Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 5 OKUL. BÖLÜM 5 OKUL Okulun DDB’ye yol açmadaki rolü özellikle eğitimciler OKUL İLE İLGİLİ ETMENLERİN NEDENSEL AÇIKLAMALAR OLARAK ELE ALINMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 5 OKUL. BÖLÜM 5 OKUL Okulun DDB’ye yol açmadaki rolü özellikle eğitimciler OKUL İLE İLGİLİ ETMENLERİN NEDENSEL AÇIKLAMALAR OLARAK ELE ALINMASI."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 5 OKUL

3 Okulun DDB’ye yol açmadaki rolü özellikle eğitimciler
OKUL İLE İLGİLİ ETMENLERİN NEDENSEL AÇIKLAMALAR OLARAK ELE ALINMASI Okulun DDB’ye yol açmadaki rolü özellikle eğitimciler için çok önemlidir. Toplumumuzda, okul başarısızlığı, kişisel başarısızlıkla eşdeğerdir. Okul ortamı sadece sosyal gelişim için önemli değildir, aynı zamanda eğitimcilerin doğrudan kontrol sağlayabildikleri bir ortamdır.

4 ZEKÂ Bir grup olarak DDB olan öğrenciler, zekâ testlerinde ortalamanın altında puan almakta ve akademik anlamda düzeylerinin altında başarı göstermektedirler.

5 ZEKÂ Duygusal ve Davranışsal Bozuklukları Olan Öğrencilerin Zekâları
Birçoğu, belirli sosyal becerilerden yoksundur. Sergiledikleri davranışlar okul başarısına ters düşmektedir.

6 ZEKÂ Duygusal ve Davranışsal Bozuklukları Olan Öğrencilerin Zekâları
Bozulmuş davranışlar ve başarısızlık birbirlerini karşılıklı olarak etkiliyor gibi görünmektedir. Bireysel düzeyde hangisinin hangisini etkilediğinden çok birbirleriyle ilişkili olduklarını fark etmek önemlidir.

7

8 AKADEMİK BAŞARI Akademik başarısızlık ve düşük zekâ, antisosyal davranışlar ile veya davranım bozuklukları ile birlikte olduğunda, yetişkinlikteki sosyal uyum problemlerinin ortaya çıkma olasılığını artırmaktadır.

9 SOSYAL BECERİLER İnsanların başkalarına çekici gelmesini sağlayan ve kişilerarası güç durumlarla etkili bir şekilde baş edebilmelerini sağlayan sosyal becerilere olan ilgi, asırlardan beri olmasa da, eskiden beri süregelmektedir.

10 SOSYAL BECERİLER Açıkçası, DDB olduğu düşünülen insanlar belirli yaşamsal sosyal becerilerden yoksundurlar. Buna karşın, bu becerilerin neler olduğu sıklıkla o kadar da açık olmamaktadır. Bireylerin gereksinim duyduğu sosyal becerilerin nasıl öğretileceği ise daha da anlaşılmazdır.

11 SOSYAL BECERİLER Okul Başarısının ve Başarısızlığının Davranışsal Yordayıcısı Sınıf davranışları ile akademik başarı veya başarısızlık arasındaki nedensel ilişki tam anlamıyla açık değildir. Davranışları değiştirmek, akademik becerilerdeki performansı artırmak umuduyla öğretmenlerin ve eğitim araştırmacılarının sıklıkla kullandığı bir strateji olmasına karşın, akademik becerilerin doğrudan değiştirilmesinin başarısızlığı önlemek veya yetersizlikleri ortadan kaldırmak için en etkili yol olduğu kanıtlamıştır.

12 SOSYAL BECERİLER Okul Başarısının ve Başarısızlığının Davranışsal Yordayıcısı Okuldaki başarı ve başarısızlık, bir dizi akademik ve sosyal özellikle ilişkilidir. Başarısı düşük olan ve sosyal olarak başarısız olan öğrenciler şu özellikleri sergileyebilirler:

13 SOSYAL BECERİLER Okul Başarısızlığı ve Sonraki Uyum
Vurgulamak gerekirse, düşük ZB ve okul başarısızlığı tek başlarına, davranım bozukluğuyla birlikte olduklarına kıyasla, yetişkin psikopatolojisinin yordayıcıları değillerdir. Bir çocuk göreceli olarak zeki değilse başarısız ise ve hayli saldırgan veya aşırı derecede içe kapanıksa çocuğun dışarıdan görünüşü cidden çok kötüdür.

14 SOSYAL BECERİLER Okul Başarısızlığı ve Sonraki Uyum
Eğer davranım bozukluğu okul başarısızlığı ile desteklenirse, okul başarısızlığını önleme programları antisosyal davranışları önlemeye de katkıda bulunacaktır.

15 ZEKÂ, BAŞARI VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞLAR
Antisosyal davranışların, düşük zekânın ve düşük başarının karmaşık bir şekilde birbirleriyle ilişkili olduğu düşünüldüğünde, bunların üçünün belirgin karşılıklı ilişkilerini açıklığa kavuşturmak önemli olabilir.

16

17 OKULLARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARA KATKISI
Ailesel ve biyolojik etmenler gibi okul da diğer etmenlerden bağımsız olarak işlemez. Buna karşın, davranışsal güçlükleri daha olası yapan, dışa vuruk davranmayı veya diğer duygusal veya davranışsal problemleri azaltmak için değiştirilebilecek öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen davranışlarını ve sınıf koşullarını belirleyebiliriz.

18 OKULLARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARA KATKISI
Okul, aşağıdaki yollardan bir veya daha fazlasıyla uyumlu olmayan davranışlara katkıda bulunabilir:

19 Beklentilere ilişkin problem iki yönlüdür. Bunlardan
OKULLARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARA KATKISI Öğrencilere Karşı Uygun Olmayan Beklentiler İçinde Olma Beklentilere ilişkin problem iki yönlüdür. Bunlardan birisi; öğretmenlerin öğrencilerine yönelik neye inanmaları gerektiğinin etkileri (özellikle tanısal veya yönetimsel etiketlerin olası yanlı etkileri), diğeri ise davranışa ve akademik performansa ilişkin öğretmenlerin sınıf standartlarıdır.

20 OKULLARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLARA KATKISI
Diğer Önemli Alt Başlıklar Etiketlerin Etkileri Sınıf Standartlarının Etkileri Tutarsız Davranış Yönetimi İşlevsel Olmayan ve İlgisiz Becerilere Yönelik Öğretim Önemli Becerilerde Etkili Olmayan Öğretim Zararlı Pekiştireç Tarifeleri Okuldaki Davranıma İlişkin İstenmedik Modeller

21 EĞİTİMCİLER İÇİN DOĞURGULARI
DDB olan öğrencilerin öğretmenleri, zihinsel ve akademik olarak ortalamanın altında olduğu kadar sosyal davranışlarda da aykırı olan öğrencilerle çalışmak için hazır olmalıdırlar.

22 öğretebilme becerilerini de gerektirir.
EĞİTİMCİLER İÇİN DOĞURGULARI Bu öğrencilere öğretim yapmak, zihinsel ve akademik düzeyleri çok geniş bir yelpazede olan öğrencilere öğretim yapabilme becerisini gerektirdiği kadar, okulda başarılı olmayı sağlayacak iyi çalışma alışkanlıkları, dikkat stratejileri ve bağımsızlık gibi sosyal ve akademik olmayan davranışları öğretebilme becerilerini de gerektirir.

23 EĞİTİMCİLER İÇİN DOĞURGULARI

24


"BÖLÜM 5 OKUL. BÖLÜM 5 OKUL Okulun DDB’ye yol açmadaki rolü özellikle eğitimciler OKUL İLE İLGİLİ ETMENLERİN NEDENSEL AÇIKLAMALAR OLARAK ELE ALINMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları