Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Physics.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Physics."— Sunum transkripti:

1 Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Physics

2 1.Sürtünmesiz, kütlesiz bir kasnak varsayarsak,kasnağın blokların olduğu yerden serbest bırakıldığında ki hızını belirleyiniz. A) B) C) D)

3 2. M bir blok ağaç kütlesidir ve V hızında düz hatta haraket etmektedir. M kurşun kütlesi ne kadar hızda gitmelidir ki bu bloğu durdursun?(merminin bloğun içine gömülü olduğunu farz edin.) A) mV/(m + M) B) MV/(m + M) C) mV/M D) (m + M)V/m

4 3. Bir civatayı şekildeki F kuvveti uygulanıyor. Cıvata merkezinden anahtarın ucu arasındaki mesafe 20 cm ve F=20N İse, F tarafından üretilen torkun büyüklüğü nedir? A) 4 N × m B) 1 N × m C) 2 N × m D) 10 N × m

5 4. Yukarıdaki şekilde, Kütlenin süspansiyon noktasının 40 cm altında olduğu dikey ve m=0.50 kg ölçüldüğü göz önüne alındığında Bob ağırlığı ile sarkaç süspansiyon noktası etrafındaki tork nedir? A) 0.49 N × m B) 2.0 N × m C) 1.7 N × m D) 3.4 N × m

6 5. Üç ince, düzgün çubuklar uzunluğu L dir ve bir ters U şeklinde düzenlenmiştir. U kollarındaki iki çubuğun m kütlesi vardır.üçüncü çubuğun 2m kütlesi vardır. Bu tertibatın kütle merkezinden yatay çubuğun orta noktası ne kadar uzaklıktadır? A) B) C) D)

7 6. Yukarıdaki şekilde bir karenin köşelerinde pozisyonda sabit dört yük noktası gösteriliyor alanın merkezinin 0 olması için hangi yük alt sağ elektrik alanı için olmak zorundadır? A) +Q B) +2Q C) +3Q D) +Q

8 7. Yukarıda gösterilen düzgün bir elektrik alanında hangi noktalar (Kondansatörün plakaları arasında) eş ekopotansiyele denk gelir? A) 1 ve 2 B) 1 ve3 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

9 8. A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci belirleyiniz. A) 2.0 Ω B)1.5 Ω C)3 Ω D)4 Ω

10 9. Aşağıdaki şekilde, kalıcı bir çubuk mıknatıs tel bir döngü boyunca sabit bir hızla yukarı çekiliyor. Döngüye yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi en iyi döngü içinde indüksiyon akımının yönünü (lerini) açıklar? A) Her zaman saat yönünde B) İlk saat yönünde, daha sonra saat yönünün tersine C) Hayır akım döngü içinde uyarılan olacak D) İlk yönünün tersine ve saat yönünde

11 10. Aşağıdaki şekilde, birbiriyle aynı fazda iki hoparlör, S 1 ve S2, dalga boyu 2 m olan ses dalgaları yayıyor. AP P noktasında ortaya çıkan dalganın genliği ve AQ noktası Q de sonuçtaki dalganın genliği olsun, AQ, AP ile nasıl karşılaştırılır? A) A p < A Q B) A p = A Q C) A p > A Q D) A p 0

12 11. Gösterildiği gibi havada bir ışık demeti pürüzsüz cam parçası yüzeyi üzerine düşmektedir. Yansıyan ışın ve kırılan ışın birbirine dik ise, camın kırılma indisi nedir? A) B) C) 2 D) 2

13 12. Belirtilen alan boyunca a durumundan c durumuna transfer edilen gaz için harcanan toplam iş nedir? A)1500 J B)2000 J C)3000 J D)4500 J

14 13. Aşağıdaki nükleer reaksiyonda eksik parçacık nedir? A)Proton B)Elektron C) Nötron D)Positron

15 14. Bir sürtünmesiz masa üzerinde iki blok çarpışmasından bahisle,çarpışmadan önce,m kütleli blok stabildir. Eğer m=12 kg ise, bloklar çarpışma yerine sonra birbirine yapışmış olsaydı hangi hızda haraket ederlerdi? A) 2.0 m/s B)3.0 m/s C)4.0 m/s D)4.5 m/s

16 15. Yukarıdaki şekil, bir çift uzun, düz akım taşıma telleri ve dört belirgin noktaları göstermektedir. Bu noktaların hangisinde net manyetik alan sıfır dır? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 3 ve 4 D) Yalnız 3

17 16. Dalganın genliği nedir? A)0.64 m B)0.32 m C)0.16 m D) 0.08 m

18 17. İki uydu dünya yörüngesindedir.yörüngeler daireseldir ve her uydu sabit bir hızda hareket ederiyor.eğer #2 uydusunun kütlesi #1 uydusunun kütlesinin iki katı ise hangi uydunun hızı daha fazla dır? A) Uydu #1, katı kadar daha hızlı B) Uydu #1, 2 katı kadar daha hızlı C) Uydu #2, katı kadar daha hızlı D) Uydu #2, 2 katı kadar daha hızlı

19 18. Aşağıdaki elektromanyetik radyasyon türlerinden hangisi en uzun dalga boyuna sahiptir? A) Gama ışınları B) Güneş Işınları C)Mavi Işıklar D)X-Ray ışınları

20 19. Dört telden herbiri alüminyumdan yapılmıştır. Hangi tel en büyük dirence sahiptir? A) A B) B C) C D) D

21 20. Bir nesne,bir uçak aynasından 100 cm uzağa yerleştirilmiştir,görüntü nesneden ne kadar uzaktadır? A)50 CM B)100 CM C)200 CM D)300 CM

22 21. Ne kadar iş Q = 2,0 C tarafından oluşturulan elektrik alanı sabit bir yük tarafından Z konumuna pozisyon X 1,0 × 10-9 C bir yük taşımak için yapılır? Not: Coulomb sabiti, k değeri, 9 × 109 N-m2 / C2).dir. A)0 J B)150 J C)300 J D)500 J

23 22. Hangi tür bozunma ağır parçacık çıkarır? A) Gamma bozunma B) Elektron yakalama C) β– bozunması D) Alfa bozunması

24 23. Yukarıdaki şekilde kütlesi 2 kg olan bir nesne üzerine etki eden kuvvetleri göstermektedir. nesnenin ivmesi nedir? A) 2 m/s2 B)2.5 m/s2 C)3 m/s2 D)3.5 m/s2

25 24. Sinyal kablosu bükülmüş olsa bile gönderilmek üzere cam (fiber optik) kablolar aracılığıyla ışık iletimini sağlayan temel ilke nedir? A) Toplam iç yansıma B) Işık kırılma C) Işık polarizasyon D) Fotoelektrik etki

26 25. 6,0 Hz frekans ve 0.2 m genlik ve 0.5 m arasında bir dalga boyuna sahip bir dalganın dalga hızı nedir? A)2.0 m/s B) 3.0 m/s C) 4 m/s D) 5 m/s

27 26. Durma modundan başlayarak, düz bir yol boyunca 4 m / s2 de eşit hızdadır. 6 s de ne kadar uzağa seyahat eder? A)36 m B)48 m C) 72 m D)64 m

28 27. Aşağıdaki grafik neredeyse on katlı binanın tepesinden yukarı doğru atılan bir nesneyi gösterir. Grafikteki hangi noktada nesnenin potansiyel enerjisi artarken kinetik enerjisi azalır? A)A B)B C)C D)D

29 28. Gösterildiği gibi bir manyetik alan içindeki bir kablo içinden akan akım vardır, tel üzerine uygulanan herhangi bir kuvvet ne yöndedir? A)A B)B C)C D)D

30 29. Yukarıdaki şemada gösterilen Polaroids den hangisi polarize ışık üretir? A)A B)B C)C D)D

31 30. 24 voltluk bir batarya( pil) 4 ohm bir direnç’e 5 amper akım verecek şekilde bağlanır,bataryanın iç direnci nedir? A)0 W B)4 W C)8 W D)16 W


"Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Physics." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları