Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMPARISON OF ADJECTIVES (sıfatlarla karşılaştırma)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMPARISON OF ADJECTIVES (sıfatlarla karşılaştırma)"— Sunum transkripti:

1 COMPARISON OF ADJECTIVES (sıfatlarla karşılaştırma)
©2016 ingilizcebankasi.com

2 Adjective Comparison (sıfatlarla karşılaştırma)
Tek heceli sıfatların comparative (daha üstünlük) hali için «-er»; superlative (en üstünlük) hali için «-est» eklenir: ingilizcebankasi.com

3 tall young cold new cheap large big thin fat taller younger colder
adjective comparative superlative tall young cold new cheap large big thin fat taller younger colder newer cheaper larger bigger thinner fatter tallest youngest coldest newest largest biggest thinnest fattest ingilizcebankasi.com

4 Sonu ‘sessiz harf+-y’ ile biten sıfatlar
adjective comparative superlative happy easy heavy crazy funny happier easier heavier crazier funnier happiest easiest heaviest craziest funniest ingilizcebankasi.com

5 İki veya daha uzun sıfatlar comparative (daha üstünlük) hali için başına more; superlative (en üstünlük) hali için başına most alır: ingilizcebankasi.com

6 beautiful careful important modern interesting expensive
adjective comparative superlative beautiful careful important modern interesting expensive more beautiful more careful more important more modern more interesting more expensive most beautiful most careful most important most modern most interesting most expensive ingilizcebankasi.com

7 Good, bad gibi bazı sıfatların kendilerine göre comparative ve superlative şekli vardır:
ingilizcebankasi.com

8 good bad little much/many far better worse less more farther/further
adverb comparative superlative good   bad   little   much/many   far better worse less more farther/further best worst least most farthest/furthest ingilizcebankasi.com

9 USE OF COMPARATIVES Bir şeyi başka bir şeyle karşılaştırmak için comparative (daha üstünlük) derecesi kullanılır. Karşılaştırdığımız şeyi belirtirsek ondan önce «than» kullanmamız gerekir. ingilizcebankasi.com

10 Cats are sweeter than dogs. (Kediler köpeklerden daha tatlıdır)
ingilizcebankasi.com

11 Orange juice is healthier than coffee.
(Portakal suyu kahveden daha sağlıklıdır) ingilizcebankasi.com

12 Mathematics is difficult, but physics is more difficult.
(Matematik zordur, ama fizik daha zordur) ingilizcebankasi.com

13 Sude is better at mathematics than Eda.
(Sude matematikte Eda’dan daha iyidir.) ingilizcebankasi.com

14 The sun is further than the moon. (Güneş aydan daha uzaktır)
ingilizcebankasi.com

15 The tarantula is more poisonous than the cobra.
(Tarantula kobradan daha zehirlidir) ingilizcebankasi.com

16 What can be worse than a lie? (Yalandan daha kötü ne olabilir?)
ingilizcebankasi.com

17 The blue whale is heavier than the elephant.
(Mavi balina filden daha ağırdır) ingilizcebankasi.com

18 USE OF SUPERLATIVES İkiden fazla varlığın içinden birinin bir yönden üstün olduğunu superlative (en üstünlük) derecesiyle ifade ederiz. ingilizcebankasi.com

19 Jonathan is the best cook in the world.
(Jonathan dünyadaki en iyi ahçıdır.) ingilizcebankasi.com

20 He cooks the most delicious meals in the world.
(Dünyadaki en lezzetli yemekleri pişirir.) ingilizcebankasi.com

21 My brother is the most handsome of his class.
(Kardeşim sınıfının en yakışıklısıdır.) ingilizcebankasi.com

22 What is the easiest question in mathematics?
(Matematikte en kolay soru hangisi?) ingilizcebankasi.com

23 The most visited city in the world is Paris.
(Dünyadaki en çok ziyaret edilen şehir Paris’tir) ingilizcebankasi.com

24 Of all the animals in the world, the blue whale is the heaviest.
(Mavi balina dünyadaki hayvanların en ağırıdır) ingilizcebankasi.com

25 Football is the most popular sport in Turkey.
(Futbol, Türkiye’deki en popular spordur) ingilizcebankasi.com

26 The fastest cowboy always wins. (En hızlı kovboy her zaman kazanır)
ingilizcebankasi.com

27 AS…AS İki varlık arasında karşılaştırma yaparken, birinin diğeriyle bir yönden aynı olduğunu ifade etmek için as + adjective+ as yapısını kullanabiliriz. ingilizcebankasi.com

28 Ginger is as beautiful as Sonya. Ginger Sonya kadar güzeldir.
ingilizcebankasi.com

29 Your clothes are as white as snow. (Elbiselerin kar kadar beyaz)
ingilizcebankasi.com

30 Paris is a beautiful city, but it is not as beautiful as İstanbul.
(Paris güzel şehir, fakat İstanbul kadar güzel değil) ingilizcebankasi.com

31 COMPARATIVE AND COMPARATIVE
Comparative and comparative yapısı, yani «more and more careful, faster and faster» yapısı bir şeyde gittikçe bir artış olduğunu ifade eder. ingilizcebankasi.com

32 Prices are getting higher and higher. (Fiyatlar gittikçe artıyor.)
ingilizcebankasi.com

33 Everything is getting more and more expensive.
(Herşey gittikçe pahalılaşıyor.) ingilizcebankasi.com

34 You are becoming fatter and fatter. (Gittikçe şişmanlıyorsun)
ingilizcebankasi.com

35 I am getting more and more handsome.
(Gittikçe daha yakışıklı oluyorum) ingilizcebankasi.com

36 More and more people are using the internet.
(Gittikçe daha çok insan internet kullanıyor.) ingilizcebankasi.com

37 THE COMPARATIVE, THE COMPARATIVE
The + comparative clause, the + comparative clause yapısı iki şey arasındaki bağıntıyı söyler. Bu yapıda iki tarafta da the kullanılır. Genel olarak iki taraf virgülle ayrılır. ingilizcebankasi.com

38 The bigger the car, the more expensive it is.
(Araba ne kadar büyük olursa o kadar pahalı olur) ingilizcebankasi.com

39 The older she gets, the more forgetful she becomes.
Ne kadar yaşlanırsa o kadar unutkanlaşıyor. ingilizcebankasi.com

40 The more talkative politicians are, the more popular they become.
(Politikacılar ne kadar konuşkan olursa o kadar popüler oluyor) ingilizcebankasi.com

41 (Ne kadar büyük, o kadar iyi)
The bigger, the better. (Ne kadar büyük, o kadar iyi) ingilizcebankasi.com

42 less Daha az anlamı vermek sıfatlardan önce less , en az anlamı vermek için least kullanılır. ingilizcebankasi.com

43 Nessie is less mysterious than dinosaurs.
(Nessie dinazorlardan daha az gizemlidir) ingilizcebankasi.com

44  thank you  prepared by HÜSEYİN URAZ for www.ingilizcebankasi.com
© 2016 ingilizcebankasi.com


"COMPARISON OF ADJECTIVES (sıfatlarla karşılaştırma)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları