Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM"— Sunum transkripti:

1 TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM

2 BİLİNMESİ GEREKENLER Sanat sanat içindir anlayışıyla eserler vermiştir. Dil ağırdır. Batı edebiyatının savunmuşlardır.Batı edebiyatı örneklerini başarıyla ortaya koymuşlardır. Romanda realizmin tesiri şiirde ise romantizmin tesiri görülür. Kölelik ,cariyelik ve yanlış batılılaşma bu dönem romanlarında işlenen konulardır. Bu dönem sanatçıları :siyaset ve toplum sorunları ile ilgilenmemişler ,yalnızca edebiyatla ilgilenmişlerdir.

3 RECAİZADE MAHMUT EKREM
2. DÖNEM SANATÇILARI RECAİZADE MAHMUT EKREM ABDÜLHAK HAMİT TARHAN NABIZADE NAZIM SAMİ PAŞAZADE SEZAİ MUALLİM NACİ

4 R. MAHMUT EKREM (1847_1914) Şiir,roman ,hikaye ,eleştiri ,edebi bilgiler ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Şiirlerinde hüzün ve elem vardır. Hüzünlü duygular ,ölümü hatırlatan tabiat manzaraları ,solgun güller ,küçük kuşlar şiirinde işlediği konulardır. Şiirde kulak için kafiye görüşünü savunur. Şiir alanında fazla başarılı değildir,nesirde başarılıdır. Eserleri: İlk realist roman yazarıdır. Araba Sevdası eserde bilgisizce batıyı taklit eden Bihruz Bey’in ne hallere düştüğü anlatılır.Yer yer realist çizgilerle ve ince bir eleştiriye böyle insanlar göz önünde serilir. Zemzeme’lere karşı Muallim Naci Demdeme adlı kitabında yazmıştır. Şiirleri : Nağme-i Seher ,Yadigar-ı Şebap . Zemzeme bir diğer eseri de oğlu Nihat için yazdığı şiirlerini ve nesirlerini de topladığı Pejmürde’dir. Tiyatroları: Afife Anjelik ,Vuslat, Atala ve Çok Bilen Çok Yanılır. Hikaye : Muhsin Bey ve Şemsa Eleştiri : Takdir-i Elhan Edebi bilgiler: Talim-i Edebiyat Ayrıca birçok romantik Fransız şairinin şiirlerini Türkçe’ye çevirmiştir.

5 A. HAMİT TARHAN(1852_1937) Divan şiirini sona erdiren sanatçıdır.
Batı şiirindeki yenilikleri Türk şiirine uygulamıştır. Divan şiirinin nazım şekilleriyle kafiye düzenini kullanmamıştır. Romantizmin etkisindedir. Şiirinde taşkınlık ve yücelik ,söyleyişte tezat onun şiirinin en büyük özelliğidir. Tezat sanatını çok kullanmıştır.Tezatlar şairidir. Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli yer tutar. Hayat,tabiat,ölüm,ve insanlık gibi konuları işlemiştir.Ölüm şiir estetiğini oluşturur. Önemli şiirleri:Makber, Sahra, Belde, Baladan Bir Ses ,Garam, Ölü ,Hacle Tiyatroları oynamak için değil,okunmak içindir. Tiyatrolarında insanların yanında ölüler ,ruhlar ve hayaletler de yer alır. Tiyatrolarında Milli, İslam Tarihi ile ilgili egzotik konuları işlemiştir. Bazı tiyatrolarında Shakespeare’nin etkileri görülür.Dram türünde eserler vermiştir. Tiyatroları manzum ve düzyazı şeklindedir. Şair-i Azam olarak bilinir. Eserleri: Macera’yı aşk ,Tarık ,Finten ,Liberte , Hakan ,Tezer ,Nesteren

6 SAMİ PAŞAZADE SEZAİ(1860_1936)
Batı edebiyatında yazdığı hikayeleri tanınır. Hikayelerinde Fransız realistlerinden izler vardır. Eserleri: Sergüzeşt(roman) Dilber adındaki esir kızın çalıştığı evin oğluyla aralarında doğan mutsuz aşkı ve acı sonu anlatır.Romanda realizm ve romantizm kendini hissettirir.Gözlemlerden dolayı realist yönü ağır basar. İclal:Bu kitapta yeğeni İclal ‘in ölümü üzerine yazdığı mensur şiirlerini bazı düzyazılarını ve hatıralarını anlatır. Şir (Piyestir.)

7 NABIZADE NAZIM(1862_1893) Realizm ve naturalizm öncüsüdür.
Roman ve hikayeleri ile tanınmıştır. Karabibik (ilk köy romanı kabul edilir.) öyküden uzun, roman kısadır. Kahramanlarını yöresel şiveleriyle konuşturur. Gözlem önemli bir tutar. Yazar , tasvir ve tahlilinde son derece başarılıdır.

8 MUALLİM NACİ  (1850_1893) Eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır. Eski şiirin temsilcisi olarak ün yapmasına rağmen Batılı şiir tarzında da başarılı örnekler vermiştir. Dili sadedir,dili kullanmada başarılıdır. İlk köy şiiri yazarıdır. Recaizade’nin Zemzemelerine karşılık Demdemesi Eserleri: Şiirleri: Ateş-Pare ,Şerare ,Sümbüle ve fürüzandır. Edebi bilgiler: Islahat-ı edebiye Lugat: Lugat-ı Naci 


"TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları