Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİT 101 11.Ders çalışma notları. Amasya Görüşmeleri sonunda İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisinin varlığını tanımıştır? A. TBMM hükümetinin varlığını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİT 101 11.Ders çalışma notları. Amasya Görüşmeleri sonunda İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisinin varlığını tanımıştır? A. TBMM hükümetinin varlığını."— Sunum transkripti:

1 AİT 101 11.Ders çalışma notları

2 Amasya Görüşmeleri sonunda İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisinin varlığını tanımıştır? A. TBMM hükümetinin varlığını B. Teşkilat-ı Esasiye'nin varlığını C. Felah-ı Vatan Grubu'nun varlığını D. Anadolu’daki gücün varlığını E. İttihat ve Terakki'nin varlığını

3 Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u işgali sonucunda Meclis-i Mebusan’ın kapatılması üzerine 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan I. TBMM için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İhtilalci niteliktedir. B. Kurucu Meclis özelliği taşır. C. Yasama, yürütme ve yargı gücüne sahiptir. D. Kazım Karabekir Paşa meclis başkanlığına getirilmiştir. E. Olağanüstü yetkilere sahiptir

4 Güçler Birliği ilkesinin demokratik yapıya uygun olmamasına rağmen, ilk TBMM tarafından kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal’e geniş yetkiler verme B. Meclisi, denetleme kurumu yapma C. Kanunu-u Esasi ile uyum sağlama D. Meclis’te etkin kalıp yasaları hızlandırma E. Padişahın da yönetime katılımını sağlama

5 Erzurum Kongresi ve Misak-ı Milli'nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Ulusal egemenliğe dayanan bir yönetimin esas alınması B. Manda ve himayeciliğin reddedilmesi C. Türk devletinin yeni sınırlarının belirlenmeye başlanması D. Kapitülasyonların reddedilmesi E. Kurtuluş Savaşı'nın merkezinin Ankara olarak kabul edilmesi

6 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un resmen işgali ve Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A. Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması B. Amasya Genelgesinin yayınlanması C. Ulusal güçlerin birleştirilmesi D. Amasya görüşmelerinin yapılması E. TBMM’nin Ankara’da açılması


"AİT 101 11.Ders çalışma notları. Amasya Görüşmeleri sonunda İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisinin varlığını tanımıştır? A. TBMM hükümetinin varlığını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları