Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üst Ekstremite Kemikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üst Ekstremite Kemikleri"— Sunum transkripti:

1 Üst Ekstremite Kemikleri
Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ

2

3 ÜST Ekstremite Kemikleri:

4 Scapula: Önden Görünüş

5 Scapula: Önden Görünüş

6 Scapula: Arkadan Görünüş
Spina Scapulae Fossa supra spinata Fossa infrasupinata Laterale doğru yassı çıkıntı ile sonlanır «Acromion» Kürek kemiği dış köşesindeki eklem yüzeyi «cavitas glenoidalis» Scapula humerus ile eklem yaparak «Articulatio humeri» oluşturur. Glenoid cavite üzerinde «processus coracoideus»

7 Scapula: Arkadan Görünüş

8 Clavicula Clavicula «S» şeklinde bir ucu sternum diğer ucu acromion ile eklem yapar. Acromioclavicular eklem; Kürek kemiği acromionu ve claviculanın dış ucu arasındaki eklem Bazen disk bulunur Eklem kapsülü üstte köprücük kemiği dış ucundan acromion’a kadar uzanan acromioclavicular ligament ile kuvvetlendirilmiş Ayrıca coracoid çıkıntı ve köprücük kemiği arasında coracoclavicular ligamentle sabitlenmiş Spheroid eklem türü ancak bağlar ve kürek kemiği ve göğüs kafesi kasları hareketi kısıtlar

9 Clavicula Sternoclavicular eklem: Köprücük kemiği ve göğüs arasında
Arada bir disk bulunur Spheroid eklem türü Yukarıda ve aşağıda zayıf olan eklem kapsülü önde arkada sternoclavicular ligamentle kalınlaştırılmış, interclavicular ligament ve costaclavicular (1. costa ve clavicula arası) kuvvetlendirilmiş. Bu eklem omuz kemerinde tüm kolun hareketlerinde büyük öneme sahip

10 ÜST Ekstremite Kemikleri:

11 Humerus: Önden Görünüş

12 Humerus: Önden Görünüş
Üst uç küre şeklinde «caput humeri» Alt (distal) uç iki küt çıkıntı içerir. İçte olan humerus makarası «trochlea humeri» dışta olan küre şeklindedir buna «capitulum humeri» olarak ön kolla eklem yüzeyi oluştururlar.

13 Humerus: Arkadan Görünüş

14 ÜST Ekstremite Kemikleri:

15 Radius Ulna: Önden

16 Radius-Ulna: Önden

17 Radius Ulna: Arkadan

18 Radius Ulna: Arkadan Articulatio Humeroulnaris; Menteşe tipi eklem yalnızca fleksiyon ve ekstansiyon yapabilir. Articulatio Humeroradialis; spheroid eklem türü ancak eklem yapısı ve bağlar nedeniyle abd ve add yapamaz. Fleks-eks. Articulatio radioulnaris prox.ve distalis; dingil eklem-rotasyon

19 ÜST Ekstremite Kemikleri:

20 Sağ El; Önden (Avuç) Görünüş

21 Sağ El; Önden (Avuç) Görünüş
El tarak kemikleri her parmağa uzanan birer kemikten oluşmuştur. Bu kemikler avuç içinde konkav (iç bükey) el sırtında ise konveks (dış bükey) yapıdadırlar.

22 Sağ El; Önden (Avuç) Görünüş
El bileği eklemi oval eklem fleks-eks-hipereks-radial flek (add)-ulnar fleks(add)-sikumdiksiyon Carpal kemikler arası eklemler düz eklem-eksensiz-kayma tipi hrk. Bu bölgede çok sayıda bağ vardır Carpometacarpal-intermetacarpal Ekl.; başparmak eğersi diğerleri modifiye sellar. İnt.metacarpaller düzesinz eklemler. Başparmak metacarpal hareketleri??? Metacarpophalangeal Eklemler; Dört parmağınki oval başparmak menteşe. Eklemler kapsülün yanısıra kollateral bağlarla güçlendirilmiş. Dört parmakta;Flek-eksadd-abd-sirkum. Başparmakta;flex-eks. İnterphalangeal Ekl. Menteşe-Fleks-eks.


"Üst Ekstremite Kemikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları