Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA
Araştırmacı, yapacağı çalışmanın nicel veya nitel olması durumuna göre bir öneri hazırlar. Bu iki farklı yönteme göre hazırlanacak önerilerin yapıları da birbirinden farklıdır. Araştırma önerisi, bir çalışmanın doğru yapılabilmesinin ilk şartıdır. Bir plan olarak kabul edilen bu önerilerde, araştırmacının yaptığı ve yapacağı her işlemi anlatması ve göstermesi gerekmektedir (Üstündal ve Gülbahar, 1997). Araştırma önerisi hazırlamaya başlamadan önce hangi başlıkların yer alması gerektiği belirlenmelidir. Eğitim bilimlerinde genel olarak bir araştırmada aşağıdaki başlıklara yer verilmesi gerekir (Özçelik, 1981).

2 ARAŞTIRMA ÖNERİSİ Araştırmanın Adı Problem ve Alt Problemler Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar Araştırma Yöntemi Süre ve Olanaklar Geçici Çalışma Planı Zamanlaması Kaynakça Ekler

3 Araştırma önerisinde bazı başlıkların açılımları aşağıdaki gibi olmalıdır. Araştırmanın Adı: Çalışmaya verilen ad, araştırmanın konusunu açıkça ve net olarak belirtmelidir. Çok uzun (en fazla kelime), anlaşılması güç ve çok genel olan araştırma adlarının kullanımından kaçınılmalıdır. Tezin adında, araştırma geliştikçe veya kapsam değiştikçe değişiklikler yapılabilir. Fakat bu değişikliklerin gerekçeleri açıklanmalıdır. Problem Durumu: Araştırmacı ele alınacak problemler; bilimsel bilgilere dayalı, merak uyandırıcı, daha önce yapılmamış, yenilik getiren, farklı bakış açılarını ortaya koyan, toplumsal yararları olan konulardan seçilmelidir. Gerçekten de bir problemli durum olmalıdır ve araştırmacı çalışmasıyla bu problemli durumu ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.

4 Araştırmanın Amacı: Çalışmanın amacı, konunun neden araştırıldığını tam olarak açıklamalıdır. Başka bir ifadeyle, araştırma bittiğinde elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiği açıkça belirtilir. Bu başlık altında ne yapılacağı yerine bunun neden yapılacağı ortaya konulmalıdır. Birçok araştırmanın birden fazla amacı vardır. Böyle bir durum söz konusu ise, çalışmanın yöneldiği bu amaçların ayrı ayrı açıklanması gerekir. Araştırmanın Önemi: Çalışmanın önemi, konunun seçiliş nedenlerinin gerekçe gösterilerek açıklanmasıdır. Burada, araştırma konusu ve amacı ile doğrudan ilgili önemli çalışmalara değinilmelidir. Ayrıca önceki çalışmalara atıflarda bulunularak çalışmanın ne gibi katkılar sağladıkları, araştırmanın kuramsal ve uygulamaya yönelik yararlarına değinilmelidir.

5 Araştırmanın Yöntemi: Bu bölümde araştırmanın nasıl yapılacağı üzerinde durulur. Önceki bölümlerde değinilen bilgilere göre yöntem seçimi yapılmalıdır. Önceki bölümde ele alınan araştırma problemlerinin veya hipotezlerin nasıl inceleneceği ayrıntılı olarak açıklanır. Ölçme araçları, veri toplama ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilir. Deneysel bir çalışma yapıldıysa işlem basamakları ayrıntılı olarak yazılır. Kaynakça: Araştırmanın kaynakçası, bilimsel kaynak gösterme sistemlerinden birine uygun olmalıdır. Eğitim bilimlerinde en fazla kullanılan kaynakça gösterimi APA (American Psychological Association – Amerikan Psikoloji Derneği) sitilidir. Öneri hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili önemli olduğu görülen kaynaklara ilişkin temel bilgiler kaynakçada verilmelidir alınmalıdır. Kaynakçada yer alacak çalışmalar, araştırma konusu ile doğrudan ilgili olanlardan seçilmelidir. Eğitim bilimleri için özellikle yabancı literatürden yararlanmak gerekir. Ekler: Çalışmanın metin içinde verilmesi gerekmeyen çeşitli yazışmalar, ölçme araçları, istatistik sonuçları, resimler vs. bu kısımda sunulmalıdır. Daha çok tez ve makale çalışmalarında ekler kullanılır.

6 ALINTI VE KAYNAKÇA YAZIMI Alıntı: Başka kaynaklardan yapılan alıntılar doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki biçimde yapılmaktadır. Doğrudan alıntı; Üç satırı veya 50 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Üç satırı geçen doğrudan alıntılarda ise normal metinden daha içeride ve küçük puntolarla verilir. Doğrudan alıntılarda bu bilgilerin hangi sayfalardan alındığı belirtilir Örnek; Yaman, 2005:127 Dolaylı alıntı; araştırmacı, alıntı yapılan metindeki anlama bağlı kalmak koşulu ile kendi ifade biçimini kullanır ve alıntıyı tırnak veya içten başlayan paragraf kullanmadan normal metnin içinde verir. Bu alıntılarda yazar kendi yorumunu kattığından sayfa numarasını vermeyebilir. Örnek; Yaman, 2005

7 ALINTILARDA KAYNAK GÖSTERİMİ Araştırmalarda başka kaynaklardan yapılan alıntıların kaynağını metin içinde belirtmek gerekir. Aşağıdaki örnekler alıntılardaki kaynakların yazımını göstermektedir. METİN İÇİNDE KULLANIMI Tek Yazarlı Kaynaklar Doğrudan alıntılarda; (Yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı:sayfa numarası). Bu basamaklara uygun çalışmalar; problemleri çözen, karar veren ve sebepleri bilen kişilerin ön plana çıktığını göstermektedir. Yani bilgiyi alan değil, bu bilgiyi geliştiren ve mantıklı biçimde karar alan insanlar ön plana çıkmaktadır (Mallery, 2000:125). veya Robertson’a (2000:49) göre bireyler, problemin içine girdiklerinde problemi çözmek için, özellikle zihinlerinde meydana gelen çözümlerle birçok tahminde bulunurlar.

8 Dolaylı alıntılarda; (Yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı)
Dolaylı alıntılarda; (Yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı). Bu basamaklara uygun çalışmalar; problemleri çözen, karar veren ve sebepleri bilen kişilerin ön plana çıktığını göstermektedir. Bu açıklamaya göre bilgiyi alan değil, bu bilgiyi geliştiren ve mantıklı biçimde karar alan insanların ön plana çıktığı ileri sürülmektedir (Mallery, 2000). veya Robertson’un (2000) belirttiğine göre bireyler, problemi çözmek için aktif olarak sürece dahil olduklarında problemi çözmek için, özellikle zihinlerinde meydana gelen çözümlere bağlı olarak birçok tahminde bulunurlar. Not: Dolaylı anlatımlara bundan sonraki örneklerde ayrıca değinilmeyecektir. Çalışmalarda dolaylı anlatımlar olduğunda sayfa numarası vermenin zorunlu olmadığı unutulmamalıdır.

9 İki Yazarlı Kaynaklar; (İlk yazarın soyadı ve İkinci yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı:sayfa numarası). Dewey problemi, insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır (Baykul ve Aşkar, 1987:41). veya Fogler ve Leblanc (1995:214) bu süreçte etkili ve etkisiz problem çözme çabaları olduğunu, bu çabaları gösteren ve göstermeyen kişilerin farklı özellikleri olduğunu açıklamışlardır. Üç-Altı Yazarlı Kaynaklar Yazar adları, yayındaki sırayla verilir. İkinci defa aynı yayına atıf yapılacaksa ilk yazarın adından sonra “ve diğer.” veya “ve ark.” ibareleri kullanılır. Bu durumda yapılan çalışmaların etkisi üzerinde bazı değişkenlerin kontrolü daha zor olabilmektedir (Uzun, Seçkin, Demir ve Akbaş, 2006:54).

10 Altı ve Daha Çok Yazarlı Kaynaklar; (İlk yazarın soyadı ve diğ
Altı ve Daha Çok Yazarlı Kaynaklar; (İlk yazarın soyadı ve diğ., yapıtın yayın yılı:sayfa numarası). Ölçme araçlarında aranan en temel özellik geçerliğidir. Çünkü geçerlik, bir aracın amaca hizmet etme derecesidir (Adams ve diğ., 2004:334). veya Ölçme araçlarında aranan en temel özellik geçerliğidir. Çünkü geçerlik, bir aracın amaca hizmet etme derecesidir (Adams, et al., 2004:334). Aynı Yazarın/Yazarların Farklı Kaynakları Bir veya daha çok yazardan aynı çalışmada atıf yapılmış ise, en eski tarihten en yeni tarihe doğru sıralama yapılır. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen güçlük olarak tanımlanmaktadır (Aylar, 2001; Aylar, 2004). Direnç elektrik akımına karşı gösterilen güçlük olarak tanımlanmaktadır (Aylar ve Kasap, 2001; Aylar, Kasap ve Yaman, 2004).

11 Kurum Yazarlı Kaynaklar; İlk yapılan alıntılarda kurumun açık adı, yanında kısaltılmış hali ve yayın tarih verilir. Daha sonraki atıflarda ise yalnızca kısaltma ve tarih verilir. Yeni fen ve teknoloji programı yapılandımacılık felsefesine göre hazırlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005:21). İkinci ve daha sonraki atıflarda; Fen ve teknoloji konularının bütünleştirilerek bilimsel okur-yazar bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır (MEB, 2005). Aktarma Yapılan Kaynakları Bir yazarın kaynağına doğrudan ulaşılamadığında, onun görüşleri başka yazarlardan alınarak ifade edilir. Bu tür alıntılarda Aktaran kelimesinin kısaltması Akt olarak kullanılır. Dewey, problem çözmenin bireylerde motivasyonu ve başarıyı artırdığını ifade etmiştir (Akt; Özdemir, 2001). veya Paiget’e göre, somut işlemler dönemindeki çocukların soyut problemleri çözümleme becerileri gelişmemiştir (Akt; Şahin ve Sarı, 2005).

12 METİN SONUNDA KULLANIMI Tek Yazarlı Kitaplar Yazarın soyadı, Yazarın isminin ilk harfi. (Yıl). Kitabın Adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Field, A. (2002). Discovering Statistics Using SPSS. Lpndon: Sage Publications Ltd. veya Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. (2. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi. İki Yazarlı Kitaplar Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., & İkinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Fogler, H.S., & Leblanc, S.E. (1995). Strategies for Creative Problem Solving. USA: Library Of Congress Cataloging in Publication Data. Baykul, Y., & Aşkar, P. (1987). Problem ve Problem Çözme, Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 94.

13 Üç-Beş Yazarlı Kitaplar Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi
Üç-Beş Yazarlı Kitaplar Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., İkinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., & Üçüncü yazarın soyadı, İsminin baş harfi. .. (Yıl). Kitabın Adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Green, S., Salkind, N., & Akey, T. (2000). Using SPPS For Windows, Analyzing and Understanding Data. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River. Altı ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplar Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., & Diğerleri. (Yıl). Kitabın Adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Fogler, H.S., & Diğerleri. (1995). Strategies for Creative Problem Solving. USA: Library Of Congress Cataloging in Publication Data. veya Baykul, Y., & Diğerleri. (1987). Problem ve Problem Çözme, Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 94.

14 Çeviri Kitaplar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı
Çeviri Kitaplar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Kitabın Adı. (Çev: Çevirenin Soyadı, İsminin ilk harfi). Basım Yeri: Yayınevi. Thornton, S. (1998). Çocuklar Sorun Çözüyor. (Çev: Kumrular, Ö.), İstanbul: Gendaş Yayıncılık. Editörlü Kitap Bölümleri Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. (Ed: Editörün Soyadı, İsminin ilk harfi). Kitabın Adı, Basım Yeri: Yayınevi. Pressley, M. (1992). Good strategy instruction is motivating and interesting. (Ed: Krapp, A., Hidi, S. & Renninger, K.A.), The Role of Interest in Learning and Development, Chapter 14, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.

15 SÜRELİ YAYINLAR Tek Yazarlı Makaleler Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Cilti (Sayı), Sayfa aralığı. She, H. C. (2000). The development of a questionnaire to describe science teacher communication behavior in Taiwan and Australia. Science Education, 84 (6), İki Yazarlı Makaleler Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., & İkinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Cilti (Sayı), Sayfa aralığı. Siegel, M. A., & Ranney, M. A. (2003). Developing the changes in attitude about the relevance of science (CARS) questionnaire and assessing two high school science classes. Journal of Research in Science Teaching, 40 (8),

16 Üç-Beş Yazarlı Makaleler Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi
Üç-Beş Yazarlı Makaleler Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., İkinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., & Üçüncü yazarın soyadı, İsminin baş harfi. .. (Yıl). Makalenin adı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Cilti (Sayı), Sayfa aralığı. Smith, L., Sinclair, K. E., & Chapman, E. S. (2002). Students’ goals, self-efficacy, self-handicapping, and negative affective responses: An Australian senior school student study. Contemporary Educational Psychology, 27, Altı ve Daha Fazla Yazarlı Makaleler Birinci yazarın soyadı, İsminin baş harfi., & Diğerleri. (Yıl). Makalenin adı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Cilti (Sayı), Sayfa aralığı. Siegel, M. A., & Diğerleri. (2003). Developing the changes in attitude about the relevance of science (CARS) questionnaire and assessing two high school science classes. Journal of Research in Science Teaching, 40 (8),

17 İnternetten Yapılan Atıflar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi
İnternetten Yapılan Atıflar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Güncellenme veya yayınlanma yılı). Çalışmanın adı. İnternetten alınma tarihi, İnternet sitesinin adresi. Yıldız, M. (2005). Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Erişim tarihi , den ERIC Veritabanından Alınan Makaleler Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Cilti (Sayı), Sayfa aralığı, Alınma tarihi, Veri tabanının ismi. Cluck, M. & Hess, D. (2003). Improving student motivation through the use of the multiple intelligences. Journal of Science Education, 17 (3), , ERIC Document Reproduction Service No. ED

18 Tezlerden Yapılan Atıflar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yılı)
Tezlerden Yapılan Atıflar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Yılı). Çalışmanın adı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi/doktora tezi, Üniversitenin adı, Enstitünün adı, İl. Yaman, S. (2003). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Gazetelerden Yapılan Atıflar Yazarın soyadı, İsminin baş harfi. (Tam yayın yılı). Çalışmanın adı. Gazetenin Adı, Sayfası veya sayfa aralığı. Akyol, T. ( ). Yargı ve Siyaset. Milliyet, 9.

19 Nicel Araştırma Makalesinin Bölümleri
Özet Giriş Yöntem Evren/Örneklem/Çalışma Grubu İşlem basamakları Veri toplama araçları Verilerin analiz yöntemleri Bulgular Tartışma Sonuç ve Öneriler Kaynakça

20 ÖZET Özette ilk cümle çalışmanın amacını içeren ifadeleri açıklamalardır. Neden bu çalışmayı yapmaya ihtiyaç duyulduğu, amacın ne olduğu, bu çalışmayla ne yapılmaya çalışılıyor vb. Bu bilgiler, bir-iki cümle ile açıkladıktan sonra bu bilgilerin nasıl toplandığı açıklanır. Yani hangi yöntemleri kullanarak bu bilgiler elde edilmiştir. Daha sonra bu bilgilerin hangi tür araçlarla ve nasıl toplandığı açıklanır. Hangi sonuçlara ulaşıldığı ifade edilir. Burada çalışmanın başlığı ile ilgili en önemli sonuçları vermek gerekir. Eğer ihtiyaç duyarsan, son cümle bir öneri ile bitirilebilir (Day, 2001). Özet kelime arasında istenmektedir. Farklı dergilerde bu sayılar farklı olabilmektedir.

21 GİRİŞ Bu kısım yapılan çalışmanın ana hatlarının belirttildiği ve ilgili çalışmalardan hareketle amaca doğru bir kuramsal bilgiler bütünü oluşturulan en önemli kısımdır. Girişte en önemli özellik, bilgilerin genelden özele doğru olmasıdır. Örneğin; Sosyal Bilgiler eğitiminde bir yöntem çalışılıyor ise, ilk önce genel olarak eğitim hakkında kısa bir bilgi verilir. Sonra sosyal bilgiler eğitiminin ne olduğu kısaca açıklanır. Daha sonra bu araştırmada kullanılan yöntemlerin sosyal bilgilerde daha önceki uygulamaları hakkında bilgiler sunulur. Bu kısım çok önemlidir. Özellikle yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda neler yapılmış, hangi noktalara temas edilmiş vb. açıklanmalıdır. Girişin en uzun bölümü bu kısım olmalıdır.

22 Çalışmanın amacına geçmeden önce, yapılan literatür taramasında ne gibi noktaların dikkat çektiğine vurgu yapılır. Sizin yaptığınız çalışma ile hangi eksik noktayı tamamlayacağınız açıkça ifade edilir. Yani çalışmanın amacının ne olduğu belirtilir. Böylece bu bölümün sonunda amacını ifade eden bir-iki cümle ile giriş tamamlanmış olur. Girişte sayfa sınırlaması yapmak gerekirse; eğitim çalışmalarında 1 ila 2,5 sayfa arasında olması mümkündür.

23 Giriş, bir şekille gösterilecek olursa aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmalıdır:
Konuyla ilgili genel bilgiler verilir. İyi ve temel kaynakçalar kullanılmalıdır. Konuyla ilgili biraz daha özel bilgiler verilir. Yapılan çalışmanın konusu yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla ayrıntılı olarak irdelenir Şimdiye kadar yapılan ve bu araştırmayla ilgili olan yurt içi ve yurt dışı çalışmaların önemli sonuçları ifade edilir. Bu çalışmanın yapılmasının ne gibi etkileri olduğu ve hangi amacı gerçekleştirmek için yapılacağı açıkça ifade edilir.

24 YÖNTEM: Bu kısımda öncelikle bilgilerin hangi yöntemle toplandığının açıklanması gerekir. Gözlem, deney, mülakat, tarama, içerik analizi vs. yöntemlerinden hangisi ile yapıldığı ifade edilir. Daha sonra çalışmanın yapıldığı grup (öğrenciler üzerine yapılmış ise onların özelliklerini, bir bölgeyse kısaca o bölgeye ilişkin sayısal bilgiler) hakkında bilgi verilir. Nicel araştırmalarda Evren ve Örneklem kavramları kullanılır. Daha sonra ölçme aracından veya veri toplama araçları açıklanır. Bu araç hangi özellikleri kapsıyor, nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor vs. En son olarak ise Verilerin Analizi hakkında bilgi verilir. Topladığınız verileri nasıl analiz ettiğinizi açıklarsınız. Hangi istatistikleri kullandınız, çalışmanda hangi değişkenlere ne tür işlemler yaptınız gibi bilgilere yer verilir. Çalışma deneysel ise, ayrıca işlem basamakları hakkında bilgi verilir.

25 BULGULAR: Bu kısımda toplanan verilere uygulanan istatistiki sonuçlara yer verilir. Verilerin tablolar halinde sunulması anlamayı kolaylaştırır. Tablolar halinde verilen bu bilgilerin her biri açıklanmalıdır. Bu açıklamalarda mümkün olduğu kadar kişi kendi yorumlarını katmamalıdır. Tabloda ne görülüyorsa onu açıklayıcı türden bilgilere yer verilmelidir. Yani bu kısım daha çok toplanan verilerin anlaşılır şekilde sergilendiği bölümdür. Bulgular kısmına yorum katılmadığından, araştırmanın objektif kısmı olduğu söylenebilir.

26 TARTIŞMA: Tartışma kısmında, yapılan çalışmanın bulgularından bahsettikten sonra tez ve makale gibi bilimsel çalışmalarda bu çalışmaya benzeyen çalışmalardan referanslar gösterilir. Bu kısımda, bu çalışmayla doğrudan ilgili olan diğer çalışmaların sonuçları verilir. Bu sonuçlarla, kendi yaptığınız çalışmaların sonuçları karşılaştırılarak yorumlanır. Bu bölümde kitaplardan zorunlu olmadıkça alıntı yapmak çok uygun değildir. Daha çok makale, tez ve diğer araştırma sonuçlarına yer vermek gerekir. Kısaca bu bölümde, bu çalışmanın sonuçlarıyla başka araştırmanın sonuçları karşılaştırılır ve tartışılır. Bu bölüm çok önemlidir. Bu nedenle kaynakların iyi taranması gerekir.

27 SONUÇ ve ÖNERİLER: Sonuçlarda, yapılan çalışmanın sonuçlarının neler olduğu özetlenir. Bu sonuçların ne anlama geldiği yorumlanır. Tabi sonuçlar yalnızca yapılan çalışmadan elde edilen bilgilerle ilgili olmalıdır. Genelde yanlış olarak yapıldığı gibi, çalışmada elde edilmeyen ama herkesçe bilinen gerçeklerin açıklamalarına yer verilmemelidir. Bu araştırmada ne bulunduysa yalnızca onlara yer verilmelidir. Sonuçlar açıklandıktan sonra, ya sonuçların altında veya başka bir başlık altında önerilerde bulunulur. Bu kısımda çalışmanın direkt sonuçlarından yararlanarak önerilerde bulunmak çok önemlidir. Herkesin yapabileceği ve çok genel öneriler yapmamak gerekir. Bu öneriler; çalışmanın eksik yönleri ve bu eksikliklerin nasıl giderileceği ile ilgili olabilir. Veya başka araştırmacıların bu çalışmaya ek olarak neler yapabilecekleri tavsiye edilebilir (Karasar, 2001).

28 KAYNAKÇA: En önemli bölümlerden bir tanesi kaynakçadır. Eğitim bilimlerinde kaynakçanın APA Styles’e (APA Stili) göre yazılması daha uygun olmaktadır. Bu bölüm, sizin makaleyi ne kadar derinlemesine ele aldığınızı gösterir. Bu nedenle çalışılan alandaki temel kaynaklara ulaşmak gerekir. Kitap, makale, tez veya İnternetten alınan kaynakların gösterim biçimi farklıdır. Kaynakça gösteriminde, hem metin içi hem de Kaynakça kısmında dikkat etmek gerekir. Ulusal bir çalışma yapıldığında, yerli/yabancı kaynakça oranı ½ olabilir. Ama uluslar arası çalışmalarda yabancı kaynakça oranının daha yüksek olması gerekir. Çünkü ülkemizde eğitim bilimlerindeki temel bilgiler, genellikle yabancı bilim adamlarının görüşlerine göre ele alınmaktadır.

29 EKLER: Makaleler için zorunlu olmayan bir bölümdür. Bu bölümde, araştırmada kullanılan ölçme araçları, metin içinde verilemeyen belge ve bilgiler, resimler, grafikler vb. yer alabilmektedir. Eğitim araştırmalarında en fazla verilen ekler; araştırmada kullanılan ölçme araçlarıdır.

30 KAYNAKÇA Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E., & Bayraktaroğlu, S. (2002). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi. Alvesson, M., & Skoidberg, K. (2000). Reflexive Methodology: Interpretation and Research. London: Sage Publishing. Akgül, A., & Çevik, Ç. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset Baskı Arıkan, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitabevi. Babbie, E. (1998). The Practice of Social Research. (8nd Ed.), Belmont: Wadsworth Publishing. Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık. Bircan, B., Karagöz, Y., & Kasapoğlu, Y. (2003). Ki-kare ve Kolmogorov- Smirnov uygunluk testlerinin simülasyon ile elde edilen veriler üzerinde karşılaştırılması. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (1), Bishop, C. T. (1984). How to Edit a Scientific Journal. Philadelphia: ISI Press. Bourque, L. B., & Fielder, E. P. (2003). How to conduct telephone surveys. (2nd Ed). The Survey Kit 4, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Brennan, R. L. (2001). Generalizability Theory. New York: Springer-Verlag. Buğra, A. (2005). İktisatçılar ve İnsanlar. (5. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.

31 Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı. 4. Basım, Ankara: PegemA Yayıncılık. Cohen, L., and Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. (5nd Ed.), London: RoutledgeFalmer. Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis (2nd Ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Erol Ofset. Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiksel Anlamlılık Sınamaları. Ankara: Bilim Teknik Yayınevi. Day, A. R. (2001). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?. (7. Baskı), (Çev: Aşkar-Altay, G.), Ankara: Tübitak Yayınları. Fink, A. (2003). The survey handbook. (2nd Ed), The Survey Kit 4, CA: Sage Publications. Frankfort-Nachimas, C. F., & Nachimas, D. (1996). Research Methods in the Social Sciences. (5nd Ed.), New York: St. Martins.

32 Gümüş, C. (1996). Orman köyleri kalkınma planlarında çok boyutlu yöntemlerden yararlanma olanakları. Trabzon: Expres Ofset. Hammersley, M., & Atkinson, P. (1983). Ethnography: Principles in Practice. Cambridge: University Press. Hitchcock, G., & Hughes, D. (1995). Research and the Teacher. (2nd edition), London: Routledge. Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. Ankara: VE-GA Yayınları. Jacobs, C. D., Haasbroek, J. B., & Theron, S. W. (1992). Effektiewe Navorsing. Navorsingshandleiding vir tersiêre opleidingsinrigtings. Geesteswetenskaplike komponent. Pretoria: Universiteit van Pretoria. Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Baskı), Ankara: Tekışık Matbaası. Karasar, N. (2001). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (11. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kartal, M. (1998). Hipotez Testleri. Erzurum: Şafak Yayınevi. Kerlinger, F. N. (1986). Foundations of behavioral research. (3rd.ed.). Fort Worth, TX: Holt, Rinehart, and Winston. Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler: Göz Ardı Edilen Bir Kesim. (Çev: Ayhan, S.), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Köklü, N., & Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: Pegem Yayınları.

33 Lakatos, I. (1986). Falsification and the methodology of scientific research programmers. (Ed: Lakatos, I. & Musgrage, A.), Criticism and Growth of Knowledge, London, England: Cambridge University Press. Landman, W. A. (1988). Navorsingsmetodologiese Grondbegrippe. Pretoria: Serva. Masser, I., & Foley, P. (1987). Delphi revisited: Expert opinion in urban analysis. Urban Studies, 24 (3), McMillan, J. H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. 3rd Ed., New York: Addison Wesley Longman. Öncü, H. (1994). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Master Basım. Özcan, Z. Y. & Özbay, Ö. (2002). Sosyolojide metod. (Ed: Sezel, İ.), Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınevi. Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özçelik, D. A. (1981). Araştırma Teknikleri Düzenleme ve Analiz. Ankara: ÜSYM Eğitim Yayınları. Popper, K. P. (2001). Daha İyi Bir Dünya Arayışı. (Çev: Aka, İ.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Robson, C. (1994). Experimental Design and Statistics in Psychology. (3rd Ed.). Harmondsworth, Middlesex: Penguin. Snow, C. P. (2001). İki Kültür. (Çev: Birkan, T.), Ankara: Tübitak Yayınları. Soyak, A. (2003). Nobel iktisat ödülleri üzerine bir yorum. Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 40 (256),

34 Stake, R. (1995). The Art of Case Research
Stake, R. (1995). The Art of Case Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2003). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Tekin, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (17. Baskı), Ankara: Yargı Yayınevi. Turgut, M. F. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metodları. (2. Baskı), Ankara. URL1. (2007). Hawthorne Etkisi. Erişim Tarihi, , den kavramlar/ hawthorne-etkisi.html. URL2. (2008). Tarih: Tarihi Kaynaklar ve Yöntem. Erişim Tarihi, , den org/ wiki/ Tarih. URL3. (2008). Alıntı Kuralları. Erişim Tarihi, , den org/ wiki/Al%C4%B1nt%C4%B1_Kurallar%C4%B1. URL4. (2008). Longitudinal Study. Erişim Tarihi, , den /psychology/1361.html. Üstündal, M., & Gülbahar, K. (1997). Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır?. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım. Weiskrantz, L. (1986). Blindsight: A Case Study and its Implications. Oxford: Oxford University Press. Yazıcıoğlu, Y. , & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yıldırım, A. , & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. (2nd. Ed.), Beverly Hills, CA: Sage Publishing. YÖK/Dünya Bankası. (1997). İlköğretimde Fen Öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Geliştirme Projesi.


"ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları