Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler."— Sunum transkripti:

1 Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler

2 Ömer'in cümlesinde altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? a)Herkesin zevkle izlediği bir yarışmaydı. b)İşe başladığı günkü heyecanı unutulmaz. c)Zorlu geçen maçı takımımız kazandı. d)Sabırsızlıkla sınav sonucunu bekliyor.

3 Kar yağdığından köy yolları kapandı. O an, benden mutlu biri daha yoktu. Belki ben de sizinle gelirim. Tiyatro oyununa gitmek için bilet aldım.  Yukarıdaki cümlelerde, aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisine yer verilmemiştir? A) Amaç B) Karşılaştırma C) Neden-sonuç D) Pişmanlık

4 Okullardaki edebiyat ve Türkçe öğretmenlerinin, öğrencileri için yapacağı en önemli iş; onları dilin içinden geçecekleri yolun başına getirmek ve bu yolculuk için yüreklendirmek olmalıdır. Çocukları, dilin büyüsünü tattıracak metinlerle tanıştırır, sözcüklerin sesini dinlemeyi, onları sevip okşamayı öğretirlerse, ötesi gerekmez.  Yazara göre, aşağıdakilerden hangisi, ede­biyat ve Türkçe dersi öğretmenlerinin, öğrencileri için yapması gerekenlerden biri değildir? a)Dil konusunda öğrencilere yol göstermek b)Öğrencileri bu alanda yüreklendirmek c)Öğrencilere güzel edebiyat metinleri sunmak d)Öğrencileri yazar olmaya özendirmek

5 Sanırım ki günler güzel gelecek, Her zaman böyle sarı sonbahar olmayacak; Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum Derim ki "Sıkıntılar duradursun! Şairliğimle yetinir, Avunurum.“  Yukarıdaki dizelerin şairiyle ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)Gelecek günlerden umutludur. b)Yoksulluğu onu üzmektedir. c)Hâlinden şikâyetçi değildir. d)Hayatı sevmektedir.

6 Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? a)İyi bir yazar olmak, iyi bir okur olmaya bağlıdır. b)Sanatçı, toplum sorunlarını yüreğinde hissedendir. c)İki uygarlığın tarihsel gelişimi anlatılıyor bu eserde. d)Hata yapmak, yaşamak için gereklidir.

7 Bir duyuya ilişkin bir kavramın, başka bir duyuya aktarılmasına "duyular arası aktarma" denir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, yukarıdaki resme ilişkin duyular arası aktarma yapılmıştır? a)Bu söz üzerine sert bir bakış attı. b)Bize hep yumuşak sesle hitap eder. c)Senin tatlı gülüşünü hiç unutmayaca­ğım. d)Acı sözleri hepimizi çok üzdü

8  Berkin cümlesinde yer alan kaç numaralı sözcükte, yazım yanlışı yapılmıştır? A) I B) IIC) IIID) IV

9 Bir gün, bildiğimiz bütün sözcükleri unutup dilsiz kalsak dünyada, yaşamın anlamı nice olurdu? Sanırım bir uzvunu, mesela kolunu, bacağını yahut gözlerini yitirmekten daha büyük acılar, daha derin yoksunluklar duyardık. Muhtemelen anlamsız bir boşluğun ortasında, taş gibi, ağaç gibi dikilir ve acı bir feryat koparırdık.  Yukandaki parçanın konusu, aşağıdakilerden hangisidir? a)Öğreneceğimiz her dilin, bizi diğer insanlardan ayırdığı. b)Sözcüklerin hayatımızdaki önemi c)Dilsiz insanların çektiği sıkıntılar d)Bir dil bilmenin faydaları

10 Şiir okumak, okumaların en zoru olmalıdır. Şiir okuru, şiiri kendi dilinde çoğaltmaya; dizeler arasında kendi sesini bulmaya koyulur. Okumayı anlamlı kılan da bu çoğaltma çabasından aldığımız tattır. Her okur, şiiri kendi birikimi, duyarlılık çerçevesi ve zihni kabiliyetleriyle yorumlamaya çalışır.  Yukarıdaki paragrafta aşıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? a)Her okur, şiiri kendi aklına ve birikimine göre algılar. b)Şiir, okunup algılanması zor bir edebi türdür. c)Şiir, toplumun her kesiminden insana hitap edebilir. d)Şiir, diğer türlerden daha çok rağbet görmektedir.

11 Diyar'ın sözlerinde numaralandırılmış yerlerden hangisine, farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A)I B ) II C) III D) IV

12 "Klasikleşmiş bir eser, en az iki kez okunmadıkça okunmuş sayılmaz." cümlesiyle anlamca özdeş cümle aşağıdakilerden hangisidir? a)Anlaşılması zor eserlerin değeri büyüktür. b)Klasikler, tek okunuşta özümsenebilecek eserler değildir. c)Klasik eserlerin anlaşılırlığı, okura göre değişir. d)Klasik eserler, kısa aralıklarla sürekli okunmalıdır.

13 Ali'nin okuduğu paragrafta, aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisi kullanılmıştır? A) Betimleme C) Tartışma B) Öyküleme D) Açıklama

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayrıı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazılmıştır? a)Öğrencilerin birçoğu geziye katılacak. b)Birkaç ay sonra askerden dönüyor. c)Biraz süt ve bir dilim kek ister misin? d)Birtakım elbise ve güzel bir çift ayakkabı aldık.

15  Yağız'ın cümlesinde boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun söz öbeği, aşağıdakilerden hangisidir? A) el yordamı C) el birliği B) göz ucu D) göz ardı

16 Nisan, adında eylemsi bulunmayan bir kitap okumak istemektedir. Buna göre Nisan, aşağıdaki kitaplardan hangisini okumalıdır?

17 I.Koç Köroğlu girdi meydan almaya II.Nara vurup düşmanına dalmaya III.Yemin ettim yedi derya dalmaya IV.Doldurun denizi basın kılıncı  Yukarıda numaralandırılmış mısraların hangisinde, birden çok eylemsi vardır? A) I B) II C) III D) IV A) I

18  Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? a)Bağlar, bahçeler onun dedesine aitti. b)Kalemlerden ona da iki adet alalım. c)Adam işin karşılığında bir çek yazdı. d)Uzun saçlı kızı tanıyor gibiyim.

19  Birinci katta denize bakan odaların birinde, lavanta çiçeği, Girit sabunu ve eski sandık kokan temiz, yumuşak çarşaflarıyla insana tek başına dinlenme hissi veren bir yer yatağı yapmışlardı. Işığı söndürünce mehtabın odanın içine dolduğunu gördüm.  Yukarıdaki paragrafta, aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir? A) Görme C) Dokunma B) İşitme D) Koklama

20  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ecek" eki diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? a)Gelecek günlerimiz umut dolu. b)Yarışmaya katılacak öğrencimiz, o. c)Az sonra görecek, sürpriz neymiş. d)Satılacak dairemiz işte bu.

21  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ihtimal anlamı yoktur? a)Uçağı, bu sıralar Ankara'ya inmiş olabilir. b)Kurallara uyarsa, bu evde kalabilir. c)Gelmediğine göre işi çıkmış olmalı. d)Ailem bu akşam bana sürpriz yapabilir.

22 I.Tüm yaşananları açık açık anlattı. II.Onu yanında istemediği besbelli. III.Aslında bu konu bizim için önemli. IV.Bu ödülü hak ettiği apaçık ortada.  Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili söz ve söz gruplarından hangileri, aynı anlamda kullanılmıştır? A) l-ll B) l-IV C) ll-IV D) lll-IV

23  "Eve gelirken bir de ekmek al." cümlesinde yer alan altı çizili eylemsinin anlam ve tür olarak benzeri, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? a)Yaşamak zor; ama güzel bir iştir. b)Hayatta her şeyi yaşayarak öğren. c)Sıkılınca hayatında değişiklik yaptı. d)Yaşayan insanlar bilir derdi, tasayı.

24  Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? a)İlham perisinin, insanın yoluna ne zaman çıkacağı belli olmaz. b)Bir yazarın evinin sözcük uğultularıyla dolu olduğuna inanırım. c)Bir şiir, bir hikâye okurken damak tadı gelişmiş olanların da işi kolay değildir. d)Şiirden kopmayagörsün insan, sözcükleri, yaşamı eskimiş bulmaya başlar.

25  Yukarıdaki cümleye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? a)Sıfat eylem kullanılmıştır. b)Öneri cümlesidir. c)Olumsuz bir eleştiri yapılmıştır. d)Birden fazla sıfat kullanılmıştır.

26 Yukarıdaki dizeler, konusuna göre hangi şiir türüne aittir? A) Lirik C) Satirik B) Epik D) Didaktik

27 Bu apartmanın kaçıncı katında "ki"'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A)l. B) II. C) III. D) IV

28 YANITLAR 1c 2d 3d 4b 5c 6a 7c 8b 9a 10a 11b 12a 13d 14a 15a 16b 17b 18b 19c 20b 21b 22c 23c 24c 25a 26b


"Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları