Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASAMAKLI ÖĞRETİM MODELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASAMAKLI ÖĞRETİM MODELİ"— Sunum transkripti:

1 BASAMAKLI ÖĞRETİM MODELİ
Temsilcisi :NUNLEY Öğrenme kazanımları için Bloom'un Sınıflaması kullanılır. Her öğrenciye ilgilerine göre etkinlik seçme olanağı verilir. Her öğrenci öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyine göre öğrenmelere yönlendirilir. Öğrenim kazanımları A,B,C basamaklarına göre belirlenir. Öğrenciler bilgileri özümseyerek öğrenirler aktiftirler.

2 İŞLENİŞİ Modelin uygulanmasında Öğretmen rehberlik yapar. Öğretmen ders başında kısa bir sunum yapar. Öğretmen basamaklarda yer alan kazanımları tanıtır. Öğretmen öğrencilerin kapasitelerine ve ilgilerine göre etkinlikleri seçmeleri için zaman tanır. Öğrenciler seçtikleri etkinlikleri uygularlar. Öğrencilerin bilgi paylaşımı ve üretimi için çalışma ortamları sağlanır

3 NUNLEY’İN BASAMAKLI ÖĞRETİM MODELİ
A basamağı Değerlendirme Sentez Analiz B basamağı Uygulama C basamağı Kavrama Bilgi A basamağı: En üst düzey kazanımlar bu basamaktadır. Eleştirel düşünme, analiz etme, senteze varma gibi üst ve karmaşık bilgi ve beceri içerir. B basamağı: C basamağında edinilen bilgilerin yeni durulmada kullanıldığı basamaktır. Problem çözme ve keşfetme kazanımlarını içerir. C basamağı: Konuyla ilgili en temel bilgilerin verildiği basamaktır. Kavramları, ilkeleri, olguları, ölçütleri, evresel ölçekli doğruları ve sınıflamaları içerir.

4 ÖRNEK SORU Öğrenciler arasındaki ilgi, istek, yetenek ve zekâ boyutları gibi bireysel farklılıkların dikkate alındığı bu yaklaşımda; öğrencilerin belirledikleri görevleri gerçekleştirerek bilgiyi edinmeleri, edindikleri bilgileri problemlerin çözümünde kullanmaları ve analiz etmeleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerini kullanarak değerlendirme yapmaları sağlanır. Yukarıda açıklaması verilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çoklu zekâ B) Basamaklı öğretim C) Tam öğrenme D) Okulda öğrenme E) işbirlikli öğrenme

5 ÖRNEK SORU Basamaklı öğretim uygulamalarına göre düzenlenen bir öğretim programında aşağıda verilen öğrenci etkinliklerinden hangisinin daha üst düzeyde gerçekleşmesi beklenir? A) Konuya ilişkin temel kavramların açıklamalarını yapma B) Belirlenen konuyla ilgili örnekler verme C) Konuyla ilgili temel bilgileri edinme D) Edinilen bilgileri farklı problem durumlarında kullanma E) Analiz ve sentez yapabilme

6 ETKİLİ ÖĞRENME Temsilcisi: SLAVİN Öğretimin niteliği arttırılır.
Grupla öğretime uygundur. Okulda öğrenme modelinden etkilenmiştir. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır. Etkili planlama ile öğretime ayrılan zaman en aza indirgenir.

7 Temel Değişkenleri 2. Öğretim Düzeyi 3.Motivasyon(Cesaretlendirme)
1. Öğretimin Niteliği Eski ile yeni bilgi arasında ilişki kurulur. Birinci bilgi kaynakları kullanılır. Bireysel öğrenmeler ve grupla öğrenmeler teşvik edilmelidir. Dönüt ve düzeltme yapılır. 2. Öğretim Düzeyi Öğretim düzeyini artırmak için öğrenciler arasındaki farklar en aza indirilir. Ders öğrenciler için ne çok kolay ne çok zor olmalıdır 3.Motivasyon(Cesaretlendirme) Öğrenciye öğrenme içeriğini nerede nasıl kullanılacağı konusunda açıklamalar yapılmalıdır. 4. Zaman Öğrenme en az zamanla yapılmalıdır.

8 ÖRNEK SORU "Öğretme - öğrenme sürecinde ele alınan konuların yaşamla ilişkili ve öğrencinin ihtiyacını karşılayıcı nitelikte olması gerektiğini savunan; sınıfta her öğrenciye göre ayrı etkinlik, yöntem ve teknik kullanılmasını benimseyen; öğrenmelere geçmeden önce mutlaka öğrencilerin sürece güdülenip öğrenmeye ayrılan zamanın etkili ve verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan" öğretim modeli ve temsilcisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tam öğrenme / Carroll B) Etkili öğrenme/ Slavin C) Yaşantısal öğrenme / Kolb D) Öğretim durumları / Gagne E) işbirlikli öğrenme / Slavin

9 Ne görürsem, hatırlarım.
AKTİF (ETKİN) ÖĞRENME Ne duyduysam, unuttum. Ne görürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım. Konfiçyus

10 AKTİF ÖĞRENME Temsilcisi: Thomas GOOD
Dinleme yerine yapma etme odaklıdır. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamağına aittir. İşbirliğine yöneliktir. Yardımlaşma ve işbölümü önemlidir. Özdenetim artar. Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırır.

11 ÖĞRETMEN SINIFIN ÖZELLİKLERİ Öğrencilere sorulara sorar.
Öğrencilere yazık ve sözlü çalışmalar verir. Öğrencilere okuma etkinlikleri verir. Bilimsel araştırma konuları verir. Öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı olmaları için etkinlikler verir. SINIFIN ÖZELLİKLERİ Güven Enerji Gruba ait olma Öz denetim Duyarlı olma

12 Aktif Öğrenme Aktif öğrenme bir öğretim modeli, stratejisi, yöntemi, tekniği değil; bir öğrenme sürecidir. Bu yaklaşımda öğrencilerin öğrenmeyi öğrenen, yaparak yaşayarak yeni tecrübeler kazanan öğrenmenin sorumluluğunu üstlenen ve kendi yaşamlarını şekillendiren (özdüzenleme) bireyler olması amaçlanır. Öğrenciler, neyi, ne kadar, nasıl öğrenmeleri gerektiğini kendileri karar verirler. Özdüzenleme ve karmaşık öğretimsel işlemler olmak üzere iki temel koşulu vardır. Değerlendirme tümel gerçekleştirilir.

13 Aktif Öğrenme Anlayışının Öğretime Yansıması
Ders anlatma (konferans) yöntemi ile ilgili bazı bulgular: Öğrenciler ders anlatımında zamanın %40’ında dinlemiyorlar. Öğrenciler ilk 10 dakikada bilginin %70’ini, son 10 dakikada %20’sini alırlar. Öğrencilerin ilk ilgi ve dikkatleri ders sürdükçe sürekli düşer. Bir araştırma sonucu; psikolojiye giriş dersini alan öğrenciler dört hafta sonra bu dersi hiç almayan kontrol grubundan sadece %8 daha fazla biliyorlardı.

14 ÖRNEK SORU 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde bir öğretmen öğrencilerinin öğrendikleri konuyu gözden geçirmeleri ve değerlendirme yapmaları amacıyla aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmiştir. Öğrencilere küçük kartlar dağıtır Öğrencilerden bu kartlara konuyla ilgili tartışılmasını istedikleri soruları yazmalarını ister. Kartları toplayıp karıştırarak tekrar sınıfa dağıtır. Öğrencilerin kendilerine gelen karttaki soruyu araştırmalarını ve ne söyleyeceklerini belirlemelerine yardımcı olur. Öğrenciler tespit ettikleri cevapları sınıfta sunar ve sunumları sınıfça tartışılır. Öğretmenin yukarıda verilen etkinlikte kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyselleştirilmiş öğretim B) Aktif öğrenme C) Çoklu zekâ D) Tam öğrenme E) Programlı öğretim

15 ÖRNEK SORU "Öğrencilerin planlamadan uygulamaya öğretim her aşamasında sorumluluk almaları ve karar vermeleri sağlanmalıdır. Öğretim sürecinde çeşitli etkinliklerle öğrencilerin zihinsel yeteneklerini etkili bir şekilde kullanmaları desteklenmelidir." görüşünü savunan bir uzmanın vurguladığı öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A)Yapılandırmacılık B)Temel öğretim C)Aktif öğrenme D)Basamaklı öğretim E)işbirlikli öğrenme

16 2012 KPSS Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşün-paylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk Öğretmen’in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir? Okulda öğrenme Anlamlı öğrenme Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Aktif öğrenme

17 2012 KPSS Biyoloji dersinde kullanılan bir kavramı anlamadığını fark eden 9. sınıf öğrencisi Esra, ders çıkışı kütüphaneye gider ve bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir. Esra’nın bu davranışı, aktif öğrenmenin hangi ögesine daha uygundur? Argümantasyon Bilişsel strateji Örgütleme Süreklilik Öz düzenleme


"BASAMAKLI ÖĞRETİM MODELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları