Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Gündelik Bilgi 2- Dini Bilgi 3 - Teknik Bilgi 4- Sanat Bilgisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Gündelik Bilgi 2- Dini Bilgi 3 - Teknik Bilgi 4- Sanat Bilgisi"— Sunum transkripti:

1 1- Gündelik Bilgi 2- Dini Bilgi 3 - Teknik Bilgi 4- Sanat Bilgisi
BİLGİ TÜRLERİ Gündelik Bilgi Dini Bilgi Teknik Bilgi Sanat Bilgisi Bilimsel Bilgi Felsefi Bilgi

2 1-) Gündelik Bilgi (Empirik Bilgi) :
İnsanların pratik ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi deneyimleriyle elde ettikleri sıradan bilgilerdir. ÖZELLİKLERİ : 1- Duyumlara ve algılara dayanır. 2- Yaşamı kolaylaştırır. 3- Yaşantılar ve deneyimler sonucu elde edilir. 4- Herhangi bir yöntemi yoktur. 5- Sistematik değildir, mantıksal tutarlılığı olmayabilir. 6- Görelidir. 7- Kesin sonuçlar içermez. 8- Genel – geçer özellik taşımaz.

3 2-) Dinsel Bilgi : Mükemmel varlık olan Tanrı’yı, Tanrı’yla ilişki içerisinde olan evreni, insanı açıklayan inanç sistemidir. ÖZELLİKLERİ: 1- Yöntemi sezgidir 2- Bilgiye ulaşma yolu vahiydir. 3- Eleştiriye kapalıdır. (Dogmatiktir) 4- İlahi kaynaklıdır. 5- İnsan eylemlerini düzenleyen kuralları içerir. 6- Sınanamaz. 7- Metafizik açıklamalarla yüklüdür.

4 1- İnsan hayatını kolaylaştırır.
3-) Teknik Bilgi : Yaratıcı insan aklının ürünüdür. Doğa yasalarının gündelik yaşamda kullanılmasından doğmuştur. İnsana günlük yaşamda kolaylık sağlama amacı güder. ÖZELLİKLERİ : 1- İnsan hayatını kolaylaştırır. 2- İnsanın doğaya hakimiyetini sağlar. 3- Yarar amacı güder.

5 4-) Sanat Bilgisi : Doğada varolan bir şeyi estetik bir duygu uyandıracak şekilde yorumlama biçimidir. Sanat üretiminin amacı estetik hazza ulaşmatır. ÖZELLİKLERİ : 1- Hayal gücüne dayalıdır. 2- Doğayı ve varlığı kavrama gücü vardır. 3- Yaratıcıdır. 4- Subjektiftir. 5- Oluşturulan ürünler somuttur. 6- Amaç güzele ulaşmaktır. 7- Evrenseldir. 8- Ürünleri özgün ve tektir.

6 5-) Bilimsel Bilgi : İnsanın içinde yaşadığı evren hakkında belirli bir yönteme bağlı kalarak edindiği tutarlı, sistemli ve objektif bilgiye denir. ÖZELLİKLERİ: 1- Evrenseldir. 2- Birikimli olarak ilerler. 3- Eleştireldir. 4- Deneyseldir. 5- Mantığa dayalıdır. 6- Sistemlidir. 7- Olgulara dayalıdır.

7 8- Tekrarlanabilir. 9- Neden- sonuç ilişkisini yansıtır. 10-Genelleyicidir. 11-Merak duygusundan doğar. 12-Nasıl? Sorusunu sorar. 13-Olanı sorgular. 14-Nesneldir.

8 6-) Felsefi Bilgi : Felsefe insanın kendisi, yaşamı, içinde yaşadığı toplum ve evren üzerine düşünmesinin sonucunda ortaya çıkmış bir disiplindir. ÖZELLİKLERİ : 1- Öznel ve yaratıcıdır. 2- Akla dayalıdır. 3-Deneyle doğrulanmaz. 4- Sistemli ve tutarlıdır. 5- Genelin bilgisidir. 6- Birikimlidir. 7-Refleksiftir. 8- Sonuçları kesin değildir. 9- Eleştireldir. Dersimiz.com


"1- Gündelik Bilgi 2- Dini Bilgi 3 - Teknik Bilgi 4- Sanat Bilgisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları