yazılacak olan ve yazının gireceği dosyanın kodu)  ÖZETİ: Yazının KONU hanesinde belirtilecek kısa özeti,  Yazının HİTABI  Yazının METNİ (İçeriği): Giriş, görüş ve sonuç  Yazıyı İMZALAYACAK YETKİLİ (kimin imzasının açılacağı),  Varsa, yazının EKİ ya da EKLERİ,  Yazı 1’den fazla yere gönderilecekse, gideceği yerleri gösteren DAĞITIM listesi,  GEREĞİ VE BİLGİ için gönderilecek yerler,  Yazının İVEDİLİK derecesi,  Yazının GİZLİLİK derecesi.

6 Sayı kodu  Sayı: Birim kodu-dosya kodu-evrak çıkış numarası  Sayı: FİN-8-296/43268  Sayı: 05-120-479

7 İlgi; Sayı ve Konu ile aynı hizadadır. İlgi; kodu, tarih ve sayısı ile daima tam olarak yazılmalıdır: İlgi: 13/09/2003 tarihli ve B.02. PPG.0.12-380-2184 sayılı yazı. İlgi 1’den fazla ise; a) b) c) OLARAK HARFLE belirtilmelidir: İlgi: a) İstanbul Valiliğinin ……..yazısı b) 13.11.2004 tarihli ve …sayılı yazımız. b) 13.11.2004 tarihli ve …sayılı yazımız.

8 HİTAPLAR ANKARA VALİLİĞİNE (İl Emniyet Müdürlüğü) SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Tahsisler Dairesi Başkanlığı) Park Bravo A.Ş Atatürk Cad. No.125 Üsküdar 34220 İSTANBUL 34220 İSTANBUL Sayın Ahmet YILMAZ Avukat Avukat Çiğdem Mah. 29 Cad. No. 16/34 Balgat Çiğdem Mah. 29 Cad. No. 16/34 Balgat 06530 ANKARA Sayın Müdür, Sayın Ortaklar,

9 METİN Metin, İLKE OLARAK üç bölümden (ÜÇ PARAGRAFTAN) oluşur:  GİRİŞ: İlk bölümde (ilk paragrafta), konu kısaca özetlenir (Varsa ilgi özetlenir).  GÖRÜŞ: İkinci bölümde (ikinci paragrafta) OLMLU YA DA OLUMSUZ görüş belirtilir.  SONUÇ: Sonuç bölümünde (son paragrafta), gereği ve/veya bilgi için arz ve/veya rica edilir. Örnek: İlgi yazıda, 12-14 Mart 2005 tarihleri arasında Motivasyon Semineri düzenleneceği bildirilmektedir. Anılan seminere birimimizden katılması uygun görülen personelin adı, soyadı ve unvanları aşağıda bildirilmiştir. Gereğini arz ederim. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& İlgi (a) yazınızda, hizmet binası büyük onarımının 2005 Yılı programına alınması istenmektedir. İlgi (b) Tasarruf Tedbirleri gereğince, söz konusu bina büyük onarımı 2005 yılı yatırım programına alınamamıştır. Bilgilerini rica ederim.

10  YAZI, TÜRK DİL KURUMU İMLA KILAVUZU İLE TÜRKÇE SÖZLÜK ESAS ALINARAK, DİLBİLGİSİ KURALLARINA GÖRE YAŞAYAN TÜRKÇE İLE YAZILIR.  METİNDE ZORUNLU OLMADIKÇA YABANCI KELİMELERE YER VERİLMEZ (Yer verildiğinde de, parantez içinde Türkçe karşılığı belirtilir).  METİN İÇİNDE TÜRK DİL KURUMU İMLA KILAVUZUNDA BULUNMAYAN KISALTMALAR KULLANILDIĞINDA, KISALTMANIN İLK KULLANILDIĞI YERDE PARANTEZ İÇİNDE KISALTMANIN AÇIK BİÇİMİ GÖSTERİLİR: ÇUK (Çok uluslu kuruluşlar)  Metinde daima kısa cümleler kurulmalı ve bir cümledeki kelime sayısı 10’u geçmemelidir.

11  METİN İÇİNDE GEÇEN SAYILAR RAKAMLA VE/VEYA YAZI İLE YAZILABİLİR. ÖNEMLİ SAYILAR RAKAM İLE YAZILDIKTAN SONRA PARANTEZ İÇİNDE YAZI İLE DE GÖSTERİLİR.  İLKE OLARAK, ÖLÇÜ (METRE, KİLOMETRE, LİTRE, KİLOGRAM), ADET, SAAT, PARA, İSTATİSTİK VERİLERE İLİŞKİN SAYILAR İLE 10’DAN BÜYÜK SAYILAR RAKAMLA YAZILIR (3 KM, YÜZDE 8, 5 YTL, SAAT 09.30’DA)  Genel olarak; 10’DAN KÜÇÜK SAYILAR İLE YÜZ VE BİN SAYILARI YAZI İLE YAZILIR.  RAKAMLA YAZILAN YAZILARDAN SONRA KESME İŞARETİ KONUR: 1987’DEN ÖNCE, SAAT 14.00’TE, 2’NCİ. 5’İNCİ

12  1’DEN FAZLA KELİMEDEN OLUŞAN SAYILAR AYRI YAZILIR: İKİ YÜZ ALTMIŞ BEŞ. Ancak, para ile ilgili yazılar hem rakamla hem de yazıyla bitişik yazılır 265 (ikiyüzaltmışbeş) YTL.  METİN İÇİNDE VEYA ÇİZELGEDE BEŞTEN ÇOK RAKAMLI YAZILAR ÜÇLÜ GRUPLAR HALİNDE NOKTA İLE AYRILARAK YAZILIR: 12.568, 125.670  SAYILARIN YAZILIŞINDA KESİRLERİ AYIRMAK İÇİN VİRGÜL KULLANILIR: 25,33 (25 tam yüzde otuz üç). 15,2 (15 tam onda iki)  SIRA SAYILARI YAZIYLA VEYA RAKAMLA YAZILIR: Beşinci veya 5. veya 5’inci 2’nci Beşinci veya 5. veya 5’inci 2’nci

13 RAKAMDA VEYA YAZIDA, SON HARFİ SERT ÜNSÜZ OLAN HARFLERDEN SONRA DAİMA “TE” TAKISI ALIR. BUNUN ÖLÇÜTÜ, “HOŞAFI İÇ TASI KAPA” SÖZÜDÜR. BU SÖZDE BULUNAN BİR SERT ÜNSÜZ HARF İLE BİTEN BÜTÜN KELİMELER “TE” TAKISI ALIR: SAAT 13.00’TE, 09.00’DA KİTAPTA, HALİÇTE, SABAHTAN KİTAPTA, HALİÇTE, SABAHTAN

14  İYİ BİR YAZI; KISA, ÖZLÜ, AÇIK, TAM, DOĞRU, TEMİZ VE DÜZGÜN OLAN YAZIDIR.  İYİ BİR YAZI, DİLBİLGİSİ KURALLARINA UYGUN OLAN YAZIDIR.  İYİ BİR YAZI, UYGUN BİR ÜSLÛP, DURU VE GÜZEL BİR TÜRKÇE İLE YAZILAN YAZIDIR. - YAZIDA BÜTÜN KELİMELER, ZAMİRLER, NOKTALAMA İŞARETLERİ DOĞRU VE YERİNDE KULLANILMALIDIR - CÜMLEDEKİ ÖĞELER (ÖZNE, TÜMLEÇ VE YÜKLEMLER) ARASINDA UYGUNLUK SAĞLANMALIDIR. - BİR CÜMLEDE İKİ/ÜÇ FİİL KULLANILDIĞINDA ÖZNE VE TÜMLEÇLER FİİLE (YÜKLEME) UYGUN OLMALIDIR.

15 DÜZELTME (İNCELTME VE UZATMA) İŞARETİ (^) ALINTI KELİMELERDEKİ G,K,L SESLERİNİN İNCE OKUNMASI İÇİN, BU HARFLERDEN SONRA GELEN A VE U HARFLERİ ÜZERİNE İNCELTME İŞARETİ KONUR: KÂĞIT, SELÂM, MAHKÛM, RÜZGÂR, LÂZIM, KLÂSİK YAZILIŞLARI BİR ANLAMLARI VE OKUNUŞLARI AYRI OLAN KELİMELERİ AYIRT ETMEK İÇİN KULLANILIR: ADET=SAYI, ÂDET=GELENEK. KAR=YAĞIŞ,KÂR=KAZANÇ, HALA-HÂLÂ, AMA-ÂMÂ,RAKİP- RÂKİP,TABİ-TÂBİ, NAZIM-NÂZIM, ŞURA-ŞÛRA, VAKIF-VÂKIF, VARİS- VÂRİS, MİLLİ TOPRAK, MİLLÎ TAKIM. TÜRKÇEDEKİ SEL/SAL EKİ KARŞILIĞI OLAN NİSBET Î’Sİ ÜZERİNE UZATMA İŞARETİ OLARAK KONUR: TÜRK ASKERİ, ASKERÎ OKUL. TARİH İLMİ, İLMÎ ÇALIŞMALAR.

16 BİRLEŞİK KELİMELER  İLKE OLARAK TEK KAVRAMI İFADE EDEN KELİMELER BİRLEŞİK YAZILIR: AÇIKGÖZ, ZEYTİNYAĞI, BAŞYAZAR.  SON HARFİ FİİLLE BİRLEŞEN TEK HECELİ KELİMELER BİTİŞİK YAZILIR: ZANNETMEK, HİSSETMEK REDDETMEK, HÜKMETMEK, EMRETMEK, DEVRETMEK.  KANUNDA BİTİŞİK YAZILAN KELİMELER BİTİŞİK YAZILIR: DIŞİŞLERİ, GENELKURMAY, YÜKSEKÖĞRETİM.  DİĞERLERİ AYRI YAZILIR: SÖZ ETMEK, ARZ ETMEK, EL ETMEK.

17 BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KELİMELER  FORM-FORUM  GRUP-GURUP  MAHİYET-MAİYET  MAHSUR-MAHZUR  MÜTEHASSİS-MÜTEHASSIS  NÜFUS-NÜFUZ  TEVZİ ETMEK-TEVSİ ETMEK  VA’Z ETMEK-VAZETMEK  SAC-SAÇ  YAD-YAT  HAC-HAÇ  AD-AT  OD-OT

18 YANLIŞ YAZILAN KELİMELER DOĞRU YANLIŞ HAFRİYAT HARFİYAT DİYANET-DİNAYETMADDETEN-MADDENMÖNÜ-MENÜYÖNETMELİK-YÖNETMENLİKANTRPARANTEZ-ANTİPARANTEZTERFİİ-TERFİSİSANAYİİ-SANAYİSİ 1990’LI YILLARDA-1995’Lİ YILLARDA DOKÜMAN-DOKÜMAN MALİ PORTE - MALİ PORTRE ÖNEMİ HAİZ - ÖNEME HAİZ GELMESİNİ MÜTEAKİP - GELMESİNE MÜTEAKİP DAVETİ TEŞRİFLERİNİ-DAVETE TEŞRİFLERİNİ MÜTEVAZI-MÜTEVAZI NÜANS-NÜANS FARKI

19 DÜZELTME İŞARETLERİ  ARAYI AÇ = ARZEDERİM  ARAYI KAPAT= BAŞ MÜŞAVİR  SATIR ARASINI AÇ  ARAYA İLAVE ET ANKARA : SİYAH (bold) YAZ  SAĞA AL  SOLA AL Sağlık harcamaları : Altını çiz PARAGRAF YAP ÇIKAR ÇIKAR YAZ/EKLE YAZ/EKLE TEKNİK

20 DİKKAT DOĞRU YAZMAK İÇİN, HER SEKRETERİN VE HER YÖNETİCİNİN MASASINDA BİR ADET, TÜRKÇE SÖZLÜK VE İMLA KILAVUZU İLE İNGİLİZCE/FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK BULUNMALIDIR.

21 ÖRGÜTSEL YAŞAMDA ÜSTLERİN RİCASI EMİR ASTLARIN ARZI TALEPTİR Arz etmek fiilî; ismin i halini alırsa talep etmek, dilemek (Gereğini arz ederim); ismin e halini alırsa sunmak anlamına gelir. (Bilgilerine arz ederim)

22 YAZININ BİTİMİNDE İLKE OLARAK • KAMU KURULUŞLARINA GÖNDERİLEN YAZILARDA “ARZ EDERİM”, KURUM İÇİNDE ÜST MAKAMLARA, ÜST KURULUŞLARA VE ÜST KİŞİLERE YAZILAN YAZILARDA “ARZ EDERİM”, KURUM İÇİNDE ÜST MAKAMLARA, ÜST KURULUŞLARA VE ÜST KİŞİLERE YAZILAN YAZILARDA “ARZ EDERİM”, • EŞİT DÜZEYDE OLAN KURULUŞLARA, BİRİMLERE VE KİŞİLERE YAZILAN YAZILARDA “ARZ EDERİM” AST VE ÜST KURULUŞLARA/BİRİMLERE/KİŞİLERE GÖNDERİLEN DAĞITIMLI YAZILARDA “ARZ VE RİCA EDERİM”, AST VE ÜST KURULUŞLARA/BİRİMLERE/KİŞİLERE GÖNDERİLEN DAĞITIMLI YAZILARDA “ARZ VE RİCA EDERİM”, BAĞLI KURULUŞLARA/BİRİMLERE YA DA KİŞİLERE/PERSONELE VE MÜŞTERİLERE GÖNDERİLEN YAZILARDA “RİCA EDERİM”, İFADESİ KULLANILIR.

23  TEK İMZALI YAZILARIN SONUNDA “ARZ EDERİM” YA DA “RİCA EDERİM”  ÇİFT İMZALI YAZILARIN SONUNDA “ARZ EDERİZ” YA DA “RİCA EDERİZ” İBARESİ KULLANILIR. YAZILARIN SONUNDA YALNIZCA KURUM ADI YAZILDIĞINDA: SUNULUR, DUYURULUR, ARZ OLUNUR, RİCA OLUNUR DENİR.

24 EŞİT DÜZEYDE OLDUĞU HALDE, “RİCA EDERİM” İFADESİ KULLANARAK YAZI GÖNDEREN BİR KURULUŞA, KARŞILIKLILIK İLKESİ GEREĞİNCE, “RİCA EDERİM” İFADESİYLE; “ARZ EDERİM” İFADESİYLE YAZI GÖNDEREN EŞİT DÜZEYDEKİ BİR KURULUŞA DA “ARZ EDERİM” İFADESİYLE CEVAP VERİLİR.

25  YAZI SONUNDA: TEK İMZALI yazılarda, “Saygılarımla” TEK İMZALI yazılarda, “Saygılarımla” ÇİFT İMZALI yazılarda, “Saygılarımızla” ifadesi kullanılır. ÇİFT İMZALI yazılarda, “Saygılarımızla” ifadesi kullanılır.  Makama sunulan onayların sonunda kullanılan fiiller ilke olarak 3. çoğul şahıs olmalıdır. Çünkü teklif, şahsın değil, makamın tasviplerine/olurlarına sunulmaktadır: “ Tasviplerine arz ederim” “ Tasviplerine arz ederim” “Olurlarına arz ederim” “Olurlarına arz ederim”  Vatandaş (birey) olarak kamu kuruluşlarına yazılan yazıların sonunda “...arz ederim. Saygılarımla” demek uygundur. Ya da “GEREĞİNE EMİR VE MÜSAADELERİNE SAYGILARIMLA ARZ EDERİM” denmelidir. Vatandaş olarak bir kamu kurumuna “rica ederim” demek, işlemin gereğine etki edebilir.

26  Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.  “..gönderilmesini izinlerine saygılarımla arz ederim.  Göstereceğiniz ilgi ve işbirliği için teşekkür eder, saygılar sunarım.  Yararlı olmasını diler, saygılar sunarım.  Bilgilerine saygılarımla arz ederim.  Gereğine izinlerini saygılarımla rica ederim.  Yapılan işbirliği için teşekkürlerimizi ifade eder, bilgilerine arz ederim. Saygılarımla.

27 İMZA KURALLARI İMZA KURALLARIİMZA KİŞİYİ VE KİŞİLİĞİ TEMSİL EDER İMZANIN HUKUKÎ VE İDARÎ ANLAMI, “YUKARIDAKİ METNİ KABUL EDİYORUM” DEMEKTİR. İMZA HUKUKÎ OLARAK, KİŞİNİN KENDİ ELİYLE ADINI VE/VEYA SOYADINI YA DA ADININ BAŞ HARFİYLE SOYADINI OKUNABİLECEK BİÇİMDE YAZMASIDIR. İYİ BİR İMZA, OKUNABİLEN VE KİŞİYİ TEMSİL EDEN İMZADIR. ÖNEMLİ RESMÎ YAZILAR, BELGELER, ONAYLAR VE KARARLAR İLE ÖZEL MEKTUPLAR VE TEBRİKLER DAİMA LÂCİVERT MÜREKKEPLİ DOLMA KALEMLE İMZALANMALIDIR. İMZA SİSTEMİ: Saygılarımla,(İmza) Dr. Orhan GÜNEŞ Genel Sekreter

28 KURUM AMİRİ ÜST YÖNETİCİLER (BAŞKAN, GENEL SEKRETER) ARŞİVLİK, ÖNEMLİ YAZI, ONAY VE BELGELERİ; GENEL SEKRETER YARDIMCILARI İLE BİRİM AMİRİ YÖNETİCİLER (DAİRE BAŞKANI, MÜDÜRLER, ŞEFLER) İMHALIK YAZI, EVRAK VE BELGELERİ İMZALAMALIDIRLAR.

29 KURUMLARARASI YAZIŞMALARDA İMZA KONUSUNDA DÜZEY EŞİTLİĞİ, DENKLİK ve KARŞILIKLILIK ESASTIR.

30 RESMİ YAZILARDA İMZA YETKİSİ İLKELERİ Bir yazı, kurumun makamına hitaben, “MALİYE BAKANLIĞINA”, “İSTANBUL VALİLİĞİNE” yazılmış ise, bu yazıyı kurum amiri üst yönetici (Başkan ya da genel Sekreter) imzalar. Bir yazı, kurumun ilgili birimine yöneltmeli olarak yazılmış ise, “SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Tahsisler Dairesi Başkanlığı)” “İstanbul Valiliğine (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü)”; bu yazıyı ilgili genel sekreter yardımcısı veya birim amiri (daire başkanı veya müdür) imzalar.

31 İYİ BİR YÖNETİCİNİN KALEMİVEİMZASI İYİ OLMALIDIR.

32 İMZA TÜRLERİ Asaleten İmza (Genel Sekreter) Vekâleten İmza (Genel Sekreter V.) Adına İmza (Genel Sekreter a.) Onay İmza (OLUR) Çift İmza Kurul İmzası Kısa İmza (Paraf) ( NA )

33 PARAF/PARAFE ETME Yazının ikinci nüshasında, yazıyı hazırlayan ve kontrol eden sorumluları belirleyen bloktur. Bir yazıda paraf sayısı ikiyi geçmemelidir. Paraflar, kağıdın en alt kısmında satırbaşı hizasından başlar. Parafe eden kişi günü ve ayı belirterek adının ve soyadının baş harflerini el yazısıyla yazar.  Paraf, kısa imzadır.  Parafın hukukî ve idarî anlamı “Katılıyorum” demektir.

34 EK: 1 adet sözleşme (5 sayfa) EKLER: 1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgi (b) yazısı 2- Sözleşme Fotokopisi (4 sayfa) 3- 2005 eğitim programı (2 sayfa) DAĞITIMLI YAZILARDA BİR KURULUŞA EK GÖNDERİLMEDİĞİNDE DAĞITIM BLOKUNDA O KURULUŞUN ADININ SONUNA (EK KONULMADI) VEYA (EK-2 KONULMADI) YAZILIR.

35 DAĞITIM: Gereği: Bilgi: … Başkanlığına Maliye Bakanlığına DAĞITIM: Gereği: Bilgi: 81 İl Valiliğine 1. Başbakanlığa (İl Sağlık Müdürlükleri) 2. Maliye Bakanlığına (Ek konmadı) DAĞITIM BLOKUNDA YER ALAN KURULUŞLAR PROTOKOL SIRASIYLA YAZILIR.

36 YAZILARDA HİTAP BİÇİMLERİ  RESMÎ HİTAP BİÇİMLERİ: MALİYE BAKANLIĞINA İSTANBUL VALİLİĞİNE SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  SOSYAL HİTAP BİÇİMLERİ: Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Başbakan Sayın Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı Maliye Bakanı 

37 YAZILARDA SAYGI İFADELERİ Devlet ve hükûmet adamlarına, üst yöneticilere yazılan yarı resmî ya da özel veya sosyal içerikli yazı, davet ve mektupların sonunda kullanılması gereken saygı ifadeleri:  En derin saygılarımı kabul buyurmalarını istirham ederim.  Derin saygılarımın kabulünü müsaadelerine arz ederim.  En derin saygılarımın kabulünü dilerim.  En derin saygılarımla.  Derin Saygılarımla.

38 KARAR ………….…. satın alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. (İmza) (İmza) Ahmet GÜÇLÜ Başkan Başkan (İmza) (İzinli) (İmza) (İmza) (İzinli) (İmza) Ali AYDIN Ayşe GÜL Nesrin GİZ Ali AYDIN Ayşe GÜL Nesrin GİZ Başkan Yard. Üye Üye Başkan Yard. Üye Üye (Karşı oy) (İmza) (Bulunmadı) (Karşı oy) (İmza) (Bulunmadı) Turgay ERSOY Fatma İNAL Hakkı AYDIN Turgay ERSOY Fatma İNAL Hakkı AYDIN Üye Üye Üye Üye Üye Üye

39 GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA İlgi: 17-08-2005 tarihli ve 77 sayılı karar............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. görevlendirilmesini olurlarına arz ederim. (İmza) Ali YILMAZ Personel Dairesi Başkanı Uygun görüşle arz ederim. 22/12 / 2005 (İmza) Necip YILMAZ Genel Sekreter Yardımcısı V. O L U R 22/12/2005 Ahmet SAĞLAM Genel Sekreter DAĞITIM: İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına 20/12/2005 Uzman: T.AKSOY 21/12/2005 Şb.Md.: A.YİĞİT

40  LOGO GİZLİ …..BAŞKANLIĞI  Sayı : PER-12-745 15/12/2005  Konu : Yönetim semineri  (DOSYA)  ANKARA VALİLİĞİNE  (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü)  İlgi: a) 13.09.2003 tarihli ve B.02. PPG.0.12-383-2084 sayılı yazınız.  b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09/12/2004 tarihli ve B.16..EĞT.02-281-18 sayılı yazısı.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgi (b) yazısı gereğince,…………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................  Bilgilerine arz ederim.  Saygılarımla,  (imza)  Ayşe YÜCEL  GENEL SEKRETER V.  EKLER:  1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgi (2) yazısı  2- Sözleşme (8 sayfa)  DAĞITIM:  Gereği Bilgi:  Ankara Valiliğine Maliye Bakanlığına  02/12 /2005 Uzman N.AYDIN NA  02/12 /2005 Eğt. Md. M,GÜZEL MG  GİZLİ

41 Sayı : P-15-12420/12/ 2005 Konu : Yönetim semineri PARK BRAVO A.Ş. İlgi: 23/12/2005 tarihli ve EĞT/ 8/297 sayılı yazınız...…............................................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Gereğini ve bilgilerini arz ve rica ederim. Saygılarımla, (İmza) (İmza) Murat KILIÇ Personel ve Eğitim Daire Başkanı EK: Eğitim Programı (2 sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Park Bravo A.Ş.İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 192/12 /2005 Uzman A. GÜL. AG 02/12/2005 Pers. Md. A.YAĞCI AY 2/4

42  Kimden: TODAİE Genel Müdürlüğü Tarih: pzt.16/02/2004 15:27  Kime: TRT Genel Müdürlüğü  Bilgi (Dağıtım): AA Genel Müdürlüğü  Konu: Ulusal kalite kongresi  Ekler: Basinacik.Doc.  TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Sayı : B.02.2.TOD.0.01/A.0 – 990 06/12/2005  Konu: Ulusal kalite kongresi  TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  İlgi: Yönetim Kurulunun 25/01/2004 tarih ve 5 sayılı kararı.  İlgi karar gereğince, 15 Mart 2004 tarihinde Enstitümüzde yapılacak olan “Ulusal Kalite Kongresi” nin tanıtımıyla ilgili basın açıklaması ekte gönderilmiştir.  Bilgilerini saygılarımla rica ederim.  Prof. Dr. Turgay ERGUN  Genel Müdür  EK-1 Basın açıklaması  DAĞITIM:  AA. Genel Müdürlüğüne

43 TOBB GENEL SEKRETERLİĞİ Eğitim Müdürlüğü BİLGİ NOTU Tarih : Sıra No: Konu : Hazırlayan : Sunulan Makam: BİLGİLER: 1.…………………………………………………………………….………… …………………………………………………… 2.…….………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………… 3.……….…………………………………………….………………………… ……………………………………………………………………………… …………….. Bilgilerine saygılarımla sunarım. (Hazırlayanın parafı)  (İmza) Füsun SAÇIN Füsun SAÇIN Eğitim Müdürü Eğitim Müdürü

44 İVEDİ İVEDİ Sayı : B.16.0.EĞT.02-280-3427 18/12/2005 Konu: Tekit ADANA VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) TEKİT EDİLEN YAZININ: Tarihi : 04/12/2004 Sayısı : B.16.0.EĞT.02-280-3125 Konusu: Eğitim ihtiyacının bildirilmesi. Anılan yazının cevabının çabuklaştırılmasının teminini 1. defa tekiden arz ederim. Saygılarımla,(İmza) İbrahim BELEN Genel Sekreter Yardımcısı

45 TEBRİK YAZILARI … GENEL SEKRETERLİĞİ ÖZEL ÖZEL Sayın Nihat AYTÜRK, Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle kutlar, saygılar sunarım. (İmza) (İmza) Hasan YÜCEL Hasan YÜCEL Genel Sekreter Genel Sekreter Erdil AKAY Erdil AKAY………Başkanı Bayramınızı en iyi dilekleriyle kutlar; selâm ve saygılar sunar. (İmza) (İmza)

46 HEPİNİZE İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDER; BAŞARI DİLEKLERİMLE SEVGİ VE SAYGILAR SUNARIM. NİHAT AYTÜRK KAYNAKLAR  Nihat AYTÜRK, PROTOKOL YÖNETİMİ 2005, 2. Baskı, TODAİE Yayını, Ankara  Nihat AYTÜRK, YÖNETİM SANATI 2003, 4. Baskı, Yargı Yayınevi, Ankara  Nihat AYTÜRK, ÇAĞDAŞ BÜRO YÖNETİMİ 2001, Yargı Yayınevi, Ankara


"TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI SEMİNERİ 20-21 Aralık 2005 Nihat AYTÜRK Kamu Yönetimi Uzmanı Ankara TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları