Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMPARATIVES and SUPERLATIVES

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMPARATIVES and SUPERLATIVES"— Sunum transkripti:

1 COMPARATIVES and SUPERLATIVES
Karşılaştırma ve en yüksek, en üstün (-en ler)

2 COMPARATIVES / karşılaştırma
Adjectives / Sıfatlar a. Tek heceli “kısa” sıfatlar (short, weak, long…) b. Çok heceli “uzun” sıfatlar (expensive, beautiful, handsome …)

3 COMPARATIVES / karşılaştırma
Tek heceli “kısa” sıfatlarla karşılaştırma yaparken –ER THAN Çok heceli “uzun sıfatlarla karşılaştırma yaparken MORE THAN kullanılır.

4 Comparatives / karşılaştırma
Tek heceli sıfatlar; Small “küçük” Weak “güçsüz, zayıf” Long “uzun” Old “yaşlı” Fast “hızlı” SmallER “DAHA küçük” WeakER “DAHA güçsüz” LongER “DAHA uzun” oldER “DAHA yaşlı” FastER “DAHA hızlı”

5 Comparative / karşılaştırma
Eğer TEK HECELİ sıfat –e ile bitiyorsa sadece –R eklenir. Safe “emniyetli, güvenilir” Fine “iyi, güzel, hoş” safeR “DAHA emniyetli, güvenilir” fineR “DAHA iyi, güzel, hoş”

6 Comparatives / karşılaştırma
Eğer TEK HECELİ sıfat bir sesli bir sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harfi tekrarlarız. Fat “şişman” Big “büyük” fatTer “DAHA şişman” bigGer “DAHA büyük”

7 Comparatives / karşılaştırma
Eğer TEK HECELİ sıfat –y harfi ile bitiyorsa –y düşer yerine –IER gelir. Happy “mutlu” Easy “kolay” happIER “DAHA mutlu” easIER “DAHA kolay”

8 IRREGULAR ADJECTIVES Düzensiz “-er ya da more almayan” sıfatlar
Good “iyi” Bad “kötü” Far “uzak” Little “az” Many/much “çok” A lot of “çok” Better “daha iyi” Worse “daha kötü” Farther / further “daha uzak” Less “daha az” More “daha çok”

9 Comparatives / karşılaştırma
Çok heceli “uzun sıfatlarla karşılaştırma yaparken MORE (daha) kullanılır. Exciting “heyecanlı” Difficult “zor” Beautiful “güzel” MORE exciting “DAHA heyecanlı” MORE difficult “DAHA zor” MORE beautiful “DAHA güzel”

10 Small küçük Smaller daha küçük Smaller THAN –DEN daha küçük Long uzun Longer daha uzun Longer THAN –DEN daha uzun Safe güvenli safeR daha güvenli Safer THAN –DEN daha güvenli

11 Happy mutlu happIER daha mutlu Happier THAN –DEN daha mutlu Good iyi Better daha iyi Better THAN -DEN daha iyi Difficult zor MORE difficult DAHA zor MORE difficult THAN -DEN daha zor

12 E x a m p l e Heavy “ağır” heavİer “daha ağır”
heavİer THAN –DEN daha ağır Berk is heavier than Osman. “Berk Osman’dan daha ağırdır.”

13 E x a m p l e Short “kısa” shortER “DAHA kısa”
shortER THAN “-DEN daha kısa” Berkan is shorter than Kadir. “Berkan Kadir’den daha kısadır.”

14 E x a m p l e Beautiful “güzel” More beautiful “daha güzel”
More beautiful than “-den daha güzel” Ayşe is more beautiful than Ayça. “Ayşe Ayça’dan daha güzeldir.”

15 SUPERLATIVES / En üstünler “en ler”
Tek heceli sıfatlarda; The …..-est “EN” Small “küçük” The smallEST “en küçük” Long “uzun” The longEST “en uzun”

16 SUPERLATIVES / En üstünler “en ler”
Happy “mutlu” THE happIEST “en mutlu” Fat “şişman” THE fatTEST “en şişman” Good “iyi” THE best “en iyi”

17 SUPERLATIVES / En üstünler “en ler”
Çok heceli sıfatlarla; THE MOST …….. “en ……” Beautiful “güzel” The most beautiful “en güzel” Expensive “pahalı” The most expensive “en pahalı”

18 SUPERLATIVES / En üstünler “en ler”
important “önemli” The most important “en önemli” Careful “dikkatli” The most careful “en dikkatli”

19 IRREGULAR ADJECTIVES Düzensiz “-the …est ya da the most… almayan” sıfatlar
Good “iyi” Bad “kötü” Far “uzak” Little “az” Many/much “çok” A lot of “çok” The best “en iyi” The worst “en kötü” The farthest / furthest “en uzak” The least “en az” The most “en çok”

20 E x a m p l e Nurşen is the tallest student in the class.
“Nurşen sınıftaki en uzun boylu öğrencidir.” Hasan is THE shortEST student in the class. “Hasan sınıftaki en kısa boylu öğrencidir.”

21 E x a m p l e BMW is the most expensive car in the world.
China is the most crowded country in the world. “Çin dünyadaki en kalabalık ülkedir.” BMW is the most expensive car in the world. “Bmw dünyadaki en pahalı arabadır.”


"COMPARATIVES and SUPERLATIVES" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları