Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE DAHA BİLİNÇLİ HAZIRLIK İÇİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE DAHA BİLİNÇLİ HAZIRLIK İÇİN."— Sunum transkripti:

1 TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE DAHA BİLİNÇLİ HAZIRLIK İÇİN

2 YGS-LYS SİSTEMİ

3 YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) 1. 2.

4 Birinci Aşama Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS)

5 01 Nisan 2012 Pazar günü sınav yapılacaktır. Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile yapılacaktır. (Bu anlamda LYS’ den farklı çünkü LYS’ de birden fazla soru kitapçığı kullanılacaktır.) Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecektir. ( *Her soru için bir ( 1 ) dakika )

6 YGS deki Testler ve İçerikleri

7 Türkçe Testi 40 Soru Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edat-Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi

8 Temel Matematik Testi 40 Soru ( 28 matematik ;12 Geometri ) Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Aritmetiği., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Geometri…vb.

9 Sosyal Bilimler Testi 40 Soru TARİH: (17 soru) İlk çağ medeniyetleri ( Hititler, Lidyalılar, Fenikeliler…vb), Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Devleti, İnkılap Tarihi. COĞRAFYA: (13 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası (Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb) FELSEFE: (10 soru) Temel felsefe kavramları, Felsefe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels.,Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular.

10 Fen Bilimleri Testi 40 Soru FİZİK: (14 soru) Madde ve özellikleri, Vektör,Kuvvet, Kütle, Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Periyodik cetvel…vb BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb

11 Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları (% olarak) Türkçe Matematik Sosyal Fen YGS-1 20 40 10 30 YGS-2 20 30 10 40 YGS-3 40 20 30 10 YGS-4 30 20 40 10 YGS-5 37 33 20 10 YGS-6 33 37 10 20

12 YGS1 ve YGS2 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 1: Bilgisayar öğr, Gemi makineleri, Mekatronik öğr…gibi lisans ve Bilgisayar prog. Biyomedikal cihaz…vb önlisans programları tercih edilebilir. (matematik ağırlıklı sayısal puanıyla) YGS 2 :Ebelik, FTR, Hemşirelik,Metal öğr…gibi lisans ve Anestezi, radyoloji, iklimlendirme…vb önlisans programları tercih edilebilir. (fen ağırlıklı sayısal puanıyla)

13 YGS3 ve YGS4 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, Grafik- Reklam…vb Önlisans programları. (Türkçe ağırlıklı Sözel puanı) YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr. Din kült.Öğr. gibi lisans ve Halı kilim des.,Turzim animasyon, Büro yön.sek. Gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Sosyal ağırlıklı Sözel puanı)

14 YGS5 ve YGS6 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 5: Okul öncesi öğr.. Giyim end.Öğr. Sosyal hizm… Gibi lisans ve Basın yayın tekn. Grafik tas. İnsan kayn.yön…gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı) YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turizm- otelcilik,bankacılık sigortacılık… Gibi lisans ve İşletme yönetimi, muhasebe, bankacılık gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)

15 YGS Her puan türünde 100 ile 500 arasında bir puan hesaplanacaktır. Ön lisans ve Açık Öğretim programlarına giriş için gerekli taban puan 140, Lisans programlarına giriş için ise taban puan 180’dir

16 YGS Ne İşe Yarar? Ön lisans programları, tüm Açık Öğretim programlarını tercih etmek için; LYS sınavlarına katılmak için alınacak bir taban puan için; YGS puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etmek için; Buradan alınacak puan LYS puanına eklenerek nihai puan oluşur.

17 YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Türkçe Temel Mat. ( 40 Soru )Sosyal Bil. ( 40 Soru )Fen Bil. ( 40 Soru ) MatematikGeometriTarihCoğrafyaFelsefeFizikKimyaBiyoloji 4028121713101413 Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI Puan TürüTürkçeMatSosyalFenBölüm Örnekleri YGS-120% 40% 10% 30% Bilgisayar prog-öğremenliği., makine, optisyenlik… YGS-220% 30% 10% 40% Hemşirelik, FTR, Otopsi yard ı mc., ka ğı t teknolojisi, diyaliz, eczane hizmetler,anestezi,radyoloji YGS-3 40% 20% 30% 10% Adalet, grafik ve reklamc ı l ı k, yerel yönetimler… YGS-4 30% 20% 40% 10% İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm animasyonu, çocuk geli ş imi, a ş ç ı l ı k… YGS-5 37%33% 20%10% Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik tasar ı m ı, hava lojisti ğ i… YGS-6 33%37% 10%20% Uluslar arası tic., finans,T ı bbi Dök. ve aromatik bitkiler, su ürünleri, d ış ticaret…

18 İkinci Aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

19 16 Haziran 2012 LYS-1 (Matematik) ve LYS-5 (Yabancı Dil) 17 Haziran 2012 LYS-4 (Sosyal Bilimler) 23 Haziran 2012 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 24 Haziran 2012 LYS -2 (Fen Bilimleri) Bu sınavların her birinde birden fazla farklı test kitapçığı kullanılacak olup; birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste geçilecektir. – Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş olacaktır.

20 LYS Sınav Günlüğü 16 Haziran 2012 Sabah Oturumu: Matematik-Geometri Sınavı 16 Haziran 2012 Öğleden Sonraki Oturum: Yabancı Dil Sınavı 17 Haziran Pazar 2012 LYS-4 Sabah Oturumu: Sosyal Bilimler Sınavı

21 LYS Sınav Günlüğü 23 Haziran 2012 LYS-3 Sabah Oturumu: Edebiyat-Coğrafya Sınavı 24 Haziran 2012 LYS -2 Sabah Oturumu:Fen Bilimleri Sınavı yapılacaktır.

22 Matematik+Geometri Sınavı Matematik testi 50 Soru75 dakika Geometri testi 30 Soru (8’i analitik Geometri) 45 dakika TOPLAM80 Soru120 dakika

23 Matematik+Geometri Sınavı Matematik soruları:(50 soru) Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.) 22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir. Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips, çember denklemi vb. Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik ve Geometri sınavı konularını içermemektedir.

24 Fen Bilimleri Sınavı Fizik testi30 Soru45 dakika Kimya testi30 Soru45 dakika Biyoloji testi30 Soru45 dakika TOPLAM90 Soru135 dakika

25 Fen Bilimleri Sınavı FİZİK : Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan-Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları… KİMYA: Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler… BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas-Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim…

26 YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-2 ( Fizik + Kimya + Biyoloji ) Türkçe Temel Mat.SosyalFenMatGeoFizikKimyaBiyo Prog. Say ı s ı Kont. MF-1 11165826131065 2017 438 MF-2 11 5131671312 3137 521 MF-3 11 7 135 1415 2426 514 MF-4 11146922111395 9461 739 ORT. 11135,810,319,3912,310,39,3 169 143 212 LYS’de Puanlar - MF(Sayısal) ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)

27 MF1 ile öğrenci alan programlar: (matematik-geometri ağırlıklı) Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği, iç mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb MF2 ile öğrenci alan programlar:(fen-matematik ağırlıklı) Biyoloji/öğr., deri müh. fizik/ögr., kimya/öğr/müh, su ürünleri… MF3 ile öğrenci alan programlar:(fen-matematik ağırlıklı-sağlık) Tıp, diş hekimliği,eczacılık… MF4 ile öğrenci alan programlar:(matematik-fizik-geometri ağırlıklı müh.) Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik… Mühendislikleri,

28 Edebiyat, Coğrafya Sınavı Türk D. ve Ed. testi56 Soru85 dakika Coğrafya-1 testi24 Soru35 dakika TOPLAM80 Soru120 dakika

29 Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı Edebiyat konuları: İslam Öncesi Türk ed., İslam etkisindeki Türk ed.,Divan ed., Halk ed.batı ed. edebi akımlar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli ed…vb Cografya1: Türkiye coğrafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın iklimi, bitki örtüsü,şekli ve hareketlerinden de soru gelmektedir.

30 YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) Türkçe Temel MatSosyalFenMatGeo Türk D. ve Edeb. Co ğ r-1 Prog Say ı s ı Kont TM-1 1416552510187 7553 807 TM-2 14 75228 8 3325 232 TM-3 1510 51872510 2116 886 ORT. 14,313,37,3521,78,321,78,3 12995 925 LYS’de Puanlar - TM ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)

31 TM1 ile öğrenci alan programlar: (Matematik ağırlıklı) Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme, Ekonometri. TM2 ile Öğrenci alan programlar. (Matematik-Edebiyat Ağırlıklı) Kamu Yön., Hukuk,Uluslar arası iliş., Siyaset bilimi, Sınıf öğretmenliği, iç mimarlık vb. TM3 ile Öğrenci alan programlar: (Edebiyat-Matematik Ağırlıklı) PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji,vb

32 Sosyal Bilimler Sınavı Tarih testi :44 Soru65 dakika Coğrafya-2 testi : 16 Soru25 dakika Felsefe Grubu testi: 30 Soru 10 psikoloji 10 Sosyoloji 10 Mantık 45 dakika TOPLAM :90 Soru135 dakika

33 Sosyal Bilimler Sınavı Tarih Konuları: İlk çağ uyg., Genel Türk T., İslam T., Türkiye T., Osmanlı T., Kurtuluş T., İnkılap T., Güncel olaylar. Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları.

34 YGS LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) LYS-4 ( Tarih + Fels Grb + Coğr-2) Türkçe Temel Mat.SosyalFen Türk D. ve Edeb. Co ğ r-1 Tarih Co ğ r-2 Felsefe Grubu Prog. Say ı s ı Kont TS-1 1310125158 7 4223 927 TS-2 18611525515510 1221 083 ORT. 15,5811,55206,515612,5 5445 010 LYS’de Puanlar - TS ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)

35 TS Grubu Puan Türleri TS1:(Sosyal Bilimler ağırlıklı:Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu) Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Basın yayın, Coğrafya/öğr., Gazetecilik, Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve tanıtım, Radyo, Sinema tv, sosyal bilgiler öğr…vb TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı) TDE/Türkçe öğrtetmenliği,Halkbilim,Tarih/Öğrt., Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb

36 Puan Türleri YGS LYS-5 (Dil) Prog. Say ı s ı Kont. TürkçeT. Mat.SosyalFen D İ L-1 1569565 1513 978 D İ L-2 25713550 252 113 ORT. 206,511557,5 4016 091 LYS’de Puanlar - DİL ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)

37 Yabancı Dil Puan Türleri Dil1 :Alman Dili Edb. / Öğrt, Amerikan Kül. Ed., İngiliz Dil Edb. / Öğrt., Fransız Dil ve Edb.,Mütercim Ter., Çeviri Bilim, Dilbilim, Turist Rehberliği, Dil2 :Arnavutça, Arap dili, Boşnak, Bulgarca Yunan, Fars, Gürcü, Hırvat, Hungaroloji, İspanyol, Japon, Leh, Latin dilleri, Yunan Dil- Edb. / öğr

38 LYS - 1MatematikGeometri LYS - 2FizikKimyaBiyoloji LYS - 3Türk Dili ve Edeb.Coğrafya-1 LYS - 4TarihCoğrafya-2Felsefe Grb. LYS - 5Yabancı Dil Not: Her testin kitapçığı ayrı ayrı dağıtılacak. LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK? LYS - 1LYS - 2LYS - 3LYS - 4LYS - 5 Süre Toplam Soru80 Soru90 Soru80 Soru90 Soru80 Soru Matematik50 75 120 Dk. Geometri + Analitik22+845 Fizik 30 45 135 Dk. Kimya3045 Biyoloji3045 Türk Dili ve Edeb. 56 85 120 Dk. Coğrafya - 12435 Tarih 44 65 135 Dk. Coğrafya - 21625 Felsefe Grb.3045 Yabancı Dil 80120 Dk.

39 YGS – 1 YGS – 2 YGS – 3 YGS – 4 YGS – 5 YGS – 6 MF – 1 MF – 2 MF – 3 MF – 4 TM – 1 TM – 2 TM – 3 TS – 1 TS – 2 DİL – 1 DİL – 2 YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK. YGSLYS AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl. ( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…) 4 Yıllık Bölümler

40 Hangi Alan Mezunu Hangi Sınava Girerse İyi Olur Sayısal alan mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS2(Fen Bil) Eşit Ağırlık alan Mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS3(Ed-Coğ.) Sözel alan mezunları: YGS, LYS3 (Ed-Coğ.), LYS4 (Sosyal Bil) Yabancı Dil alan mezunları: YGS, LYS5 (Yabancı Dil)

41 Psik. Dan. Reh. Bölümü okumak isteyen öğrenci LYS - 1 Süre Toplam Soru80 Soru Matematik5075 120 Dk. Geometri + Analitik22+845 LYS - 3 Süre Toplam Soru80 Soru Türk Dili ve Edeb.5685 120 Dk. Coğrafya - 12435 Nisan ayında YGS’ ye girecek. Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-3 Puanı)

42 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak puan aralığı 100 – 500 olacaktır.. 100-500 arasında hesaplanan AOBP 0,15 ile çarpılacak ve en son 15-75 puan aralığında bir puan ortaya çıkacaktır.

43 Yerleştirme puanları LYS ve YGS deki her puan türünden alınabilinecek en yüksek puan 500 olacaktır. AOBP den de alınabilecek en yüksek puan 75 olacağından, yerleştirmede karşımıza çıkabilecek en yüksek puan 575 olacaktır. Örnek; Tıp fakültesine girmek isteyen bir öğrenci MF3 puan türündeki tüm soruları doğru cevaplarsa 500 MF3 puanı ve eğer okul birincisi ise 75 puan da okuldan alarak toplam 575 puan almış olacak.

44 Öğrencilere Öneriler * YGS, LYS’ ye %40 katkı sağlamaktadır * Soru sayısının fazla olması konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerektirebilir. Tüm konuları ayrıntılı çalışmak gerekir. * YGS ve LYS ye çalışırken okul derslerini ihmal etmeyin. Okul derslerini ihmal etmeniz yazılılardan düşük notlar almanıza, bu da AOBP‘ nizin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) düşmesine sebep olacaktır. Yerleştirme puanınızın yüzde 13'ünün AOBP‘ den geldiğini unutmayın. * İlk yılınızda üniversite sınavını kazanmayı hedeflemelisiniz.Okul dersleriyle birlikte üniversite sınavına hazırlanmanın zor olduğunu düşünerek hayallerinizi ertelemeyin. 12. sınıfta gördüğünüz konular zaten sınavda karşılaşacağınız konulardır. Okul derslerinize çalışırken aynı zamanda üniversite sınavına da çalışmış oluyorsunuz.

45 TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI


"TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE DAHA BİLİNÇLİ HAZIRLIK İÇİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları