Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2

3

4

5 NEH ALT EKSTREMİTE KALÇA EKLEMİ: Üç düzlemde de harekete
sahip olmakla birlikte fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, iç rotasyon ve dış rotasyon hareketleri meydana gelmektedr. Ekstansiyon hareketi dışındaki hareketlerin ölçümü sırtüstü yapılmaktadır. Ekstansiyon ölçümü ise yüzüstü pozisyonda değerlendirilir.

6 NEH ALTEKSTREMİTE FLEKSİYON:Diz fleksiyonda, karşı ekstremite
ekstansiyonda olmalı, lordoz artmamalıdır. Pivot Noktasi: Trochantor major Sabit Kol: Kolumna vertebralise paralel Hareketli Kol: Femur lateral orta çizgisi

7 Kalça Fleksiyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Kalça Fleksiyon Hareketinin Ölçümü

8 NEH ALT EKSTREMİTE EKSTANSİYON: Hasta yüzükoyun yatar ve
gonyometre kalça fleksiyon ölçümü ile aynı şekilde yerleştirilir. Ölçüm yaparken lumbal lordoz artmamalı ve pelviste elevasyon olmamalıdır.

9 NEH ALT EKSTREMİTE ABDUKSİYON VE ADDUKSİYON: Hasta sırtüstü
Pivot Noktası: Trochantor major’ün femurun anterior yüzündeki izdüşümü Sabit Kol: Spina iliaka anterior superiorlara paralel Hareketli Kol: Femurun anterior orta çizgisi

10 Kalça Abduksiyon Adduksiyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Kalça Abduksiyon Adduksiyon Hareketinin Ölçümü

11 NEH ALT EKSTREMİTE İÇ VE DIŞ ROTASYON: Hasta bacakları dizden
itibaren masadan sarkacak şekilde sırtüstü yatar veya oturur. Pivot Noktası: Tuberositas tibia Sabit Kol: Karşı dize doğru ve yere paralel veya yere dik Hareketli Kol: Tibia’nın crista’sı

12 Kalça İç Rotasyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Kalça İç Rotasyon Hareketinin Ölçümü

13 Kalça Dış Rotasyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Kalça Dış Rotasyon Hareketinin Ölçümü

14 NEH ALT EKSTREMİTE 2) DİZ EKLEMİ:
FLEKSİYON VE EKSTANSİYON: Ölçüm yüzükoyun pozisyonda yapılır. Pivot Noktası: Femurun lateral kondili Sabit Kol: Femurun lateral orta çizgisine paralel Hareketli Kol: Fibulayı takip eder.

15 Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Ölçümü

16 NEH ALT EKSTREMİTE Diz eklemin son 20 derecelik ekstansiyon
hareketi çok önemlidir. M.Quadriceps femoris tendonu, patella veya yumuşak doku patolojilerinde son 20 derecelik aktif ekstansiyon hareketini olumsuz etkilemektedir. Böyle durumlarda aktif diz ekstansiyonunun değerlendirilmesinde yüzükoyun pozisyonu yetersiz kalır ve ölçümler yataktan bacakların sarkıtıldığı pozisyonda yapılır.

17 NEH ALT EKSTREMİTE Gonyometre, yüzükoyun yatış pozisyonu ile aynı şekilde yerleştirilir. Diz ekleminde hiperekstansiyon hareketi de değerlendirilmelidir. Sırtüstü, diz ve kalça ekstansiyonda iken M.Quadriceps femorise kuvvetli izometrik kontraksiyon yaptırılır. Ölçüm işlemi diz ekstansiyonu ile aynıdır.

18 NEH ALT EKSTREMİTE 3) AYAK BİLEĞİ:
Ayağın dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon hareketleri tibiotalar eklemde, Ayağın rotasyonel hareketleri olan inversiyon ve eversiyon hareketleri subtalar eklemde, Ayağın abduksiyon ve adduksiyon hareketleri ise midtarsal eklemde meydana gelir.

19 NEH ALT EKSTREMİTE Ayağın; İnversiyon hareketi adduksiyon ile,
Eversiyon hareketi ise abduksiyon hareketi ile birlikte meydana gelir. Supinasyonu inversiyon ile, pronasyonu da eversiyon ile eş anlamlıdır.

20 NEH ALT EKSTREMİTE DORSİFLEKSİYON VE PLANTAR FLEKSİYON: Ayak
bileğinin 0 derecelik başlangıç pozisyonu olarak 5.metatars ile fibula arasındaki 90 dereceklik açı kabul edilir. Ölçüm sırasında hasta sırtüstü yatabilir ya da oturabilir. M.Gastrocnemius iki eklem katettiği için, ölçüm sırasında dizler altına ince bir yastık konularak bu kasın gevşetilmesi gerekir.

21 NEH ALT EKSTREMİTE DORSİFLEKSİYON VE PLANTAR FLEKSİYON:
Pivot Noktası: Lateral malleol Sabit Kol: Fibula lateral orta çizgisine paralel Hareketli Kol: 5.Metatarsal kemiğin lateral orta çizgisini takip eder.

22 Ayak Bileği Dorsifleksiyon ve Plantar Fleksiyon Hareketlerinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Ayak Bileği Dorsifleksiyon ve Plantar Fleksiyon Hareketlerinin Ölçümü

23 NEH ALT EKSTREMİTE İNVERSİYON VE EVERSİYON: Hasta dizi 90 derece
fleksiyonda yüzükoyun yatar. Dizin 90 derece fleksiyona getirilmesinin nedeni kalçadaki rotasyon hareketlerini engellemektir.

24 NEH ALT EKSTREMİTE İNVERSİYON VE EVERSİYON:
Pivot Noktası: Calcaneus’un orta noktası Sabit Kol: Yere paralel Hareketli Kol: Ayak tabanı orta çizgisinde 2. ve 3. parmakların arasını takip eder.

25 NEH ALT EKSTREMİTE İNVERSİYON VE EVERSİYON:
Pivot Noktası: Calcaneus’un orta noktası Sabit Kol: Yere paralel Hareketli Kol: Ayak tabanı orta çizgisinde 2. ve 3. parmakların arasını takip eder.

26 Ayak Bileği İnversiyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Ayak Bileği İnversiyon Hareketinin Ölçümü

27 Ayak Bileği Eversiyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Ayak Bileği Eversiyon Hareketinin Ölçümü

28 NEH ALT EKSTREMİTE İnversiyon ve eversiyon hareketleri, dizden itibaren bacaklar masadan sarkıtılmış veya sırtüstü de değerlendirilebilir. Pivot Nokta: Metatarsal başlar hizasında ayağın laterali Sabit Kol: Bacağın lateral orta çizgisine paralel Hareketli Kol: Ayağın plantar yüzüne paralel

29 NEH ALT EKSTREMİTE Eversiyon ölçümünde gonyometrenin
Pivot Noktası: inversiyon hareketinin tam tersine kaydırılır. Sabit Kol: Bacağın medial orta çizgisine paralel Hareketli Kol: Ayağın plantar yüzüne paralel

30 Ayak Bileği İnversiyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Ayak Bileği İnversiyon Hareketinin Ölçümü

31 Ayak Bileği Eversiyon Hareketinin Ölçümü
NEH ALT EKSTREMİTE Ayak Bileği Eversiyon Hareketinin Ölçümü

32 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları